Voor een reis naar Amerika heeft u een visum of een ESTA nodig. Het aanvragen van een ESTA is eenvoudiger dan het aanvragen van een visum. Om met een ESTA te mogen reizen moet u voldoen aan alle voorwaarden op deze pagina. Voor toeristen en zakenreizigers vormt dat meestal geen probleem. Toch is het verstandig deze pagina aandachtig door te nemen.

Voorwaarden van het reizen met een ESTA Amerika

Voldoet u aan alle voorwaarden die op deze pagina worden genoemd?
Dan heeft u geen visum nodig voor uw reis naar de Verenigde Staten. In plaats daarvan kunt u een ESTA aanvragen, wat eenvoudig kan met een online formulier.
Direct een ESTA aanvragen


Voorwaarden omtrent het reisdoel

De volgende reisdoelen voldoen wel aan de voorwaarden van een ESTA:

 • Toerisme (op vakantie naar Amerika)
 • Het bezoeken van vrienden of familie
 • Het bezoeken van klanten of leveranciers
 • Het ondergaan van een medische behandeling
 • Het bijwonen van zakelijke bijeenkomsten, onderhandelingen en conferenties

De volgende reisdoelen voldoen niet aan de voorwaarden van een ESTA:

 • Het in dienst treden bij een Amerikaanse werkgever
 • Het volgen van een opleiding in de Verenigde Staten
 • Het investeren in, of oprichten van een Amerikaans bedrijf
 • Het uitvoeren van journalistieke werkzaamheden

Werken in Amerika met een ESTA is toegestaan, zo lang de reiziger daarvoor niet in dienst treedt van een Amerikaanse organisatie. Wel mag een reiziger betaald krijgen voor de werkzaamheden in Amerika, als de betalende werkgever buiten de Verenigde Staten is gevestigd. Het werk wordt dan gezien als ‘zakenreis’ en voldoet daarmee aan de voorwaarden van een ESTA.

Voorwaarden omtrent de reisplanning

De volgende voorwaarden van het ESTA hebben betrekking op de planning van de reis naar Amerika:

 • Alle reizigers moeten voldoen aan de maatregelen ter preventie van corona / Covid-19
 • Vanaf het moment van aankomst in de Verenigde Staten gaat een maximale verblijfsduur in van 90 dagen; niet alleen het verblijf in de V.S., maar ook dat in Canada, Mexico en de Caribische eilanden wordt hierin meegeteld
 • Op het moment van aankomst in Amerika moet al een ticket voor de door- of terugreis zijn geboekt
 • Reizigers die met een ESTA reizen kunnen na aankomst in Amerika geen visum, verlenging of verblijfsvergunning aanvragen
 • Een ESTA aanvragen voldoet niet indien met een privévliegtuig of eigen schip wordt gereisd
 • Sinds oktober 2022 is een ESTA ook verplicht als men over land naar Amerika reist

Voorwaarden van het ESTA en Visa Waiver ProgramVoorwaarden van het ESTA, onderdeel van het Visa Waiver Program

Voorwaarden omtrent uw paspoort

Om een ESTA aan te kunnen vragen moet uw paspoort aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw paspoort moet geldig zijn gedurende uw gehele verblijf in Amerika
 • U moet een elektronisch paspoort bezitten dat een digitale chip bevat (vaak biometrisch paspoort of e-paspoort genoemd)
 • Noodpaspoorten en Duitse kinderpaspoorten bevatten geen chip en mogen daarom niet voor reizen met een ESTA worden gebruikt

Voorwaarden omtrent de achtergrond van de reiziger

Om in aanmerking te komen voor een ESTA moet de reiziger de nationaliteit hebben van Nederland, België of één van deze overige landen. In de volgende gevallen wordt niet voldaan aan de voorwaarden van reizen met een ESTA en is een visum benodigd om alsnog naar de Verenigde Staten van Amerika te mogen reizen.

 • De reiziger is in of na 2011 in Irak, Syrië, Soedan, Iran, Somalië, Libië, Noord-Korea of Jemen geweest, of heeft ooit de nationaliteit van een van deze landen gehad
 • De reiziger is op of na 12 januari 2021 in Cuba geweest
 • De reiziger heeft een dusdanige besmettelijke ziekte of geestelijke stoornis, dat hij/zij een risico vormt voor de directe omgeving
 • De reiziger is ooit gearresteerd of veroordeeld voor een misdrijf met ernstige schade of letsel als gevolg*
 • De reiziger heeft ooit een wet overtreden met betrekking tot bezit, distributie of gebruik van drugs
 • De reiziger heeft zich al eerder niet gehouden aan een voorwaarde van een ESTA of visum voor Amerika

* Een boete voor een verkeersovertreding valt hier niet onder, behalve als die resulteerde in ernstige schade of letsel.

Voorwaarden omtrent de akkoordverklaring

Reizigers die op basis van een ESTA naar de Verenigde Staten reizen, dienen middels het ESTA formulier te verklaren dat:

 • ze ermee akkoord gaan dat U.S. Customs & Border Protection bij aankomst biometrische gegevens zal afnemen, waaronder vingerafdrukken
 • ze geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid, openbare orde en rechtshandhaving in de USA
 • ze niet deelnemen of hebben deelgenomen aan sabotage, spionage, terrorisme en/of genocide
 • ze zich ervan bewust zijn dat toekenning van een ESTA geen absolute garantie biedt dat de USA betreden mag worden; indien de immigratiedienst bij aankomst in Amerika van mening is dat een reiziger een bedreiging vormt voor de veiligheid of openbare orde kan deze alsnog de toegang geweigerd worden

Uitzonderingen op de reguliere voorwaarden

Reizigers die in het bezit zijn van een geldig Amerikaans of Canadees paspoort, een visum of een Amerikaanse verblijfsvergunning, worden uitgezonderd van bovenstaande ESTA voorwaarden. Reizigers die geen paspoort bezitten dat is uitgegeven door een land dat deelneemt aan het Visa Waiver Program, maar wel een verblijfsvergunning hebben in een van de deelnemende landen, voldoen niet aan de ESTA voorwaarden en mogen enkel reizen met een visum.

Reizigers die niet voldoen aan de voorwaarden

Voldoet u niet aan alle voorwaarden om te mogen reizen met een ESTA? Dan mag u geen gebruik maken van het ESTA formulier op deze website. Om alsnog naar Amerika te mogen reizen is dan een visum Amerika benodigd.

Payer les frais de lʼESTA par Carte Bancaire

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag direct een ESTA aan
Als u aan alle bovengenoemde ESTA voorwaarden voldoet, kunt u
een ESTA aanvraag indienen

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 30,24 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.