Als u naar de Verenigde Staten van Amerika wilt reizen, heeft u een visum Amerika of ESTA USA nodig. Ook als u alleen een overstap maakt in Amerika. De enige uitzondering geldt voor reizigers die in het bezit zijn van een geldig Amerikaans of Canadees paspoort. In de meeste gevallen hoeft u voor uw vakantie of zakenreis naar Amerika geen visum aan te vragen, maar kunt in plaats daarvan een ESTA aanvragen. Lees op deze pagina alles wat u moet weten over de verschillen tussen een ESTA en een visum Amerika, en welke van de twee reistoestemmingen u nodig heeft.

Visum Amerika uitleg

Moet ik een ESTA USA of visum Amerika aanvragen?
Toeristen en zakenreizigers met een paspoort van Nederland, België, een ander EU-land, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland kunnen over het algemeen met een ESTA naar Amerika reizen, in plaats van met een visum Amerika. Voor een vakantie, bezoek aan vrienden of familie, een medisch reisdoel, of vrijwilligerswerk is een ESTA meestal voldoende. Het aanvragen van een ESTA is eenvoudiger en goedkoper dan het aanvragen van een visum voor Amerika. Controleer daarom altijd of u en uw reisdoel voldoen aan de voorwaarden van het ESTA voordat u een visum voor Amerika aanvraagt.
Lees hier alles over het ESTA en of u hiervoor in aanmerking komt


Wanneer heb ik een visum nodig voor een toeristische of zakelijke reis?

Zowel het ESTA USA (betekenis) als de visums B-1 en B-2 zijn bedoeld voor toeristische, zakelijke en medische reizen. In de meeste gevallen is een ESTA voldoende en hoeft u geen visum Amerika aan te vragen.

In de volgende gevallen moet u wel een visum voor Amerika aanvragen:

• U bent van plan om langer dan 90 aaneengesloten dagen in Amerika te blijven.
• Uw reisdoel is niet zakelijk, toeristisch, of medisch (voorbeelden van reisdoelen die niet voldoen aan de ESTA-voorwaarden zijn onder andere het beoefenen van journalistiek, investeren in Amerika, in dienst treden bij een Amerikaanse werkgever, of studeren in de Verenigde Staten).
• U reist naar Amerika met een privévliegtuig, eigen schip, of een andere vervoerder die niet is aangesloten op het ESTA-systeem.
• U bent sinds 10 maart 2011 in Iran, Irak, Syrië, Noord-Korea, Soedan, Jemen, Libië of Somalië geweest, of uw (tweede) nationaliteit is van een van deze landen.
• U bent op of na 12 januari 2021 in Cuba geweest.
• U kunt niet alle veiligheidsvragen in het ESTA-formulier met ‘Nee’ beantwoorden.
• U heeft niet de nationaliteit van een VWP-land of u wilt met een paspoort reizen dat door een ander land is uitgegeven.
• U bent ontoelaatbaar op basis van Immigration and Nationality Act § 212.

Bent u van plan om maximaal 90 achtereenvolgende dagen in Amerika te blijven en voldoet u aan de andere ESTA-voorwaarden? 
Vraag hier uw ESTA aan


Informatie over het visum Amerika

Er zijn veel soorten visa aan te vragen voor de Verenigde Staten. Op deze pagina vindt u algemene informatie over elke visumcategorie. Sommige visumcategorieën hebben nog subcategorieën met kleine onderlinge verschillen, zoals een speciaal type visum voor specifieke nationaliteiten, of visa met andere aanvraagprocedures. In totaal zijn er meer dan 185 verschillende visa voor de Verenigde Staten van Amerika, dus het is erg belangrijk om u goed te informeren.

Overzicht van visa voor Amerika

Hieronder staat een overzicht van alle visumtypes voor reizen naar Amerika. In tegenstelling tot het ESTA dat online kan worden aangevraagd, moeten alle andere visa USA bij een ambassade of consulaat van Amerika worden aangevraagd.


Toeristische en zakelijke visa

Visum en reisdoel Dit mag wel Dit mag niet
B-1 visum - Tijdelijk visum Amerika voor zaken Een educatieve, wetenschappelijke of zakelijke conferentie of conventie bijwonen.

Overleg of onderhandelingen uitvoeren met zakelijke relaties.

Vrijwilligerswerk uitvoeren.

Een korte training volgen.
Studeren in de VS.

Langdurige beroepsgerichte cursussen volgen.

Stage lopen waarbij werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Werken in de VS bij een Amerikaanse werkgever.

