Wilt u op reis naar de Verenigde Staten van Amerika? Dan moet u een ESTA of een visum Amerika aanvragen.
Alleen reizigers met de Amerikaanse of Canadese nationaliteit hoeven dat niet. Deze verplichting geldt ook als u enkel een overstap maakt in Amerika. In veel gevallen is het aanvragen van een visum voor Amerika niet nodig. Nederlanders, Belgen en de meeste andere Europese staatsburgers kunnen gebruikmaken van een ESTA. Een ESTA aanvragen bespaart kosten, tijd en moeite, ten opzichte van een visumaanvraag voor Amerika.

Visum amerika uitleg

Controleer eerst of u daadwerkelijk een visum Amerika nodig heeft
Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende visa voor Amerika. Veel reizigers concluderen hieruit dat ze een B-1 of B-2 visum voor Amerika nodig hebben. Vaak ten onrechte, omdat een ESTA al voldoende is. Ga daarom eerst na of u gebruik kunt maken van een ESTA; daarvoor moet u voldoen aan deze voorwaarden en de geldigheidstermijn van het ESTA. Heeft u toch een visum nodig? Lees dan in de onderstaande hoofdstukken welke van de verschillende visa voor Amerika u het beste kunt aanvragen.


Informatie over het visum Amerika

 • 1. Heb ik een visum nodig voor mijn reis naar Amerika?

  Een visum Amerika aanvragen is niet nodig als een ESTA (betekenis) voldoet. Dat is vaak het geval, maar bijvoorbeeld niet als u in Amerika wilt investeren of journalistiek werk wilt uitvoeren. Ook heeft u een visum nodig als u in dienst wilt treden bij een Amerikaanse organisatie of als u in Amerika wilt gaan studeren.

  Alleen in de volgende situaties moet u een visum aanvragen:

  • U wilt langer dan 90 dagen aaneengesloten in Amerika blijven
  • U heeft geen zakelijk, medisch of toeristisch reisdoel
  • U bent sinds 2011 in Iran, Irak, Noord-Korea, Syrië, Soedan, Jemen, Libië of Somalië geweest
  • U heeft de (tweede) nationaliteit van een van deze landen
  • U reist met een privévliegtuig of vervoerder die niet is aangesloten op het ESTA-systeem
  • U kunt niet alle veiligheidsvragen in het ESTA-formulier met ‘nee’ beantwoorden
  • U bent ontoelaatbaar op basis van Immigration and Nationality Act § 212
  • U heeft geen paspoort met een nationaliteit van een VWP-land

  Twijfelt u of een ESTA voldoet?  Lees dan hier alles over het ESTA

 • 2. Overzicht van Amerikaanse visums

  Kunt u geen ESTA aanvragen? Kies dan voor een visum USA. Let op: net als bij een ESTA betekent een goedkeuring van een visumaanvraag niet dat u gegarandeerd Amerika kunt inreizen. Bij aankomst is de immigratiedienst gerechtigd u zonder opgaaf van reden te weren. Dat gebeurt als wordt vermoed dat u een gevaar vormt voor de veiligheid of dat u handelt in strijd met de Immigration and Nationality Act § 212. Hiertoe worden regelmatig steekproeven uitgevoerd, door reizigers te interviewen bij aankomst in Amerika.

  Amerikaanse visums kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: niet-immigratievisums en immigratievisums. Niet-immigratievisums zijn visa waarbij het doel van de reis is om tijdelijk naar Amerika te reizen voor toerisme, zaken, werk of studie. Immigratievisums zijn visums bedoeld voor personen die naar Amerika willen emigreren.


  1. Visums voor toeristische en zakelijke doeleinden

  B-1 visumTijdelijk visum Amerika voor zaken waarbij:
  • U overleg of onderhandelingen wilt voeren met zakelijke relaties
  • U een educatieve, wetenschappelijke of zakelijke conventie of conferentie wilt bijwonen
  B-2 visumTijdelijk visum Amerika voor toerisme waarbij:
  • U op vakantie wilt naar de USA
  • U familie of vrienden wilt bezoeken
  Maar ook als:
  • U een medische behandeling moet ondergaan
  • U deel wilt nemen aan muzikale en/of sportieve evenementen of wedstrijden
  • U een korte recreatieve opleiding wilt volgen (bijvoorbeeld een tweedaagse kookles terwijl u op vakantie bent in de VS)
  Combinatie van B-1 en B-2Een tijdelijk visum voor zaken en toerisme. Dit is een combinatie van visum B1 en visum B2.

