Alleen met een geldig ESTA (betekenis) kunt u inchecken op vluchten naar Amerika. De geldigheid van het ESTA wordt zowel bij het inchecken als bij het boarden van alle vluchten naar de Verenigde Staten, gecontroleerd door uw luchtvaartmaatschappij. Op deze pagina leest u alles over de geldigheid en geldigheidsduur van het ESTA, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Heeft u al eerder een ESTA aangevraagd? Controleer tijdig of deze nog geldig is voor uw volgende reis.

Geldigheidsduur van het ESTA

De normale totale geldigheidsduur van het ESTA is twee jaar na toekenning (mits u aan alle gestelde voorwaarden voldoet). Het ESTA moet geldig zijn gedurende het gehele verblijf in de Verenigde Staten. Dat wil zeggen: het ESTA moet niet alleen op het moment van aankomst geldig zijn, maar ook nog op het moment dat u Amerika weer verlaat. Er is echter een heel aantal mogelijke situaties waarin de geldigheid al eerder verloopt dan de termijn van twee jaar. In dat geval is het alsnog noodzakelijk een nieuwe aanvraag in te dienen.

Eerdere beëindiging geldigheid door verlopen van paspoort

Het ESTA is onlosmakelijk verbonden aan het paspoort waarmee het ESTA is aangevraagd. Zowel het paspoort als het daaraan gekoppelde ESTA dienen geldig te zijn gedurende de gehele reis (langer is niet nodig). Zodra het paspoort is verlopen, verloopt ook het daaraan gekoppelde ESTA. Zodoende kan het gebeuren dat zowel uw paspoort als uw ESTA geldig zijn gedurende uw gehele reis, maar niet meer voor een eventuele tweede reis, ook al is die binnen twee jaar na toekenning van het ESTA.

Heeft u tijdens het aanvragen een paspoortnummer opgegeven van een paspoort dat niet meer geldig is gedurende uw gehele volgende verblijf in de Verenigde Staten? Dan is het niet meer mogelijk met het oude ESTA naar Amerika te vliegen. U moet dan een nieuw paspoort aanvragen (als u dat niet al gedaan had) en met dit nieuwe paspoort een nieuw ESTA aanvragen. Eventueel kunt u ook een ESTA spoedaanvraag starten als u binnen 72 uur een ESTA nodig heeft.

Geldigheidsduur per reis

Tijd en gelidheid van het ESTA

ESTA geldigheid
Behalve de totale geldigheidstermijn van twee jaar, is er ook een maximum geldigheidsduur voor elke reis die u naar de Verenigde Staten maakt met uw ESTA. Deze maximale reisduur is 90 dagen. Dat betekent dat uw verblijf in Amerika maximaal 90 dagen mag duren. Gedurende de geldigheidsduur van het ESTA (van twee jaar) mag u zo vaak naar Amerika op reis als u wilt, maar telkens mag het verblijf maximaal 90 dagen duren. Dat betekent niet dat u ook binnen een reisduur van maximaal 90 dagen weer in Nederland moet zijn; u mag uiteraard ook doorreizen naar een ander land, zolang u maar niet langer dan de maximale reisduur (90 dagen) in de Verenigde Staten verblijft.

Bezoek aan Canada, Mexico of Caribische eilanden

Reist u vanuit de Verenigde Staten van Amerika door naar Canada, Mexico of een Caribisch eiland? Dan telt het verblijf van deze landen mee in de geldigheidsduur van 90 dagen van het ESTA. Zonder specifiek visum is het overigens niet toegestaan langer dan 45 dagen op een Caribisch eiland te verblijven.

Kort Amerika verlaten om de termijn te verlengen

Het is niet de bedoeling dat u Amerika verlaat en kort daarna weer inkomt met als enige reden om de 90 dagen te verlengen tot 180 dagen. Er zijn echter geen specifieke regels verbonden aan de tijd die u Amerika tussen twee bezoeken in moet verlaten. Bij het inreizen van de Verenigde Staten zal een medewerker van US Customs & Border Protection een beoordeling maken. Indien wordt vermoed dat u Amerika tussentijds heeft verlaten met als enig doel de maximale geldigheidsduur van 90 dagen te omzeilen, kan het gebeuren dat u niet wordt toegelaten. Wilt u langer dan 90 dagen aaneengesloten in de Verenigde Staten verblijven? Vraag dan een visum aan in plaats van een ESTA.

Al eerder aangevraagd

Bent u al eerder naar de Verenigde Staten van Amerika gevlogen? Dan kan het zijn dat u voor die reis al een ESTA heeft aangevraagd en dat die ESTA reistoestemming nu nog steeds geldig is. Indien het ESTA van een vorige reis nog geldig is, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen voor uw komende reis. Het kan echter ook voorkomen dat het alsnog noodzakelijk is om een nieuw ESTA aan te vragen. Het is van groot belang dat u dit controleert, want zonder geldig ESTA wordt u niet toegelaten op vluchten naar Amerika. Behalve de geldigheidseisen hierboven in dit artikel, zijn er bij het maken van een vervolgreis op hetzelfde ESTA een aantal extra punten van aandacht, die hieronder staan opgesomd.