Betaald krijgen voor optredens of andere professionele prestaties. Prijzengeld winnen valt niet onder betaald krijgen en is dus wel toegestaan.

Aankomen als bemanningslid van een schip of vliegtuig.

Permanent in de VS verblijven.
B-2 visum - Tijdelijk visum Amerika voor toerisme Vakantie vieren of een bezoek brengen aan vrienden/familie.

Medische behandeling ondergaan.

Deelnemen aan muziek- en/of sportevenementen/wedstrijden (als amateur).

Korte recreatieve cursussen volgen van minder dan 18 uur per week.
Combinatie B-1 en B-2 Een tijdelijk visum Amerika voor zaken en toerisme. Dit is een combinatie van visum B-1 en visum B-2.

Visa voor studeren of een uitwisseling

F visum Voor studenten die een voltijdse academische opleiding willen volgen bij een Amerikaanse instelling. Studenten mogen met dit visum ook betaald werk verrichten, maar alleen on campus en maximaal 20 uur tijdens het schooljaar en fulltime in vakanties. Na het eerste jaar zijn ook off campus stages toegestaan. Echtgenoten en kinderen van deze student mogen ook met dit visum reizen.
M visum Voor studenten die een niet-academische opleiding willen volgen, bijvoorbeeld aan junior of community colleges. Studenten met het M visum mogen niet werken en niet van opleiding wisselen. Studenten mogen wel stage lopen wanneer die gerelateerd is aan de studie die ze volgen. Echtgenoten en kinderen van deze student mogen ook met dit visum reizen.
J visum Voor zowel studenten als werknemers die deelnemen aan uitwisselingprogramma’s die erkend zijn door het State Department. Voorbeelden zijn stagiaires, au pairs, docenten, kampbegeleiders en artsen. Met dit visum worden uitwisselingen aangemoedigd om zo het wederzijds begrip tussen Amerikanen en inwoners van andere landen te verhogen. Echtgenoten en kinderen van de visumhouder hebben een eigen visum nodig om in de VS te mogen verblijven en werken, namelijk het J-2 visum.

Werkvisa

H visum Voor werknemers met specialistische beroepen die tijdelijk in de Verenigde Staten willen komen werken. Er zijn subcategorieën van het H visum voor stages en bepaalde trainingen, voor seizoensarbeiders, en voor echtgenoten en kinderen van houders van het H visum.
I visum Voor vertegenwoordigers van buitenlandse media. Met dit visum Amerika mogen journalisten en andere medewerkers van de pers, de media of journalistiek tijdelijk in Amerika hun werk uitoefenen.
L visum Voor werknemers met gespecialiseerde kennis of een leidinggevende rol binnen bedrijven met een vestiging in zowel het thuisland als de VS. Dit visum kan ook gebruikt worden om een vestiging in Amerika te openen. Om dit visum te mogen aanvragen, moet de werknemer al minimaal één jaar in dienst zijn. Het visum is maximaal 7 jaar geldig, voor zowel de werknemers als hun echtgenoot/echtgenote en/of kinderen. Het visum zorgt voor een makkelijkere overplaatsing van werknemers binnen bedrijven.
O visum Voor personen die over een buitengewone bekwaamheid beschikken in de wetenschap, de kunst, het onderwijs, het bedrijfsleven of sport. Deze personen moeten kunnen aantonen dat ze een bewezen staat van dienst hebben en dat het werk tijdelijk is.
P visum Voor internationaal erkende entertainers, sporters, kunstenaars, of leden van het team dat deze personen ondersteunt bij hun activiteiten in de Verenigde Staten.
Q visum Voor werknemers die deelnemen aan een uitwisselingsprogramma waarbij van beide partijen/landen de cultuur en kennis wordt gedeeld. Het Q visum wordt door de werkgever, namens de toekomstige visumhouder aangevraagd en de visumhouder moet gesponsord worden door de werkgever of organisatie.

