De Verenigde Staten van Amerika, het land van Hollywood, New York en het Wilde Westen. Amerika wordt ook wel gezien als het land van de onbegrensde mogelijkheden. Het is dan ook niet voor niets dat er gedurende meerdere eeuwen miljoenen mensen van over de hele wereld naar Amerika getrokken zijn om de zogeheten ‘American Dream’ te verwezenlijken. Hierdoor hebben de meeste Amerikanen voorouders uit alle uithoeken van de wereld. De culturele verscheidenheid die hier het gevolg van is, is ook vandaag de dag nog goed terug te zien.

Amerika is het op twee na grootste land ter wereld en telt meer dan 300 miljoen inwoners. Het grootste deel van de bevolking woont aan de oost- en westkust van het land, terwijl het midden van de Verenigde Staten relatief dunbevolkt is. Veel van de beroemde nationale parken van Amerika zijn dan ook hier te vinden.

De diversiteit en contrasten in zowel cultuur als natuur maken van de Verenigde Staten een populaire vakantiebestemming. Lees hier meer over de geschiedenis, cultuur en de populairste toeristische attracties van Amerika.


Feiten en cijfers

Hoofdstad Washington D.C.
Oppervlakte 9.826.675 km2
Inwoners 335.136.000 (2023)
Taal Geen officiële taal, maar Engels en Spaans worden het meest gesproken
Valuta Amerikaanse dollar (USD)
Godsdienst Christendom: 70,6%, jodendom: 1,9%, islam: 0,9%, overig: 3,8%, niet-religieus: 22,8%
Tijdsverschil 5 tot 10 uur eerder
Reistijd 8 tot 12 uur vliegen
Stroom 110 V (wereldstekker aanbevolen)
Leidingwater Veilig om te drinken
Visum Visum Amerika of ESTA vereist

Kaart

De Verenigde Staten delen hun noordgrens met Canada en hun zuidgrens met Mexico. De oostkust van het land ligt aan de Atlantische Oceaan, terwijl de westkust aan de Grote Oceaan ligt. De Verenigde Staten zijn een van de grootste landen ter wereld en hebben een grote culturele en klimatologische diversiteit. Het land bestaat uit 50 staten en het district Columbia. Daarnaast zijn er een aantal afgelegen gebieden die ook tot de VS behoren:

  • In het Caribische Bassin: Puerto Rico (een zogeheten unincorporated territory van de VS in de Caribische Zee), de Amerikaanse Maagdeneilanden (in 1917 overgekocht van Denemarken) en het eiland Navassa (geclaimd door Haïti).
  • In de Grote Oceaan: Guam (na de Spaans-Amerikaanse oorlog door Spanje aan de VS afgestaan), de Noordelijke Marianen (een VS-gemenebest), Amerikaans-Samoa, Wake Island en nog enkele andere eilanden.


De vijf grootste steden van Amerika zijn opeenvolgend New York, Los Angeles, Chicago, Houston en Phoenix. Al deze steden hebben meer dan anderhalf miljoen inwoners.


Geschiedenis

De prehistorie
Het gebied dat de huidige Verenigde Staten omvat wordt al duizenden jaren bewoond. Het is niet precies bekend wanneer de eerste mensen naar het Amerikaanse continent migreerden. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de eerste groepen jagers en verzamelaars vanaf ongeveer 20.000 voor onze jaartelling naar Noord-Amerika migreerden. Deze mensen, afkomstig uit Noordoost-Azië, trokken deels over de Beringstraat tussen het huidige Siberië en Alaska. Omdat dit gebied door de ijstijd gedeeltelijk droog was komen te liggen, was hier een landbrug ontstaan. Waarschijnlijk kwamen er ook langs de kustlijn groepen mensen in kleine prehistorische boten aan in het huidige Amerika.

In de loop van duizenden jaren verspreidden deze stammen zich over het gehele Amerikaanse continent. In Noord-Amerika bleven de stammen hoofdzakelijk als jagers en verzamelaars leven, maar er zijn ook plekken bekend waar nederzettingen ontstonden en waar landbouw werd bedreven. Een van de bekendste nederzettingen is Cahokia in het huidige Illinois. Deze stad, ontstaan onder de Mississippicultuur, staat bekend om zijn vele grafheuvels. In het zuidwesten van de Verenigde Staten kwam de Pueblo-cultuur op, die vanaf de 11e eeuw meerdere nederzettingen stichtte.

