Op deze pagina vindt u alle voorwaarden die gesteld zijn aan de verschillende varianten van het visum China. Zorg dat u aan alle voorwaarden van uw visum voldoet om afkeuring of problemen tijdens de reis te voorkomen.

Paspoortvoorwaarden bij het visum China

U moet een normaal en geldig paspoort bezitten om met uw visum China op reis te mogen. Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Hoe lang het paspoort nog geldig moet zijn, hangt af van het type visum waarvoor u een aanvraagprocedure wilt starten.

  • Eenmaal inreizen en 3 maanden geldigheid: uw paspoort is bij aankomst nog minimaal 6 maanden geldig
  • Tweemaal inreizen en 3 maanden geldigheid: uw paspoort is bij de eerste aankomst nog minimaal 7 maanden geldig
  • Tweemaal inreizen en 6 maanden geldigheid: uw paspoort is bij de eerste aankomst nog minimaal 12 maanden geldig
  • Onbeperkt inreizen en 12 maanden geldigheid: uw paspoort is bij de eerste aankomst nog minimaal 18 maanden geldig
Opgelet bij visum China

Minimaal 3 aaneengesloten lege pagina’s in het paspoort
Het paspoort moet nog minimaal drie aaneengesloten lege pagina’s bevatten; deze zijn nodig voor het aanbrengen van het visum, alsmede de stempels die worden gezet bij het arriveren en verlaten van China. Ook moet het paspoort vrij zijn van hoesjes en omslagen.


Geen Nederlands paspoort?

Woont u in Nederland, maar heeft u een paspoort dat is uitgegeven door een ander land? Dan moet u tevens een Nederlandse verblijfsvergunning bezitten.

De Chinese muurDe pandabeer is een bedreigde diersoort en tevens een mascotte van China

Aanvullende voorwaarden voor visums met meerdere aankomsten in China

Voor visums met meerdere aankomsten (double entry of multiple entry) worden aanvullende voorwaarden gehanteerd. Deze mogen alleen worden aangevraagd indien alle vluchten al zijn geboekt waarmee is aan te tonen dat er daadwerkelijk meerdere inreizen gemaakt zullen worden. Overigens zijn de kosten van alle visumsoorten gelijk.

Aanvullende voorwaarden voor visums met 6 en 12 maanden geldigheid

Het visum China met een geldigheid van 6 maanden vereist dat de reiziger in het afgelopen halfjaar al minimaal drie keer vaker een visum China heeft verkregen en ook minimaal drie keer het land is in- en uitgereisd. Dit kan worden aangetoond middels de visums en stempels in het huidige paspoort. Visums en stempels uit andere paspoorten dan het huidige worden niet meegerekend.

Het visum China voor 12 maanden is alleen aan te vragen indien de reiziger in de afgelopen 12 maanden al een keer een visum heeft verkregen met een geldigheid van 6 of 12 maanden. Ook moeten in het huidige paspoort al minimaal zes Chinese stempels staan (driemaal inreizen en driemaal uitreizen).

Werkgeversverklaring of verklaring van de onderwijsinstelling

Voor elk type visum is een werkgeversverklaring of een verklaring van de onderwijsinstelling van de reiziger nodig. De eisen voor deze brief en een voorbeeldexemplaar ervan, zijn terug te vinden op de pagina met aan te leveren documenten.

Werkloze en gepensioneerde reizigers

Heeft u momenteel geen werk? Ongeacht uw situatie (student, werkzoekend, gepensioneerd, etc.) moet u in dat geval een bankafschrift kunnen overhandigen waaruit blijkt dat u voldoende banksaldo heeft om uw reis te betalen. Hierbij wordt een bedrag gehanteerd van minimaal 100 EUR per dag die in China wordt verbleven.

Zakelijke reizigers

Als u een zakelijk visum China wilt aanvragen, moet u voldoen aan enkele aanvullende voorwaarden. Allereerst moet u een uitnodigingsbrief indienen bij uw aanvraag. Ook moet u een uittreksel van de Chinese Kamer van Koophandel (Business Licence) inleveren. Meer informatie daarover vindt u op de pagina met vereiste documenten.

Opgelet bij visum China

Aanleveren van verplichte documenten
Behalve de verplichting om te voldoen aan alle bovenstaande voorwaarden, moet u ook alle benodigde documenten en gegevens kunnen aanleveren. Welke documenten en gegevens benodigd zijn, hangt onder andere af van uw situatie en het gewenste type visum voor China. Een overzicht hiervan vindt u op de pagina met aan te leveren documenten en gegevens. Indien u het visum China online aanvraagt, ontvangt u een gepersonaliseerde lijst met documenten die in uw situatie benodigd zijn. U kunt de aanvraag starten door op onderstaande knop te drukken:
Visum China aanvragen

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor China. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (126,55 EUR per visum). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 126,55 EUR aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 120,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum China is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.