  Ook belangrijk is om te weten wat u niet mag met een visum B1, visum B2 of visum B1/B2. U mag bijvoorbeeld niet studeren, werken, betaald krijgen voor optredens of professionele prestaties, aankomen als bemanningslid van een schip of vliegtuig of permanent verblijven in de Verenigde Staten.


  2. Visums voor studie- of werk gerelateerde doeleinden

  F visumDit visum wordt afgegeven aan buitenlandse studenten die staan ingeschreven bij een erkende Amerikaanse instelling. Behalve de studenten zelf, kunnen ook hun echtgenoten en kinderen op basis van dit visum naar Amerika reizen.
  H visumDit visum wordt afgegeven aan werknemers die tijdelijk in de USA willen verblijven om te werken. Op basis van dit visum kunnen personen met specialistische beroepen naar Amerika reizen.
  J visumDit visum wordt afgegeven aan werknemers (zoals bijvoorbeeld au pairs) en studenten die gebruik willen maken van een uitwisselingsprogramma. Het doel van de wet waar dit visum onder valt, is om het wederzijds begrip te verhogen tussen Amerikanen en mensen uit andere landen, door middel van educatieve en culturele uitwisselingen.
  L visumDit visum wordt afgegeven aan werknemers van een bedrijf dat zowel in het thuisland van de werknemer als in de Verenigde Staten gevestigd is. Om in aanmerking te komen voor het L-visum dient de aanvrager minimaal een jaar in dienst te zijn van het betreffende bedrijf. Het L-visum is maximaal zeven jaar geldig, zowel voor de aanvrager als diens echtgenoot en kinderen.
  M visumDit visum wordt afgegeven aan studenten die lessen willen gaan volgen in het beroeps- en/of technisch onderwijs. Ook echtgenoten en kinderen van deze personen kunnen op basis van dit visum naar Amerika reizen.
  O visumDit visum wordt afgegeven aan personen die over een buitengewone bekwaamheid beschikken in de wetenschap, kunst, onderwijs, het bedrijfsleven of sport. Deze personen moeten kunnen aantonen dat ze een bewezen staat van dienst hebben en dat het werk tijdelijk is.
  P visumDit visum wordt afgegeven aan sporters, entertainers, kunstenaars of leden die lid zijn van het team dat deze personen ondersteunt bij hun activiteiten.
  Q visumDit visum wordt afgegeven aan deelnemers van een internationaal cultureel uitwisselingsprogramma.

