Vul hieronder een trefwoord in om snel het antwoord te vinden op uw vraag over het eTA Canada

Informatie over het eTA

 • Wat is een eTA Canada?

  De afkorting eTA staat voor "electronic Travel Authorization". Een eTA is een elektronische toestemming die zakenreizigers en toeristen nodig hebben om zonder visum naar Canada te vliegen. In het Frans wordt niet gesproken over een eTA, maar over een "Autorisation de Voyage Électronique", ofwel een AVE Canada.

  Een eTA is geen visum, maar lijkt daar wel op. Of een visum of eTA voor Canada nodig is, hangt onder meer af van de nationaliteit van de reiziger en de manier van reizen. De Canadese overheid heeft afspraken gemaakt voor visumvrij reizen met alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie. Daardoor kunnen ook Nederlanders en Belgen de landgrens tussen de Verenigde Staten en Canada oversteken zonder visum of eTA. Dat geldt ook voor een aankomst per boot of cruiseschip. Maar niet voor een aankomst per vliegtuig. Om veiligheidsrisico’s te beperken heeft de Canadese overheid besloten voor vertrek een extra controle uit te voeren op alle reizigers die per vliegtuig arriveren. Ook als ze vanwege hun nationaliteit geen visum nodig hebben. Deze controle wordt doorlopen middels het aanvragen van een eTA Canada.

  Een eTA Canada aanvragen is sinds november 2016 verplicht voor elke vlucht met een bestemming of overstap in Canada. Het is pas mogelijk om in te checken nadat de aanvraag is goedgekeurd. De eTA-aanvraag kan online worden ingediend via deze website en wordt gekeurd door de Canadese immigratiedienst; het Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

  Een eTA Canada is geen document, maar een digitale toestemming. Heeft u een bevestiging ontvangen dat uw eTA is toegekend? Dan is uw paspoortnummer opgenomen in de databank van de Canadese immigratiedienst. Wanneer u op reis gaat kan uw luchtvaartmaatschappij aan de hand van uw paspoortnummer zien dat uw eTA-aanvraag is goedgekeurd.

 • Heb ik een eTA Canada nodig?

  Vliegt u naar Canada? Dan moet u voor vertrek een eTA Canada aanvragen. Ook als u alleen overstapt in Canada. Kinderen hebben ook een eigen eTA nodig.

  Alleen in deze situaties is een eTA aanvragen niet nodig:
  • U reist met een Canadees of Amerikaans paspoort
  • U reist met een Canadese Permanent Resident Card (PR-card)
  • U reist met een Canadees Permanent Resident Travel Document (PRTD)
  • U reist met een Canadese Confirmation of Permanent Residence Document (CoPR)
  • U reist met een Canadees Refugee Travel Document
  • U reist met een Canadees visum (Temporary Resident Permit)
  • U bent een diplomaat met accreditatie van de Canadese overheid
  • U bent luchtvaartinspecteur of maakt deel uit van cabinepersoneel
  • U bent lid van de niet-civiele component van een strijdkracht onder de Visiting Forces Act en u reist in functie

  Nu een eTA Canada aanvragen

  In plaats van een eTA kunt u ook een visum aanvragen voor uw reis naar Canada. Maar dat is duurder, ingewikkelder en tijdrovender dan het aanvragen van een eTA. De immigratiedienst raadt daarom aan om alleen een visum aan te vragen als u niet voldoet aan de voorwaarden van het eTA, of als u langer dan zes maanden in Canada wilt verblijven.

  Reist u per trein, bus, auto, boot of cruiseschip naar Canada? Dan hoeft u geen eTA Canada aan te vragen. Wel moet u dan voldoen aan dezelfde voorwaarden als reizigers met een eTA. Voor binnenlandse vluchten in Canada is geen eTA nodig.

  Stopt uw vliegtuig alleen in Canada om bij te tanken? Dan is er geen sprake van een overstap, maar van een doorvlucht. Voor een doorvlucht is geen eTA nodig als u van of naar de Verenigde Staten van Amerika vliegt, het vliegtuig tussendoor niet verlaat, de benodigde documenten heeft om de VS in te reizen en nooit een visumgerelateerde wet heeft overtreden.

  Heeft u een Canadese Work Permit of een Canadese Study Permit? Dan heeft u daarnaast ook een eTA nodig, maar die ontvangt u automatisch bij uw Study Permit of Work Permit. Als dat eTA nog geldig is, hoeft u geen nieuwe aan te vragen. Maar soms verloopt het eTA eerder dan de Permit en moet u alsnog een eTA aanvragen als u opnieuw naar Canada wilt reizen.

  Woont u in Saint-Pierre en Miquelon en reist u met een Frans paspoort? Dan heeft u geen eTA nodig om op en neer te reizen tussen Saint-Pierre en Miquelon en Canada. Reist u vanuit een ander land dan Saint-Pierre en Miquelon naar Canada? Of reist u niet met een Frans paspoort? Dan heeft u wel een eTA of visum nodig om naar Canada te kunnen reizen.

 • Hoelang is mijn eTA Canada geldig?

  Een eTA Canada is maximaal vijf jaar geldig voor een onbeperkt aantal reizen
  Uw eTA is geldig tot vijf jaar na het moment waarop uw aanvraag is goedgekeurd. Een eTA is altijd gekoppeld aan het paspoort waarmee het is aangevraagd. De geldigheid van uw eTA Canada vervalt daarom zodra u een nieuw paspoort in gebruik neemt. Uw eTA hoeft alleen geldig te zijn bij aankomst in Canada, dus niet tijdens uw hele verblijf in Canada. Het paspoort waarmee het eTA is aangevraagd moet wel geldig zijn gedurende het hele verblijf in Canada.

  Een eTA Canada is geldig voor een verblijf van maximaal zes maanden per reis
  Gedurende de geldigheidstermijn van vijf jaar mag een onbeperkt aantal reizen naar Canada worden gemaakt met hetzelfde eTA. Bij elke aankomst in Canada wordt in het paspoort gestempeld hoe lang het verblijf in Canada mag duren; normaal gesproken is dat zes maanden. In zeldzame gevallen kan een medewerker van de Canada Border Services Agency (CBSA) een kortere maximale verblijfsduur in het paspoort stempelen. Bijvoorbeeld als u niet kunt aantonen dat u voldoende financiële middelen bezit voor een verblijf van zes maanden. Of als wordt vermoed dat u Canada tussentijds alleen kort heeft verlaten om zo de maximale verblijfsduur van zes maanden te omzeilen; dat is namelijk niet de bedoeling.

