Een ESTA aanvragen is noodzakelijk voor alle zakelijke en toeristische reizigers naar de Verenigde Staten van Amerika. Met het ESTA formulier kan een ESTA reistoestemming worden aangevraagd waardoor reizigers geen visum nodig hebben om in 2018 of 2019 naar Amerika te reizen.

Het ESTA (betekenis) is een digitaal document, bestaande uit de verklaring van de reiziger dat deze geen bedreiging vormt voor de veiligheid en rechtshandhaving in de Verenigde Staten van Amerika. Tevens kan door het ESTA systeem worden voorkomen dat personen die op een zwarte lijst staan worden toegelaten op vluchten naar Amerika.

ESTA-formulierESTA-formulier
Nu een ESTA formulier aanvragen

Handleiding: ESTA aanvraagformulier

Het ESTA formulier is digitaal in te vullen. Er worden vier categorieën gegevens gevraagd:

1. Contactgegevens van de aanvrager
2. Reisgegevens
3. Gegevens over de reiziger
4. Achtergrond van de reiziger

ESTA formulier: 1. gegevens aanvrager

Het eerste deel van het ESTA aanvraagformulier bestaat uit de contactgegevens van de aanvrager die het ESTA formulier invult. Omdat het mogelijk is voor meerdere mensen tegelijk ESTA reistoestemmingen aan te vragen, wordt apart gevraagd naar de contactgegevens van de aanvrager. Ook wordt in dit deel van het ESTA formulier gevraagd om de aankomstdatum van de reiziger(s) in de Verenigde Staten van Amerika. Deze aankomstdatum dient voor alle reizigers binnen de ESTA aanvraag gelijk te zijn. Indien dit niet het geval is, kunnen afzonderlijke ESTA aanvraagformulieren worden ingediend. Indien gewenst kan in dit deel van het formulier ook worden aangevinkt dat het aanvragen van het ESTA met spoed dient te worden verwerkt (extra kosten spoed: €5,00).

ESTA formulier: 2. reisgegevens

Het tweede deel van het ESTA aanvraagformulier bestaat uit reisgegevens. Hier wordt onder meer gevraagd naar een contactpersoon in Amerika, de eerste verblijfplaats in de VS en een noodcontact. De contactpersoon in Amerika is optioneel (indien niet aanwezig mag de aanvrager ‘Unknown’ invullen). Indien bekend wordt in het ESTA formulier ook gevraagd naar het adres en telefoonnummer van de contactpersoon in Amerika. Ook het invullen van het adres van de eerste verblijfplaats in Amerika is optioneel. Een noodcontact invullen is wel altijd nodig. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld het e-mailadres van een thuisblijver (familie/vrienden) invullen.

ESTA formulier: 3. gegevens van de reiziger

Het derde deel van het ESTA formulier bestaat uit vragen omtrent persoonsgegevens van de reiziger(s). Het is mogelijk met één ESTA formulier voor meerdere reizigers tegelijk een ESTA aan te vragen. Houd er rekening mee dat elke reiziger over een ESTA dient te beschikken. Dat geldt dus ook voor kinderen en baby’s. Reist u bijvoorbeeld met een heel gezin van twee ouders en twee kinderen naar de Verenigde Staten? Dan is het aanvragen van vier individuele ESTA’s verplicht, wat eenvoudig kan met één ESTA formulier. Per reiziger wordt gevraagd naar de paspoortgegevens. Het is dan ook noodzakelijk dat elke reiziger over een eigen paspoort beschikt. Staan kinderen bijgeschreven in het paspoort van hun ouders? Dan is het noodzakelijk eerst voor elk kind een eigen paspoort aan te vragen bij uw gemeente.

Paspoortgegevens

Let er bij het invullen van de paspoortgegevens op dat alle gegevens exact worden overgenomen; één typefout kan resulteren in een ongeldig of afgekeurd ESTA. Bij een ongeldig ESTA wordt u niet toegelaten tot uw vliegtuig bij het boarden. Bij een afgekeurd ESTA dient een nieuw ESTA formulier (met betaling!) te worden ingevuld. Voorkom dit door het ESTA formulier zorgvuldig in te vullen. Tevens wordt in dit onderdeel van het ESTA formulier gevraagd naar andere paspoorten of identiteitsbewijzen (maximaal twee). Ook als deze oud en niet meer geldig zijn, is het verplicht de documentnummers hiervan in te vullen (indien nog bekend). Lees meer over de geldigheid en geldigheidsduur van het ESTA.

