Heb ik een visum voor Canada nodig?

Canada heeft een visumplicht. Elke reiziger die per vliegtuig naar Canada reist, moet bij aankomst een visum kunnen tonen. Er worden slechts twee uitzonderingen gemaakt. Wie in het bezit is van een Canadees of Amerikaans paspoort, hoeft geen visum Canada aan te vragen. En wie over een eTA Canada beschikt, heeft ook geen visum nodig.

De visumplicht geldt ook voor kinderen. En ook voor het maken van een overstap via een Canadese luchthaven.

Arriveert u niet per vliegtuig in Canada, maar per (cruise)schip, bus, trein, auto of een ander vervoermiddel via landsgrenzen? Als u de nationaliteit heeft van een land in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, dan heeft u daarvoor geen visum en ook geen eTA nodig.

 • Vaak voldoet een eTA in plaats van een visum Canada

  Het eTA (electronic Travel Authorization) is geen visum, maar lijkt daar wel op. Een eTA Canada is eenvoudiger aan te vragen dan een visum. Ook zijn de aanvraagkosten voor een eTA lager. Voor een visum moet u meestal een afspraak maken bij Visa Application Centre (VAC). Terwijl u een eTA eenvoudig online kunt aanvragen. Een eTA-aanvraag wordt meestal binnen een dag goedgekeurd, terwijl een visum voor Canada doorgaans enkele weken op zich laat wachten.


  De meeste toeristen en zakenreizigers voldoen aan de volgende voorwaarden van het eTA Canada en hoeven daardoor geen ingewikkelde visumprocedure te doorlopen:


  • U vliegt naar Canada voor een verblijf van maximaal een halfjaar
  • Uw reisdoel is toeristisch, zakelijk of het maken van een overstap
  • U heeft de nationaliteit van een EU-land, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of een van deze landen

  U kunt uw eTA Canada hier eenvoudig aanvragen


 • Kies het juiste visum en vraag het tijdig aan

  Is het eTA Canada niet geschikt voor uw reisplannen? Dan kunt u een visum aanvragen. Begin tijdig met de voorbereiding. De levertijd van een visum kan (afhankelijk van het type) oplopen tot enkele weken of maanden.

  Lees hieronder welk visumtype u nodig heeft. Helemaal onderaan deze pagina leest u ook hoe u het benodigde visum kunt aanvragen.

 • Bezoekersvisa - voor een tijdelijk verblijf in Canada

  Binnen de categorie bezoekersvisa (‘Visitor Visa’) bestaan vier visumtypes: het toeristenvisum, het zakenvisum, het supervisum, en het transitvisum. Daarover vindt u alle informatie in de onderstaande tabel. Merk op dat het werkvisum, studievisum en het working holiday visum niet binnen de categorie bezoekersvisa vallen.

  Voorwaarden die voor elk bezoekersvisum gelden

  Als u een bezoekersvisum wilt aanvragen, moet u rekening houden met enkele regels. Allereerst heeft u een paspoort nodig, dat geldig moet zijn tot en met de dag waarop u Canada verlaat. Verder moet u al bij aankomst aannemelijk kunnen maken dat u van plan bent Canada weer te verlaten. Dat doet u bijvoorbeeld door documenten te tonen waaruit blijkt dat u buiten Canada een baan, huis of familie heeft. Ook moet u kunnen aantonen dat u voldoende financiële middelen heeft om uw verblijf in Canada en de terugreis te bekostigen. Ten slotte moet u in goede gezondheid zijn, mag u geen strafblad hebben en mag u nooit een visumgerelateerde wet overtreden hebben, in welk land dan ook.

  Toelichting en vereisten per type bezoekersvisum

  Behalve de bovenstaande vereisten, kent elk visumtype binnen de categorie bezoekersvisa ook eigen voorwaarden. Zie daarvoor de beschrijvingen in de onderstaande tabel.

  Het toeristenvisum

  Met een toeristenvisum (‘Tourist Visa’) kunt u tot zes maanden in Canada op vakantie.

  Nadat uw aanvraag door de immigratiedienst is behandeld ontvangt u een visum waarmee u eenmaal (single entry) of een onbeperkt aantal keer (multiple entry) naar Canada kunt reizen. U kunt niet zelf kiezen tussen deze twee varianten, deze beslissing wordt gemaakt door de immigratiedienst.

  Het grootste verschil tussen het toeristenvisum en het eTA Canada is de geldigheidsduur. Een toeristenvisum is 10 jaar geldig en een eTA is 5 jaar geldig. In de praktijk is het verschil vaak kleiner, omdat de geldigheidsduur van beide reistoestemmingen ook verloopt wanneer het paspoort haar geldigheid verliest.

  Aandachtspunten bij het toeristenvisum:

  • Heeft u de nationaliteit van Nederland, België, een ander land in de Europese Unie, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Vraag dan geen toeristenvisum aan, maar een eTA Canada.
  Het zakenvisum

  Met een zakenvisum (‘Business Visa’) mag u tot zes maanden in Canada verblijven met een zakelijk reisdoel.

  Met een zakenvisum mag u wel:

  • zakelijke bijeenkomsten bijwonen
  • zakelijke deals sluiten of onderhandelen
  • zakelijke locaties bezichtigen
  • zakelijke trainingen volgen

  Met een zakenvisum mag u niet:

  • de Canadese arbeidsmarkt betreden
  • diensten leveren aan Canadese organisaties

  Wilt u tijdens uw zakenreis ook diensten leveren? Dan moet u naast uw zakelijke visum (of eTA) ook een werkvergunning aanvragen.

