Nieuwsbericht | | 26-01-2022 | ±3 minuten leestijd

De premier van West-Australië, Mark McGowan, heeft besloten om de grensopening die gepland stond voor 5 februari uit te stellen. Dit betekent dat internationale reizigers die naar de deelstaat willen reizen naast een visum Australië ook nog steeds een travel exemption nodig hebben.

Meer boosters nodig

West-Australië houdt de grenzen nu al meer dan twee jaar gesloten. Zelfs reizigers uit andere delen van Australië mogen de deelstaat niet in. Op 13 december 2021 liet premier Mark McGowan weten dat West-Australië de grenzen op 5 februari 2022 zou openen. Volledig gevaccineerde reizigers zouden dan naar de deelstaat mogen reizen zonder na aankomst in quarantaine te moeten. Deze datum werd gekozen omdat de overheid van de deelstaat ervan uitging dat de vaccinatiegraad dan de target van 90% zou bereiken. Reizigers uit het buitenland zouden naast het visum ook niet langer een zogeheten travel exemption nodig hebben om naar de deelstaat te reizen.

De omikronvariant van het coronavirus heeft echter roet in het eten gegooid. Net als in veel andere landen stijgt ook het aantal besmettingen in West-Australië hard. De premier van de deelstaat heeft nu dus besloten eerst te wachten tot de boostergraad hoger is. De huidige boostergraad in West-Australië ligt op 28%. Op basis van de huidige cijfers zal dit percentage op 5 februari rond de 40% liggen. Premier McGowan zei dat de boostergraad op minimaal 80% moet liggen om de grenzen te kunnen openen. McGowan volgt hiermee het advies op van medische specialisten, die erop aandrongen om de grenzen gesloten te houden totdat er voldoende boosterprikken zijn gezet.

De overheid heeft nog geen nieuwe datum gegeven voor de grensopening.

Meer uitzonderingen

Er vinden echter wel wat versoepelingen plaats met betrekking tot de coronaregels voor personen die naar de deelstaat willen reizen. Vanaf 5 februari mogen ook personen die begrafenissen of rechtszaken bijwonen West-Australië in. Ook voor een bezoek aan terminaal zieke personen of personen in palliatieve zorg mag er weer naar de deelstaat gereisd worden. Onder de huidige regels moeten alle personen die naar de deelstaat reizen 7 dagen in quarantaine in een overheidshotel en 7 dagen in thuisquarantaine.

De overheid van West-Australië liet weten dat de regels de komende weken zullen worden herzien om te kijken of en wanneer verdere versoepelingen mogelijk zijn. Volgens premier McGowan veroorzaakt de omikronvariant van het coronavirus een nieuwe noodtoestand, en zou het onverantwoordelijk zijn om de grenzen per 5 februari te openen.

Reizen naar Australië: visum en exemption nodig

Het nieuws komt als een domper voor zowel binnenlandse als buitenlandse reizigers die een bezoek aan de deelstaat hadden gepland. Momenteel moeten buitenlandse reizigers naast het visum voor Australië ook een uitzonderingsvergunning aanvragen (travel exemption). De vergunning was tot op heden alleen beschikbaar voor een beperkt aantal personen, zoals ouders van volwassen Australische burgers. De aankondiging van premier McGowan betekent dat nu meer personen voor een uitzondering in aanmerking komen. De travel exemption kan al worden aangevraagd voordat de visumaanvraag is goedgekeurd. De uitzonderingstoestemming moet wel binnen 8 weken worden gebruikt.

Visum nog steeds geldig?

Veel reizigers hadden al een visum aangevraagd om vanaf 5 februari naar Australië te reizen. Hoewel het nog onduidelijk is wanneer West-Australië de grenzen weer zal openen, is de verwachting dat het nog dit voorjaar zal gebeuren. Het visum Australië is geldig gedurende een jaar vanaf het moment van toekenning. De verlenging van de grenssluiting heeft geen invloed op de geldigheid van visums die al zijn uitgegeven. Dit betekent dat reizigers die later dit jaar naar Australië willen reizen geen nieuw visum hoeven aan te vragen. Dit is alleen nodig als de geldigheidsduur van het huidige visum verloopt, of als de reiziger een nieuw paspoort in gebruik neemt.