Eerste contact met Europeanen
In de vroege middeleeuwen vestigden ook de Vikingen zich in Noord-Amerika, maar hun verblijf was van korte duur. Pas na Columbus’ herontdekking van het Amerikaanse continent kwamen er migratiegolven op gang die de Nieuwe Wereld voorgoed zouden veranderen. Een groot aantal Europese ontdekkingsreizigers en avonturiers voer naar de kusten van Amerika. Sommigen probeerden een zeeweg naar Azië te vinden, anderen waren op zoek naar waardevolle grondstoffen om mee te handelen.

Vanaf de 16e en 17e eeuw werd Noord-Amerika gekoloniseerd door verschillende Europese mogendheden. De Spanjaarden rukten op vanuit Mexico en namen gebieden in die tegenwoordig deel uitmaken van de Amerikaanse staten Californië, New Mexico en Texas. Ook het gebied dat het huidige Florida vormt, werd lang door Spanjaarden bestuurd. Aan de oostkust van Amerika vestigden zich Nederlandse en Engelse kolonisten, terwijl de Fransen grote delen van het moderne Canada innamen en daarnaast grote stukken van het binnenland van de huidige Verenigde Staten veroverden. Ook de Denen en Zweden wisten kleine nederzettingen in Noord-Amerika te stichten.

Oostkust AmerikaDe Eerste Europese kolonisten vestigden zich aan de oostkust van Amerika

De Europeanen kwamen algauw in contact met de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Soms werd er vredig gehandeld, maar het kwam ook regelmatig tot gewelddadige confrontaties. Omdat de Europeanen beduidend betere wapens hadden, leden de inheemse Amerikanen zware verliezen en moesten ze steeds meer grondgebied afstaan.

De Britse koloniën en de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
Na een paar eeuwen werden de Britten de dominante macht aan de Amerikaanse oostkust. De invloed van de Fransen en Nederlanders verminderde in de loop van de 18e eeuw. Nederlandse bezittingen werden al in de tweede helft van de 17e eeuw overgenomen door de Engelsen. De Fransen werden op hun beurt verpletterend verslagen in de Zevenjarige Oorlog (1756-1763), waarna ook zij hun gebieden aan de Engelsen moesten afstaan. De Zevenjarige Oorlog kostte de Britse schatkist veel geld, waardoor de Engelsen hogere belastingen begonnen te heffen, ook in de koloniën. De Amerikaanse kolonisten konden deze belastingen niet waarderen. Des te minder omdat ze niet vertegenwoordigd waren in het Britse parlement.

In 1773 sloeg de vlam in de pan. Amerikaanse kolonisten die het oneens waren met het Britse belastingbeleid op het gebied van thee, slopen de haven van Boston in, overvielen een Brits schip en gooiden kratten met thee in het water. In 1775 stelde een groep vooraanstaande kolonisten de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op. Deze Declaration of Independence is voor Amerikanen het belangrijkste document uit hun geschiedenis. De Britten reageerden door het leger te sturen, waarna de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog een feit was. In deze oorlog kwam de Amerikaanse generaal George Washington naar voren als succesvol legerleider. Nadat de oorlog in 1783 ten einde was en de Britten het onderspit hadden gedolven, werd George Washington de eerste president van de Verenigde Staten van Amerika.

De onafhankelijke Verenigde Staten
In de eerste jaren volgend op de Amerikaanse onafhankelijkheid was er sprake van rumoer op het wereldtoneel. Terwijl de Franse Revolutie nieuwe oorlogen ontketende in Europa, probeerden de Verenigde Staten zich neutraal op te stellen. Toen de Franse generaal Napoleon de macht greep, besloot hij de Franse bezittingen in Noord-Amerika op te geven. De Amerikaanse president Jefferson kocht deze Franse gebieden vervolgens over, een gebeurtenis die bekend is komen te staan als de Louisiana Purchase. Met de aankoop van deze gebieden werd de oppervlakte van de Verenigde Staten in een klap verdubbeld.

