De geldigheidsperiode van het visum voor Kenia is afhankelijk van het gekozen visumtype. Controleer voor het aanvragen hoe lang u in het land mag verblijven. De geldigheidsperiode gaat in op het moment van aankomst, ook als dit licht afwijkt van de opgegeven aankomstdatum in het aanvraagformulier van het visum voor Kenia.

Geldigheidsperiode visum Kenia

De geldigheidsperiode van het visum voor Kenia bedraagt standaard 90 dagen vanaf aankomst. Eventueel is het te verlengen na aankomst, tot 180 dagen. Dit dient te gebeuren bij het hoofdkantoor van de immigratiedienst in Kenia. Er kan vooraf nooit een garantie worden gegeven dat een verlening van de geldigheid zal worden verleend.

Afwijken van de opgegeven aankomstdatum

Afwijken van de geldheid is mogelijk

Afwijken is mogelijk
Bij het aanvragen van het visum voor Kenia moet worden ingevuld wanneer een reiziger verwacht aan te komen. Deze datum wordt ook vermeld op het visum. Indien de daadwerkelijke aankomstdatum licht afwijkt, bijvoorbeeld als gevolg van een gewijzigde vlucht, is dat doorgaans geen probleem. Denk hierbij aan enkele dagen verschil tussen de opgegeven en daadwerkelijke dag van aankomst.


Indien de daadwerkelijke aankomstdatum meer dan enkele dagen afwijkt kan dit anders zijn; de medewerker van de immigratiedienst maakt na aankomst in Kenia de beslissing of het visum wordt geaccepteerd. Indien deze immigratie-beambte van mening is dat uw reisplannen te veel afwijken van de opgegeven datums in het aanvraagformulier kan dit problemen opleveren. De overheid van Kenia heeft hiertoe echter geen strikte regels opgesteld en deze beslissing ligt enkel bij de immigratie-beambte bij aankomst.

Zorg dat de geldigheid van het visum Kenia niet vroegtijdig vervalt

Er zijn enkele situaties waarin het kan gebeuren dat de geldigheid van het visum voor Kenia vroegtijdig vervalt, dus al eerder dan 90 dagen na het moment van aankomst. Dit kan voorkomen in de volgende situaties:

  • Het paspoort van de reiziger is bij aankomst minder dan 6 maanden geldig
  • Een medewerker van de immigratiedienst vermoed dat u zich niet houdt aan de visumvoorwaarden
  • De lokale autoriteiten vermoeden dat een reiziger zich niet houdt aan de lokale wetgeving
  • De terugvlucht vindt al eerder plaats *

* Bij aankomst zet een medewerker van de Keniaanse immigratiedienst een stempel in het paspoort van elke reiziger. In die stempel is ook de uiterste datum vermeld waarop een reiziger het land weer moet verlaten. Hiervoor wordt bij aankomst gevraagd naar het vluchtschema van de reiziger. De datum van vertrek wordt dan overgenomen als uiterste vertrekdatum die in het paspoort wordt gestempeld. Deze datum mag in verband met de maximale geldigheidstermijn niet meer dan 90 dagen na de dag van aankomst liggen.

Zebra's in KeniaGrazende zebra's, Kenia

Meerdere malen naar Kenia reizen

Het visum voor Kenia kan maar eenmaal worden gebruikt om het land in te komen. Als u het land verlaat vervalt dan ook direct de geldigheid van het visum. De termijn van 90 dagen wordt dan ook direct beëindigd. Wilt u Kenia een tweede keer inreizen binnen 90 dagen na de eerste aankomst? Dan moet u weer opnieuw een visum aanvragen. Het tweede visum is pas aan te vragen nadat u Kenia de eerste keer verlaten heeft. Er kan namelijk maar één visum tegelijk worden afgegeven en er kan geen aanvraag worden ingediend terwijl de betreffende reiziger zich in Kenia bevindt.