Werkgeversinformatie

In dit deel wordt gevraagd om de dag-invulling van de reiziger. Het is mogelijk de gegevens van een werkgever op te geven of in te vullen dat de reiziger zelfstandig is, studeert, huismoeder, huisvader of een kind is.

ESTA formulier: 4. achtergrond van de reiziger

Het vierde en laatste deel van het ESTA formulier bestaat uit achtergrondvragen over de reiziger. Hier wordt onder meer gevraagd of er sprake is van drugsgebruik, psychiatrische problematiek en/of een crimineel verleden. Ook wordt gevraagd of de reiziger in het recente verleden in Libië, Syrië, Iran, Soedan, Irak, Somalië en/of Jemen is geweest. Ten slotte wordt gevraagd om akkoord te gaan met de ESTA verklaring ‘Afstand van Rechten’. Deze verklaring houdt in dat de reiziger akkoord gaat, niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de U.S. Customs and Border Protection omtrent de toelaatbaarheid van de reiziger. Tevens verklaart de aanvrager alle vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Extra personen toevoegen

Nadat het gehele formulier is ingevuld, kan de aanvrager klikken op de knop ‘voeg een reiziger toe’. Hiermee kan eenvoudig nog een reiziger worden toegevoegd in hetzelfde ESTA formulier, zonder dat alle standaardvragen opnieuw hoeven worden ingevuld (waaronder de contactgegevens en reisgegevens).

Controle en indienen

Nadat alle velden van het ESTA formulier zijn ingevuld, klikt u als ESTA aanvrager op de knop ‘ESTA aanvragen’. Vervolgens wordt een controlepagina weergegeven. Het is erg belangrijk dat u op deze pagina nogmaals alle gegevens controleert, om afkeuring of ongeldigheid van een toegekend ESTA te voorkomen. Indien u fouten in het formulier ontdekt, kunt u op ‘bewerken’ klikken, de fout herstellen en op ‘opslaan’ klikken. Als alles in orde is, kunt u onderaan de pagina de door u gewenste betaalmethode selecteren, aanvinken dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en klikken op de knop ‘Aanvraag bevestigen’. U wordt vervolgens doorgeleid naar de betaalpagina. Direct nadat de betaling is verwerkt, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Meestal worden aanvragen nog dezelfde dag toegekend en per e-mail afgegeven.

Waarom zoveel gegevens invullen?

Veel reizigers zijn van mening dat het ESTA aanvragen middels het ESTA formulier veel tijd in beslag neemt. Het klopt dat er veel vragen worden gesteld en dat niet alle informatie wordt gebruikt door de U.S. Customs and Border Protection. Desondanks is een ESTA aanvragen middels het ESTA formulier te allen tijde verplicht voor elke persoon die naar Amerika wil reizen. Er is geen manier om tot Amerika toegelaten te worden, anders dan middels aanvragen met het ESTA formulier. Overigens is gelijktijdig met de verplichtstelling van het gebruik van het ESTA formulier het groene I-94W formulier afgeschaft. Voorheen was het verplicht dit groene formulier met gelijksoortige vragen in het vliegtuig richting Amerika in te vullen. Vanwege de ESTA aanvraagverplichting hoeft in het vliegtuig geen formulier meer ingevuld te worden.

ESTA verklaring

Het ESTA heeft als doel reizigers te weren die met ongewenste bedoelingen naar Amerika pogen te reizen. Hieronder wordt verstaan: het in gevaar brengen van de veiligheid en/of rechtshandhaving van de Verenigde Staten. Door het ESTA formulier weet de U.S. Customs and Border Protection vooraf wie het land wil binnenreizen. Ongewenste reizigers kan zo eenvoudig de toegang tot Amerika worden ontzegd. Onderdeel van deze relatief eenvoudige check is een eenvoudig juridisch systeem. Dit wordt gerealiseerd door de ESTA verklaring die onderdeel is van elke ESTA aanvraag. In deze ESTA verklaring wordt door de aanvrager verklaard dat geen van de reizigers die onderdeel uitmaken van de ESTA aanvraag (uit één ESTA formulier) bezwaar zullen maken of beroep zullen indienen tegen de beslissing of een reiziger wordt toegelaten tot Amerikaans grondgebied.

ESTA formulier indienen

Met het ESTA formulier aanvragen indienen voor één of meerdere reizigers, kan na het lezen van deze handleiding eenvoudig middels het ESTA aanvraagformulier. Klik hieronder op de knop “ESTA formulier: aanvragen” om aan de slag te gaan.

ESTA formulier: aanvragen