De totale geldigheidsduur van uw visum voor Egypte is langer dan de maximale verblijfsduur. De geldigheidsduur bedraagt namelijk 90 dagen en de maximale verblijfsduur is 30 dagen per keer dat u in Egypte arriveert. Indien u een multiple entry visum heeft, mag u gedurende de geldigheidsduur van 90 dagen een onbeperkt aantal keer het land inreizen.

Ingang van de geldigheid van het visum Egypte

Bij het aanvragen van het visum voor Egypte middels het online aanvraagformulier, vult u in wanneer u verwacht aan te komen in Egypte. Deze datum dient minimaal één week in de toekomst te liggen op het moment dat u het visum aanvraagt.

Vertrekt u binnen een maand?
Dan zal het visum al direct geldig zijn vanaf het moment dat uw aanvraag wordt goedgekeurd. De geldigheid van het visum Egypte zal dan verlopen op de 90e dag na de toekenning.

Vertrekt u pas over meer dan een maand?
Dan kunt u wel al een visumaanvraag voor Egypte indienen, maar dan wordt uw aanvraag in de wacht gezet. Vervolgens wordt deze precies 30 dagen voor uw geplande aankomstdatum in behandeling genomen door de Immigratiedienst van Egypte. Zodra uw aanvraag wordt goedgekeurd, is uw visum voor Egypte 90 dagen geldig.
Meer over het visum Egypte en aanvragen

Maximale verblijfsduur

De maximale verblijfsduur (30 dagen) is korter dan de totale geldigheidsduur van het visum (90 dagen). Elk verblijf moet geheel binnen de geldigheidsduur liggen (dus zowel aankomst als vertrek).

Verschil verblijfsduur en geldigheidsduur

Verschil verblijfsduur en geldigheidsduur
Op het moment dat uw visum is toegekend (meestal enkele dagen na het aanvragen), is het voor 90 dagen geldig. Binnen de geldigheidsduur van 90 dagen mag u maximaal 30 dagen aaneengesloten in Egypte verblijven. U kunt ervoor kiezen om Egypte in te reizen op de datum die u heeft ingevuld in het aanvraagformulier, maar het is ook toegestaan om op enig ander moment aan te komen; zolang het volledige verblijf maar plaatsvindt binnen de 90 dagen geldigheid en het verblijf zelf maximaal 30 dagen duurt.


Arriveren op een andere datum dan opgegeven

Wijzigingen in uw planning
U hoeft niet precies aan te komen op de aankomstdatum die u in het formulier heeft ingevuld. Omdat de geldigheid al ingaat op het moment van goedkeuring (meestal 25 tot 30 dagen voor aankomst) en het visum Egypte 90 dagen geldig is, kunt u uw reis zonder problemen enkele weken eerder of later maken dan u bij het aanvragen van het visum aangaf. Het is door deze flexibiliteit niet noodzakelijk uw vliegticket al geboekt te hebben op het moment dat u het visum aanvraagt. Wel moet u al minimaal één overnachting geregeld hebben; u moet namelijk de contactgegevens daarvan invullen in het aanvraagformulier.


Geldig voor één of meerdere reizen naar Egypte

Bovenstaande informatie is van toepassing op het single entry visum, waarmee u eenmaal naar Egypte mag reizen. U kunt in het normale aanvraagformulier echter ook kiezen voor een multiple entry visum Egypte (tegen een meerprijs). Deze variant heeft dezelfde geldigheidsduur, namelijk 90 dagen. Ook de maximale verblijfsduur van 30 dagen per reis is hetzelfde als bij het single entry visum Egypte. Het enige verschil tussen de twee varianten, is dat u met de multiple entry variant een onbeperkt aantal reizen naar Egypte mag maken. U mag met een geldig visum Egypte telkens maximaal 30 dagen in het land verblijven, of totdat de geldigheidstermijn van 90 dagen verloopt.

Dubbelcheck of u aan de voorwaarden voldoet!

Controleer voor het starten van de aanvraagprocedure van het visum Egypte of u voldoet aan alle voorwaarden die gesteld zijn aan het gebruik van het visum.