De vroege geschiedenis van de Verenigde Staten kwam algauw in het teken te staan van een tweede conflict met de voormalige kolonisator, de Oorlog van 1812. Deze oorlog tussen de Amerikanen en de Engelsen brak deels uit vanwege een conflict over handelsrechten, maar ook omdat de Engelsen inheemse opstandelingen zouden steunen. De strijd vond voornamelijk plaats in het noorden van de Verenigde Staten en in het huidige Canada. In 1814 kwam er een officieel einde aan de oorlog. De Amerikanen beloofden dat ze Canada met rust zouden laten, terwijl de Britten hun steun aan de inheemse Amerikanen zouden opgeven. Na dit conflict richtten de Verenigde Staten zich meer op zichzelf en begonnen aan een agressieve expansie naar het westen. De oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten kregen het in deze periode zwaar te verduren.

De oorspronkelijke bewoners van Amerika
De verhoudingen tussen de Amerikaanse kolonisten en de inheemse Amerikanen waren van begin af aan ingewikkeld. Hoewel er vreedzame handel plaatsvond, werden de inheemse stammen ook steeds meer verdreven. De Amerikaanse president Jackson was voorstander van een hervestigingsbeleid. Dit betekende dat verschillende stammen die in het oosten woonden verder naar het westen verplaatst moesten worden, desnoods met geweld. De inheemse stammen hadden hierin geen enkele inspraak. Duizenden Cherokee lieten het leven tijdens de zogeheten Trail of Tears. De Seminole, een stam in Florida, kwamen in opstand, maar deze werd bloedig neergeslagen door het Amerikaanse leger. Vanwege deze gebeurtenissen is president Jackson vandaag de dag een controversieel figuur.

Pueblo nederzettingDe kleine huizen van modder en klei zijn karakteristiek voor de inheemse Pueblocultuur

De Amerikaanse Burgeroorlog
Al in de 16e eeuw werd er door de Europese kolonisten slavernij bedreven. Aanvankelijk werden vooral inheemse Amerikanen tot slaaf gemaakt, later werden er veel slaven vanuit het Afrika beneden de Sahara naar Amerika verscheept. De meeste slaven kwamen terecht op plantages in het zuiden van de Verenigde Staten. Hier was het klimaat geschikt voor het verbouwen van gewassen als tabak, katoen en suikerriet. Toen er in de 19e eeuw meer en meer steun kwam voor afschaffing van de slavernij, verzetten de zuidelijke staten zich hier hevig tegen. Het succes van de zuidelijke economie stoelde namelijk grotendeels op de slavernij.

De slavernijkwestie mondde in 1861 uit in de Amerikaanse Burgeroorlog. De noordelijke staten streden voor de afschaffing van de slavernij, terwijl de zuidelijke staten (ook wel de Geconfedereerde Staten genoemd) het oude systeem in stand wilden houden. In 1865 leed de Confederatie de uiteindelijke nederlaag en slavernij werd in de gehele Verenigde Staten verboden.

De toenemende invloed van Amerika
In de 20e eeuw begonnen de Verenigde Staten een steeds grotere rol te spelen op het wereldtoneel. Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd deze rol alleen maar groter. Amerika werd in het westen gezien als de grote bevrijder van Europa. Bovendien had het merendeel van de wereld zwaar geleden onder de oorlogshandelingen, terwijl het Amerikaanse continent grotendeels gespaard was gebleven. Hierdoor had de Amerikaanse economie ruim baan zich te ontwikkelen. Amerika groeide zo gestaag uit tot een supermacht.

Aan de andere kant van de wereld wist de Sovjet-Unie haar invloed steeds verder uit te breiden. Amerika en de Sovjet-Unie hadden een verschillende ideologie en wereldbeeld, waardoor zij lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Dit leidde uiteindelijk tot de Koude Oorlog met aan de ene kant het kapitalisme van de Verenigde Staten en aan de andere kant het communisme van Sovjet-Rusland. Beide landen begonnen grote hoeveelheden kernwapens te produceren en raakten zo in een wapenwedloop verzeild. Een aantal keren liep de gespannen situatie bijna uit de hand, maar gelukkig kon een wereldoorlog worden voorkomen.

