Nieuwsbericht | | 22-02-2023 | ±4 minuten leestijd

Om families met elkaar te herenigen en geschoolde arbeidskrachten aan te trekken, heeft Oman aangekondigd het minimumsalaris voor het aanvragen van een familievisum te verlagen. Het minimumsalaris heeft vooralsnog geen weerslag op het aanvragen van een visum Oman.

Poging tot aantrekken geschoolde arbeidskrachten

De Royal Oman Police (ROP) heeft aangekondigd het minimumsalaris voor expats die een familievisum willen aanvragen aanzienlijk te verlagen. Het besluit is een poging om families met elkaar te herenigen in Oman en om buitenlandse geschoolde arbeidskrachten aan te trekken. Volgens het nieuwe beleid, dat op 17 februari 2023 bekend werd gemaakt, zullen expats die minstens 150 Omaanse rial (ongeveer € 365) per maand verdienen in aanmerking komen voor een familievisum. Met dit familievisum kunnen zij hun gezin naar Oman halen.

Het minimumsalaris voor het verkrijgen van een familievisum, het zogeheten dependent visa, werd in 2011 ingevoerd door de Omaanse overheid. Het minimumsalaris had toen een hoogte van maar liefst 600 Omaanse Rial (ongeveer € 1463). Deze salariseis om in aanmerking te komen voor het visum werd in 2017 verlaagd naar 350 Omaanse rial (ongeveer € 850). Men verwacht dat het verder verlagen van dit minimumsalaris een positief effect zal hebben op het welzijnsniveau van expats en hun gezinnen in Oman. Dit omdat de verlaging van de inkomenseis ervoor zorgt dat het makkelijker wordt voor expats om zich met hun familie te herenigen en samen een stabieler leven op te bouwen in het land.

Positieve impuls Omaanse economie

Niet alleen het minimumsalaris wordt verlaagd, ook krijgen expats in Oman de bevoegdheid om zelf te beslissen over het wel of niet laten overkomen van hun gezin. De Omaanse overheid verwacht namelijk dat expats zelf beter in staat zijn om te beslissen of ze hun gezin in Oman kunnen onderhouden of niet. Zo wordt de beslissing in handen gelegd van de mensen zelf, in plaats van die van de staat.

Men verwacht dat het besluit om de salariseis voor expats te verlagen een positieve invloed zal hebben op de Omaanse economie, omdat het voor geschoolde arbeidskrachten aantrekkelijker wordt om zich in Oman te vestigen. Economische deskundigen zeggen bovendien dat het aantrekken van expats en hun gezinnen zal bijdragen tot economische groei in Oman. Dit omdat de expats en hun gezinnen ook uitgaven doen in het land. De deskundigen wijzen daarbij op het belang van de invloed van expats op de economie en zijn van mening dat het vertrekken van expats uit Oman, zoals tijdens de coronapandemie, een negatieve invloed heeft op de economische ontwikkeling en stabiliteit van het land.

Geen salariseis voor het aanvragen van een visum Oman

Wanneer u voor toerisme naar Oman reist, hoeft u geen rekening te houden met specifieke salariseisen. Ongeacht de hoogte van uw inkomen mag u Oman inreizen. Als u langer dan 14 dagen in het land wil verblijven, moet u voor vertrek wel een visum Oman aanvragen. Iedereen die langer dan 14 dagen in het land wil verblijven, heeft ongeacht zijn of haar nationaliteit een geldig visum nodig om het land binnen te komen.

Sinds 2018 is het niet meer mogelijk om na aankomst in Oman nog een visa on arrival te krijgen. Er kan alleen nog gebruik worden gemaakt van het e-visum voor Oman, dat via een online aanvraagprocedure kan worden verkregen. Het voordeel van deze online aanvraagprocedure is dat er geen afspraak hoeft te worden gemaakt bij de ambassade van Oman. Na het invullen van het digitale aanvraagformulier en het aanleveren van de benodigde documenten, wordt uw aanvraag verwerkt. Na toekenning wordt het visum als digitaal pdf-document per e-mail verstuurd. U dient dit document uit te printen zodat u bij aankomst in Oman kunt aantonen dat u over een geldig visum beschikt.

Verschillende varianten van het visum Oman

De kosten van het visum Oman zijn afhankelijk van het visumtype dat u voor uw reis nodig heeft. De verschillen tussen de varianten van het visum hebben betrekking op het toegestane aantal reizen en de maximale verblijfsduur. Met een single-entry visum mag u Oman één keer inreizen. Een single-entry visum voor een verblijf van maximaal tien dagen kost € 49,95, terwijl een single-entry visum voor een verblijf van maximaal 30 dagen € 89,95 kost. Wilt u meerdere reizen naar Oman maken? Dan kunt u kiezen voor het multiple-entry visum, waarmee u gedurende een jaar meerdere keren naar het land mag reizen. In dat geval mag elk verblijf 30 dagen duren en moet u rekening houden met een prijs van € 159,95.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Oman. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (11,62 EUR per visum, via evisa.rop.gov.om). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 11,62 EUR aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 38,33 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Oman is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.