  Wilt u langer dan zes aaneengesloten maanden in Canada verblijven?
  Reis dan met een visum naar Canada, in plaats van een eTA. Bent u al met een eTA naar Canada gereisd en wilt u langer blijven dan de uiterste uitreisdatum die bij aankomst in Canada in uw paspoort is gestempeld? Dan kunt u online een verlenging aanvragen, die verlenging wordt een Visitor Record genoemd. Het aanvragen van een Visitor Record kan tot 30 dagen voor de datum waarop u Canada zonder verlenging zou moeten verlaten.

  De geldigheid van uw eTA vervalt als u een risico vormt voor de veiligheid of gezondheid
  In het aanvraagformulier van het eTA Canada worden enkele veiligheidsvragen gesteld. Die zijn bedoeld om in te schatten of u een risico vormt voor de veiligheid of gezondheid van Canada en haar inwoners. Op de pagina met voorwaarden van het eTA Canada is te vinden welke risico’s hiermee worden bedoeld. Blijkt na de toekenning van uw eTA alsnog dat u mogelijk een risico vormt? Dan vervalt direct de geldigheid van uw eTA.

  Wilt u hierover meer weten? Lees dan ook de pagina over de geldigheid van het eTA Canada.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  Paspoortvereisten
  Een eTA aanvragen is alleen mogelijk met een paspoort dat is uitgegeven door Nederland, België of een ander Visa-Exempt-land, waaronder alle landen in de Europese Unie. U mag alleen naar Canada reizen met hetzelfde paspoort als waarmee u het eTA aanvraagt. Het eTA hoeft alleen geldig te zijn bij aankomst. Het paspoort moet geldig zijn tijdens het hele verblijf in Canada.

  Reizigers met de Nederlandse of Belgische nationaliteit kunnen ook een eTA aanvragen met een noodpaspoort of een diplomatiek paspoort. Reizigers met de Duitse nationaliteit kunnen ook een eTA aanvragen met een Vorläufiger Reisepass, Diplomatenpass of een Kinderreisepass. Let op: een laissez-passer is niet hetzelfde als een noodpaspoort. Met een laissez-passer of een reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen kan geen eTA worden aangevraagd. Een Canadees visum aanvragen kan daarmee wel.

  Het doel van uw reis naar Canada
  Voor deze reisdoelen volstaat het aanvragen van een eTA Canada en is geen visum of permit nodig:
  • Een toeristische reis, zoals een vakantie of een bezoek aan vrienden of familie
  • Een studie of uitwisseling die in totaal niet langer dan zes maanden duurt
  • Een zakenreis, zoals het bezoeken van een zakenpartner, bijeenkomst, beurs of conferentie
  • Een overstap, waarbij het vliegveld indien gewenst tussendoor mag worden verlaten

  Ook journalisten, filmcrews, rechters, arbiters, atleten, coaches en uitvoerende kunstenaars met hun vitale ondersteuners kunnen gebruikmaken van een eTA als zij in functie reizen. Dat geldt ook voor academici die onderzoeksprojecten evalueren of examineren. Ook mag u trainingen volgen als u met een eTA reist. Die mag u ook geven, maar alleen aan de Canadese tak van uw werkgever, die buiten Canada gevestigd moet zijn. Gastsprekers op evenementen mogen alleen met een eTA reizen als het evenement maximaal vijf dagen duurt.

  Overige zakenreizen naar Canada zijn met een eTA alleen toegestaan als er geen handenarbeid wordt verricht. Het verlenen van aftersales service is wel toegestaan, net als het inkopen of verkopen van producten of diensten, of het organiseren van een handelsbeurs. Maar niet als daar handenarbeid voor nodig is, zoals het opzetten van een beursstand.

  Als de werkzaamheden hooggekwalificeerd zijn, is er meer toegestaan. Het werk moet dan op management- of universitair niveau zijn. Er mag dan wel handenarbeid worden verricht, maar maximaal 15 aaneengesloten dagen per zes maanden of 30 aaneengesloten dagen per jaar.

  Wilt u andere activiteiten uitvoeren dan de hierboven genoemde? Zoals het uitvoeren van opdrachten voor Canadese organisaties, of het betreden van de Canadese arbeidsmarkt? Dan heeft u een Work Permit nodig.

  Controle bij aankomst in Canada
  Bij aankomst in Canada worden reizigers met een eTA steekproefsgewijs ondervraagd. Als dat gebeurt moet u een beambte van de Canada Border Services Agency (CBSA) ervan kunnen overtuigen:
  • Dat u Canada binnen zes maanden verlaat, bijvoorbeeld vanwege uw baan, familie of woning buiten Canada
  • Dat u inkomsten buiten Canada heeft (baan of uitkering), om u uzelf en uw familieleden te onderhouden
  • Dat u voldoende financiële middelen bezit om uw verblijf en terugreis te bekostigen
  • Dat u nooit een visumgerelateerde wet heeft overtreden en ook niet van plan bent dat te doen

  Reist u zakelijk naar Canada? Dan kan bij aankomst naar een uitnodigingsbrief van een (potentiële) Canadese zakenpartner worden gevraagd. Uw zakenpartner moet telefonisch 24/7 bereikbaar zijn voor eventuele vragen van de CBSA. Ook kan worden gevraagd naar een schriftelijke bevestiging door uw werkgever, van het doel van de zakenreis naar Canada. Dit geldt zowel voor reizigers met een eTA als reizigers met een visum.

  Risico voor de veiligheid of volksgezondheid in Canada
  Vormt u mogelijk een risico voor de veiligheid of volksgezondheid in Canada? Dan mag u niet met een eTA naar Canada reizen. In artikel 33-43 van de Immigration & Refugee Protection Act (IRPA) is in detail te vinden wanneer dit van toepassing is. Onder meer in de volgende situaties voldoet een eTA Canada niet en moet u een visum aanvragen:
  • Als u de veiligheidsdiensten of gezondheidsdiensten in Canada naar verwachting bovengemiddeld belast
  • Als u actieve tuberculose of actieve syfilis heeft, of in nauw contact bent geweest met iemand die dat heeft
  • Als u mogelijk te maken heeft met plotseling (lichamelijk of geestelijk) onvermogen
  • Als u mogelijk onverwacht of agressief gedrag kunt vertonen
  • Als u ooit een visumgerelateerde wet van Canada of een ander land heeft overtreden
  • Als u vervolgd wordt voor een misdrijf, ook als er nog geen uitspraak is
  • Als u een strafblad heeft, of ooit een misdrijf heeft gepleegd, zoals roekeloos rijden, rijden onder invloed van alcohol of drugs, diefstal, geweldpleging, mishandeling, identiteitsfraude, handel in of illegaal bezit van drugs of andere gereguleerde stoffen
  • Als u in verband wordt gebracht met spionage, terrorisme, een staatsgreep, oorlogsmisdaden, schenden van mensenrechten, mensensmokkel, witwassen van geld of deel uitmaakt van een groep waarin deze activiteiten plaatsvinden of plaatsvonden
  • Als een van uw familieleden vanwege een van bovenstaande redenen niet toelaatbaar is

  Ik voldoe aan de voorwaarden en wil een eTA Canada aanvragen
  Ik voldoe niet aan de voorwaarden en wil een visum aanvragen

  Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina’s over de voorwaarden van het eTA Canada en de geldigheidsduur van het eTA.

