Gegevens: opslaanlegen

ESTA aanvraagformulier

In 5 minuten het ESTA Amerika aanvragen.

  • Invullen
  • Controle

Met dit ESTA-formulier kunt u een ESTA aanvragen voor één of meerdere reizigers tegelijk. De contactgegevens en reisgegevens hoeft u slechts eenmaal in te vullen. Voor instructies bij elk veld klikt u op het -icoontje.

Contactgegevens

Reisgegevens

Algemeen

Reist u naar Amerika als directe doorreis naar een ander land?

Contactpersoon

Vul hier de gegevens van een contactpersoon in Amerika in. Dit mag een vriend, familielid of collega zijn. Heeft u (nog) geen contactpersoon? Vul dan de gegevens van uw eerste verblijfplaats in, of vul UNKNOWN in.

Verblijfplaats

Vul hier de gegevens van uw eerste verblijfplaats in Amerika in. Is de verblijfplaats nog niet bekend? Laat deze velden dan leeg.

Noodcontact

U dient informatie over een noodcontact in te vullen, voor in geval van nood. Dit kan een persoon in of buiten Amerika zijn, bijvoorbeeld een vriend, familielid of collega.

Gegevens van de reizigers

Vul hieronder de gegevens in van alle reizigers naar de Verenigde Staten. Indien u met (minderjarige) kinderen reist dienen deze een eigen geldig paspoort te bezitten en moeten voor hen ook alle gegevens worden ingevuld. Heeft u niet voor elke reiziger alle gegevens paraat? U kunt ook losse aanvragen per persoon indienen. Neem alle gegevens zorgvuldig over, zodat elk ESTA geldig zal zijn.

Reiziger 1

Paspoortgegevens

Het ESTA wordt elektronisch aan dit paspoort gekoppeld. Het ESTA is dan ook alleen geldig indien deze reiziger bij het betreden van Amerika hetzelfde paspoort bij zich heeft als dat hier wordt ingevuld.

Officiële aliassen

Heeft deze reiziger behalve de namen die staan vermeld in dit paspoort nog andere officiële namen of aliassen?

Is deze reiziger bekend onder nog andere officiële namen of aliassen?

Ouders

Vul hier de namen in van ouders van deze reiziger (biologische, adoptie-, stief- of pleegouders, ook indien deze niet meer leven).

Paspoort of identiteitsbewijs van een ander land

Is aan deze reiziger ooit nog een ander paspoort of identiteitsbewijs afgegeven om te reizen? Het maakt niet uit of het paspoort of identiteitsbewijs momenteel nog geldig is.

Is aan deze reiziger ooit nog een ander paspoort of identiteitsbewijs afgegeven om te reizen? Het maakt niet uit of het paspoort momenteel nog geldig is.

Burger of nationaliteit van ander land

Is deze reiziger nu of in het verleden ooit een staatsburger of ingezetene van enig ander land geweest?

Is deze reiziger nu of in het verleden ooit een staatsburger of ingezetene van een ander land geweest dan voorgaande landen?

Werkgeverinformatie

Heeft deze reiziger een huidige of voormalige werkgever? Kies ook voor ‘Ja’ als deze reiziger zelfstandig is.

Achtergrondvragen

Vraag 1. Heeft deze reiziger een lichamelijke of geestelijke aandoening welke een gevaar kan vormen voor de omgeving; gebruikt deze reiziger drugs; of lijdt deze reiziger momenteel aan een besmettelijke ernstige ziekte? Lees hiervoor de toelichting

Vraag 2. Is deze reiziger ooit gearresteerd of veroordeeld voor een misdrijf dat heeft geleid tot ernstige materiële schade of ernstig letsel aan een andere persoon of schade aan een overheidsinstelling? Lees de toelichting voor meer informatie

Vraag 3. Heeft deze reiziger ooit een wet overtreden omtrent bezit, gebruik of distributie van illegale verdovende middelen? Lees de toelichting voor meer informatie

Vraag 4. Is deze reiziger van plan om deel te nemen of heeft deze reiziger ooit deelgenomen aan terroristische handelingen, spionage, sabotage of genocide?

Vraag 5. Heeft deze reiziger zich ooit schuldig gemaakt aan zwendel of zichzelf of anderen vals voorgedaan teneinde een visum voor of toegang tot de Verenigde Staten te verkrijgen of anderen te helpen om zulks te verkrijgen?

Vraag 6. Zoekt deze reiziger momenteel werk in de Verenigde Staten of heeft deze reiziger vroeger in de Verenigde Staten gewerkt zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse overheid?

Vraag 7. Is deze reiziger ooit een visum voor de V.S. ontzegd; of is deze reiziger ooit toegang tot de Verenigde Staten geweigerd; of heeft deze reiziger ooit een aanvraag voor toelating tot Amerika ingetrokken?

Vraag 8. Is deze reiziger ooit langer in de Verenigde Staten verbleven dan de door de Amerikaanse overheid aan deze reiziger toegestane toelatingsperiode?

Vraag 9. Is deze reiziger op of na 1 maart 2011 in Irak, Syrië, Iran, Soedan, Libië, Somalië en/of Jemen geweest?

Afstand van rechten

De ‘U.S. Customs and Border Protection’ van de VS vereist dat alle reizigers waarvoor middels dit formulier een ESTA wordt aangevraagd afstand doen van hun rechten met betrekking tot herziening of beroep op een beslissing van een ambtenaar van de ‘U.S. Customs and Border Protection’ ten aanzien van het recht op toelating. Tevens wordt vereist dat de verschafte antwoorden en informatie correct zijn en naar beste weten en vertrouwen zijn ingevuld.

Lees hier de volledige verklaring m.b.t. de afstand van rechten

Reiziger toevoegen

Wilt u voor meerdere reizigers een ESTA aanvragen?

Uitleg

Als u op een invulveld klikt verschijnt hier een uitgebreide uitleg.

Vragen? +31 85 0014 085

  • Het officiële ESTA
  • Spoedleveringen gemiddeld in 17 minuten
  • Veilig afrekenen