In dit privacy beleid informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen ZIDG en de website VisumBuitenland.nl. Door gebruik te maken van deze website stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit privacybeleid.


Snel naar:

1. Algemeen

Visumbuitenland.nl is een visumbureau dat onderdeel uitmaakt van ZIDG, gevestigd te Stratumseind 32 - 2.03, 5611 ET, Eindhoven, met KvK-nummer 66764661 en BTW-nummer 856688903B01. VisumBuitenland.nl is bereikbaar per telefoon (+31 85 0014 085) en per e-mail.

ZIDG neemt uw privacy zeer serieus.
Wij zijn ons er terdege van bewust dat u privacygevoelige gegevens aan ons toevertrouwt door gebruik te maken van deze website. Wij respecteren uw privacy en dragen er dan ook te allen tijde zorg voor dat al uw gegevens vertrouwelijk en veilig worden behandeld. 

Wij verwerken en bewaren alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om aanvraagdiensten uit te voeren waarvoor u ons nadrukkelijk de opdracht en toestemming heeft gegeven middels het aanvinken van uw toestemmingsverklaring in een aanvraagformulier voor een reistoestemming op deze website.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt met het doel de door u aangevraagde reistoestemming te verkrijgen. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan de immigratiedienst van het land waar u naartoe wilt reizen, onze afbeeldingenverwerker (Cloudinary) en onze betalingsverwerker (Targetpay). Het delen van (onderdelen van) uw persoonsgegevens met deze organisaties (soms buiten de EU) is noodzakelijk om een reistoestemming te verkrijgen.

De gegevens die wij verwerken en bewaren (en delen met de immigratiediensten) worden verzameld via de aanvraagformulieren op de website VisumBuitenland.nl, alsmede per e-mail en telefoon in het geval u contact opneemt met ons, of indien wij het vermoeden hebben dat gegevens onjuist of onvolledig zijn ingevuld in een aanvraagformulier en contact opnemen met u.


Door gebruik te maken van deze website en de diensten die door ZIDG worden aangeboden via deze website, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden.

2. Bewaartermijnen

Indien u gegevens heeft ingevuld of gewijzigd in een aanvraagformulier op VisumBuitenland.nl en tien dagen later nog geen volledig ingevulde aanvraag heeft ingediend, worden al deze ingevulde gegevens uit al onze systemen verwijderd. Ziet u na tien dagen nog steeds persoonlijke gegevens staan in een niet-ingediend aanvraagformulier? Dat komt doordat de door u ingevulde gegevens ook 30 dagen lokaal in de internetbrowser van uw computer / apparaat blijven opgeslagen.

Heeft u een aanvraag ingediend en betaald? Dan wordt de aanvraag vrijwel direct door ons in behandeling genomen en worden uw gegevens gedeeld met de immigratiedienst van het land van uw bestemming. Ook zijn uw persoonsgegevens in te zien door de andere reizigers waarmee u gezamenlijk een groepsaanvraag heeft ingediend. Tien dagen na het indienen van de aanvraag worden alle niet-noodzakelijke gegevens behorende bij deze aanvraag uit al onze systemen verwijderd. Alleen de noodzakelijke gegevens blijven dan nog bewaard; hieronder vallen enkel toegekende reistoestemmingen en gegevens die nodig zijn om toegekende reistoestemmingen te raadplegen.Alle persoonsgegevens, inclusief de bevestiging van goedkeuring van reistoestemmingen worden binnen drie maanden na het verlopen van de betreffende reistoestemming uit al onze systemen verwijderd.

3. Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht al uw persoonlijke gegevens in te zien waarover wij beschikken. Hiervoor kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Tevens heeft u te allen tijde het recht uw persoonsgegevens te rectificeren en/of aan te vullen. Dat kunt u doen door de gerectificeerde en/of aangevulde gegevens per e-mail of telefoon aan ons door te geven. Let op: indien de aanvraagdienst reeds door ons in gang is gezet met gebruikmaking van de eerder aangeleverde foutieve of onvolledige informatie geeft dit geen recht de aanvraagdienst kosteloos opnieuw te doorlopen met de gerectificeerde/aangevulde informatie.

Gedurende de korte termijn tussen het moment waarop u ons een opdracht voor een aanvraagdienst geeft en het moment waarop wij de aanvraagdienst in gang hebben gezet kunt u te allen tijde uw aanvraag annuleren en/of uw bij ons bekende (persoons)gegevens rectificeren en/of aanvullen.

Ook heeft u te allen tijde het recht al uw (persoons)gegevens door ons te laten verwijderen. Dat kan door op de statuspagina van de aanvraag op VisumBuitenland.nl te klikken op de knop "Gegevens verwijderen", of door uw verzoek telefonisch of per e-mail aan ons door te geven. Let op: als u dit doet kunnen wij uw aanvraag, (e-)visums, eTA's en ESTA's ook niet meer terug vinden in het geval u deze in de toekomst kwijtraakt. ZIDG kan geen gegevens verwijderen uit de systemen van de immigratiediensten van landen waarvoor via VisumBuitenland.nl reistoestemmingen zijn aangevraagd.

  
Heeft u een klacht over onze verwerking van persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen via de contactpagina. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht ook doorgeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Beveiliging

ZIDG neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Secure Socket Layer (SSL). Met Secure Socket Layer beveiligen we de communicatie van de data van uw computer naar onze servers.

5. Cookiebeleid

Uw privacy als gebruiker van onze website is van groot belang. Daarom informeren wij u graag omtrent het gebruik van cookies op deze website.

Ook deze website hanteert verschillende nuttige technologieën om het gebruiksgemak van deze website te verhogen. Één van deze nuttige technologieën is het gebruik van cookies. Ook deze website maakt daarom gebruik van cookies. Cookies zijn technisch gezien eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen door uw browser op uw computer. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Op deze website worden via Google Analytics algemene, niet op de persoon terug herleidbare cookies bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Op deze wijze kan ZIDG haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Als u deze website gebruikt of bezoekt verklaart u akkoord te gaan met het gebruik van cookies.

Belangrijk om te weten is dat de cookies geen persoonsgegevens bevatten, en dat het het gebruik van cookies veilig is. Daarnaast zijn deze cookies ten alle tijden te verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser. Als u geen cookies wilt gebruiken, kunnen wij helaas niet garanderen dat ook deze website naar behoren werkt. Het zou kunnen dat bepaalde functies van deze website niet werken of dat u zelfs de website VisumbBuitenland.nl niet meer kunt zien.

6. Wijzigingen

ZIDG behoudt zich het recht voor dit privacybeleid of de inhoudt van de website te wijzigen of onderdelen ervan te verwijderen. De wijzigingen kunnen via de website of per e-mail bekend worden gemaakt. ZIDG adviseert u regelmatig het privacybeleid te bekijken.

7. Vragen

Heeft u nog verder nog vragen? Privacy is een gevoelig punt. Aarzel niet en neem dan direct contact met ons op.