 • Ik heb ooit in Canada gewoond, wat nu?

  Veel mensen die ooit in Canada hebben gewoond, staan nog steeds in het Canadese bevolkingsregister ingeschreven als inwoner of staatsburger van Canada. Vaak zonder het zelf te weten. De status van Canadees inwoner of staatsburger verloopt namelijk nooit vanzelf. Ook niet als alle Canadese documenten al jaren zijn verlopen.

  Heeft u in Canada ooit de status gehad van inwoner (ingezetene / permanent resident / landed immigrant / immigrant reçu) of staatsburger (citizen / national)? Of heeft u ooit een Canadese Permanent Resident Card (PR-card) of een Canadees Paspoort gehad? In al deze gevallen is het aanvragen van een eTA alleen mogelijk als u uw status in Canada officieel heeft opgezegd. Dat is een tijdrovend proces. Ook kunt u hierdoor opgebouwde rechten in Canada verliezen, zoals een pensioen dat u vanuit Canada ontvangt.

  Inwoners en staatsburgers van Canada kunnen alleen op deze manieren naar Canada reizen:
  • Met een Canadees (nood)paspoort - aan te vragen bij een Canadees consulaat
  • Met een nieuwe PR-card - alleen aan te vragen als u nu in Canada bent
  • Met een PRTD - alleen als u minimaal twee van de afgelopen vijf jaar in Canada was
  • Met een eTA of visum - alleen als u uw inwonerschap of staatsburgerschap officieel opzegt
  • Met een uitzondering - alleen in dringende situaties aan te vragen bij het IRCC
  • Met een ESTA - alleen als u eerst naar de VS vliegt en dan per auto, trein, bus of boot naar Canada doorreist

  Lees hierover meer op de pagina over reizen naar Canada als u er ooit heeft gewoond.

 • Ik heb een strafblad of verkeersboete, wat nu?

  Er zijn twee soorten strafbare feiten, namelijk: overtredingen en misdrijven. Overtredingen vormen meestal geen probleem bij het aanvragen van een eTA Canada, maar misdrijven wel.

  Heeft u ooit een gemotoriseerd voertuig bestuurd terwijl u onder invloed was van alcohol, drugs, of andere verdovende middelen? De Canadese overheid noemt dat geen overtreding maar een misdrijf. Een eTA aanvragen is daardoor niet mogelijk.

  Heeft u een verkeersboete gekregen of een andere overtreding begaan?
  Dan kunt u gewoon een eTA aanvragen. Behalve als het een overtreding van een visumgerelateerde wet of rijden onder invloed betreft; dan heeft u alsnog een visum nodig.
  Nu een eTA Canada aanvragen

  Heeft u een strafblad of ooit een misdrijf gepleegd?
  Of bent u ooit gearresteerd, vervolgd of veroordeeld voor een misdrijf, zoals rijden onder invloed, geweldpleging, mishandeling, fraude of andere criminele activiteiten? In al deze gevallen mag u geen eTA aanvragen. Wel kunt u altijd een visum Canada aanvragen.
  Lees hier meer over het aanvragen van een visum voor Canada

 • Moet ik ergens langskomen voor mijn aanvraag?

  Nee, een eTA Canada aanvragen kan eenvoudig online via deze website. U hoeft daarvoor dus niet langs een consulaat, ambassade of andere balie.
  Nu een eTA Canada aanvragen

  Heeft u hulp nodig? Op deze pagina met veelgestelde vragen vindt u het antwoord op bijna elke vraag over het eTA Canada. Ook vindt u veel uitleg in het aanvraagformulier; door op een invulveld te klikken of op het vraagteken-icoontje te drukken. Meer toelichting vindt u op de pagina met uitleg over het aanvraagformulier van het eTA Canada.

 • Moet ik nog rekening houden met het coronavirus?

  De coronamaatregelen zijn al vaak gewijzigd. Daarom is het verstandig om ruim voor vertrek én net voor vertrek de pagina te lezen met de actuele maatregelen tegen covid-19 in Canada.
  Check de coronamaatregelen voor uw reis naar Canada

De online aanvraagprocedure

 • Hoe kan ik een eTA Canada aanvragen?

  Een eTA Canada aanvragen doet u eenvoudig online. Open het digitale aanvraagformulier op uw computer, laptop, tablet of smartphone. Houd hiervoor uw paspoort bij de hand. Andere documenten heeft u niet nodig. Het invullen van het formulier duurt meestal niet langer dan tien minuten.
  Open het eTA aanvraagformulier

  Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld kunt u direct de kosten van het eTA voldoen. Dat doet u veilig en eenvoudig met iDeal, Bancontact, Mastercard, Visa, American Express of PayPal. Zodra uw betaling is ontvangen, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt hiervan ook een bevestiging per e-mail.

  Doorgaans ontvangt u binnen 3 dagen na het voldoen van de betaling een bevestiging waarin staat dat uw aanvraag is goedgekeurd. In het geval van een spoedaanvraag meestal zelfs binnen 45 minuten. Uw eTA is vanaf dat moment gekoppeld aan uw paspoort, waardoor u meteen kunt inchecken.

 • Moet ik mijn reis al geboekt hebben?

  Nee, het is niet nodig om al een vliegticket of overnachting geboekt te hebben voordat u een eTA aanvraagt. Zelfs de aankomstdatum hoeft nog niet bekend te zijn. U moet hiervan wel een schatting invullen in het aanvraagformulier, maar het is geen probleem als uw reisplannen later nog wijzigen.

  De Canadese immigratiedienst raadt aan om uw eTA al aan te vragen zodra u op het idee bent gekomen om naar Canada te reizen. De meeste eTA-aanvragen worden binnen 3 dagen goedgekeurd. In het geval van een spoedaanvraag gemiddeld zelfs al na 45 minuten. Maar in uitzonderlijke gevallen kan het langer duren voordat een aanvraag wordt goedgekeurd, ook bij spoedaanvragen. Bijvoorbeeld als er een steekproefcontrole wordt uitgevoerd.

  Een eTA is vijf jaar geldig en te gebruiken voor een onbeperkt aantal reizen naar Canada. Nadat de aanvraag is goedgekeurd, is het niet meer nodig om aanvullende of gewijzigde aankomstdatums door te geven.