De civil rights movement
Hoewel de slavernij na de Amerikaanse Burgeroorlog weliswaar was afgeschaft, bleven zwarte Amerikanen nog lang tweederangsburger. Op veel openbare plekken was er sprake van segregatie. Zo moesten zwarte Amerikanen bijvoorbeeld in een apart deel van de bus zitten of mochten zij gebouwen alleen via een aparte ingang betreden. In de jaren vijftig en zestig kwam er steeds meer weerstand tegen deze segregatie. Onder leiding van onder anderen Martin Luther King vonden er vele demonstraties plaats. Uiteindelijk werd segregatie in 1964 verboden met de Civil Rights Act. Vanaf dat moment hadden zwarte Amerikanen officieel gelijke rechten als witte Amerikanen, maar in de praktijk was er nog steeds veel racisme.

Washington marsIn de jaren zestig vonden er in Amerika veel demonstraties plaats tegen segratie

Interessant feit Amerika 1

De Pilgrim Fathers
Een haast legendarisch verhaal in de Amerikaanse geschiedenis is de tocht van de Mayflower. Dit schip vervoerde de zogenoemde Pilgrims, strenge gelovigen afkomstig uit Engeland die zich niet meer konden vinden in de Anglicaanse kerk. In 1620 bereikte het schip de kust van het huidige Massachusetts, waar de Pilgrims een sobere, streng religieuze gemeenschap stichtten. Het verhaal van de Mayflower staat onder meer symbool voor de onbegrensde mogelijkheden die Amerika biedt. Veel mensen zijn er dan ook nu nog trots op als ze kunnen bewijzen dat ze van een van deze Pilgrims of Pilgrim Fathers afstammen.


Cultuur

De Amerikaanse cultuur is al bijna een eeuw lang dominant. Grote Amerikaanse merken en bedrijven zoals Coca-Cola en McDonald’s zijn overal ter wereld bekend. Ook de Amerikaanse film- en muziekindustrie domineren al jaren het wereldwijde medialandschap.

De veelzijdige Amerikaanse bevolking
De meeste Amerikanen zijn afstammelingen van migranten van over de hele wereld, waardoor de Amerikaanse cultuur een ongekende diversiteit kent. Het overgrote deel van de bevolking heeft Europese voorouders. Veel Amerikanen identificeren zich hierdoor nog steeds als Iers, Italiaans of Duits, zelfs als ze de taal van het betreffende land niet spreken. Hoewel Engels de voertaal is, worden er in de Verenigde Staten ook nog honderden andere talen gesproken.

De meest gesproken taal na het Engels is het Spaans. Mensen met een Spaanse of Latijns-Amerikaanse achtergrond worden ook wel latino’s of hispanics genoemd. Bijna twintig procent van de Amerikaanse bevolking schaart zich onder deze noemer. Vooral in het zuidwesten van Amerika wonen veel hispanics. Verder bestaat een groot deel van de bevolking uit zwarte Amerikanen, ook wel Afro-Amerikanen genoemd. Veel van hen stammen af van slaven. Dat is dan ook de reden dat er vooral in het zuidoosten van het land veel zwarte Amerikanen wonen.

Ook wonen er nog ongeveer 5 miljoen inheemse Amerikanen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid erkent 572 stammen. Deze oorspronkelijke bewoners van Amerika werden eeuwenlang als tweederangsburgers gezien en kregen pas in de 20ste eeuw volledig stemrecht. De Verenigde Staten tellen ongeveer 326 zogeheten indianenreservaten, die door de overheid aan de inheemse Amerikanen toegewezen zijn. De inheemse Amerikanen zijn zelf verantwoordelijk voor de wetgeving in deze gebieden. Wel zijn deze reservaten aan het federaal recht gebonden.

IndianenreservaatHet Navajo Reservaat is het grootste indianenreservaat van de Verenigde Staten

Religie
Gedurende de afgelopen eeuwen zijn er veel christelijke gemeenschappen van Europa naar Amerika gemigreerd. Deze gemeenschappen, die in Europa vaak onderdrukt werden, kregen in de Nieuwe Wereld de ruimte om zich te ontwikkelen. Mede hierdoor speelt religie in de Verenigde Staten nog altijd een erg grote rol. Het grootste deel van de christelijke Amerikanen hangt een vorm van het protestantisme aan, maar er is ook een grote katholieke gemeenschap.

