Om het visum voor Indonesië te kunnen aanvragen moeten enkele documenten worden aangeleverd. Bekijk op deze pagina welke documenten u nodig heeft en hoe u deze kunt aanleveren.

Opgelet alle documenten benodigd

Zorg dat u alle documenten correct aanlevert
Visumaanvragen worden pas in behandeling genomen op de eerstvolgende werkdag nadat alle benodigde gegevens en documenten volledig en correct zijn ontvangen. Het is van groot belang deze documenten zorgvuldig in te dienen om vertraging of afkeuring te voorkomen.


Documenten die altijd benodigd zijn

De volgende documenten moeten voor elke individuele reiziger worden ingediend, ook indien gebruik wordt gemaakt van een groepsaanvraag:

  • Het paspoort van de reiziger, dat nog minimaal één lege pagina bevat
  • Een officiële pasfoto op fotopapier (35x45 millimeter)
  • Een kopie van de vluchtbevestiging naar Indonesië en de terug- of doorreis
  • Het ambassadeformulier ingevuld en uitgeprint *
  • Een opdrachtbevestiging **

* = Het ambassadeformulier moet worden ingevuld en uitgeprint, waarbij moet worden opgemerkt dat het uiterst belangrijk is om hierin geen (spel)fouten te maken. Ook wordt de aanvraag afgekeurd indien er na het uitprinten nog wijzigingen of correcties zijn gemaakt met pen of potlood.
** = De opdrachtbevestiging ontvangt u per e-mail na het indienen van de aanvraag middels het online aanvraagformulier. Elke reiziger dient deze individueel te ondertekenen, ook minderjarige kinderen.

Reizigers die geen Nederlands paspoort bezitten

Het visum Indonesië kan alleen worden toegekend via de online procedure indien de reiziger in Nederland woont. Reizigers die wel in Nederland wonen maar geen Nederlands paspoort bezitten moeten een kopie van het Basis Register Personen aanleveren. Dat is een bewijs waarin staat dat de betreffende persoon in Nederland woont. Dit kopie is verkrijgbaar is bij het gemeentehuis of gemeentekantoor.

Zakelijk naar Indonesië reizen

Zakenreizigers dienen twee aanvullende documenten aan te leveren; een uitnodigingsbrief en een garantiebrief.

De zakelijke garantiebrief moet zijn opgesteld door de Nederlandse werkgever van de reiziger. Hierin moet de werkgever verklaren garant te staan voor alle kosten gedurende de reis naar Indonesië. De garantiebrief dient de adres- en contactgegevens alsmede het logo en de handtekening van de werkgever te bevatten. Tevens moeten de naam, geboortedatum, paspoortnummer en functieomschrijving van de reiziger worden vermeld. Ook moeten alle aankomst- en vertrekdata in Indonesië worden benoemd van de reizen die met het visum gemaakt worden. De garantiebrief mag niet meer dan 90 dagen oud zijn op het moment dat de visumaanvraag door de ambassade in behandeling wordt genomen.

De zakelijke uitnodigingsbrief, welke moet worden opgesteld door een Indonesische organisatie, moet ten minste bevatten: de naam en het paspoortnummer van de reiziger, de reden van het bezoek, het aantal reizen, de datums van aankomst en vertrek, het adres van de te bezoeken locatie(s), ondertekening en een bedrijfsstempel. Ook moet een kopie van de KTP-kaart van de uitnodigende partij worden bijgevoegd.

Reizen met kinderen

Voor alle kinderen onder de 18 is een toestemmingsformulier nodig waarin beide ouders of voogden hun kind toestemming geven een visum Indonesië aan te vragen. Voor kinderen tot 12 jaar dient ook altijd een kopie van de geboorteakte te worden aangeleverd.

Indien een visumaanvraag wordt ingediend voor een reiziger jonger dan 18 jaar, waarbij niet in dezelfde aanvraag ook de Indonesische visums worden aangevraagd voor beide ouders, dan moeten ook altijd de volgende documenten worden aangeleverd:

  • Kopie geboorteakte van de reiziger
  • Machtigingsbrief van gemeente
  • Kopie van de visums van beide ouders (indien zij meereizen)
  • Kopie van de paspoorten van beide ouders

U bepaalt zelf hoe u uw documenten aanlevert

Om uw visumaanvraag voor Indonesië in gang te zetten start u met het invullen van het online aanvraagformulier. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat alle vereiste documenten bij ons aankomen. De meeste reizigers versturen hun documenten aangetekend. Het is ook mogelijk uw documenten, waaronder uw paspoort, per koerier te laten bezorgen. Indien gewenst kunt u uw documenten ook door onze koerier laten ophalen, neem hiervoor telefonisch contact op met ons visum supportcenter.
Open het aanvraagformulier voor het visum Indonesië

U bepaalt ook zelf hoe u uw paspoort en visum retour ontvangt

Nadat uw visum is toegekend en in uw paspoort is aangebracht, ontvangt u uw paspoort retour. U kunt in het aanvraagformulier aangeven of u uw paspoort zelf bij ons kantoor in Hoofddorp wilt komen ophalen, of u uw paspoort wilt ophalen op Schiphol, of dat u uw paspoort aangetekend of per koerier wilt laten thuisbezorgen.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Indonesië. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (60 EUR per visum). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 60 EUR aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 29,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Indonesië is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.