Met ‘slechts’ 38 miljoen inwoners is Canada zowel het op één na grootste land als een van de dunstbevolkte landen ter wereld. Het landschap bestaat voor een groot deel uit ongerepte natuurgebieden. Vanwege de grote welvaart is het land een populaire bestemming voor immigranten, waardoor de bevolking relatief snel groeit.

De overgrote meerderheid van de Canadese bevolking woont binnen 150 kilometer van de grens die het land deelt met de Verenigde Staten van Amerika. Canada is onderdeel van het Britse gemenebest en de Britse vorst is officieel nog steeds het staatshoofd van Canada, hoewel het land onafhankelijk is. Het is om deze reden dat Canada qua cultuur daarom soms meer op het Verenigd Koninkrijk lijkt dan op zijn buurland de Verenigde Staten. Op deze pagina vindt u informatie over onder andere de geschiedenis, cultuur en belangrijkste toeristische attracties van Canada.


Feiten en cijfers

Hoofdstad Ottawa
Grootte 9.985.000 km2 (224 maal zo groot als Nederland)
Inwoners 38 miljoen (2022)
Taal Tweetalig: Frans en Engels
Valuta Canadese dollar (CAD)
Godsdienst Christen: 63%, Moslim: 4%, Overig: 6,7%
Tijdsverschil 3,5 tot 8 uur eerder
Reistijd Ongeveer 10 uur vliegen
Stroom 110 Volt/60 Hz, reisstekker benodigd
Leidingwater Veilig om te drinken
Visum Een visum of eTA Canada is verplicht

Kaart

Omdat Canada zo groot is, heeft het land wel zes tijdzones. Om dezelfde reden is ook het klimaat niet overal in het land hetzelfde. Canada staat bekend om zijn koude winters, maar gebieden in het zuiden liggen op dezelfde breedtegraad als Zuid-Europa. Het kan hier ‘s zomers dus behoorlijk warm zijn. In het zuiden en noordwesten grenst Canada aan de Verenigde Staten. Dit is de langste, onverdedigde landsgrens ter wereld. Canada staat onder andere bekend om de ongerepte natuurgebieden, waarvan er vooral in het noorden nog veel te vinden zijn.


Geschiedenis

Prehistorie
Door een gebrek aan bronmateriaal in de vorm van geschreven teksten is de Canadese prehistorie een vrij onontgonnen gebied. Toch kan met behulp van archeologische vondsten een beeld geschetst worden van de vroegste bewoners van het huidige Canada. Zo weten we dankzij opgravingen dat het noorden van Canada al zeker 26.500 jaar voor onze jaartelling bewoond was. Dit waren waarschijnlijk groepen mensen die tijdens de laatste ijstijd vanuit het huidige Rusland naar het oosten migreerden. Dit was mogelijk omdat de Beringstraat, de watermassa tussen het huidige Alaska en Rusland, in die tijd bevroren was.

De gebieden die het moderne Canada vormen, werden in verschillende migratiegolven bevolkt. Vanwege de omvang van het land leefden de prehistorische inwoners afgezonderd van elkaar, wat voor een enorme onderlinge variatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Canada moet hebben gezorgd. Er werden in die tijd honderden verschillende talen gesproken en meerdere vormen van natuurgodsdiensten aangehangen. De meeste groepen leefden als jagers en verzamelaars en hadden dus geen vaste verblijfplaats.

Er waren echter ook kleine groepen die wel een vaste woonplaats hadden, aardewerk bewerkten en aan landbouw deden. De oorspronkelijke bewoners die aan de kust woonden, leefden grotendeels van de visserij. Doordat er uit deze tijd geen geschreven woord is overgeleverd, is er helaas weinig over de precieze leefwijze van deze groepen bekend. Zo is niet eens met zekerheid te zeggen hoeveel inwoners het prehistorische Canada precies had. Schattingen lopen uiteen van enkele honderdduizenden tot meerdere miljoenen.

