Een ESTA Amerika is geldig tot twee jaar na toekenning. Gedurende deze periode mag een onbeperkt aantal reizen naar Amerika worden gemaakt. Elk verblijf mag maximaal 90 dagen duren. De geldigheid van een ESTA kan ook eerder vervallen. Het is niet mogelijk een ESTA te verlengen of na toekenning nog gegevens te corrigeren. Wel kan een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Wanneer is een ESTA Amerika minder dan twee jaar geldig?

In bepaalde gevallen verloopt een ESTA al binnen twee jaar na toekenning. Dat is het geval als:

 • met een ander paspoort wordt gereisd, dan waarmee de ESTA aanvraag is ingediend;
 • het ESTA aanvraagformulier onvolledig of onjuist is ingevuld;
 • bepaalde gegevens die in het ESTA formulier zijn ingevuld niet meer actueel zijn*;
 • de reiziger langer dan 90 aaneengesloten dagen in de Verenigde Staten verblijft;
 • de reiziger niet (meer) voldoet aan de voorwaarden van reizen met een ESTA.

* Onderaan deze pagina kunt u lezen welke situatiewijzigingen resulteren in een ongeldig ESTA USA en in welke gevallen het ESTA alsnog geldig blijft.

Maximale verblijfsduur: 90 aaneengesloten dagen per reis

Gedurende de geldigheidsperiode van twee jaar mag met het ESTA een onbeperkt aantal reizen naar Amerika worden gemaakt. Elk afzonderlijk verblijf in de Verenigde Staten mag maximaal 90 aaneengesloten dagen duren. Een ESTA USA is enkel geldig wanneer de houder aan alle voorwaarden voldoet. Dit betekent onder andere dat de reistoestemming alleen gebruikt mag worden voor reizen met een toeristisch of zakelijk reisdoel. Hieronder valt ook het maken van een overstap in Amerika of het brengen van een bezoek aan vrienden of familie.

Tussentijds verblijf in Canada, Mexico of de Caraïben

Als u tijdens of direct na uw verblijf in Amerika met een ESTA (door)reist naar Mexico, Canada of een Caribisch eiland, wordt het verblijf in dat land meegeteld in de totale toegestane verblijfsduur van 90 dagen.

Maximale verblijfsduur met ESTA

Voorbeeld: U reist met een ESTA naar Amerika, blijft daar 60 dagen en reist vervolgens naar Mexico voor een verblijf van 20 dagen. Vanuit Mexico keert u weer terug naar de Verenigde Staten. In dit geval mag u nog maximaal 10 dagen in de Verenigde Staten verblijven en dus niet opnieuw 90 dagen. Als u tussendoor naar bijvoorbeeld Europa was teruggereisd, dan had het tweede verblijf in de USA wel weer opnieuw 90 dagen mogen duren.


Minimale periode tussen twee reizen met een ESTA

Het is niet de bedoeling dat reizigers Amerika uitreizen en kort daarna weer inreizen, om zo de toegestane verblijfsduur van 90 dagen te resetten. Er bestaat geen officiële regel met betrekking tot de minimale periode tussen twee reizen naar Amerika met een ESTA, maar bij aankomst in de Verenigde Staten zal een medewerker van de U.S. Customs & Border Protection een inschatting maken van de situatie. Indien wordt vermoed dat de reiziger Amerika alleen maar tussentijds heeft verlaten om de maximale verblijfsduur van 90 dagen te resetten, dan zal het ESTA ongeldig worden verklaard.

Wilt u langer in Amerika verblijven dan toegestaan met een ESTA? Dan kunt u een visum aanvragen dat een langere verblijfsduur in de USA toestaat.

Een geldig ESTA is gekoppeld aan één paspoort

Een ESTA Amerika is onlosmakelijk verbonden aan het paspoort waarmee het is aangevraagd. Het is dan ook niet mogelijk om naar Amerika te reizen met een ander paspoort zonder eerst een geheel nieuw ESTA aan te vragen. Zodra een paspoort verloopt, vervalt ook de geldigheid van het daaraan gekoppelde ESTA. Is er een ESTA toegekend, maar zijn bij het aanvragen van de reistoestemming niet alle paspoortgegevens correct overgenomen in het aanvraagformulier? Dan is het ESTA niet geldig.

Is uw paspoort (bijna) verlopen? Vraag dan voordat u een nieuw ESTA aanvraagt altijd eerst een nieuw paspoort aan. Het paspoortnummer van het nieuwe paspoort moet namelijk in het ESTA aanvraagformulier worden ingevuld. Mocht het nodig zijn, kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure die de meeste lokale overheden bieden om sneller een nieuw paspoort te verkrijgen. Ook bij het aanvragen van het ESTA kunt u desgewenst kiezen voor een spoedlevering. Spoedaanvragen worden gemiddeld al na 60 minuten goedgekeurd.

Redenen voor het verlopen van de geldigheid van een ESTA

Naast de maximaal toegestane verblijfsduur in Amerika en de geldigheid van het paspoort, zijn er nog een aantal zaken waar u rekening mee moet houden die van belang zijn voor de geldigheid van een ESTA USA.

De ingevulde gegevens zijn onjuist of onvolledig

Indien het ESTA aanvraagformulier, bewust of onbewust, niet 100% correct of volledig is ingevuld, kan het zo zijn dat een ESTA USA wordt toegekend, maar niet geldig is. Omdat de immigratiedienst van Amerika niet alle gegevens van alle reizigers ter wereld ter beschikking heeft, kunnen invulfouten niet altijd herkend worden. Een verkeerd ingevulde geboortedatum zal bijvoorbeeld niet resulteren in een afgekeurde ESTA aanvraag. Het ESTA zal in dit geval wel worden toegekend, maar niet geldig zijn. Het komt voor dat reizigers hier pas achter komen bij het inchecken, omdat de luchtvaartmaatschappij aangeeft dat er op basis van de correcte paspoortgegevens geen geldig ESTA bestaat. Dat er in dit geval wel een goedkeuring heeft plaatsgevonden, maar op basis van foutieve gegevens, is door de luchtvaartmaatschappij niet te controleren en is bovendien ook niet relevant. De enige manier om dit probleem op te lossen is door een nieuwe ESTA aanvraag in te dienen met de juiste gegevens.

De ingevulde gegevens zijn niet meer actueel

Als er iets verandert aan de situatie van de reiziger waardoor de gegevens die zijn ingevuld in het aanvraagformulier niet meer actueel zijn, kan dat resulteren in een ongeldig ESTA. Zo verloopt de geldigheid van het ESTA direct, als de reiziger in kwestie:

 • een nieuw paspoort in gebruik neemt;
 • een nieuwe voor- of achternaam aanneemt;
 • van nationaliteit of geslacht verandert;
 • naar een ander land verhuist;
 • niet meer alle veiligheidsvragen met ‘Nee’ kan beantwoorden.

Het ESTA blijft wel geldig als de reiziger:

 • verhuist, maar in hetzelfde land blijft wonen;
 • een ander aanspreekpunt of een andere contactpersoon heeft dan ingevuld in het aanvraagformulier;
 • de reisdatum of het verblijfadres in Amerika wijzigt;
 • met een ander doel naar de Verenigde Staten wil reizen.*

* Het ESTA blijft in dit geval alleen geldig als het nieuwe reisdoel voldoet aan de voorwaarden van het reizen met een ESTA.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 30,52 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.