Naast het christendom zijn er nog een aantal andere religies die deel uitmaken van het Amerikaanse religieuze landschap. Zo’n 2% van de Amerikaanse bevolking is joods. Dit komt neer op zeker 7 miljoen Amerikanen. Dit is ongeveer 40% van de totale joodse wereldbevolking. Enkele typische Amerikaanse etenswaren, zoals bagels, vinden hun oorsprong in de joodse gemeenschap. Verder tellen de Verenigde Staten relatief kleine gemeenschappen moslims, hindoes en boeddhisten.

Interessant feit Amerika 2

Sport als belangrijk onderdeel van de Amerikaanse cultuur
Sport is een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse cultuur. Basketbal, honkbal, American football en ijshockey zijn razend populair in het land. De Super Bowl, de finale van de National Football League (NFL), is een van de grootste evenementen van het jaar en trekt doorgaans meer dan 100 miljoen kijkers.


Feestdagen
De Verenigde Staten kennen een groot aantal feestdagen. Houd er in uw reisplanning rekening mee dat veel (overheids)instanties op deze dagen gesloten zijn.

Feestdag Zijn overheden, bedrijven en banken open of gesloten?
1 januari: Nieuwjaarsdag De meeste instanties zijn gesloten
De derde maandag in januari: Martin Luther Kingdag De meeste overheidsdiensten en banken zijn gesloten
De derde maandag in februari: President's Day De meeste overheidsdiensten en banken zijn gesloten
17 maart: Saint Patrickʼs Day Ierse feestdag, de meeste instanties zijn open
Een zondag in maart of april: Pasen De meeste instanties zijn open
De laatste maandag in mei: Memorial Day De meeste overheidsdiensten en banken zijn gesloten
19 juni: Juneteenth De meeste overheidsdiensten en banken zijn gesloten
4 juli: Onafhankelijkheidsdag De meeste instanties zijn gesloten
De eerste maandag in september: Labor Day De meeste instanties zijn gesloten
De tweede maandag in oktober: Columbusdag De meeste overheidsdiensten en banken zijn gesloten
31 oktober: Halloween De meeste instanties zijn open
11 november: Veterans Day De meeste overheidsdiensten en banken zijn gesloten
De vierde donderdag in november: Thanksgiving De meeste instanties zijn gesloten
24 en 25 december: kerstavond en eerste kerstdag De meeste instanties zijn gesloten

Klimaat en beste reistijd

De Verenigde Staten zijn bijna net zo groot als Europa. De diversiteit van natuurlandschappen en klimaten is dan ook immens. In noordelijke staten als Washington en Wisconsin liggen in de winter meters sneeuw, terwijl het in Florida ook in de winter overdag zelden kouder wordt dan een graad of 15. ’s Zomers kan het in Florida broeiend heet zijn, zoals in de meeste zuidelijke staten, terwijl de temperaturen in het noordelijke Maine aardig op die van de Noord-Europese zomers lijken. De woestijngebieden van Nevada of New Mexico kunnen in de zomer het beste vermeden worden. Hier kan het dagen achter elkaar 40 graden of warmer zijn. Wat de beste reistijd is voor uw reis, is dus afhankelijk van waar u precies naartoe reist. Hoe dan ook is de temperatuur in het voor- en najaar op veel plekken in Amerika aangenaam.


Toerisme in de Verenigde Staten

De Verenigde Staten behoren tot de populairste vakantiebestemmingen ter wereld. Door de veelzijdigheid van het land is er voor iedere reiziger wat wils. Sommige reizigers bezoeken het land om de grote steden te zien, terwijl anderen vooral naar de Verenigde Staten reizen om de beroemde nationale parken te bezoeken. Hier volgen enkele van de meest populaire reisbestemmingen in Amerika.