Vikingen in Noord-Amerika
De eerste Europeanen die in contact kwamen met het Amerikaanse continent waren de Noormannen. Zij vonden een weg naar Newfoundland in het noordoosten van het huidige Canada, nadat ze zich al eerder in IJsland en Groenland hadden gevestigd. De Noormannen stichtten een kleine kolonie in Newfoundland en handelden waarschijnlijk zelfs met de bewoners ter plaatse, maar ze breidden zich niet verder uit over het Amerikaanse vasteland. Door de grote afstand tussen Canada en het huidige Scandinavië was er namelijk maar weinig aanwas van nieuwe kolonisten. Het inwonertal liep door de jaren heen dan ook langzaam terug en vermoedelijk was de kolonie binnen een eeuw alweer verlaten. Deze kolonisatie van de Noormannen was lang slechts een hypothese, maar in de jaren 60 kon het bestaan ervan definitief bewezen worden aan de hand van archeologische opgravingen.

Europese kolonisatie
Rond het jaar 1600 kwamen zowel Engelse als Franse kolonisten aan in Canada. Verschillende nederzettingen werden gesticht en de bevolking groeide snel met de komst van nieuwe inwoners vanuit Europa. Aanvankelijk werd er veel handel gedreven met de oorspronkelijke bewoners, maar er braken ook gewelddadige conflicten uit. Niet alleen tussen de Europeanen en de inheemse bevolking, maar ook tussen de Europeanen onderling. Engeland en Frankrijk voerden meerdere oorlogen over de controle van Noord-Amerika, waarbij de Engelsen uiteindelijk aan het langste eind trokken. Toch bleven veel gebieden onder Frans bewind staan. Quebec is hier het meest bekende voorbeeld van.

Uitzicht op Quebec CityQuebec City, de hoofdstad van de gelijknamige provincie Quebec

Een van de bekendste conflicten van deze periode is de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Hoewel er door de opstandige kolonisten wel pogingen werden gedaan om meer gebied in handen te krijgen, bleef Canada onder controle van de Britse kroon. In de Oorlog van 1812 ondernamen de Amerikanen meerdere pogingen om Canada te bezetten en te “bevrijden" van de Britse overheersers, maar zonder succes.

Er was geen sprake van gelijkwaardige verhoudingen tussen de kolonisten en de inheemse Amerikaanse bewoners. Hoewel er in Canada relatief weinig grote oorlogen zijn geweest tussen de kolonisten en de inheemse bevolking, hadden de inheemse volkeren duidelijk minder te zeggen. Met de Indian Act van 1876 werd de inheemse bevolking weliswaar erkend, maar ook gedwongen haar cultuur en taal op te geven ten gunste van Engelse levenswijzen.

De vereniging van de Canadese gebieden
Voor het overgrote deel van zijn geschiedenis werd Canada niet als een verenigd land gezien, maar eerder als een collectie van gebieden die onderdeel waren van het veelzijdige Noord-Amerika. Dit veranderde definitief in 1867, toen drie onafhankelijk bestuurde Britse provincies in het huidige Canada werden samengevoegd tot de Canadese Confederatie. Het ging hierbij om Nova Scotia, New Brunswick en de Provincie Canada, die werd opgesplitst in Ontario en Quebec. Hiermee werd Canada onafhankelijker van het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien heeft het territorium van het land nog vele veranderingen en uitbreidingen ondergaan en nu telt Canada tien provincies en drie territoria. Het land werd na de confederatie al meteen geplaagd door problemen. Er heerste armoede, waardoor veel inwoners naar de meer welvarende Verenigde Staten migreerden. Verder waren er veel geschillen, zowel tussen katholieken en protestanten als tussen Franstaligen en Engelstaligen. Pas tegen het einde van de 19e eeuw bedaarden de gemoederen, waarna de Canadese economie zich voorspoedig ontwikkelde.