  3. Visums voor andere specifieke doeleinden

  A visumDit visum wordt afgegeven aan vertegenwoordigers van buitenlandse regeringen om te reizen naar de Verenigde Staten, om zo deel te nemen aan officiële activiteiten van die overheid. Dit visumtype kan dus worden afgegeven aan diplomaten en buitenlandse ambtenaren.
  C visumDit visum wordt afgegeven aan reizigers die onmiddellijk weer doorreizen na aankomst in de Verenigde Staten. Dit is een visum benodigd voor doorreizen (voor doorreizen kunt u ook een ESTA aanvragen).
  D visumDit visum wordt afgegeven aan de bemanningsleden van zeeschepen en internationale luchtvaartmaatschappijen om Amerika in te mogen reizen. Dit visumtype kan dus worden afgegeven aan piloten, stewardessen, kapiteins, ingenieurs, matrozen of servicepersoneel aan boord van schepen.
  E visumDit visum wordt afgegeven aan personen die werkzaam zijn in bedrijven die zich bezig houden met internationale handel, diensten verlenen aan beleggers of substantiële investeringen hebben gedaan aan bedrijven in Amerika. Dit kunnen dus bijvoorbeeld investeerders of handelaren zijn die naar Amerika willen reizen.
  G visumDit visum wordt afgegeven aan diplomaten, ambtenaren en werknemers die al werken voor internationale organisaties in de Verenigde Staten. Dit visumtype kan worden verstrekt aan de leden en/of familieleden van deze doelgroep.
  I visumDit visum wordt afgegeven aan vertegenwoordigers van de buitenlandse media. Dit visumtype kan dus worden afgegeven aan leden van de pers (zoals journalisten radio, televisie of geschreven pers), film of andere media, om zo tijdelijk hun beroep uit te kunnen oefenen in de Verenigde Staten.
  K visumDit visum wordt afgegeven aan de verloofde van een burger van de Verenigde Staten. Met een K-1 visum kan een niet-Amerikaan toch naar de Verenigde Staten reizen. Echter dient hij/zij dan wel te trouwen binnen 90 dagen na binnenkomst, of zich helemaal te vestigen in de Verenigde Staten. Het K-2 visum wordt afgegeven aan ongehuwde kinderen onder de leeftijd van 21.
  R visumDit visum wordt afgegeven aan religieuze werkers die tijdelijk in de VS willen verblijven. Ze moeten lid zijn van een religieus genootschap of van een non-profit organisatie. Deze non-profit organisatie moet langer dan 2 jaar in de Verenigde Staten gevestigd zijn. Ook kunnen familieleden in aanmerking komen voor dit visum (R-2 visum).
  S visumDit visum wordt afgegeven aan getuigen of informanten die helpen bij de rechtshandhaving. Jaarlijks worden er maximaal 200 visums van dit type uitgegeven, waarbij een wetshandhavingsdienst dit visum dient aan te vragen.
  TN visumDit visum wordt afgegeven aan Canadezen en Mexicanen die een beroep of kwalificatie hebben die op de NAFTA-lijst staat. Ook dienen ze minimaal een bachelor te hebben en te gaan werken op een werkplek die van tevoren is vastgelegd.
  U en T visumDit visum wordt in het algemeen afgegeven aan slachtoffers (en hun directe familieleden) van misdrijven die hebben geleden onder geestelijke of lichamelijke mishandeling en bereid zijn om de rechtshandhaving of overheidsfunctionarissen te helpen bij de opsporing van criminelen.
  V visumDit visum wordt afgegeven aan echtgenoten en minderjarige kinderen van inwoners in de VS met een permanente verblijfsvergunning. Zo kunnen inwoners met een permanente verblijfsvergunning hun familie deels naar Amerika halen, om zich zo met hun familie te kunnen herenigen.

  De “Green card lottery
  Naast bovenstaande soorten visums is er ook nog de “Green card lottery”. Simpel gezegd is dit een loterij waarbij u een visum voor Amerika kunt winnen. Deze loterij wordt uitgevoerd in opdracht van het Amerikaanse congres, waarbij jaarlijks 50.000 visums worden verloot aan willekeurige deelnemers van vooraf gekwalificeerde landen (zoals Nederland en België). Geschat wordt dat er elk jaar 12 tot 20 miljoen mensen met deze loterij meedoen; de kans om te winnen is dus zeer klein.

  Het selecteren van het correcte visum voor Amerika
  Het is erg belangrijk om precies uit te zoeken welk visum van toepassing is op uw situatie. Naast de visums uit bovenstaande drie overzichten, zijn er nog andere visums. In totaal zijn er meer dan 185 verschillende visums. Elk visum heeft een ander doel, andere voorwaarden en andere procedures. Mocht u moeite hebben met het selecteren van het juiste visum, bekijk dan ook de flyer van het “Bureau of Consular Affairs. Wellicht kan deze flyer u namelijk verder helpen, nadat u alle informatie over het visum Amerika op deze pagina heeft gelezen.

  Wanneer het visum Amerika én ESTA aanvragen
  Heeft u een visum Amerika en reist u met het specifieke reisdoel waarvoor dat visum is toegekend? Dan hoeft u geen ESTA aan te vragen. Heeft u een visum, maar wilt u voor een ander reisdoel naar Amerika dan waarvoor het visum is afgegeven? Dan moet u alsnog een ESTA (of ander visumtype) aanvragen.

