Heeft u een overstap in Amerika? Dan moet u altijd een ESTA aanvragen, behalve als u een Amerikaans paspoort of visum bezit. Ook als u het vliegveld in de Verenigde Staten niet verlaat tijdens uw overstap, dan moet u alsnog een ESTA bezitten. U kunt deze reistoestemming alleen vóór vertrek aanvragen. Al bij het inchecken op uw vlucht (die van vóór de overstap) wordt gecontroleerd of u een goedgekeurde reistoestemming bezit, op basis van uw paspoortnummer.

Overstap of doorvlucht

Er is een verschil tussen overstappen in Amerika en het maken van een doorvlucht via Amerika. Onder een overstap wordt verstaan: u verlaat het vliegtuig waarmee u in de USA aankwam en vliegt met een ander vliegtuig weer door naar een ander land. Onder een doorvlucht wordt verstaan: u verlaat het vliegtuig waarmee u arriveert in Amerika niet, u blijft dus in de cabine tot dat u met hetzelfde vliegtuig weer doorvliegt naar een land buiten Amerika. Doorvluchten via Amerika hebben meestal als doel het vliegtuig bij te tanken, maar komen steeds minder vaak voor. Zowel indien u een overstap als indien u een doorvlucht maakt via de Verenigde Staten van Amerika moet u voor de vlucht naar de VS in het bezit zijn van een goedgekeurd ESTA formulier.

Overstap en ESTA in AmerikaBij een overstap in Amerika is een ESTA benodigd

Het vliegveld wel of niet tussendoor verlaten

Veel reizigers maken een overstap in de Verenigde Staten waarbij ze tussentijds lang moeten wachten op de volgende vlucht. Indien reizigers het vliegveld tussendoor te verlaten is dat mogelijk met het ESTA dat is aangevraagd voor een overstap. Het maakt voor het ESTA dan ook niet uit of u het vliegveld tussentijds verlaat en hoe lang u op or rond het vliegveld verblijft. De enige restrictie is dat u niet langer dan 90 dagen aaneengesloten in de VS mag blijven (anders heeft u een visum nodig).

Hoe kom ik aan een overstap ESTA?

De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een ESTA voor een overstap is dezelfde als die voor de reguliere variant. U kunt dan ook gebruik maken van het algemene aanvraagformulier. Hierin kunt u aangeven dat u enkel naar Amerika vliegt voor een overstap. De vragen die normaal worden gesteld over onder andere de verblijfplaats in Amerika verdwijnen zodra de aanvrager heeft aangegeven dat het een overstap betreft.

Voor elke overstap een nieuw ESTA nodig?

Het is niet nodig voor elke overstap in Amerika opnieuw een ESTA aan te vragen. Het ESTA dat wordt toegekend (ongeacht of het eerste reisdoel een overstap of anderszins betreft) is in principe twee jaar geldig voor een onbeperkt aantal reizen naar of via Amerika. Dus ook als het reisdoel de eerste keer zakelijk is en de tweede keer toeristisch, is het niet nodig een nieuw ESTA aan te vragen als de vorige haar geldigheid nog niet heeft verloren. Let op: indien het paspoort waarmee het ESTA is aangevraagd vervalt binnen de termijn van twee jaar verloopt ook het ESTA al eerder. Lees hier meer over de geldigheid van het ESTA.

Nu een ESTA voor uw overstap aanvragen