Het moderne Canada
In de 20e eeuw ontwikkelde Canada zich langzamerhand tot een moderne staat. Het land steunde de geallieerden in de Eerste en Tweede Wereldoorlog en was een van de oprichters van de NAVO. Lang was de Canadese politiek nauw verweven met de Engelse, tot de ondertekening van de Canada Act 1982, waarbij het Canadese parlement volledige autonomie kreeg over zijn eigen wetgeving. Een belangrijke uitdaging voor de Canadese presidenten was de omgang met Quebec. Deze Franstalige provincie verschilde op cultureel gebied veel met de rest van het land. In 1980 en 1995 werden zelfs referenda georganiseerd waarbij een afscheiding van Quebec op het spel stond. Tegenstanders van deze onafhankelijkheid wonnen het laatste referendum maar net. Tegenwoordig vormt Quebec een bijzondere regio binnen Canada met verregaande autonomie.


Cultuur

Hoewel de Canadese cultuur veel overeenkomsten vertoont met de Amerikaanse cultuur, zijn er ook een aantal opvallende verschillen. Zo zijn Amerikanen individualistischer ingesteld, terwijl Canadezen meer waarde hechten aan een goed functionerende centrale overheid. Met uitzondering van Quebec, waar de Franse invloed nog altijd duidelijk merkbaar is, lijkt Canada qua overheid en rechtssysteem meer op het Verenigd Koninkrijk. Een belangrijk streven van de overheid van Canada is tweetaligheid en dat is terug te zien in het taalbeleid. Hoewel zowel Engels als Frans de officiële talen van het land zijn, is het Engels in het grootste deel van Canada de hoofdtaal. Met Frans als officiële taal vormt Quebec hierop een uitzondering. De oorspronkelijke bewoners van Canada worden de First Nations genoemd. De Inuit zijn hiervan de grootste groep. In het noordoosten van het land hebben ze hun eigen provincie, Nunavut, met vrij veel autonomie. Ook hebben ze hun eigen taal: het Inuktitut. Het Inuktitut is in Nunavut erkend als officiële taal.

Canada kent een aantal nationale symbolen, waarvan het esdoornblad het bekendste is. Het land kent ook een nationale feestdag, Canada Day, die gevierd wordt op 1 juli. Dit is de datum waarop de eerdergenoemde Canadese Confederatie gevormd werd. Daarnaast viert men ook in Canada Thanksgiving, zij het op een andere dag dan in de Verenigde Staten.

IJshockey in CanadaEen ijshockeystadion in Canada

Canada kent zijn eigen bijzondere sportcultuur. Veel nu nog populaire sporten zijn ten tijde van de Engelse heerschappij komen overwaaien, dus het is niet gek dat de Engelse invloed nog steeds terug te zien is. Net zoals in andere landen van het Britse gemenebest is cricket ook in Canada een populaire sport. Verder spelen veel mensen lacrosse, een sport die zijn oorsprong vindt in de cultuur van de inheemse bevolking. Uiteindelijk spant ijshockey, dé nationale sport van Canada, natuurlijk de kroon.


Weer en klimaat

Vanwege zijn omvang kent Canada een gevarieerd klimaat. Het noorden van het land heeft een toendraklimaat met koude, donkere winters en koele zomers. Het centrale deel van Canada heeft een subarctisch klimaat met zeer koude en lange winters, korte warme zomers en relatief weinig neerslag. In het zuiden van het land heerst een gematigd landklimaat. De westkust van Canada heeft een milder klimaat, namelijk een gematigd zeeklimaat met maar weinig sneeuwval in de wintermaanden.

Maand Gemiddelde max. temperatuur in °CGem. max. temp in °CGemiddelde min. temperatuur in °CGem. min. temp in °CGemiddeld aantal dagen regenGem. aantal dagen regen
Januari -5 -14 13
Februari -4 -13 11
Maart 3 -6 11
April 11 1 11
Mei 18 8 12
Juni 24 13 12
Juli 27 16 11
Augustus 25 15 12
September 20 10 11
Oktober 13 5 12
November 6 -1 14
December -1 -9 15

Als gevolg van klimaatverandering hebben zich recentelijk meerdere natuurrampen voorgedaan in Canada. Overstromingen en verwoestende bosbranden hebben de afgelopen jaren grote chaos aangericht in het land. Naar verwachting zullen extreme weersomstandigheden vaker gaan voorkomen in de nabije toekomst. De gemiddelde temperatuur is vooral in het noorden van Canada drastisch toegenomen. Hierdoor zal naar waarschijnlijkheid binnen afzienbare tijd meer poolijs smelten, wat een sterkere zeespiegelstijging tot gevolg zal hebben.