De populairste steden van Amerika
New York is waarschijnlijk de bekendste stad van de Verenigde Staten. Hier bevinden zich dan ook een groot aantal populaire toeristische attracties, zoals het Vrijheidsbeeld, Times Square en Central Park. De stad telt daarnaast talloze wereldberoemde musea die jaarlijks miljoenen bezoekers trekken. De accommodaties in New York zijn erg prijzig, dus reizigers die in de stad willen verblijven wordt aangeraden zowel de reis als het verblijf zo vroeg mogelijk te boeken.

Een andere bekende Amerikaanse stad is Miami. Het is een van de grootste steden van Florida en bovendien een van de zuidelijkst gelegen steden van de Verenigde Staten. Door deze ligging ligt de temperatuur gedurende de zomermaanden gemiddeld boven de dertig graden en is het er ook tijdens het voor- en najaar warm. De stad is dan ook vooral populair vanwege zijn stranden en de zee. Rond juli ligt de temperatuur van het zeewater rond de 30 graden. Miami staat daarnaast bekend om zijn grote latinobevolking. Tijdens een wandeling door de straten van deze stad zult u dus ook veel Spaans horen.

Los Angeles staat vooral bekend vanwege Hollywood en de vele filmsets die er te bezichtigen zijn. Wel een op de zes inwoners van de stad werkt in de creatieve sector. Daarnaast heeft de stad een breed scala aan musea, pretparken en natuurlijk het bekende Venice Beach te bieden. Hier kan men niet alleen van het strand genieten, maar ook een wandeling maken over de boulevard en een kijkje nemen in de honderden kleine winkeltjes.

Een van de populairste bestemmingen aan de westkust van de Verenigde Staten is San Francisco. Bekende bezienswaardigheden van deze stad zijn de Golden Gate Bridge en de voormalige gevangenis Alcatraz. In San Francisco vindt men bovendien de oudste en de grootste Chinatown van Noord-Amerika. Ongeveer twintig procent van de bevolking van San Francisco is van Chinese komaf.

Las Vegas, gelegen in Nevada, wordt ook wel de gokhoofdstad van de wereld genoemd. In het centrum van de stad bevindt zich de Las Vegas Strip, een lange straat waaraan talloze casino’s, hotels en winkels liggen. Reizigers kunnen gedurende een bezoek aan Las Vegas genieten van de bijzondere en dynamische sfeer van het nachtleven.

Taxi's New YorkNew York staat bekend om zijn gele taxi's

De mooiste nationale parken van Amerika
Yellowstone werd in 1872 tot het eerste nationale park van de Verenigde Staten uitgeroepen. De geisers, warmwaterbronnen en het vulkanische landschap van het natuurgebied maken van Yellowstone een van de beroemdste nationale parken ter wereld. In het park zijn niet alleen unieke landschappen, maar ook tal van wilde dieren te zien, zoals bizons, elanden en zelfs grizzlyberen.

Het drukstbezochte nationale park van Noord-Amerika is het Great Smoky Mountains National Park. Veel mensen bezoeken dit park om te kamperen in het bosrijke gebied. Het park staat verder bekend om de grote populatie aan zwarte beren. Hoewel zwarte beren minder gevaarlijk zijn dan grizzlyberen, wordt wel aangeraden goed op te passen als u hier een wandeling door de natuur gaat maken.

Het nationale park Zion, gelegen in Utah, staat bekend om zijn canyons, hoge rotsen en groene valleien. Het park telt tientallen wandelpaden en vele uitzichtpunten, vanwaar u kilometers ver over het park kunt uitkijken. Veel rotsen en ravijnen hebben Bijbelse namen, aangezien het gebied in de negentiende eeuw bewoond werd door mormonen, die ook het park zijn naam hebben gegeven.

Yosemite National Park is een van de bekendste natuurreservaten van Californië. Veel reizigers kiezen ervoor dit park te bezoeken vanwege de spectaculaire watervallen, de reuzensequoia’s (die vanwege hun grootte ook wel mammoetbomen worden genoemd) en de steile kliffen. Bezoekers vinden Tunnel View over het algemeen het mooiste uitzichtpunt van het park. Vanaf hier heeft men een spectaculair uitzicht over Yosemite Valley.