 • Kan ik een eTA aanvragen voor een ander?

  Ja, u kunt een eTA Canada aanvragen voor een ander. U moet wel toestemming vragen aan de betreffende persoon. Ook moet u het formulier aan deze persoon voorlezen nadat u het heeft ingevuld. Als de reiziger bevestigt dat alle vragen volledig en correct zijn beantwoord, kunt u de betaling uitvoeren, waarna de aanvraag in behandeling wordt genomen.

  Reist u met uw familie of een ander reisgezelschap naar Canada? Dan kunt u ook een groepsaanvraag indienen. Open hiervoor hetzelfde aanvraagformulier van het eTA Canada. Vul in het bovenste deel de contactgegevens in van een van de reizigers. Vul vervolgens de reisgegevens in, waaronder de aankomstdatum. Vul daarna de persoonlijke gegevens in van een van de reizigers. Klik onderaan in het formulier op ‘Voeg een reiziger toe’. Het formulier wordt dan uitgebreid, waardoor u een of meerdere reizigers kunt toevoegen aan uw groepsaanvraag. Op deze manier hoeft u niet telkens de contact- en reisgegevens opnieuw in te vullen en hoeft u ook niet meerdere losse betalingen uit te voeren.

  Voor de kosten van het eTA Canada maakt het niet uit of u een groepsaanvraag indient, of meerdere individuele aanvragen.

 • Welke gegevens en documenten heb ik nodig?

  Bij het aanvragen van het eTA Canada heeft u alleen het online aanvraagformulier nodig, en de paspoortgegevens van uzelf of een andere reiziger waarvoor u een eTA wilt aanvragen.

  Bij aankomst in Canada hoeft u meestal alleen uw paspoort te overhandigen. Soms worden er steekproefcontroles uitgevoerd. In dat geval moet u een medewerker van de Canada Border Services Agency (CBSA) kunnen overtuigen dat u voldoet aan de voorwaarden van het eTA Canada.

  Reist u zakelijk naar Canada? Dan kan bij aankomst worden gevraagd naar een schriftelijke bevestiging van uw reisplannen door uw werkgever. Neem ook een uitnodigingsbrief mee, geschreven door een (potentiële) zakenpartner in Canada. Zo kunt u eenvoudig aantonen dat uw reisplannen voldoen aan de voorwaarden van het eTA. In een uitnodigingsbrief hoort minimaal te staan:

  • Uw voornamen, achternaam en geboortedatum
  • Uw adres en uw telefoonnummers (zowel zakelijk als privé)
  • Uw functieomschrijving en de naam van uw werkgever

  • De naam en het adres van het hoofdkantoor van de Canadese organisatie die u bezoekt
  • De adressen van overige te bezoeken locaties van de Canadese organisatie
  • De website, oprichtingsdatum en een korte omschrijving van de Canadese organisatie
  • De naam, het adres, het e-mailadres en de functieomschrijving van de persoon die u bezoekt
  • Een telefoonnummer waarop de persoon die u bezoekt 24/7 bereikbaar is
  • Uw verblijfsadres in Canada en een afspraak over de verdeling van de kosten van de reis

  • De relatie tussen uw werkgever en de Canadese organisatie die u bezoekt
  • De relatie tussen uzelf en de persoon die u gaat bezoeken in Canada
  • Het doel van de zakenreis en de benodigde verblijfsduur in Canada om dit doel te behalen

  Reizen niet beide ouders mee met een minderjarig kind? Neem dan ook documenten mee waaruit blijkt dat het kind niet wordt ontvoerd. Welke documenten hiermee worden bedoeld leest u bij de vraag "Ik reis met kinderen, waar moet ik rekening mee houden?". Vergeet niet dat kinderen ook elk een eigen paspoort en een eTA Canada nodig hebben.

 • Wat kost een eTA en hoe kan ik betalen?

  De kosten van het aanvragen van een eTA Canada bedragen € 29,95 per persoon. Bij een groepsaanvraag blijft de prijs per persoon gelijk. Eventueel kan worden gekozen voor een spoedlevering, waarvoor een toeslag van € 17,50 per persoon in rekening wordt gebracht. Alle bedragen op deze website zijn inclusief de consulaire kosten die in rekening worden gebracht door de immigratiedienst, de servicekosten van VisumBuitenland.nl en de noodzakelijke belastingen.

  Als u wilt, kunt u ook kiezen voor een vrijwillige CO2-compensatie en/of een optionele registratie van uw reis bij de ambassade. De kosten van deze niet verplichte zaken zijn afhankelijk van uw nationaliteit en het land vanuit waar u reist. U kunt deze extra’s aanvinken in het aanvraagformulier, waarin ook de exacte kosten staan vermeld. Alle verdere informatie over uw bijdrage aan de compensatie van CO2-uistoot via VisumBuitenland.nl, vindt u in dit artikel.

  De kosten van het eTA Canada kunnen eenvoudig en vrij van transactiekosten worden voldaan met iDeal, Bancontact, Mastercard, Visa, American Express (AMEX) of PayPal.

  Direct na het voldoen van de betaling kunt u een kwitantie downloaden vanaf uw persoonlijke statuspagina. Nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, kunt u daar ook de factuur downloaden.

 • Hoe snel wordt mijn eTA-aanvraag goedgekeurd?

  Gemiddeld worden eTA-aanvragen binnen 3 dagen goedgekeurd. Als u in het aanvraagformulier kiest voor een spoedlevering, vindt de goedkeuring gemiddeld al binnen 45 minuten plaats. Aanvragen worden 24 uur per dag en 7 dagen per week verwerkt, dus ook ’s nachts, in het weekend en op feestdagen.

  Ondanks de doorgaans snelle verwerkingstijden, raadt de Canadese immigratiedienst (IRCC) aan om pas vliegtickets te boeken nadat uw eTA-aanvraag is goedgekeurd.

  De genoemde levertijden zijn nadrukkelijk gemiddelden en geen maximale levertijden. In veel gevallen vindt de keuring al sneller plaats. Maar de keuring kan ook langer op zich laten wachten. Dat kan het gevolg zijn van gepland of ongepland onderhoud aan technische systemen die onderdeel uitmaken van VisumBuitenland.nl of het IRCC. Ook kan het een gevolg zijn van een handmatige steekproef van de immigratiedienst. In zeer zeldzame gevallen kan een steekproefcontrole zelfs enkele weken in beslag nemen en is het nodig om aanvullende documenten of gegevens aan te leveren. De levertijd van een eTA Canada kan daarom nooit worden gegarandeerd. Ook niet als is gekozen voor een spoedlevering. VisumBuitenland.nl kan op geen enkele manier invloed uitoefenen op de snelheid waarmee aanvragen door het IRCC worden verwerkt. Wel wordt gegarandeerd dat de gemiddelde levertijden zoals vermeld op deze website, gemiddeld ook worden behaald.