Hoogtepunten in Canada

Canada staat bekend om zijn uitgestrekte en ongerepte natuurgebieden. Canada telt 37 nationale parken die bij elkaar opgeteld een gebied ter grootte van Duitsland beslaan. Ook buiten de nationale parken is er genoeg natuurschoon te bezichtigen. Veel nationale parken liggen in en rond de Canadese Rocky Mountains. Een uitstekende manier om van veel prachtige landschappen te kunnen genieten is door met de auto over de Icefields Parkway van nationaal park Jasper naar nationaal park Banff te rijden. Vanaf deze weg heeft u een prachtig uitzicht op de omgeving. Het is onmogelijk al het natuurschoon dat Canada rijk is op te noemen, maar hier volgen toch zes hoogtepunten van het Canadese landschap.

Niagarawatervallen
De Niagarawatervallen bevinden zich op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten en vormen een van de bekendste toeristische attracties van het Noord-Amerikaanse continent. Een bezoek aan deze wereldberoemde watervallen is zeer indrukwekkend. Meer dan 3000 ton water stort met een oorverdovend gebulder in een diepte van 57 meter. Als toerist in Canada is het mogelijk de watervallen van vrij dichtbij te bewonderen. De bekendste watervallen van de Niagarawatervallen zijn de Horseshoe Falls aan de Canadese zijde. Deze zijn 671 meter breed.

Gros Morne National Park
Het nationaal park Gros Morne ligt aan de westkust van Newfoundland en is vernoemd naar de berg Gros Morne. Het is de hoogste berg van de Long Range, een Canadese bergketen die uitloper is van de Appalachen. Dankzij meerdere lange wandelroutes in het park kunnen toeristen de bijzondere geologie van het gebied ontdekken, waaronder gesteenten van miljarden jaren oud.

Fundybaai
De Fundybaai ligt tussen de Canadese provincies New Brunswick en Nova Scotia in het noordwesten van het land. De plek is bekend vanwege zijn grote getijdenverschil. Het water staat tijdens vloed wel 16 meter hoger dan tijdens eb. Zelfs met het blote oog is de stijging en daling van het water duidelijk te zien.

Athabasca Falls
In het beroemde Jasper National Park, gelegen in de Canadese Rocky Mountains in de provincie Alberta, zijn de Athabascawatervallen te vinden. Hoewel ze niet zo groot zijn als de Niagarawatervallen, zijn ze wel bijzonder spectaculair. Deze watervallen bevinden zich namelijk in een afgelegen gebied midden in de natuur, terwijl de Niagarawatervallen dichtbij stedelijk gebied liggen. Ondanks de meer afgelegen locatie zijn de Athabascawatervallen makkelijk met de auto te bereiken.

Moraine Lake
Een andere bekende attractie in de Canadese Rocky Mountains is Moraine Lake, een bergmeer in Alberta. Het meer bevindt zich in het prachtige Banff National Park. Doordat het meer gevoed wordt door het water van gesmolten gletsjers, is de waterstand in de zomer het hoogst. In die periode weerkaatst het water een azuurblauwe kleur als gevolg van het sediment op de bodem.

Wood Buffalo National Park
Met een omvang groter dan Zwitserland is dit het grootste nationale park van Canada. Het werd in 1922 opgericht met als doel de bizon te beschermen, die met uitsterven bedreigd werd. Nu leeft er een gezonde populatie van zeker 3000 bizons. Naast bizons zijn er in het park nog vele andere diersoorten te vinden. Bij een tocht door het park is het dus goed mogelijk om bizons of andere dieren tegen het lijf te lopen.

