De maximale verblijfsduur van het eTA of e-visum Kenia kan eenmalig met nogmaals 90 dagen worden verlengd. Na verlenging is het mogelijk om maximaal 180 dagen in Kenia door te brengen. Op deze pagina leest u hoe deze verlenging kan worden aangevraagd en welke andere opties er zijn om meer tijd in het Afrikaanse land door te brengen.

Geldigheid van het eTA Kenia

Van het visum voor Kenia is alleen nog een elektronische variant te verkrijgen, het zogeheten eTA. Dit visum heeft een geldigheidsduur van 90 dagen vanaf de datum van toekenning. Ook de toegestane verblijfsduur met dit visum bedraagt maximaal 90 dagen. Vanaf de dag van aankomst in Kenia, mag u met het eTA dus maximaal 90 dagen in het land doorbrengen. Wilt u meer dan 90 dagen in Kenia verblijven? Lees dan hieronder wat uw opties zijn.

Let op het ingangsdatum van uw visum

Uw aankomstdatum in Kenia wijzigen
Vanaf de datum van toekenning van uw eTA heeft u 90 dagen om naar Kenia te reizen. Uw verwachte aankomstdatum heeft invloed op het moment waarop uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over de geldigheid van het visum Kenia. Het is niet mogelijk om de geldigheidsduur te verlengen. U moet dus altijd binnen 90 dagen na toekenning van het eTA naar Kenia reizen. Lukt het u niet om binnen de geldigheidsduur van uw visum naar Kenia te reizen? Dan moet u een volledig nieuwe aanvraag indienen. De toegestane verblijfsduur van 90 dagen kan wel worden verlengd. Daarover leest u hieronder meer.


Optie 1: Meermaals naar Kenia reizen

Met het eTA voor Kenia mag u het land één keer inreizen. Zodra u het land verlaat, vervalt de geldigheid van uw visum meteen. Het maakt daarvoor niet uit hoeveel dagen u op dat moment in Kenia heeft doorgebracht. Een uitzondering geldt voor reizen naar een ander Oost-Afrikaans land. Daarover leest u meer op de pagina over de geldigheidsduur van het visum. Wilt u Kenia een tweede of derde keer inreizen? Dan moet u opnieuw een eTA aanvragen. Zodra deze nieuwe aanvraag is goedgekeurd, mag u weer naar Kenia reizen en opnieuw 90 dagen in het land doorbrengen.

In principe mag u dit zo vaak herhalen als u wilt, zolang u aan de voorwaarden van het visum voor Kenia voldoet. De immigratiedienst zou het echter verdacht kunnen vinden als u Kenia binnen een korte periode vaak in- en uitreist. Als u de immigratiedienst er niet van kunt overtuigen dat u aan alle voorwaarden voldoet, kan u de toegang tot het land worden geweigerd.

Het visum Kenia (opnieuw) aanvragen

Optie 2: De verblijfsduur van uw visum verlengen

Tijdens de geldigheidsduur van uw eTA mag u op elk gewenst moment in Kenia arriveren. Ook als u op de laatste dag van de geldigheidsduur van 90 dagen in Kenia arriveert, mag u 90 dagen in het land verblijven. Wilt u langer dan 90 dagen in het land blijven? Het is mogelijk om de toegestane verblijfsduur eenmalig met 90 dagen te verlengen. Dit doet u via de website van de Keniaanse immigratiedienst, waar u een aanvraag kunt indienen om de toegestane verblijfsduur met uw visum Kenia te laten verlengen. Op die website kunt u een account aanmaken en vervolgens een verlenging van de toegestane verblijfsduur van uw reistoestemming aanvragen.

Zodra u de online aanvraag heeft voltooid, moet u de bijbehorende documenten uitprinten en samen met een kopie van uw paspoort en visum inleveren bij een kantoor van de immigratiedienst. De immigratiedienst heeft een kantoor in Nairobi (in het Nyayo House) en een tweede kantoor in Mombasa. Zodra deze documenten zijn aangeleverd, wordt uw verlengingsaanvraag verwerkt. Let op: Er is geen garantie dat uw verlengingsaanvraag wordt goedgekeurd. De immigratiedienst in Kenia heeft altijd het recht om aanvragen af te keuren.

De indrukwekkende skyline van Nairobi, Kenia.Het visum Kenia kan in Nairobi worden verlengd

Optie 3: Een ander visumtype aanvragen

Wilt u langer dan 90 dagen in Kenia verblijven? Dan kunt u er ook voor kiezen om bij de ambassade van Kenia te informeren of u in aanmerking komt voor een ander soort visum dat een langer verblijf toestaat. U kunt via de ambassade bijvoorbeeld een werkvergunning of een visum voor een langer verblijf aanvragen. Voor deze soorten visa gelden echter beduidend strengere voorwaarden dan voor het eTA Kenia dat voor toeristische en zakelijke reizen is bedoeld.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Kenia. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (52,53 USD per visum, via www.etakenya.go.ke). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 52,53 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 16,60 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Kenia is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.