  Het verschil tussen ‘normale’ aanvragen en spoedaanvragen is dat VisumBuitenland.nl spoedaanvragen sneller in behandeling neemt; altijd binnen 24 uur, maar meestal binnen 10 minuten. Er vindt altijd eerst een controle plaats op veelgemaakte invulfouten. Vervolgens wordt uw aanvraag doorgezet naar het IRCC in Canada, waar wordt getoetst of u mogelijk een veiligheidsrisico vormt. Als er geen reden tot afkeuring wordt gevonden, wordt het eTA gemiddeld 45 minuten na het voldoen van uw betaling toegekend. U ontvangt daarvan een bevestiging per e-mail en sms-bericht.

  De Canadese immigratiedienst behandelt alle eTA-aanvragen individueel. Dus niet per groep, maar per persoon. Ook als u meerdere reizigers heeft ingevuld in een aanvraagformulier. Soms zit er veel tijd tussen de eerste en de laatste goedkeuring binnen een groepsaanvraag. Dat is normaal. De immigratiedienst kan bijvoorbeeld een (korte) steekproef uitvoeren voor een individuele reiziger in een groepsaanvraag. Een aanvraag die langer in behandeling blijft, heeft geen grotere kans op afkeuring.

 • Staat er een 0 of een O in mijn paspoortnummer?

  In een Nederlands paspoortnummer komen cijfers en letters voor. Soms is niet goed te zien of er een cijfer 0 of letter o in het paspoortnummer staat. De letter o komt in het Nederlandse paspoortnummer nooit voor. Het gaat dus altijd om het cijfer 0. Het paspoortnummer is niet hoofdlettergevoelig, het maakt dus niet uit of u kleine letters of hoofdletters invult.

  Belgische paspoortnummers bestaan altijd uit twee letters, gevolgd door zes of zeven cijfers.

  Dient u uw aanvraag voor een eTA Canada in via VisumBuitenland.nl? Dan wordt altijd gecontroleerd of u geen letter O en cijfer 0 heeft omgewisseld. Als deze fout wordt opgemerkt, zal die altijd meteen voor u worden gecorrigeerd. Zo kunt u alsnog probleemloos op reis.

  Heeft u een eTA aangevraagd via een andere website? Dan wordt deze fout in de meeste gevallen niet gecorrigeerd en kan het zijn dat uw eTA ongeldig is. Het is niet mogelijk een paspoortnummer nog te wijzigen; u moet dan een volledig nieuw eTA aanvragen.

 • Heb ik de nationaliteit van mijn geboorteland nog?

  Het is belangrijk om te weten of u een tweede nationaliteit heeft, omdat u die moet invullen in het aanvraagformulier van het eTA Canada. Vult u die niet in, terwijl u die wel heeft? Dan blijft uw aanvraag waarschijnlijk erg lang in behandeling en wordt deze uiteindelijk afgekeurd.

  Bent u niet geboren in het land waarvan u volgens uw paspoort de nationaliteit heeft? Dan kan het zijn dat u nog steeds de nationaliteit van uw geboorteland heeft. Dat is dan uw tweede nationaliteit. Dat kan ook het geval zijn als u niet lang in uw geboorteland heeft gewoond of nooit iets van uw tweede nationaliteit heeft gemerkt. Van sommige landen verliest u de nationaliteit automatisch, zodra u een paspoort van een ander land ontvangt. En van sommige landen kunt u de nationaliteit alleen verliezen als u daar zelf afstand van doet. Ook zijn er landen waarvan u de nationaliteit nooit kunt verliezen.

Na het indienen van de aanvraag

 • Hoe ontvang ik mijn eTA en moet ik die printen?

  Het is niet nodig om de bevestiging van goedkeuring van het eTA Canada te printen. Uw luchtvaartmaatschappij kan op basis van uw paspoortnummer zien dat uw eTA-aanvraag is goedgekeurd.

  Zodra de aanvraag voor uw eTA Canada is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging per e-mail en sms-bericht. Vanaf dat moment kunt u inchecken op uw vlucht naar Canada. In de e-mail staat een link waarmee u uw persoonlijke statuspagina kunt openen. Op die pagina kunt u een pdf-document downloaden, waarin officieel wordt bevestigd dat uw eTA-aanvraag is goedgekeurd. In dit document vindt u uw eTA-nummer, de verloopdatum van uw eTA, uw volledige naam en uw paspoortnummer.

  Controleer nauwkeurig of uw naam en paspoortnummer volledig en correct in het pdf-document staan vermeld. Is dat niet het geval? Dan is uw eTA ongeldig en moet u een nieuwe aanvraag indienen, die de vorige automatisch overschrijft. Het is niet mogelijk om deze gegevens op een andere manier te corrigeren.

  Noteer de verloopdatum van uw eTA in uw agenda, zodat u niet vergeet een nieuw eTA aan te vragen als u na die datum opnieuw naar Canada wilt reizen. Bewaar ook uw eTA-nummer ergens waar u het over enkele jaren nog terug kunt vinden.

 • Ik heb nog geen eTA of e-mail ontvangen, wat nu?

  Nadat u betaald heeft, ontvangt u direct een e-mail. Daarin staat dat uw betaling is ontvangen, met een link naar uw persoonlijke statuspagina. Op die pagina kunt u op elk moment zien wat de status van uw aanvraag is.

  Is uw eTA niet toegekend binnen de verwachte termijn? Lees dan op de statuspagina of het verstandig is om hierover contact op te nemen en hoe u dat kunt doen. Op deze website worden gemiddelde levertijden genoemd, nooit maximale levertijden. Er kan nooit enige garantie worden geboden dat een aanvraag binnen een bepaalde tijd wordt goedgekeurd. De immigratiedienst kan bijvoorbeeld een steekproef uitvoeren die de aanvraag vertraagt. Een aanvraag die langer in behandeling blijft, heeft geen grotere kans op afkeuring.

  Soms zit er veel tijd tussen de eerste en de laatste goedkeuring binnen een groepsaanvraag. Dat is normaal en komt doordat aanvragen altijd per persoon worden beoordeeld.

  Heeft u nog geen e-mail ontvangen? Bekijk dan in uw e-mailprogramma de map met ongewenste berichten, de spambox of junkfolder. Vindt u daar ook geen e-mail met het onderwerp ‘eTA-aanvraag Canada ontvangen’? Dan kunt u de status van uw aanvraag via de website opzoeken.