Canadese wildernisDe ongerepte wildernis van Canada

Een aantal belangrijke Canadese steden

Ottawa: Ottawa is bij lange na niet de grootste stad van Canada, maar wel de hoofdstad. Ottawa werd in 1857 door koningin Victoria tot de hoofdstad van Canada benoemd, onder meer om een einde te maken aan de rivaliteit tussen Montreal en Toronto. Het parlementsgebouw is wellicht de bekendste bezienswaardigheid van de stad, maar er zijn ook vele interessante musea. Verder is het mogelijk over het Rideau Canal te varen, een tweehonderd jaar oud kanaal dat tot cultureel werelderfgoed is uitgeroepen door UNESCO.

Toronto: Toronto is met zo’n 3 miljoen inwoners de grootste stad van Canada. Hiermee is het qua inwonertal de vierde grootste stad van Noord-Amerika. De beroemdste bezienswaardigheid van deze stad is waarschijnlijk de CN Tower, een 553 meter hoge toren van waaruit men een goed uitzicht heeft over de hele stad.

Montreal: Montreal is de grootste stad van de provincie Quebec en de op een na grootste stad van Canada. Het meest de moeite waard om te bezoeken is het oude stadscentrum. Veel gebouwen hier dateren uit de tijd van de eerste Franse kolonisten.

Vancouver: Vancouver is gelegen aan de westkust van Canada, vlak bij de Amerikaanse grens. De haven van deze stad is door zijn ligging een van de belangrijkste ter wereld. Vanuit een veerboot is de indrukwekkende skyline van de stad te bewonderen.


Valuta

In Canada wordt met de Canadese dollar (CAD) betaald. Als toerist is overal vrij gemakkelijk met bankpas of creditcard te betalen. Hiermee is het ook mogelijk Canadese dollars op te nemen bij geldautomaten. Het is aan te raden waar mogelijk uw bankpas te gebruiken, aangezien creditcardmaatschappijen vaak hogere transactiekosten rekenen. Hoe dan ook is het verstandig om ook altijd een creditcard mee op reis nemen. Deze is vaak nodig voor reserveringen en borgstellingen. Denk er ook aan voor vertrek de creditcardlimiet te verhogen als dit nodig is. Tegenwoordig is het in veel gevallen ook mogelijk contactloos te betalen met uw smartphone. Kijk voor meer informatie hierover op de website van uw bank.


Veiligheid

Canada is een erg veilig land om naar te reizen. Toch bestaan er zekere risico’s, vooral in de uitgestrekte natuurgebieden. Zo kunnen er in het westen van het land ‘s zomers bosbranden voorkomen. In de winter, daarentegen, daalt de temperatuur in grote delen van Canada tot onder de -30 graden. Wegen kunnen in deze periode door ijzel en zware sneeuwval ontoegankelijk worden. Gaat u naar een natuurgebied? Bereid uw reis dan goed voor zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

BergenDe Canadese Rocky Mountains


De reistoestemming voor Canada: het eTA

Voor een reis naar Canada is het verplicht een visum of een eTA Canada aan te vragen. Het eTA is een elektronische reistoestemming die door de Canadese overheid wordt verstrekt. Een eTA kan gemakkelijk online worden aangevraagd voor € 29,95 per persoon. Het wordt geadviseerd het eTA minimaal 72 uur voor de vlucht aan te vragen. Aangezien de reistoestemming in totaal vijf jaar geldig is, is het ook mogelijk het eTA een aantal weken of maanden van tevoren aan te vragen. Het eTA aanvragen kan via deze website. U kunt direct met iDEAL, Bancontact, PayPal of creditcard betalen.

Zodra het eTA is toegekend, wordt het digitaal aan het paspoort van de reiziger gekoppeld. Het is hierna vijf jaar lang toegestaan zo vaak als gewenst naar Canada te reizen, behalve als het paspoort eerder verloopt. Als uw paspoort verloopt, moet u ook een nieuw eTA aanvragen. Elk bezoek aan Canada mag tot maximaal zes maanden duren. Wilt u langer blijven? Dan voldoet een eTA niet en dient u een visum aan te vragen.
Direct het eTA Canada aanvragen

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het eTA voor Canada. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een eTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (7 CAD per eTA, via onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 7 CAD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 25,25 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een eTA Canada is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.