Een ESTA is tot twee jaar geldig na toekenning. In die periode kan een onbeperkt aantal reizen naar Amerika worden gemaakt. Elk verblijf mag maximaal 90 dagen duren. De geldigheid van een ESTA kan om verschillende redenen al eerder vervallen. Een verlopen of vervallen ESTA kan niet worden verlengd of gecorrigeerd. Wel kan een nieuwe aanvraag worden ingediend.

In welke gevallen is een ESTA minder dan twee jaar geldig?

De geldigheid van een ESTA verloopt al binnen twee jaar na toekenning, indien:

 1. Met een ander paspoort wordt gereisd, dan waarmee de ESTA aanvraag is ingediend
 2. Het ESTA aanvraagformulier onvolledig of onjuist is ingevuld
 3. Bepaalde gegevens in het ingevulde ESTA formulier niet meer actueel zijn*
 4. De reiziger langer dan 90 dagen aaneengesloten in de Verenigde Staten verblijft
 5. De reiziger zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van reizen met een ESTA

* Lees onderaan deze pagina in welke gevallen een gewijzigde situatie resulteert in een ongeldig ESTA en in welke gevallen het ESTA toch nog geldig blijft.

Verblijfsduur per reis: maximaal 90 aaneengesloten dagen

Binnen de geldigheidsperiode van twee jaar, mag een onbeperkt aantal reizen naar Amerika gemaakt worden. Elk afzonderlijk verblijf in de Verenigde Staten mag maximaal 90 dagen duren. Een ESTA is enkel geldig wanneer het wordt gebruikt voor zakelijke of toeristische redenen. Hieronder valt ook het maken van een overstap in Amerika of het brengen van een bezoek aan vrienden of familie.

Tussentijds verblijf in Canada, Mexico of een Caribisch eiland

Indien tussentijds of aansluitend aan een reis naar Amerika wordt doorgereisd naar Mexico, Canada of een Caribisch eiland, wordt dat verblijf meegeteld in de geldigheidstermijn van 90 dagen.

Geldigheid document

Voorbeeld: een tussentijds verblijf in Mexico. Een reiziger arriveert in Amerika met een ESTA, blijft daar 60 dagen en reist vervolgens naar Mexico en blijft daar 20 dagen. Vanuit Mexico keert de reiziger weer terug naar de Verenigde Staten. De reiziger mag dan nog 10 dagen in de USA verblijven, dus niet opnieuw 90 dagen. Als de reiziger tussendoor was teruggereisd naar bijvoorbeeld Europa, dan had het tweede verblijf in Amerika wel weer opnieuw 90 dagen mogen duren.


Minimale periode tussen twee reizen naar Amerika met een ESTA

Het is niet de bedoeling dat reizigers voor een korte tijd Amerika uitreizen en dan weer terugkeren, enkel om de geldigheidstermijn van 90 dagen te resetten/verlengen. Er bestaat geen officiële minimale periode tussen twee reizen naar Amerika met een ESTA, maar bij het inreizen van de Verenigde Staten zal een medewerker van U.S. Customs & Border Protection een inschatting van de situatie maken. Indien wordt vermoed dat een reiziger Amerika tussentijds heeft verlaten met als enig doel de maximale geldigheidsduur van 90 dagen te omzeilen, dan zal het ESTA ongeldig worden verklaard. Reizigers die vaak en lang in Amerika willen verblijven kunnen een visum aanvragen, waar deze regels niet voor gelden.

Een geldig ESTA is gekoppeld aan één paspoort

Een ESTA is onlosmakelijk verbonden aan het paspoort waarvan de gegevens zijn ingevuld in het aanvraagformulier. Het is dan ook niet mogelijk om naar Amerika te reizen met een ander paspoort, zonder een geheel nieuw ESTA aan te vragen. Zodra een paspoort is verlopen, vervalt ook de geldigheid van de daaraan gekoppelde ESTA reistoestemming. Zijn bij het aanvragen van een ESTA niet alle paspoortgegevens correct overgenomen? Dan vervalt de geldigheid.

Is het paspoort (bijna) verlopen? Vraag dan altijd eerst een nieuw paspoort aan en daarna pas een nieuw ESTA. Het paspoortnummer van het nieuwe paspoort moet namelijk worden ingevuld in het ESTA aanvraagformulier. De meeste lokale overheden bieden een spoedprocedure om sneller een nieuw paspoort te kunnen verkrijgen. Ook kan een ESTA met spoed worden aangevraagd. Een spoedaanvraag wordt gemiddeld al na 60 minuten goedgekeurd.

Overige redenen waardoor de geldigheid van een ESTA kan verlopen

Behalve de maximale verblijfsduur in Amerika en de geldigheid van het paspoort, zijn er nog een aantal zaken van belang voor de geldigheid van een ESTA.

Ingevulde gegevens zijn onjuist of onvolledig

Indien het ESTA aanvraagformulier, bewust of onbewust, niet geheel correct of volledig is ingevuld, kan het zijn dat een ESTA wel wordt toegekend, maar niet geldig is. De immigratiedienst heeft niet alle gegevens van alle reizigers ter wereld paraat, dus kan invulfouten soms niet herkennen. Bijvoorbeeld een verkeerd ingevulde geboortedatum, zal niet resulteren in afkeuring van de aanvraag. Een ESTA zal in dat geval wel worden toegekend, maar niet geldig zijn. Het komt voor dat reizigers dit pas merken bij het inchecken. De luchtvaartmaatschappij zal dan aangeven dat er op basis van de correcte paspoortgegevens geen geldig ESTA bestaat. Dat er wel een goedkeuring heeft plaatsgevonden, op basis van foutieve gegevens, is door de luchtvaartmaatschappij niet te controleren en ook niet relevant. Dit probleem kan enkel worden opgelost door een nieuwe aanvraag voor een ESTA in te dienen.

Ingevulde gegevens zijn niet meer actueel

Indien de situatie van de reiziger is veranderd, waardoor de gegevens die zijn ingevuld bij het aanvragen van het ESTA niet meer actueel zijn, kan dat resulteren in een ongeldig ESTA. De geldigheid verloopt direct, indien een reiziger:

 • Een nieuw paspoort in gebruik neemt
 • Een nieuwe voor- of achternaam aanneemt
 • Van nationaliteit of geslacht verandert
 • Naar een ander land verhuist
 • Niet meer alle veiligheidsvragen met ‘nee’ kan beantwoorden

Een ESTA blijft wel geldig in het geval dat de reiziger:

 • Verhuist, maar binnen hetzelfde land
 • Een gewijzigd aanspreekpunt of contactpersoon heeft
 • De reisdatum of het verblijfadres in Amerika wijzigt
 • Met een ander doel naar de Verenigde Staten wil reizen*

* Voor een geldig ESTA moet ook het nieuwe reisdoel voldoen aan de voorwaarden van het reizen met een ESTA.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 30,24 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.