Nieuwsbericht | | 24-06-2022 | ±2 minuten leestijd

Vanaf zonsondergang op 8 juli, tot en met 13 juli wordt het offerfeest gevierd. Deze islamitische feestdag wordt ook groots gevierd in Egypte. Doordat veel mensen voor dit feest naar familieleden of vrienden in Egypte willen reizen, kunnen visumaanvragen vertragingen oplopen. Vraag dus voor Eid al-Adha ruim van tevoren uw visum Egypte aan.

Het offer van Ibrahim

Tijdens dit meerdaagse feest vieren moslims over de hele wereld het einde van de bedevaart naar Mekka (Hadj). Het verhaal over het offer van Ibrahim, welke wordt herdacht tijdens Eid al-Adha, staat zowel in de bijbel als in de Koran en luidt als volgt. De profeet Ibrahim (Abraham) wilde samen met zijn vrouw ontzettend graag een zoon, en vroeg aan Allah of hij die hem kon geven. Ze waren trouwe volgers van Allah en offerden elk dier aan Allah. Ibrahim beloofde Allah dat hij, in ruil voor een zoon, zelfs bereid was om ooit die zoon voor Allah op te offeren. Zo vervulde Allah zijn wens en werd Ismaël geboren, maar Ibrahim werd herinnerd aan zijn belofte in een droom. Hij moest zijn zoon offeren en Ismaël vond dat ze moesten doen wat Allah wilde. Allah was echter voldoende overtuigd van Ibrahimʼs trouw, dat hij het toestond dat ze een schaap offerden in plaats van Ismaël. Het vlees van het dier verdeelden ze onder de armen. Het bedevaartsoord in Mekka is bovendien de plaats waar Ismaël met zijn vader een huis had gebouwd en waar moslims naar op bedevaart gaan.

De bedevaart en het offerfeest

Het is nog steeds traditie om ter herinnering aan het offer van Ibrahim een dier te slachten. In plaats van een schaap wordt doorgaans ook een geit, een kameel, of een rund geofferd. Dit gebeurt op rituele wijze en het vlees wordt dan, net zoals Ibrahim en Ismaël dat deden, verdeeld over familie, buren, vrienden of armen en daklozen.

Het offerfeest is pas het laatste puzzelstuk van de ceremonie van vijf dagen. Voorafgaand aan het feest maken moslims van over de hele wereld hun bedevaart naar Mekka als pelgrims. Deze tocht moeten alle Moslims minimaal een keer in hun leven gemaakt hebben.

Het offerfeest in 2022

In de laatste jaren is er veel controversie ontstaan over het religieuze slachtritueel. Volgens het ritueel moeten de dieren onverdoofd geslacht worden, wat in Nederland en België in principe niet is toegestaan. In Nederland is er een uitzondering voor het religieuze ritueel, alleen is de aanwezigheid van een (dieren)arts verplicht bij het onverdoofd slachten van een dier. In België is dit sinds 2016 volstrekt verboden.

Vraag uw visum Egypte op tijd aan

Vanwege Eid al-Adha zullen er in het weekend tussen 7 en 13 juli veel mensen naar Egypte reizen, om het feest bij familie en vrienden te vieren. Door de vele visumaanvragen kan het zijn dat de gemiddelde levertijd van 10 dagen de komende tijd wat langer is. Bent u van plan om binnenkort naar Egypte te reizen? Ook als u niet voor het offerfeest reist, is het verstandig om uw visum ruim van tevoren aan te vragen. Het visum 90 dagen geldig vanaf het moment van toekenning. Hierdoor heeft u zeker nog voldoende tijd om naar Egypte te reizen als u het visum een week voor vertrek ontvangt.