Met de geldigheidstermijn die op het visum Kenia staat, wordt de periode bedoeld waarbinnen u mag arriveren in Kenia. Dit is een geldigheidstermijn van 3 maanden. De maximale verblijfsduur in Kenia is 90 dagen. Deze maximale verblijfsduur gaat pas in vanaf de daadwerkelijke dag van aankomst, ook als u een andere datum heeft ingevuld in het visumaanvraagformulier. De maximale verblijfsduur kan na aankomst in Kenia eenmaal worden verlengd; van 90 naar 180 dagen.

Geldigheidstermijn visum Kenia

De geldigheidstermijn van het visum Kenia is de periode waarin u mag arriveren in Kenia. De geldigheidstermijn bedraagt altijd exact 3 maanden. Wanneer deze geldigheidstermijn van 3 maanden ingaat, hangt af van het moment waarop u het visum Kenia aanvraagt.
AGeldigheid bij visumaanvraag langer dan een maand

Indien u het visum meer dan een maand voor aankomst aanvraagt
In het online aanvraagformulier van het visum Kenia vult u de verwachte aankomstdatum in. Als deze meer dan een maand in de toekomst ligt, dan wordt uw aanvraag na het indienen in wacht gezet. Vervolgens wordt de aanvraag exact een maand voor de ingevulde verwachte aankomstdatum in behandeling genomen. De aanvraag wordt doorgaans binnen acht dagen goedgekeurd. Het moment van goedkeuring is tevens het moment waarop de geldigheidstermijn van 3 maanden ingaat. Dit zal in de meeste gevallen dus ongeveer 28 dagen voor de ingevulde aankomstdatum in Kenia zijn. Zodra het visum Kenia is toegekend mag u Kenia inreizen. Hierdoor is het mogelijk om de daadwerkelijke reisdatum enkele weken te vervroegen, zonder dat dit invloed heeft op de geldigheid van uw visum. Tevens is het mogelijk de reisdatum uit te stellen, tot maximaal twee maanden na de ingevulde verwachte aankomstdatum.


Geldigheid bij visumaanvraag minder dan een maand

Indien u het visum minder dan een maand voor aankomst aanvraagt
Als u in het aanvraagformulier van het visum Kenia invult dat u al binnen een maand wenst te arriveren, dan wordt uw aanvraag direct in behandeling genomen nadat deze online is ingediend. Goedkeuring van een aanvraag duurt gemiddeld 8 werkdagen (gemiddeld 4 werkdagen bij een spoedaanvraag). Vanaf het moment van goedkeuring mag u naar Kenia reizen. U moet binnen de geldigheidstermijn van 3 maanden na toekenning van het visum in Kenia arriveren. Eventueel mag u de reis dus ook nog enkele weken eerder of later maken dan de verwachte aankomstdatum die u in het online aanvraagformulier heeft ingevuld.


Maximale verblijfsduur in Kenia

Vanaf de daadwerkelijke dag van aankomst in Kenia mag u maximaal 90 dagen in het land verblijven. Ook indien de daadwerkelijke aankomstdatum niet overeenkomt met de verwachte aankomstdatum, zoals is ingevuld in het visumaanvraagformulier. Wel moet de dag van aankomst vallen binnen de geldigheidstermijn die op het visum staat vermeld, zoals in de vorige paragraaf beschreven.

Maximale verblijfsduur in Kenia verlengen

De maximale verblijfsduur van het visum voor Kenia bedraagt standaard 90 dagen, vanaf de dag van daadwerkelijke aankomst. Indien gewenst is het mogelijk deze eenmaal te verlengen. De maximale verblijfsduur wordt dan verlengd van de standaard 90 dagen naar 180 dagen. Het verlengen dient te gebeuren bij het hoofdkantoor van de immigratiedienst in Kenia (Kenya Foreign Nationals Service, Department of Immigration Services). Er kan vooraf nooit een garantie worden gegeven dat een verlenging van de geldigheid zal worden verleend.

Zorg dat de geldigheid van het visum Kenia niet vroegtijdig vervalt

Er zijn enkele situaties waarin het kan gebeuren dat de geldigheid van het visum voor Kenia vroegtijdig vervalt, dus al eerder dan 90 dagen na het moment van aankomst. Dit kan voorkomen in de volgende situaties:

  • Het paspoort van de reiziger is bij aankomst minder dan 6 maanden geldig
  • Een medewerker van de immigratiedienst vermoedt dat u zich niet houdt aan de visumvoorwaarden
  • De lokale autoriteiten vermoeden dat een reiziger zich niet houdt aan de lokale wetgeving
  • De terugvlucht vindt al eerder plaats *

* Bij aankomst zet een medewerker van de Keniaanse immigratiedienst een stempel in het paspoort van elke reiziger. In die stempel is ook de uiterste datum vermeld waarop een reiziger het land weer moet verlaten. Hiervoor wordt bij aankomst gevraagd naar het vluchtschema van de reiziger. De datum van vertrek wordt dan overgenomen als uiterste vertrekdatum die in het paspoort wordt gestempeld. Deze datum mag in verband met de maximale geldigheidstermijn niet meer dan 90 dagen na de dag van aankomst liggen.

Zebraʼs in KeniaGrazende zebraʼs, Kenia

Meerdere malen naar Kenia reizen

Het visum voor Kenia kan maar eenmaal worden gebruikt om het land in te komen. Als u het land verlaat vervalt dan ook direct de geldigheid van het visum. De termijn van 90 dagen wordt dan ook direct beëindigd. Wilt u Kenia een tweede keer inreizen binnen 90 dagen na de eerste aankomst? Dan moet u weer opnieuw een visum aanvragen. Het tweede visum is pas aan te vragen nadat u Kenia de eerste keer verlaten heeft. Er kan namelijk maar één visum tegelijk worden afgegeven en er kan geen aanvraag worden ingediend terwijl de betreffende reiziger zich in Kenia bevindt.