Nieuwsbericht | | 24-04-2020 | ±3 minuten leestijd

Een jaar na de terroristische aanslagen in Sri Lanka worstelt het land om de zaken weer op orde te krijgen. De globale uitbraak van het coronavirus heeft ook Sri Lanka getroffen, en het land kan zich een dergelijke crisis niet veroorloven.

Terroristische aanslagen tijdens Pasen

Op 21 april 2019 vonden er in Sri Lanka een reeks terroristische aanslagen plaats, in zowel dunbevolkte als dichtbevolkte gebieden. Meer dan 250 mensen kwamen om, waaronder 45 buitenlanders. Het gevolg van deze aanslagen was dat het toerisme naar Sri Lanka dramatisch afnam. Landen over de hele wereld gaven een negatief reisadvies uit voor Sri Lanka. Het vroeger zo populaire land kwam op een zwarte lijst te staan. Aangezien de economie van Sri Lanka sterk leunt op de toeristische sector betekende dit een harde klap voor het land.

Langzaam herstel

De overheid van Sri Lanka nam concrete stappen om de veiligheid van zowel de binnenlandse bevolking als van buitenlandse reizigers te garanderen. Dit was niet zonder resultaat. Het aantal reizigers naar Sri Lanka begon gestaag toe te nemen en Sri Lanka kreeg wereldwijd lovende woorden over haar aanpak van de tragische gebeurtenis. Ook op sociaal vlak was Sri Lanka langzaam aan het herstellen. Waar het land vroeger veel last had van sektarisch geweld, kwam de bevolking nu samen om elkaar te helpen. Het begon erop te lijken dat Sri Lanka zich succesvol door de crisis had genavigeerd. Maar toen sloeg het coronavirus toe.

Coronavirus in Sri Lanka

Net als in zoveel landen is het coronavirus ook in Sri Lanka opgedoken. Vooralsnog zijn de cijfers relatief laag, zeker in vergelijking met westerse landen, maar de vrees is dat naarmate er meer wordt getest duidelijk zal worden dat het daadwerkelijke aantal besmettingen hoger is. Een veel groter probleem is dat bepaalde groepen nu het doelwit aan het worden zijn en beschuldigd worden van het verspreiden van het virus. Dit zijn groepen als vluchtelingen, armen en moslims. Vooral die laatste groep moet het ontgelden. Met de nog altijd levendige herinnering aan de aanslagen zijn mensen sneller bereid moslims uit hun woningen te zetten, te ontslaan en in extreme gevallen zelfs zorg te ontzeggen. De overheid en mensenrechtenorganisaties roepen de bevolking op om samen te komen, juist in deze moeilijke tijden.

Overheid Sri Lanka neemt harde maatregelen

Een ander heikel punt voor veel mensenrechtenactivisten zijn de harde maatregelen die de overheid van Sri Lanka heeft genomen om de uitbraak van het coronavirus in de kiem te smoren. Er is een uitgaansverbod en de overheid controleert zeer streng of dit verbod wordt nageleefd. De regering heeft zelfs het leger ingeschakeld om er zeker van te zijn dat niemand de regels breekt. De overheid heeft de strijd tegen het coronavirus meerdere malen een “oorlog” genoemd, een woord dat nog bijzonder gevoelig ligt bij de bevolking van Sri Lanka. Het is nog niet zo lang geleden dat het land verscheurt werd door een brute burgeroorlog. De harde en autoritaire wijze waarop de overheid van Sri Lanka de crisis probeert te beheersen wordt dan ook door velen als te extreem gezien.

Voor buitenlandse reizigers zijn de maatregelen eveneens bijzonder strikt. Sri Lanka heeft een algeheel reisverbod ingesteld voor alle toeristen en zakenreizigers die naar het land willen reizen. Dit is ook van toepassing op personen die al een visum Sri Lanka hebben aangevraagd. Hoewel het visum je normaal toestemming geeft om het land binnen te reizen, is dit niet langer het geval. Toegekende visums kunnen tijdelijk niet worden gebruikt. Een ETA visum voor Sri Lanka is echter geldig voor zes maanden. Het is nog onduidelijk hoe lang de huidige coronamaatregelen van kracht zullen zijn, maar de kans bestaat dat visums met voldoende resterende geldigheid gebruikt kunnen worden voor een toekomstige reis naar Sri Lanka.

Let op: de informatie in dit nieuwsartikel kan inmiddels achterhaald zijn. Lees vóór het aanvragen van een visum voor Sri Lanka alles over de actuele stand van zaken omtrent corona in Sri Lanka.

Let op: dit nieuwsartikel over het visum voor Sri Lanka is meer dan een jaar oud. Mogelijk bevat het daardoor achterhaalde informatie en adviezen, er kunnen dan ook geen rechten meer aan dit artikel worden ontleend. Gaat u binnenkort op reis en wilt u weten welke regels momenteel gelden? Lees dan alle actuele informatie over het visum voor Sri Lanka.