Alvorens een visumaanvraag in te dienen is het verstandig deze pagina met voorwaarden van het visum voor Sri Lanka aandachtig te lezen. Alleen als aan alle voorwaarden wordt voldaan is het gebruik van een visum toegestaan. In de praktijk voldoen toeristen en zakenreizigers vrijwel altijd aan de voorwaarden die zijn gesteld door het Department of Immigration & Emigration. Desondanks kunnen grote problemen ontstaan als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Voorwaarden ten aanzien van de reizigers

Alleen reizigers die aan de volgende voorwaarden voldoen mogen naar Sri Lanka reizen met behulp van een visum Sri Lanka (ETA) dat online is aangevraagd:

 • De reiziger heeft de nationaliteit van Nederland, België of één van deze landen
 • De reiziger is géén journalist of diplomaat
 • De reiziger werkt niet met of voor een NGO (Niet-Gouvernementele Organisatie)
 • De reiziger maakt geen professionele mediaproducties (ook niet in het thuisland)

Voorwaarden aan de reis

Alleen reizen die aan de volgende voorwaarden voldoen mogen worden gemaakt met behulp van een online aangevraagd visum:

 • Het verblijf in Sri Lanka duurt maximaal 30 dagen, of maximaal 90 dagen indien verlenging wordt toegekend
 • De reis heeft een toeristisch of zakelijk doel (bezoek aan vrienden of familie valt hier ook onder)
 • De reiziger treedt niet in dienst bij een organisatie die is gevestigd in Sri Lanka
 • Tijdens de reis wordt geen betaald of onbetaald vrijwilligerswerk uitgevoerd
 • Tijdens de reis wordt niet deelgenomen aan politieke bijeenkomsten
 • Tijdens de reis worden geen journalistieke evenementen bijgewoond

Opgelet

Vliegticket en financiële middelen
Reizigers dienen bij aankomst in Sri Lanka een vliegticket te kunnen laten zien voor de terugvlucht of doorvlucht naar een ander land. Indien een doorreis wordt gemaakt naar een land waar een visumplicht geldt moet ook het visum voor dat betreffende land kunnen worden overhandigd. Ook moeten reizigers bij aankomst kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken om het verblijf in Sri Lanka te kunnen bekostigen. Het minimumbedrag waarover u aantoonbaar moet beschikken is $15 per dag.


Het visum mag enkel en alleen worden gebruikt voor het doel dat is beschreven bij de visumaanvraag. Voorbeeld: u heeft een visum aangevraagd om in Sri Lanka bij bedrijf A te gaan werken. U heeft hiervoor een zakenvisum ontvangen. U wilt vervolgens in Sri Lanka bij bedrijf B gaan werken. Dit mag niet met het zakenvisum dat u heeft aangevraagd. Om alsnog voor bedrijf B te gaan werken moet u opnieuw een visum aanvragen en deze toegekend krijgen voordat u arriveert in Sri Lanka.

Op reis naar Sri LankaOp reis naar Sri Lanka

Voorwaarden bij het indienen van een aanvraag

De voorwaarden waaraan u moet voldoen alvorens een visumaanvraag in te dienen zijn als volgt:

 • Elke reiziger dient een eigen paspoort te bezitten, dit geldt ook voor minderjarige kinderen
 • Het paspoort dient nog minimaal zes maanden geldig te zijn vanaf het moment dat u aankomt in Sri Lanka
 • Het is niet noodzakelijk al een vliegticket geboekt te hebben om een visum Sri Lanka aan te vragen
 • Het is niet noodzakelijk al een verblijfplaats in Sri Lanka te hebben vastgelegd
 • Indien u een visum aanvraagt voor een ander heeft u daarvoor diens paspoortgegevens en (mondelinge) toestemming nodig
 • Indien u reist met minderjarige kinderen en niet alle ouders meereizen dient u een toestemmingsverklaring mee te nemen, welke is getekend door alle ouders

Na het indienen en betalen van een visum is het niet mogelijk nog wijzigingen aan te brengen in de ingevulde gegevens. Ook is het niet mogelijk de betaling terug te draaien, ongeacht de reden waarom dit zou worden gewenst.

Reizigers dienen alle aangeleverde gegevens te controleren op eventuele fouten en garant te staan dat de ingevulde gegevens volledig en waarheidsgetrouw zijn. In het bijzonder zijn het paspoortnummer, de nationaliteit en de geboortedatum belangrijk. Indien deze gegevens niet 100% correct zijn ingevuld kan dat problemen opleveren bij aankomst in Sri Lanka. Het zal er, voor reizigers met de Nederlandse nationaliteit, niet toe leiden dat het land niet betreden mag worden, maar het kan wel vervelende vertragingen opleveren.

Wat te doen als het paspoort niet voldoet

Indien uw paspoort niet voldoet aan de voorwaarden dient u een nieuw paspoort aan te vragen. Pas nadat u dit nieuwe paspoort heeft ontvangen kunt u een visumaanvraag indienen; bij de aanvraag wordt immers naar het paspoortnummer gevraagd van het paspoort waarmee u gaat reizen. Indien u al een visum voor Sri Lanka had aangevraagd met een paspoort dat niet meer aan de voorwaarden voldoet bij aanvang van uw reis, dan vervalt de geldigheid van dit visum. Er moet dan een volledig nieuw visum Sri Lanka worden aangevraagd.

Reizigers die niet voldoen

Hierboven staan de voorwaarden genoemd van het visum voor Sri Lanka. Daarmee wordt bedoeld; de elektronische variant van het visum, ook wel ETA of e-visum genoemd. Reizigers die niet aan alle voorwaarden voldoen die op deze pagina worden genoemd (bekijk dan ook deze uitgebreide uitleg) komen wellicht wel in aanmerking voor een fysiek visum.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Sri Lanka. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (52,08 USD per visum, via eta.gov.lk). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 52,08 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 20,22 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Sri Lanka is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.