 • Moet ik wijzigingen of correcties doorgeven en hoe doe ik dat?

  Vrijwel direct nadat u de betaling heeft uitgevoerd, wordt uw eTA-aanvraag in behandeling genomen. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om nog wijzigingen of correcties door te geven. Vaak is dat ook niet nodig.

  In de volgende situaties blijft uw eTA Canada geldig en hoeft u niets door te geven:
  • Uw aankomstdatum in Canada is gewijzigd
  • Uw werkgever of onderwijsinstelling is gewijzigd
  • Uw adresgegevens kloppen niet (meer), maar het woonland nog wel
  • U had een eTA aangevraagd voor een vorige reis en u wilt deze nogmaals gebruiken
  • U had een eTA aangevraagd voor een overstap en u wilt in Canada verblijven, of andersom
  • U had een eTA aangevraagd voor een zakenreis en u wilt als toerist reizen, of andersom

  In de volgende situaties moet u een volledig nieuw eTA Canada aanvragen en betalen:
  • Uw paspoortgegevens waren niet 100% correct ingevuld in het aanvraagformulier
  • Uw geboorteland en/of (tweede) nationaliteit was niet correct ingevuld
  • Uw naam en/of paspoortnummer staat onvolledig of onjuist op uw eTA
  • U arriveert meer dan vijf jaar na de toekenning van uw eTA
  • U heeft een nieuw paspoort in gebruik genomen
  • U bent verhuisd naar een ander land
  Hier kunt u opnieuw een eTA aanvragen

 • Mijn naam staat verkeerd op het eTA, wat nu?

  Heeft de fout iets te maken met een accent of leesteken in uw naam?
  Zoals een ü, ä, ö, ç, é, è, ê, ñ of ß? Dan is dit waarschijnlijk het gevolg van een automatische correctie. Speciale tekens in de naam, zoals umlauten en trema’s worden door het systeem van de immigratiedienst van Canada niet geaccepteerd. De naam is daarom omgezet zoals die in het machine-leesbare deel van het paspoort staat. Dat zijn de twee regels die veel "<<<" tekens bevatten, helemaal onderaan op de plastic of gelamineerde pagina in uw paspoort. De bovenste van deze twee regels bevat uw naam (direct na de landcode). Staat uw naam hier ook zo gespeld zoals op uw eTA? Dan is alles in orde en kunt u probleemloos op reis.

  Heeft de fout niets te maken met een leesteken?
  Dan heeft u uw naam waarschijnlijk zelf verkeerd gespeld in het aanvraagformulier en is het eTA Canada ongeldig. Staat er een naam van een ander op uw eTA, of mist er een deel van uw naam? Dat is mogelijk een gevolg van de automatische aanvulfunctie van uw browser. U was er zelf verantwoordelijk voor om op de controlepagina, net voor het betalen, na te gaan of alle gegevens correct waren ingevuld. De enige manier om dit te corrigeren is door een volledig nieuw eTA aan te vragen.

 • Ik kan niet inchecken, wat nu?

  Als u direct na de goedkeuring van het eTA Canada wilt inchecken aan een balie op het vliegveld, kan het voorkomen dat uw eTA niet direct door de luchtvaartmaatschappij kan worden gevonden. Noem of overhandig in dat geval uw eTA-nummer. Dat begint altijd met een "J" en is te vinden op uw persoonlijke statuspagina en in de e-mail en het pdf-document waarin wordt bevestigd dat uw aanvraag is goedgekeurd.

  Biedt het bovenstaande geen oplossing? Controleer dan of uw volledige naam en paspoortnummer correct staan vermeld op het pdf-document waarin wordt bevestigd dat uw aanvraag is goedgekeurd. Nederlandse paspoortnummers bevatten nooit de letter "o", maar kunnen wel het cijfer "0" bevatten.

  Staan uw paspoortgegevens correct op het eTA Canada? Dan zijn ze waarschijnlijk niet goed gekoppeld aan uw vliegticket. Neem direct contact op met uw luchtvaartmaatschappij om het correcte paspoortnummer door te geven, zodat u alsnog kunt inchecken.

  Staan uw paspoortgegevens niet correct op het eTA Canada? Dan moet u een geheel nieuw eTA aanvragen. Die aanvraag moet ook weer opnieuw betaald worden. Het is niet mogelijk om correcties op een andere manier door te geven.

  Weet u zeker dat uw paspoortgegevens correct op het eTA staan en ook correct zijn doorgegeven aan de luchtvaartmaatschappij? Dan ligt de oorzaak van het probleem waarschijnlijk bij de paspoortgegevens van een medereiziger die u tegelijkertijd probeert in te checken. Als een reiziger niet kan inchecken vanwege problemen met een eTA, dan kunnen soms de medereizigers ook niet inchecken.

 • Er wordt om aanvullende gegevens gevraagd, wat nu?

  Normaal gesproken kunt u via het aanvraagformulier alle informatie aanleveren die de immigratiedienst nodig heeft om te beoordelen of u naar Canada mag reizen. Maar in uitzonderlijke situaties kan de immigratiedienst naar aanvullende gegevens of documenten vragen. Dat gebeurt doorgaans alleen als u in het verleden in Canada heeft gewoond, als u een fout heeft gemaakt bij het invullen van het aanvraagformulier, als de immigratiedienst twijfelt of u zich aan alle regels houdt, of als u al eerder een (klein) probleem heeft gehad met de immigratiedienst.

  Als de immigratiedienst meer gegevens of documenten van u verlangt, ontvangt u daarover bericht per e-mail. In die e-mail staan instructies over het aanleveren daarvan. Meer informatie daarover vindt u op de pagina over het aanleveren van aanvullende gegevens voor een aanvraag van een eTA Canada.

 • Mijn aanvraag is afgekeurd, wat nu?

