De visumplicht voor Turkije bestaat al lange tijd voor alle reizigers naar Turkije. De visumplicht geldt voor alle Nederlandse en Belgische zakelijke en toeristische reizigers. Sinds 2014 kan aan de visumplicht worden voldaan door: online een visum Turkije aan te vragen

Voorbeeld Turks e-visumVoor Nederlanders en Belgen is het verplicht een visum Turkije aan te vragen voor alle zakelijke en toeristische reizen die ze naar Turkije maken

Digitaal visum

Veel reizigers naar Turkije weten niet hoe het zit met de visumplicht van Turkije. Tot 2014 hoefden toeristen en zakelijke reizigers hier namelijk niet over na te denken. Bij aankomst in Turkije merkte reizigers toen nog vanzelf dat ze in de rij moesten gaan staan bij de visumbalie. Bij deze balie konden visa worden aangevraagd en betaald, waarna ze direct op papier werden afgegeven. Omdat dit systeem voor enorm lange rijen zorgde heeft de Turkse overheid besloten het visum Turkije digitaal te maken, waardoor het online kan worden aangevraagd.

Gezien het grote succes van het online aanvragen heeft de Turkse overheid besloten dat toeristen en zakenreizigers vanuit Nederland en België verplicht zijn voor hun vertrek naar Turkije een online visumaanvraag in te dienen. Kortom: de visumplicht voor Turkije is ongewijzigd gebleven, maar het is wel belangrijk dat reizigers tijdig een visumaanvraag indienen.

Visumplicht voor wie?

Iedereen die niet in het bezit is van een Turks paspoort en naar Turkije wil reizen valt onder de visumplicht. Hieronder vallen dus mensen die naar Turkije reizen voor vakantie, voor zaken, voor studie, voor werk, voor familiebezoek, om te emigreren, etc. Het bestaan van de visumplicht houdt echter niet in dat iedereen die onder de visumplicht valt hetzelfde visum Turkije dient aan te vragen. In het kort zijn er twee categorieën: het online aan te vragen e-visum en het niet online aan te vragen reguliere visum.

Visumplicht voor het e-visum

De eenvoudigste manier om aan de visumplicht te voldoen is door online een e-visum Turkije aan te vragen. Aanvragen kan heel eenvoudig door op deze website het aanvraagformulier in te vullen en de bijbehorende betaling te voldoen. Het e-Visum wordt dan per e-mail toegestuurd. Lees hier meer hoelang dit visum geldig is, de voorwaarden van het visum Turkije of wanneer het visum kan verlopen.

Het is echter niet voor alle reizigers mogelijk een e-visum aan te vragen; dit kan alleen als:


De reis een zakelijk of toeristisch doel heeft.


De reiziger korter dan 90 dagen in Turkije verblijft.De reiziger niet in Turkije wil gaan werken. Lees meer over werken in Turkije met een visum.


De reiziger niet in Turkije wil gaan studeren.


De reiziger niet in Turkije wil gaan wonen.

Visumplicht voor het reguliere visum

Indien om bovenstaande reden niet met het e-visum aan de visumplicht kan worden voldaan is het mogelijk een regulier visum Turkije aan te vragen. Dit kan niet online, maar dient te gebeuren bij het Turkse consulaat. De aanvraag periode duurt vaak langer dan 48 uur en soms moet de reiziger zich fysiek melden bij het consulaat of een paspoort opsturen. Kortom: voldoen aan de Turkse visumplicht door een regulier visum Turkije aan te vragen is enkel interessant wanneer de reiziger langer dan 90 dagen in Turkije wil verblijven of gaat met een ander doel als zaken of toerisme, zoals werk, studie of emigratie.

Erg belangrijk

Turkije hanteert een zeer strikte visumplicht. Reizigers die niet over een geldig visum Turkije beschikken krijgen dan ook geen toegang tot Turkije. Zorg dan ook dat u bij het reizen naar Turkije altijd voldoet aan de visumplicht en een visum of e-visum bezit.