De Grand Canyon is waarschijnlijk de beroemdste canyon ter wereld. Het uitgestrekte gebied en de bijzondere rode rotsen van het gelijknamige nationale park trekken jaarlijks dan ook miljoenen toeristen. De canyon is in totaal 446 kilometer lang. De meeste mensen komen alleen om van het uitzicht te genieten, maar voor de liefhebbers zijn er ook genoeg wandelpaden.

Interessant feit Amerika 3

Autorijden in Amerika
In een stad als New York is het nog wel te doen om met het openbaar vervoer te reizen. Als u de grote steden moet verlaten, ontkomt u er echter niet aan om een auto te huren. In het Amerikaanse binnenland is er namelijk nauwelijks openbaar vervoer. Er rijden misschien wat bussen, maar er zijn geen treinverbindingen. Gelukkig is autorijden in de Verenigde Staten relatief comfortabel, aangezien de snelwegen over het algemeen goed onderhouden zijn. Het land telt bovendien een aantal prachtige autoroutes. Het is dan ook niet verrassend dat veel reizigers ervoor kiezen het land te verkennen tijdens een roadtrip.


Economie en valuta

De Verenigde Staten zijn al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de grootste wereldeconomie. Amerikaanse merken domineren al jaren de mondiale markt en de Amerikaanse dollar (USD) geldt als de belangrijkste munteenheid van de wereld. De beurs van New York, de New York Stock Exchange, is ‘s werelds belangrijkste aandelenbeurs.

De Verenigde Staten staan bekend om de relatief hoge lonen en lage belastingen. Daartegenover staat dat de kosten voor levensonderhoud hoger zijn, de gezondheidszorg duurder is en dat er een kleiner sociaal vangnet is. Desondanks proberen ieder jaar honderdduizenden migranten, vooral uit Zuid- en Midden-Amerika, de grens met de VS over te steken in de hoop er een beter leven te vinden.

Amerikaanse dollarDe Amerikaanse dollar is de munteenheid van de Verenigde Staten

De Amerikaanse dollar
De Amerikaanse dollar bestaat in munten ter waarde van 1 cent (ook wel penny's genoemd), 5 cent, 10 cent, 25 cent, 50 cent en 1 dollar. De munten met een waarde van 1 dollar zijn echter nauwelijks in omloop. Verder zijn er bankbiljetten ter waarde van 1, 2, 5, 10, 50 en 100 dollar. In de grote steden is het vrijwel overal mogelijk om met creditcard of bankpas te betalen. Let er wel op dat u in dit geval vaak transactiekosten betaalt.

In Amerikaanse restaurants is het erg gebruikelijk fooi te geven. Het bedienend personeel wordt in veel gevallen zelfs grotendeels van de fooi betaald. Er wordt vaak vanuit gegaan dat gasten zo’n 20 procent fooi betalen.


Veiligheid

De Verenigde Staten zijn over het algemeen een veilig land om naartoe te reizen. Lees daarover meer op de pagina met het reisadvies voor Amerika.

Houd er wel rekening mee dat de Verenigde Staten regelmatig geteisterd worden door natuurgeweld. De oostkust kan in het najaar getroffen worden door orkanen. In de droge gebieden in het westen kunnen ‘s zomers bosbranden of tornado’s voorkomen. Houd altijd het lokale nieuws in de gaten zodat u gewaarschuwd bent in het geval van extreme weersomstandigheden.

Bezoekt u een of meer van de vele nationale parken van Amerika? Houd er dan rekening mee dat u in deze veelal afgelegen gebieden over het algemeen lastiger contact kunt krijgen met de buitenwereld en dat hulpdiensten u bij problemen niet meteen kunnen helpen. In veel natuurgebieden komen wilde dieren voor, zoals beren. Houd hier rekening mee en laat nooit etensresten slingeren. Ga voor een bezoek aan de nationale parken altijd na wat de regels en voorschriften zijn.


Visum of ESTA

Voor een bezoek aan de Verenigde Staten heeft u een geldig visum of ESTA nodig. De meeste Europese reizigers komen in aanmerking voor het eenvoudig aan te vragen ESTA. Het ESTA is een elektronische reistoestemming die bij toekenning automatisch aan uw paspoortnummer gekoppeld wordt. ESTA aanvragen worden gemiddeld binnen 3 dagen verwerkt.

Vraag nu uw ESTA aan

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 30,26 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.