Nieuwsbericht | | 02-01-2018 | ±3 minuten leestijd

Veel Nederlanders die in het verleden in Canada hebben gewoond hebben problemen bij het aanvragen van een eTA Canada. Daardoor mogen ze op korte termijn Canada niet meer inreizen.

Gevolgen van een oude emigratiestroom

Na de Tweede Wereldoorlog emigreerde een op de twintig Nederlanders naar welvarendere landen. Het ging hierbij hoofdzakelijk om Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Het deel van de Nederlanders dat besloot naar Canada te emigreren kreeg van de Canadese overheid de status ‘permanent resident’ toegewezen. Een behoorlijk aantal van deze emigranten verhuisden later weer terug naar Nederland. Daarbij werd voor veel van deze terugkerende Nederlanders de status ‘permanent resident’ in Canada nooit officieel opgezegd. Dit zorgt nu voor problemen wanneer ze weer naar Canada willen reizen.

eTA zorgt voor problemen

Europeanen die naar Canada willen reizen voor vakantie, familiebezoek of werk zijn tegenwoordig verplicht een eTA aan te vragen. Dat is een elektronische reistoestemming om Canada in te mogen reizen. Een vereiste voor het aanvragen van een eTA in het eTA formulier is dat de aanvrager geen inwoner is van Canada. Inwoners van Canada kunnen immers eenvoudigweg met hun Canadese paspoort naar Canada reizen. Het probleem is echter dat veel Nederlanders die in het verleden in Canada hebben gewoond nu niet meer beschikken over een geldig Canadees paspoort. Omdat ze vaak al weer jaren in Nederland wonen beseffen veel mensen ook niet dat ze door de Canadese overheid nog steeds officieel als inwoner worden gezien. Het gevolg: door hun Canadese ‘permanent resident’ status kunnen deze reizigers geen eTA aanvragen en doordat ze geen Canadees paspoort meer bezitten kunnen ze ook niet als Canadees naar Canada reizen. Lees hier meer over de voorwaarden van het eTA.

TorontoHeeft u in het verleden in Canada gewoond? Dan heeft u waarschijnlijk nog steeds de ‘permanent resident’ status

Tijdrovende oplossingen

Er zijn vier oplossingen mogelijk voor deze groep mensen, om alsnog naar Canada te mogen reizen. Alle oplossingen zijn echter omslachtig en tijdrovend.

Oplossing 1

De eerste mogelijkheid is het aanvragen van een Permanent Resident Travel Document (PRTD). Alleen personen die in de afgelopen vijf jaar minimaal twee jaar in Canada gewoond hebben kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. Het PRTD kan bij elk Canadees Visa Application Center worden aangevraagd.

Oplossing 2

De tweede mogelijkheid is het opnieuw aanvragen van een Canadees paspoort. Dit is te regelen via het Canadese consulaat in Nederland (of België). Behalve dat hier kosten en aanvullende voorwaarden aan zijn verbonden is dit een tijdrovende oplossing.

Oplossing 3

De derde mogelijkheid is het laten vervallen van de ‘permanent resident’ status. Het invullen van twee formulieren is hiervoor voldoende en hieraan zijn geen kosten verbonden. Toch is ook deze mogelijkheid voor veel reizigers geen geschikte oplossing; het Canadese consulaat verwerkt deze formulieren handmatig, wat soms lang duurt. Ook vervallen veel opgebouwde rechten als gevolg van het laten vervallen van de 'permanent resident' status, zoals het recht op een pensioenuitkering.

Oplossing 4

Als laatste mogelijkheid kan ervoor gekozen worden om naar de Verenigde Staten te vliegen (daarvoor is wel een ESTA nodig), zo dicht mogelijk bij de bestemming in Canada. En vervolgens per auto, bus of trein de grens naar Canada over te steken. Reizigers met een Nederlands paspoort hebben daarvoor geen eTA nodig.

Reizigers die op korte termijn naar Canada willen vliegen en erop hadden gerekend snel een eTA te kunnen aanvragen komen hierdoor geregeld voor erg vervelende consequenties te staan. Canada inreizen op korte termijn is dan namelijk onmogelijk.

Nu actie ondernemen

Heeft u ooit in Canada gewoond en bestaat de kans dat u weer ooit naar Canada wilt reizen? Dan is het verstandig alvast uw ‘permanent resident’ status op te zeggen of een andere van bovenstaande opties te kiezen. Tegen de tijd dat u dan naar Canada wilt reizen kunt u dan eenvoudig en snel een eTA Canada aanvragen of met uw Canadese paspoort, of Permanent Resident Travel Document op pad.