  In het zeldzame geval dat een eTA aanvraag wordt afgekeurd, geeft de immigratiedienst doorgaans niet aan wat de reden daarvoor was. De meest voorkomende redenen waardoor aanvragen kunnen worden afgekeurd:

  • U heeft het aanvraagformulier van het eTA Canada onjuist of onvolledig ingevuld
  • U bent vergeten uw tweede nationaliteit in te vullen in het eTA-formulier
  • U heeft ooit in Canada gewoond en u staat nog in het Canadese bevolkingsregister
  • U heeft ooit een visumgerelateerde wet van Canada of een ander land overtreden
  • U heeft tijdens een eerdere reis naar Canada problemen gehad met de immigratiedienst
  • U vormt mogelijk een risico voor de gezondheid of veiligheid van de inwoners van Canada
  • U belast de veiligheids- of gezondheidsdiensten met grote kans bovengemiddeld
  • U heeft ooit een misdrijf gepleegd of wordt hiervan verdacht, zoals het rijden onder invloed
  • U wordt in verband gebracht met spionage, terrorisme, een staatsgreep, oorlogsmisdaden, schenden van mensenrechten, mensensmokkel, witwassen van geld of een lidmaatschap van een groep waarin deze activiteiten plaatsvinden of plaatsvonden
  • U voldoet niet aan de overige voorwaarden van het reizen met een eTA Canada
  • Een van uw familieleden is als gevolg van een van bovenstaande redenen niet toelaatbaar

  Wat u kunt doen als uw aanvraag is afgekeurd
  Controleer allereerst of u het aanvraagformulier correct had ingevuld. In de e-mail die u als ontvangstbevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen, kunt u grotendeels terugvinden wat u had ingevuld. Ontdekt u een fout, bijvoorbeeld in uw paspoortnummer of in de spelling van uw naam? Dien dan een volledig nieuwe eTA-aanvraag in. Ontdekt u geen fout? Dan heeft het geen zin om een nieuw eTA aan te vragen; een nieuwe aanvraag zal dan altijd opnieuw worden afgekeurd.

  Weet u wat de reden was van de afkeuring? Dan kunt u het onderliggende probleem proberen op te lossen en daarna opnieuw een eTA aanvragen.

  Weet u niet wat de reden was van de afkeuring? Dan kunt u het beste een visum aanvragen voor uw reis naar Canada. Het kan zijn dat die aanvraag direct wordt goedgekeurd. Maar de kans is groot dat u eerst aanvullende documenten moet aanleveren.

  Is uw eTA-aanvraag afgekeurd? Dan worden de volledige kosten van het eTA Canada aan u terugbetaald. Dat geldt niet voor reizigers waarvoor al eerder een eTA-aanvraag werd afgekeurd. VisumBuitenland.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die ontstaat als gevolg voor een te laat toegekende of afgewezen aanvraag. Hierover leest u meer in de algemene voorwaarden.

 • Mijn eTA verloopt bijna, kan ik deze verlengen?

  Als u op dit moment al in Canada bent
  Op uw eTA staat een verloopdatum. Dat is de laatste dag waarmee u met uw eTA in Canada mag arriveren. Als u eenmaal in Canada bent, hoeft u geen rekening meer te houden met de verloopdatum van het eTA. Wel moet u altijd rekening houden met de maximale verblijfsduur in Canada. Meestal wordt bij aankomst in Canada in het paspoort gestempeld wanneer u het land weer moet verlaten. Is dat niet gebeurd? Dan mag u maximaal zes maanden in Canada blijven.

  Wilt u langer in Canada blijven? Dan kunt u een verlenging aanvragen. Dat kan tot 30 dagen voor de dag waarop u Canada zonder verlenging zou moeten verlaten. Deze verlenging wordt een Visitor Record genoemd. U kunt uw Visitor Record online aanvragen bij de immigratiedienst (IRCC). Hiervoor moeten soms enkele documenten worden aangeleverd. Bijvoorbeeld om uit te leggen waarom u langer in Canada wilt blijven, of om te onderbouwen dat u geen baan zoekt of permanent in Canada zal blijven.

  Als u op dit moment niet in Canada bent
  Uw eTA verloopt zodra u een nieuw paspoort in gebruik neemt en anders uiterlijk vijf jaar nadat uw aanvraag werd goedgekeurd. Verloopt uw eTA bijna? Dan kunt u daarvoor geen verlenging aanvragen. Wel kunt u altijd een nieuw eTA aanvragen, ook als het vorige nog niet is verlopen. Een nieuw eTA overschrijft altijd alle eerder toegekende eTA-reistoestemmingen.
  Vraag een nieuw eTA aan

  Bent u voor vertrek al van plan langer dan zes aaneengesloten maanden in Canada te verblijven? Vraag dan een visum aan, in plaats van een eTA. Op die manier heeft u vooraf al zekerheid of u langer dan zes maanden in Canada mag verblijven en hoe lang uw verblijf dan mag duren.

 • Kan ik mijn eTA-aanvraag nog annuleren?

  Het is mogelijk om uw eTA-aanvraag te annuleren en een terugbetaling te ontvangen van de door u betaalde kosten, totdat uw aanvraag door de Canadese immigratiedienst (IRCC) in behandeling is genomen. Dat gebeurt doorgaans al binnen tien minuten nadat uw betaling is ontvangen.

  De meeste reizigers willen hun eTA Canada zo snel mogelijk ontvangen. Daarom wordt niet gewacht tot een bepaalde bedenktijd of herroepingsperiode is verstreken. Dit staat ook vermeld in de algemene voorwaarden. Voordat u de betaling uitvoerde, heeft u aangevinkt dat u hiermee instemt.

  Is uw aanvraag al in behandeling genomen door de immigratiedienst en hebt u nog geen goedkeuring ontvangen? Dan kunt u uw aanvraag nog wel terugtrekken, maar dan is het niet meer mogelijk om nog een terugbetaling te ontvangen. U kunt dit verzoek doorgeven door de e-mail te beantwoorden waarin staat dat uw aanvraag is ontvangen. Wilt u een nieuwe aanvraag indienen omdat u een invulfout had gemaakt bij een vorige aanvraag? Dan hoeft u uw vorige aanvraag niet te annuleren of terug te trekken. Een nieuwe aanvraag overschrijft alle eerder ingediende aanvragen en toegekende eTA’s.

  Is uw aanvraag voor het eTA Canada al goedgekeurd? Dan kunt u die niet meer annuleren of terugtrekken. Ook niet als u uw eTA niet gebruikt, ongeacht de reden daarvoor.

Overige veelgestelde vragen

 • Ik reis met kinderen, waar moet ik rekening mee houden?

  Kinderen hebben altijd een eigen paspoort en een eigen eTA Canada nodig, ongeacht hun leeftijd. Alle informatie op deze pagina met veelgestelde vragen geldt ook voor baby’s en minderjarige kinderen.

  Reizen niet beide ouders mee met een kind jonger dan 18 jaar?
  Neem dan een geboorteakte en een Engelstalige of Franstalige toestemmingsbrief mee naar Canada. De toestemmingsbrief moet ondertekend zijn door alle personen die wettelijk gezag over het kind hebben en niet meereizen, zoals de ouders of voogden. Ook moet van al deze personen een kopie van een legitimatiebewijs worden meegenomen en moeten hun adressen en telefoonnummers in de toestemmingsbrief worden vermeld. Als niet beide ouders wettelijk gezag over het kind hebben, moet ook een officieel document worden meegenomen waaruit blijkt wie wel het wettelijk gezag heeft of hebben. Meer informatie hierover vindt u op de website kinderontvoering.org.

