Nieuwsbericht | | 13-04-2022 | ±2 minuten leestijd

Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft de overheid van Nieuw-Zeeland een nieuw visumtype in het leven geroepen voor familieleden van Oekraïeners in Nieuw-Zeeland die zich nog in Oekraïne bevinden.

Speciaal visum

Het nieuwe visum heet het Special Ukraine Visa en maakt het mogelijk voor Oekraïners in Nieuw-Zeeland om familieleden die nog in Oekraïne zijn naar Nieuw-Zeeland te laten komen. Momenteel wonen er zo’n 1600 Oekraïners in Nieuw-Zeeland. De afgelopen maanden nam de kritiek op de Nieuw-Zeelandse overheid toe. Critici stelden dat de overheid niet genoeg deed om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Het nieuwe visum moet hier verandering in brengen, omdat het de procedure om naar Nieuw-Zeeland te reizen voor Oekraïeners flink vereenvoudigt. Het visum is gratis en kan tot 15 maart 2023 worden aangevraagd. Om het visum aan te vragen moet een persoon gesponsord worden door een familielid in Nieuw-Zeeland. Dit gebeurt door middel van een zogeheten EOI-formulier (Expression of Interest). Als het familielid in Oekraïne niet in staat is het visum zelf aan te vragen, kan een familielid in Nieuw-Zeeland de aanvraag namens hem of haar indienen.

Voorwaarden speciaal visum voor Oekraïeners

Om een familielid in Oekraïne te sponsoren moet het familielid in Nieuw-Zeeland in Oekraïne geboren zijn of de Oekraïense nationaliteit hebben (of ooit hebben gehad). Ook moet de sponsor een Nieuw-Zeelandse burger zijn of een geldige verblijfsvergunning hebben. Het is mogelijk de volgende familieleden in Oekraïne te sponsoren:

  • Ouders
  • Grootouders
  • Broers en zussen
  • Volwassen kinderen

Dit betekent echter niet dat alleen deze personen vanuit Oekraïne naar Nieuw-Zeeland gehaald kunnen worden. Personen in Oekraïne die gesponsord worden door een familielid in Nieuw-Zeeland mogen ook hun directe familieleden aan de visumaanvraag toevoegen. Zo kan één sponsor dus meerdere familieleden uit Oekraïne overbrengen.

Zodra het familielid in Nieuw-Zeeland een persoon in Oekraïne heeft gesponsord, ontvangt deze persoon een bericht van de overheid van Nieuw-Zeeland dat hij of zij het visum kan aanvragen. Ook de sponsor zelf ontvangt een aanvraagformulier voor het geval dat het familielid in Oekraïne de aanvraag niet zelf kan indienen. Het visum moet binnen vier maanden na goedkeuring van de sponsor worden aangevraagd. Vanaf het moment van goedkeuring van het visum mag het familielid in Oekraïne in de negen daaropvolgende maanden naar Nieuw-Zeeland reizen.

Verblijf in Nieuw-Zeeland

Als het visum is goedgekeurd, ontvangt het familielid uit Oekraïne bij aankomst in Nieuw-Zeeland een visum voor Nieuw-Zeeland dat twee jaar geldig is en hem of haar in staat stelt om in het land te werken. Familieleden jonger dan 18 jaar mogen met het visum ook in Nieuw-Zeeland studeren. De sponsor in Nieuw-Zeeland is echter verantwoordelijk voor de huisvesting en het levensonderhoud van familieleden die uit Oekraïne worden overgebracht.

Visumverlenging voor Oekraïners in Nieuw-Zeeland

De overheid van Nieuw-Zeeland kondigde ook aan dat de visums van Oekraïners die momenteel in Nieuw-Zeeland zijn kosteloos worden verlengd. Ook mogen Oekraïners die in het bezit zijn van een geldig visum ondanks de huidige grenssluiting naar Nieuw-Zeeland reizen. De overheid heeft daarnaast verdere sancties doorgevoerd tegen Rusland, waaronder een reisverbod voor 100 Russen die banden hebben met de Russische overheid.