- Een ander reisdoel

Het ESTA is bedoeld voor mensen die naar de Verenigde Staten willen vliegen voor een overstap, zakenreis, familie- of vriendenbezoek en voor toerisme. Bij het aanvragen van het ESTA geeft u aan wat uw reisdoel van de eerstvolgende reis is. Indien het reisdoel van uw komende vlucht naar Amerika anders is dan dat u in het ESTA formulier opgaf voor een vorige reis, dan is dat in principe geen probleem en hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Het moet dan wel een zakenreis, een familie- / vriendenbezoek of een vakantie betreffen. Wilt u tijdens uw komende reis in dienst treden bij een Amerikaanse werkgever, een studie gaan volgen of langer dan 90 dagen aaneengesloten in Amerika blijven? Dan is een ESTA niet voldoende en moet u een specifiek visum aanvragen.

- Gewijzigd verblijfsadres in Amerika

In het ESTA formulier geeft u een verblijfplaats op in Amerika. Wilt u nog een reis maken en is het ESTA van de vorige reis nog geldig, maar is uw verblijfplaats in Amerika ditmaal anders? Dan hoeft u geen nieuw ESTA aan te vragen. Ook is het niet noodzakelijk deze gewijzigde verblijfplaats door te geven.

- Gewijzigde reisdatum

Ook een gewijzigde reisdatum is geen reden om een nieuwe aanvraag in te dienen. Zodra het ESTA is goedgekeurd, is het twee jaar geldig, tenzij het paspoort waarmee het is aangevraagd verloopt of er andere zaken veranderen die op deze pagina zijn genoemd. Het wijzigen van de reisdatum valt hier niet onder.

- In de tussentijd Irak, Syrië, Iran, Soedan, Libië, Somalië en/of Jemen geweest?

Als u in Irak, Syrië, Iran, Soedan, Libië, Somalië en/of Jemen bent geweest nadat uw ESTA werd toegekend, mag u niet meer naar de Verenigde Staten reizen met uw ESTA. Ook voldoet het niet om een nieuwe aanvraag in te dienen. Enkel indien u een visum ontvangt van het consulaat, mag u alsnog naar de VS reizen.

- In de tussentijd verhuisd?

Bent u sinds het aanvragen van uw ESTA verhuisd? Indien u bent verhuisd is het alleen noodzakelijk een nieuwe aanvraag in te dienen als uw nieuwe woonplaats in een ander land ligt dan dat bij de originele aanvraag is ingediend. Verhuizingen binnen een land zijn geen reden om een nieuw ESTA aan te vragen.

- Gewijzigde naam, nationaliteit of geslacht

Indien u uw naam heeft laten veranderen in het bevolkingsregister sinds de uitgifte van een ESTA verklaring, dient u een nieuw ESTA aan te vragen. Ook moet uw nieuwe naam op het paspoort zijn vermeld waarmee de aanvraag wordt ingediend. Hetzelfde geldt voor een verandering van nationaliteit en geslacht. Indien enkel een roepnaam is veranderd die niet op uw paspoort wordt vermeld, hoeft u geen nieuw ESTA aan te vragen, als u nog met hetzelfde paspoort reist als waarmee de oorspronkelijke aanvraag is verwerkt.

- In de tussentijd een aandoening gekregen die een gevaar kan vormen

Heeft u na de toekenning van uw ESTA een aandoening gekregen die mogelijk een gevaar kan vormen voor uw directe omgeving? Dan is het niet mogelijk om met een ESTA naar Amerika te reizen. U moet in dat geval een visum aanvragen bij het Amerikaanse consulaat. Het gaat hierbij zowel om geestelijke als lichamelijke aandoeningen, zoals een geestelijke stoornis of een ernstige besmettelijke ziekte.

- Gebruik van drugs

In het ESTA formulier wordt gevraagd of de reiziger drugs gebruikt. Indien dat het geval is, kan niet met een ESTA worden gereisd; ook niet indien een nieuwe aanvraag wordt ingediend. Dit geldt ook voor reizigers die momenteel geen drugs gebruiken maar in het verleden ooit een wet hebben overtreden omtrent bezit, gebruik of distributie van drugs.

- Veroorzaken van schade en plegen van misdrijven

Heeft u ten tijde van uw vorige aanvraag in het ESTA formulier aangegeven dat u geen strafblad had, geen misdrijf had gepleegd of hiervoor gearresteerd was geweest en is dit inmiddels veranderd? Dan mag u niet meer met uw ESTA naar Amerika reizen. Ook een nieuwe ESTA aanvraag indienen is geen oplossing, deze zal zeer waarschijnlijk worden afgekeurd. Wel kunt u proberen een visum te verkrijgen.

- Regels overtreden

Als u met uw ESTA eerder naar de VS bent gereisd en u zich hierbij niet heeft gehouden aan de regels die zijn opgesteld door U.S. Customs and Border Protection, is het niet mogelijk nogmaals met uw oude ESTA op reis te gaan. Ook kunt u geen nieuw ESTA aanvragen. Wel kunt u proberen een visum aan te vragen en na toekenning daarvan alsnog naar de Verenigde Staten vliegen.