 • Is een toegekend eTA een garantie dat ik Canada inkom?

  Nee. U mag Canada alleen inreizen als u voldoet aan artikel 33-43 van de Immigration & Refugee Protection Act (IRPA). Daarin staat onder meer dat u geen risico mag vormen voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners en staatsburgers van Canada.

  Zowel bij het aanvragen van uw eTA als bij aankomst in Canada wordt gecontroleerd of u aan de regels voldoet. Als pas bij aankomst blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden van het eTA, kunt u direct het land weer worden uitgezet.

  Daarnaast kunt u bij aankomst aan een steekproef worden onderworpen. Ook als u beschikt over een geldig eTA moet u een medewerker van de Canada Border Services Agency (CBSA) er op dat moment van kunnen overtuigen dat u:
  • Canada binnen zes maanden weer verlaat
  • een inkomstenbron heeft buiten Canada
  • een binding heeft met een ander land en daar weer naar zult terugkeren
  • over voldoende financiële middelen beschikt om uw verblijf en terugreis te betalen
  • een geldige reden heeft voor uw zakenreis, als u zakelijk reist

 • Heb ik inentingen nodig voor mijn reis naar Canada?

  In veel gevallen is een volledige vaccinatie tegen het coronavirus vereist, daarover leest u meer op de pagina over de maatregelen tegen het coronavirus in Canada. Als u op reis gaat, is het altijd verstandig na te gaan of u vaccinaties nodig heeft. Welke vaccinaties nog meer verplicht of aan te raden zijn voor een vakantie of zakenreis naar Canada kunt u nagaan bij uw huisarts. De informatie op deze website is niet geschreven door een arts.

 • Mag ik mijn medicijnen meenemen naar Canada?

  Bepaalde medicijnen mogen niet worden meegenomen naar Canada, of alleen als u hiervoor een verklaring van het CAK hebt. Welke medicijnen u niet zonder CAK-verklaring mag meenemen en hoe u aan een verklaring komt, leest u op website van het CAK.

 • Moet ik mijn reis registreren bij de Nederlandse ambassade?

  De Nederlandse Rijksoverheid heeft het mogelijk gemaakt om uw reisplannen door te geven aan de Nederlandse ambassade in Canada. De registratie van uw reis bij de ambassade staat los van uw eTA-aanvraag. Uw eTA-aanvraag wordt verwerkt door de Canadese overheid. Uw ambassaderegistratie wordt verwerkt door de Nederlandse overheid. Een eTA aanvragen is verplicht, maar uw reis registreren bij de ambassade niet.

  Waarom zou ik mijn reis registreren?
  Als de Nederlandse overheid weet dat u in Canada bent, dan kan de Nederlandse ambassade in Ottawa contact met u zoeken in uitzonderlijke crisissituaties. Ook wordt u per e-mail op de hoogte gehouden over het reisadvies voor Canada. Zo weet u op elk moment voor welke veiligheidsrisico’s de Nederlandse overheid waarschuwt. En hoe u deze zoveel mogelijk kunt beperken. Een voorbeeld: tijdens de corona-crisis werden vaak belangrijke wijzigingen in reisadviezen gedeeld met geregistreerde reizigers. Ook werd informatie over repatriëringsvluchten van de overheid gedeeld, evenals vluchtnummers van commerciële lijnvluchten die Nederlanders terug konden brengen.

  Hoe kan ik mijn reis registreren?
  Dat kan op twee manieren. U kunt uw registratie indienen bij de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar u kunt uw registratie ook combineren met uw eTA-aanvraag. In het laatste geval hoeft u niet al uw persoonlijke gegevens en reisgegevens opnieuw in te vullen. Die worden dan overgenomen uit het eTA-formulier.

 • Wordt er zorgvuldig met mijn persoonsgegevens omgegaan?

  Op deze website worden gevoelige en bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij onder meer om paspoortnummers, burgerservicenummers en pasfoto’s. U verwacht dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.

  VisumBuitenland.nl garandeert dat uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving (AVG / GDPR). Hiervoor zijn zowel technische als organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen. Uw gegevens worden alleen middels beveiligde verbindingen verwerkt en versleuteld opgeslagen. Ook worden uw gegevens verwijderd zodra het opslaan ervan niet langer nodig is. VisumBuitenland.nl heeft haar privacybeleid ontworpen en getoetst in samenwerking met Taylor Wessing, een internationaal gerenommeerd advocatenkantoor.

  Om een opdracht voor de aanvraagdienst met betrekking tot een eTA Canada te kunnen uitvoeren, geeft VisumBuitenland.nl de in het eTA-formulier ingevulde gegevens door aan het Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), welke bepaalt of de reiziger(s) toelaatbaar zijn tot Canadees grondgebied. Het IRCC geeft de gegevens op haar beurt mogelijk door aan andere Canadese overheidsinstellingen, zoals, maar niet beperkt tot, de Canada Border Services Agency (CBSA), de Royal Canadian Mounted Police (RCMP), de Canadian Security Intelligence Service (CSIS), het Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD), Employment and Social Development Canada (ESDC), de Canada Revenue Agency (CRA), provinciale en territoriale overheden en buitenlandse overheden, in overeenstemming met artikel 8.2 van de Privacy Act van Canada. Ook kunnen de gegevens worden doorgegeven aan (of gevalideerd bij) buitenlandse wetshandhavingsinstanties en detentieautoriteiten op het gebied van handhaving van immigratiewetgeving, voor zover dat de betreffende reiziger(s) of diens familie(s) niet in gevaar brengt. Ook kunnen de gegevens systematisch worden gevalideerd door andere Canadese overheidsinstellingen met als doel de status en identiteit van de reiziger(s) te valideren. De in het eTA-formulier ingevulde gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meerdere Personal Information Banks (PIB) van de Canadese overheid, in overeenstemming met artikel 10.1 van de Privacy Act van Canada.

  Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt bij de uitvoering van uw opdracht voor een aanvraagdienst betreffende het eTA Canada. Uw gegevens worden niet verkocht of gebruikt voor andere commerciële doelen. Toch brengt het verwerken van persoonsgegevens altijd risico’s met zich mee. Ook als alle voorzorgsmaatregelen worden opgevolgd. VisumBuitenland.nl kan bijvoorbeeld geen invloed uitoefenen op de hierboven genoemde overheidsinstanties en wat zij met uw persoonsgegevens doen. Hierover leest u meer in het privacybeleid.

Geen antwoorden gevonden op basis van uw trefwoorden... Laat alle vragen zien of probeer het opnieuw.
Of neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het eTA voor Canada. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een eTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (7 CAD per eTA, via onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 7 CAD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 25,22 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een eTA Canada is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.