Visa Amerika voor andere specifieke doeleinden

A visum Voor vertegenwoordigers van buitenlandse overheden om deel te kunnen nemen aan diplomatieke activiteiten in de USA. Directe familieleden van functionarissen kunnen ook met een A visum naar Amerika. Er is ook een type A visum voor buitenlands militair personeel dat in Amerika gestationeerd is, maar zij maken over het algemeen eerder gebruik van een NAVO-visum.
C visum Voor reizigers die een tussenstop maken in Amerika op weg naar hun eindbestemming. Toeristische of zakelijke activiteiten zijn met dit visum niet toegestaan. Voor een overstap in Amerika kunnen reizigers ook een ESTA aanvragen, als ze aan de voorwaarden voldoen.
D visum Voor bemanningsleden van luchtvaartmaatschappijen en commerciële zeeschepen die vaak korte stops maken in Amerika. Denk hierbij aan stewardessen, piloten, kapiteins en servicepersoneel aan boord van schepen. Een internationaal bemanningslid dat naar de VS moet reizen om daar aan boord te gaan, heeft een combinatie nodig van het C1 en D visum.
E visum Voor investeerders en handelaren die zaken willen doen in de VS. Om voor een E visum in aanmerking te komen, moet men de betrokkenheid kunnen aantonen met het bedrijf waarin men investeert of deelnemen aan handel met iemand in Amerika. Ook moet de investeerder een essentiële functie hebben binnen het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd en moet het gaan om een investering van minstens $ 100.000.
G visum Voor diplomaten, ambtenaren en werknemers die al werkzaam zijn bij internationale organisaties in de Verenigde Staten. Ook familieleden van deze groep kunnen gebruikmaken van het G visum.
R visum Voor religieuze werkers die tijdelijk in de VS willen verblijven. Ze moeten lid zijn van een religieuze, non-profit organisatie. Deze non-profit organisatie moet langer dan 2 jaar in de Verenigde Staten gevestigd zijn. Familieleden van religieuze werkers kunnen in aanmerking komen voor een subcategorie van dit visum (R-2 visum).
S visum Ook wel bekend als het Snitch-visum. Bedoeld voor informanten met een criminele of terroristische achtergrond die de wetshandhaving moeten helpen om illegale activiteiten in de VS te voorkomen. Mensen met een strafblad of problematische immigratiestatus kunnen voor dit visum Amerika in aanmerking komen als zij daadwerkelijk waardevolle informatie kunnen geven. Er is getuigenbescherming in Amerika voor getuigen die in gevaar zijn doordat ze waardevolle informatie verschaffen.
TN visum Voor Canadezen en Mexicanen die een beroep of kwalificatie hebben die op de NAFTA-lijst staat. In de meeste gevallen moeten deze personen minimaal een bachelor hebben en moeten ze gaan werken op een werkplek die van tevoren is vastgelegd.
T en U visum Dit visum wordt in het algemeen afgegeven aan slachtoffers van zwaar geestelijk of lichamelijk geweld (en hun directe familieleden) die bereid zijn om de rechtshandhaving en overheidsfunctionarissen te helpen bij de opsporing van de criminelen en het onderzoek naar de criminele activiteit.
V visum (Immigratievisum) Dit visum wordt afgegeven aan echtgenoten en minderjarige kinderen van inwoners van de VS met een permanente verblijfsvergunning. Zo kunnen inwoners met een permanente verblijfsvergunning hun familie tijdelijk naar Amerika halen, om zich zo met hun familie te herenigen totdat zij ook een permanente verblijfsvergunning ontvangen.
K visum (Immigratievisum) Dit visum wordt afgegeven aan verloofden van Amerikaanse staatsburgers. Met een K-1 visum kan een niet-Amerikaan naar de Verenigde Staten reizen. Diegene dient dan echter wel binnen 90 dagen na aankomst in de Verenigde Staten te trouwen met deze Amerikaanse staatsburger. Na het huwelijk kan deze persoon een wettige permanente inwoner van de VS worden. Het K-2 visum wordt afgegeven aan ongehuwde kinderen onder de 21 jaar van houders van het K-1 visum. Het K-3 visum is voor buitenlandse echtgenoten van Amerikaanse staatsburgers.

Wanneer een visum Amerika aanvragen met daarnaast ESTA

Veel visa voor Amerika zijn zeer beperkt wat betreft de mogelijkheden voor reizigers en tijdelijke immigranten. Mocht u activiteiten willen ondernemen die niet toegestaan zijn met het voor u benodigde visum, kunt u zowel het ESTA als een visum Amerika aanvragen. Let er wel op dat het ESTA voor maximaal 90 aaneengesloten dagen in Amerika geldig is.

De green card van Amerika

Om permanent naar Amerika te verhuizen, is een zogenoemde green card nodig. Dit is een document waarmee u permanent in alle staten van Amerika mag verblijven om er te wonen en werken. Eenmaal in het bezit van een green card, mag u zich niet langer dan 365 aaneengesloten dagen buiten de VS bevinden. Mocht dit wel gebeuren, dan komt de green card te vervallen en moet deze opnieuw worden aangevraagd.

