Het ESTA is de verplichte reistoestemming om naar de Verenigde Staten van Amerika te mogen reizen. Het is belangrijk dat u aan de voorwaarden van het ESTA voldoet, alvorens uw ESTA aan te vragen. Lees op deze pagina alles over de voorwaarden van het ESTA.

Voorwaarden van het ESTA en Visa Waiver ProgramVoorwaarden van het ESTA en Visa Waiver Program

1. Voorwaarden aan uw reis

De volgende voorwaarden van het ESTA (betekenis) hebben betrekking op uw reis naar Amerika:

  • Uw reis moet volgens de voorwaarden van het ESTA een zakelijke of toeristische reden hebben. Bezoek aan vrienden of familie in de Verenigde Staten valt hierbij onder een toeristische reden; dit is dus ook toegestaan met een ESTA.
  • U mag vanaf uw aankomst in de Verenigde Staten maximaal 90 dagen in Noord-Amerika verblijven. Let op: hieronder vallen ook Canada, Mexico en de Caribische eilanden.
  • U dient bij aankomst in de Verenigde Staten te beschikken over een ticket voor een terugvlucht of doorvlucht naar een ander land. Dit ticket moet u aan de douane kunnen laten zien om aan te tonen dat u van plan bent Amerika weer te verlaten.
  • De luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt moet aangesloten zijn bij het "Visa Waiver Program". Alle luchtvaartmaatschappijen met lijnvluchten naar de VS vanaf Nederland en België voldoen hieraan. Bij vluchten met een privévliegtuig wordt niet voldaan aan de voorwaarden van het ESTA.
  • U dient te beschikken over een ESTA vóórdat u in het vliegtuig stapt dat u naar de Verenigde Staten zal brengen. Vraag uw ESTA daarom liefst minimaal enkele dagen voor vertrek al aan. Spoedleveringen zijn mogelijk en worden in 96% van de gevallen binnen 20 minuten afgegeven. Desondanks kan ook hierbij tot 72 uur vertraging ontstaan.

2. Voorwaarden aan uw reisverleden

Bent u na 2011 in één van deze landen geweest: Irak, Iran, Soedan, Syrië, Jemen, Somalië of Libië? Dan voldoet u niet aan de voorwaarden om een ESTA te mogen aanvragen.

3. Voorwaarden aan uw paspoort

Ook zijn er voorwaarden voor het verkrijgen van een ESTA met betrekking tot uw paspoort.

  • Allereerst mogen er geen stempels in staan van de landen genoemd in de vorige paragraaf. Indien u in die landen bent geweest, mag u immers geen ESTA aanvragen.
  • Ten tweede dient elke reiziger een eigen paspoort te bezitten, en bij de reis naar Amerika hetzelfde paspoort mee te nemen als waarmee het ESTA is aangevraagd. Kinderen en baby’s dienen dus ook hun eigen paspoort te bezitten; bijschrijvingen in het paspoort van ouders voldoen niet aan de voorwaarden van het ESTA.
  • Ten derde dient het paspoort een e-symbool te bevatten. Alle paspoorten afgegeven sinds 2007 voldoen hieraan.
  • Ten vierde mag u geen Amerikaans paspoort bezitten. Indien u wel een Amerikaans paspoort bezit, mag u hiermee zonder ESTA naar Amerika reizen.

Voldoet uw paspoort niet aan de eisen en vraagt u een nieuw paspoort aan? Dan moet u met uw nieuwe paspoort (opnieuw) een ESTA aanvragen. ESTA’s die nog zijn aangevraagd met een vorig paspoort, zijn niet meer geldig.

4. Achtergrond van de reiziger

De voornaamste bestaansreden van het ESTA is het voorkomen van bedreigingen van de Amerikaanse veiligheid, welvaart en gezondheid. Daarom worden ook enkele voorwaarden voor het verkrijgen van een ESTA gesteld aan uw achtergrond. Deels gaat het hierbij om het bepalen van uw motieven (is het aannemelijk dat u andere bedoelingen heeft dan u hebt aangegeven). Tevens gaat het om het bepalen van risico’s als gevolg van geestelijke en lichamelijke ziektes, medicijngebruik, het bezitten van een strafblad en eventuele eerdere onenigheden met de Amerikaanse overheid. Vooral het negeren van Amerikaanse regelgeving in het verleden zorgt vaak voor de afkeuring van ESTA-aanvragen. De ESTA voorwaarden op dit gebied kunnen worden samengevat als: de reiziger vormt geen bedreiging voor de veiligheid van de (inwoners van de) Verenigde Staten van Amerika.

Eerdere afkeuring en/of oneigenlijk gebruik

Indien in het verleden een ESTA-aanvraag is afgekeurd zal een nieuwe aanvraag voor dezelfde persoon met grote kans ook worden afgekeurd. Ook indien de afkeuring het gevolg was van een per abuis verkeerd ingevuld formulier. Om alsnog naar de Verenigde Staten te kunnen reizen moet dan een visum worden aangevraagd bij het consulaat. Hetzelfde geldt voor reizigers die zich in het verleden niet hebben gehouden aan de regels van het ESTA, bijvoorbeeld door langer in het land te verblijven dan 90 dagen.

Wat als u niet aan de ESTA voorwaarden voldoet?

Als u niet aan de voorwaarden van het ESTA voldoet (en een nieuw paspoort dit niet kan verhelpen) is het in veel gevallen alsnog mogelijk om naar de Verenigde Staten van Amerika te reizen. U moet dan een fysiek visum voor de VS aanvragen bij het consulaat van Amerika. Ook aan dit visum zijn voorwaarden verbonden, maar andere dan aan het ESTA.

ESTA kosten betalen met iDEAL

Voldoet u wel, vraag dan direct een ESTA aan
Als u wel voldoet aan de ESTA voorwaarden, dan kunt u een:
ESTA reistoestemming aanvragen