  De regels, voorwaarden en vereisten rondom visums in de Verenigde Staten veranderen constant. Belangrijk is daarom dat u ook goed de websites van de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse ambassade uitpluist, om u ervan te verzekeren dat u voor het correcte visum een aanvraag start. Bij enige twijfel kunt u het beste contact opnemen met het Amerikaanse consulaat of de Amerikaanse ambassade.

 • 3. Redenen voor afwijzing

  Het kan natuurlijk voorkomen dat een visum voor Amerika wordt afgewezen. Dit kan onder andere op basis van de “Immigration and Nationality Act”, maar ook om andere redenen.

  Redenen van afwijzing kunnen zijn:

  • Gezondheidsredenen
  • Een crimineel verleden
  • Veiligheidsredenen
  • Publieke opinie
  • Illegaliteit
  • Dat u niet over de benodigde documenten beschikt
  • Dat u niet in aanmerking komt voor het betreffende Amerikaanse visum
  • Dat u eerder de toegang tot de Verenigde Staten is ontzegd
  • Dat de consulaire ambtenaar er niet van overtuigd is dat u voldoet aan de vereisten

  Dit is echter maar een selectie van redenen waarom een visum USA zou kunnen worden afgewezen. Let er daarnaast ook op dat een visum Amerika aanvragen meer tijd kost dan een ESTA-aanvraag. Een visum Amerika aanvragen kan al gauw een maand in beslag nemen, terwijl een ESTA vaak binnen enkele minuten geregeld kan zijn.

 • 4. Een visum Amerika aanvragen

  Om een visumaanvraag Amerika te starten is het volgende benodigd:

  • Twee pasfotoʼs die recent zijn gemaakt
  • Een geldig paspoort met een minimale geldigheidsduur van zes maanden vanaf de datum van vertrek
  • Het ingevulde visumaanvraagformulier
  • Een aantal bewijzen waaronder:
   • Bewijs van ziektekostenverzekering
   • Bewijs dat u over voldoende financiële middelen beschikt tijdens uw verblijf in Amerika
   • Bewijs waarmee u aan kunt tonen wat u precies in Amerika gaat doen. Dit kunnen bijvoorbeeld uw tickets zijn, het reisplan dat opgesteld is door uw reisagent, de bevestiging van uw boeking, een brief van de universiteit of een brief van uw toekomstige werkgever in Amerika

  Tijdens de visumaanvraag Amerika worden er gegevens en informatie gevraagd over uzelf, uw familie en de reden voor uw bezoek aan Amerika. Belangrijk is dat u alle vragen correct beantwoordt om vertragingen tijdens uw visumaanvraag te voorkomen.

  Video visumaanvraag Amerika


  Om een niet-immigrant-visum voor Amerika aan te vragen, kunt u een zogenaamd DS-160 formulier gebruiken. Dit DS160 formulier dient u online in te vullen. Na het invullen en versturen van dit formulier zal een gesprek worden ingepland waarbij een verplicht interview af zal worden gelegd op het Amerikaanse consulaat of ambassade. Kinderen jonger dan 13 en ouderen ouder dan 80 jaar hoeven over het algemeen dit verplichte interview niet af te leggen.


  Bezoekersinstructies Amerikaanse ambassade
  Zorg ervoor dat u ruim op tijd komt voor het verplichte interview. Er kan een rij staan; blijf dan vooral rustig in de rij staan en volg de instructies van het personeel op. Bij binnenkomst moet u net als op het vliegveld door beveiligingspoortjes lopen en worden eventuele tassen opengemaakt en gecontroleerd. Ook is het slim om geen telefoons, laptops, tablets, camera’s, usb-sticks, e-books of andere elektronische apparaten mee te nemen, omdat dit uw bezoek kan vertragen doordat ook deze door de beveiliging moeten. De inspectie van deze apparaten kost veel tijd en kan ervoor zorgen dat u het ondanks tijdige aankomst niet haalt om de afspraak op tijd af te ronden. Dit kan erin resulteren dat uw afspraak op een ander moment moet worden voortgezet, wat erg vervelend kan zijn.