Voor green cards en ook voor veel immigratievisa geldt dat er maar een bepaald aantal per jaar worden uitgegeven. Voor de niet-immigratievisa geldt dit niet. Wanneer de limiet al bereikt is wanneer u het visum aanvraagt, kan het dus erg lang duren voor deze in behandeling kan worden genomen.

Redenen voor afwijzing van het visum Amerika

Het kan nooit gegarandeerd worden dat een visumaanvraag voor Amerika wordt goedgekeurd of dat u met een goedgekeurd visum ook daadwerkelijk het land mag inreizen. De Amerikaanse immigratiedienst behoudt zich te allen tijden het recht om reizigers te weigeren. Er zijn veel mogelijke redenen voor een afkeuring. Zo kan uw visumaanvraag bijvoorbeeld worden afgekeurd als u niet in aanmerking komt voor het door u aangevraagde visum. Daarom is het uiterst belangrijk om van tevoren goed te controleren welk visum Amerika u moet aanvragen voor uw reisdoel.

Een afwijzing kan te maken hebben met:
• onvolledige documentatie of informatie;
• een crimineel verleden of openbare aanklacht;
• gezondheidsredenen;
• veiligheidsredenen;
• publieke opinie;
• te weinig tijd tussen twee bezoeken met hetzelfde visum voor Amerika;
• eerdere ontzegging van toegang tot Amerika;
• het feit dat de consulaire ambtenaar er niet van overtuigd is dat u aan de eisen voldoet.

Naast deze meest voorkomende redenen, zijn er nog andere mogelijke redenen waarom een visumaanvraag afgekeurd kan worden. Over het algemeen moet men voor het aanvragen van een ESTA aan minder voorwaarden voldoen dan voor het aanvragen van een visum. Let er bovendien op dat een visum Amerika aanvragen meer tijd kost dan een ESTA-aanvraag. Een visum Amerika aanvragen kan al gauw een maand in beslag nemen, terwijl een ESTA vaak binnen enkele minuten geregeld kan zijn.

Een visum Amerika aanvragen

Voor een visumaanvraag is het een en ander nodig:
• twee recent gemaakte pasfoto’s;
• een paspoort wat nog minimaal zes maanden geldig is vanaf de vertrekdatum;
• het ingevulde visumaanvraagformulier;
• een bewijs van uw ziektekostenverzekering;
• een bewijs dat u over voldoende financiële middelen beschikt voor uw verblijf in Amerika;
• een document dat dient als bewijs van uw reisdoel in de Verenigde Staten, zoals een boekingsbevestiging of een brief van een toekomstige werkgever of universiteit in Amerika.

Voor een niet-immigratievisum voor Amerika moet het DS-160 formulier online worden ingevuld. Alle vragen in het formulier dienen naar waarheid te worden beantwoord. Wanneer de ingevulde informatie niet klopt, is de kans zeer groot dat het visum niet kan worden toegekend. Zodra dit formulier is ingevuld, moet er een afspraak worden gemaakt bij het consulaat of de ambassade voor een verplicht interview. Hier wordt door een consulaire ambtenaar beoordeeld of u geschikt bent voor het door u aangevraagde visum Amerika. Kinderen tot en met 13 jaar en ouderen vanaf 80 jaar hoeven dit verplichte interview meestal niet af te leggen.

Als u wilt, kunt u na het lezen van de informatie op deze pagina ook nog deze flyer van het “Bureau of Consular Affairs bekijken. Niet alle visa voor Amerika die er zijn, zijn terug te vinden op deze pagina, maar wel in het overzicht van de Amerikaanse immigratiediensten.

Video visumaanvraag AmerikaTips voor het bezoek aan een consulaat/ambassade
Kom ruim op tijd. Er kan een rij staan en uw spullen worden bij binnenkomst gecontroleerd.
Neem zo min mogelijk spullen mee. Neem alleen het hoognodige mee, zoals uw identiteitsbewijs (paspoort), andere benodigde documenten en eventueel een mobiele telefoon. Alle elektronica (telefoons, laptops, tablets, camera’s, USB-sticks, e-readers) moet apart gecontroleerd worden en dit neemt veel tijd in beslag.
Blijf rustig en volg de aanwijzingen van het personeel op. De beveiliging is vergelijkbaar met de beveiliging op een vliegveld. U moet door beveiligingspoortjes en uw tassen worden opengemaakt en gecontroleerd.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 30,26 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.