Ga vóór het aanvragen van het visum Myanmar na of het coronavirus roet in het eten kan gooien van uw reisplannen voor een vakantie of zakenreis. Ook in Myanmar zijn inmiddels officiële besmettingen en overledenen gemeld als gevolg van corona. In dit artikel leest u over de mogelijke gevolgen van corona op uw reisplannen. Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op 15-10-2020.

Hoeveel last heeft Myanmar van het coronavirus?

Na een oorspronkelijk langzame uitbraak in Myanmar is het aantal besmette personen en overledenen de laatste weken snel toegenomen. Op 14-10-2020 waren er 31.325 coronabesmettingen gemeld en 732 personen overleden aan Covid-19. De overheid van Myanmar heeft veel maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. In samenhang met oplopende besmettingen geldt voor de stad Rangoon tot nader order een “Lockdown”. Verplaatsingen zijn alleen voor werk, artsbezoek en het kopen van levensmiddelen toegestaan. Reismogelijkheden tussen de verschillende provincies in Myanmar zijn beperkt en er is geen binnenlands vliegverkeer mogelijk.

Reizigers die nog in Myanmar zijn, hoeven het land niet te verlaten als dat niet mogelijk is, ook als hun visum al is verlopen. Ook is er een tijdelijk inreisverbod van kracht, waardoor tot nader order geen enkele toerist of zakenreiziger naar Myanmar kan reizen, zelfs als die over een visum beschikt. Alleen bij het voorliggen van zeer dringende redenen (“compelling reason”) kan de ambassade in uitzonderingsgevallen besluiten dat iemand toch naar Myanmar mag reizen. Tot minimaal 31 oktober zijn er geen commerciële vluchten naar Myanmar. Het is nu nog niet in te schatten, of en tot wanneer het inreisverbod dan zal worden verlengd.

Het aantal officiële coronabesmettingen in Myanmar is vooralsnog relatief laag.Corona in Myanmar: het aantal officieel gemelde besmettingen stijgt heel snel

Kan ik alweer een visum Myanmar aanvragen?

Heeft u reisplannen en wilt u alvast een visum Myanmar aanvragen voor een reis na de corona-beperkingen? Dan kunt u uw visumaanvraag alvast indienen. Wel moet u op een toegekend visum wachten tot de immigratiedienst de keuringen weer hervat. Tot die tijd komen alle aanvragen namelijk in de wacht te staan. Zodra de overheid van Myanmar de situatie omtrent corona weer veilig genoeg vindt, worden alle ingediende aanvragen in behandeling genomen. Het is nog niet bekend wanneer de beperkingen dusdanig zijn teruggeschroefd dat een zakenreis of vakantie naar Myanmar weer mogelijk wordt. De ambassade van Myanmar kan bij dringende uitzonderingssituaties een specifieke vergunning verstrekken om ondanks het inreisverbod toch naar Myanmar te mogen reizen.

Voorlopig heeft de immigratiedienst de uitgifte van e-visa t/m 31 oktober opgeschort. De verwachting is dat de immigratiedienst van Myanmar dan een nieuwe update geeft en meer informatie naar buiten brengt omtrent de toekomstige maatregelen vanwege corona in Myanmar.

Ik heb al een visum, kan ik die nog gebruiken?

De geldigheidstermijn van het visum Myanmar gaat direct in op het moment dat het visum wordt toegekend en bedraagt 90 dagen. De verloopdatum wordt op het visum vermeld. Als het corona-inreisverbod in Myanmar is opgeheven en het visum nog geldig is, kan het alsnog worden gebruikt om het land mee in te reizen. De immigratiedienst van Myanmar heeft aangekondigd dat de geldigheid van e-visa voor Myanmar, die tussen 2-1-20 en 21-3-20 uitgegeven werden, automatisch tot 90 dagen na het einde van het inreisverbod verlengd wordt.

Wat als ik al in Myanmar ben?

Neem ook in Myanmar de voorzichtsmaatregelen van het RIVM in acht en volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op. Bij overtreding van de hygiënevoorschriften kunnen hoge boetes worden opgelegd. Bij terugkeer naar Nederland blijft u 10 dagen in thuisquarantaine.

Krijg ik mijn schade als gevolg van corona vergoed?

Als u een visum Myanmar heeft dat u vanwege corona niet kunt gebruiken, dan heeft u mogelijk financiële schade opgelopen. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, kunt u deze schade mogelijk declareren bij uw reisverzekering. De immigratiedienst van Myanmar vergoedt in elk geval géén schade, ook kan een toegekend visum niet meer worden geannuleerd, maar de immigratiedienst heeft wel aangekondigd dat de geldigheid van e-visa voor Myanmar, die tussen 2-1-20 en 21-3-20 uitgegeven werden, automatisch tot 90 dagen na het einde van het inreisverbod verlengd wordt.

Disclaimer: er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina. Vanwege de snelle opeenvolging van nieuwe ontwikkelingen kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie geheel actueel en volledig is. Wel wordt gepoogd de informatie te voorzien van tijdige updates over de status van corona in Myanmar en de invloed daarvan op uw reisplannen en visum.