Gegevens: opslaanlegen

Aanvraagformulier visum India

In 15 minuten het visum India aanvragen.

  • Invullen
  • Controle

Met dit formulier dient u een visumaanvraag in voor één of meerdere reizigers tegelijk. De contactgegevens en reisgegevens hoeft u slechts eenmaal in te vullen. Voor instructies bij elk veld klikt u op het -icoontje.

Contactgegevens

Reisgegevens

Algemeen

Verblijfplaats

U dient het adres van uw (eerste) verblijfplaats in India in te vullen. Dit mag het adres zijn van een hotel, vriend, familielid of collega.

Noodcontact

U dient informatie over een noodcontact in te vullen, zoals een vriend, familielid of collega. Dit dient een persoon te zijn uit het land waar u woont.

Gegevens van de reizigers

Vul hieronder de gegevens in van alle reizigers naar India. Indien u met (minderjarige) kinderen reist moeten voor hen ook alle gegevens worden ingevuld. Heeft u niet voor elke reiziger alle gegevens paraat? U kunt ook losse aanvragen per persoon indienen. Neem alle gegevens zorgvuldig over, zodat elk visum India geldig zal zijn.

Reiziger 1

Paspoortgegevens

Nationaliteit

Is deze reiziger minimaal 2 jaar in het land woonachtig waarvan deze reiziger nu de nationaliteit heeft?

Persoonsgegevens

Is een naam van deze reiziger ooit veranderd?

Partner

Is deze reiziger getrouwd?

Ouders

Vul de benodigde gegevens in over de ouders van deze reiziger. Dit mogen namen zijn van de biologische, adoptie-, stief- of pleegouders. De Indiase douane verplicht alle reizigers naar India deze gegevens in te vullen, ook indien de ouders niet meer in leven zijn.

Hebben of hadden deze ouders of de grootouders van deze reiziger een Pakistaanse nationaliteit of behoorden deze tot een aan Pakistan behouden gebied?

Tweede paspoort of identiteitsbewijs van ander land

Heeft deze reiziger een geldig tweede paspoort of geldig tweede identiteitsbewijs van een ander land?

Werkgeverinformatie

Vul hier de gegevens in van de werkgever van deze reiziger. Heeft deze reiziger momenteel geen werkgever? Vul dan de voormalige werkgever in, of de (voormalige) werkgever van de vader van deze reiziger.

Beroepsmilitair, politie, semi-militair

Is deze reiziger werkzaam of werkzaam geweest bij het leger, een semimilitaire organisatie, de politie of een beveiligingsbedrijf?

Reisverleden

India vereist informatie over het reisverleden. Vul de landen in waar deze reiziger de afgelopen 10 jaar is geweest in het Engels, gescheiden door een komma.

Is deze reiziger de afgelopen drie jaar in één of meer van de volgende landen: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Pakistan, Malediven, Sri Lanka of Nepal geweest?

Heeft deze reiziger al eerder een visum voor India aangevraagd met het huidige paspoort?

Achtergrondvragen

Vraag 1. Is deze reiziger ooit de toegang tot India of enig ander land geweigerd?

Vraag 2. Heeft deze reiziger een strafblad?

Reiziger toevoegen

Wilt u voor meerdere reizigers een visum aanvragen?

Akkoordverklaring

De overheid van India vereist dat de verschafte antwoorden en informatie correct zijn en naar beste weten en vertrouwen zijn ingevuld. Alle bovenstaande reizigers dienen tijdens hun reis naar India een uitgeprinte kopie bij zich te hebben van het visum waarin de toekenning wordt bevestigd. Tevens wordt vereist dat u onderstaande volledige verklaring leest en begrijpt.

Lees hier de volledige akkoordverklaring

Documenten

Voordat de visumaanvraag in behandeling kan worden genomen dient voor elke reiziger een pasfoto en paspoortscan te worden aangeleverd. Deze bestanden kunnen online worden aangeleverd nadat het visum is betaald.

Uitleg

Als u op een invulveld klikt verschijnt hier een uitgebreide uitleg.

Vragen? +31 85 0014 085

  • Het officiële e-visum
  • Levering spoedaanvragen: 2 tot 4 werkdagen
  • Veilig afrekenen