  Aandachtspunten bij het zakenvisum:

  • Als u op zakenreis naar Canada gaat, moet u kunnen aantonen dat uw belangrijkste inkomstenbron en belangrijkste werklocatie buiten Canada liggen.
  • Ook heeft u een uitnodigingsbrief nodig van een (potentiële) zakenpartner in Canada en een opdrachtbrief van uw werkgever buiten Canada.
  • Heeft u de nationaliteit van Nederland, België, een ander land in de Europese Unie, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Vraag dan geen zakenvisum aan, maar een eTA Canada.
  Het supervisum voor ouders en grootouders

  Met het supervisum voor ouders en grootouders (‘Parents and Grandparent (PGP) Super Visa’) mag u tot vijf jaar aaneengesloten in Canada verblijven.

  Het supervisum wordt alleen toegekend als uw kind of kleinkind in Canada woont en daar de status ‘Permanent Resident’ of ‘Citizen’ heeft.

  Ook moet uit een medisch onderzoek blijken dat u gezond genoeg bent om naar verwachting geen grote belasting te leggen op de gezondheidszorg in Canada.

  Aandachtspunten bij het supervisum:

  • U heeft een uitnodigingsbrief nodig die is geschreven en ondertekend door uw kind of kleinkind. Daarin moet staan dat hij/zij u indien noodzakelijk financieel zal ondersteunen tijdens uw verblijf.
  • U moet een zorgverzekering afsluiten bij een Canadese verzekeraar, voor ten minste een jaar na aankomst en met een minimale dekking van 100.000 CAD. Bij aankomst moet u hiervan een bewijs overhandigen.
  Het transitvisum voor een overstap in Canada

  Met het gratis aan te vragen transitvisum mag u een overstap maken op een internationale luchthaven van Canada.

  Uw verblijf in Canada mag maximaal 48 uur duren en in die tijd mag u geen andere activiteiten uitvoeren dan noodzakelijk voor uw overstap.

  Het visum is alleen geschikt voor een overstap per vliegtuig. Het is dus niet geschikt als u per bus, auto, trein, of schip in Canada arriveert.

  Aandachtspunten bij het transitvisum:

  • Heeft u de nationaliteit van Nederland, België, een ander land in de Europese Unie, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan kunt u geen transitvisum aanvragen. In dat geval heeft u een eTA Canada nodig.

  Bezoekersvisum meestal niet nodig

  Europese toeristen en zakenreizigers hebben de visa in de bovenstaande tabel meestal niet nodig. In plaats daarvan kan een eTA worden aangevraagd, waarmee het ook mogelijk is om tot zes maanden in Canada te verblijven voor een vakantie, zakenreis, overstap of bezoek aan vrienden of familie. Controleer of u voldoet aan de voorwaarden van het eTA Canada en bespaar u de moeite van de aanvraagprocedure van een Canadees visum.
  Lees meer over het aanvragen van uw eTA Canada

 • Werkvisa - voor tijdelijk werk in Canada

  Het werkvisum wordt ook wel work permit of werkvergunning genoemd. Verwar het werkvisum niet met het zakenvisum. Een werkvisum is bedoeld voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Canada willen gaan werken voor een Canadese werkgever. Dat is niet toegestaan met een zakenvisum.

  Er zijn twee varianten van het werkvisum: er is een open work permit en een employer-specific work permit. Met een open werkvergunning heeft u de mogelijkheid om bij verschillende Canadese werkgevers in dienst te treden. Met een werkgeversspecifieke werkvergunning moet u aan specifiekere voorwaarden voldoen. Bij deze vergunning wordt vooraf bepaald bij welke Canadese werkgever u in dienst treedt, op welke locatie(s) u mag werken en hoelang u daar mag werken.

  Voorwaarden
  U kunt alleen een werkvergunning voor Canada aanvragen als u een baan aangeboden heeft gekregen door een Canadese werkgever. Dit moet u kunnen bewijzen met een officiële uitnodiging of een (concept)contract. Zowel voor het open work permit als voor het employer-specific work permit moet u minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft geen strafrechtelijk verleden en vormt op geen enkele manier een gevaar voor de algemene veiligheid in Canada. Wanneer u om aanvullende documenten wordt gevraagd als bewijs, moet u deze kunnen aanleveren
  • U bent bereid mee te werken aan een medisch onderzoek als dit van u gevraagd wordt. Het is essentieel dat u in goede gezondheid verkeert.
  • U moet kunnen aantonen dat u Canada weer zult verlaten wanneer de geldigheid van de werkvergunning verstreken is.
  • U moet uzelf en eventuele familieleden gedurende uw gehele verblijf in Canada kunnen voorzien in de kosten van levensonderhoud.
  • De werkgever waar u in dienst wenst te treden moet hebben voldaan aan de voorwaarden om buitenlandse werknemers aan te nemen.

  Als u nog in afwachting bent van een permanente verblijfsvergunning voor Canada, maar wel al een baan aangeboden heeft gekregen bij een Canadese werkgever, mag u met een werkvergunning alvast beginnen met werken. Houd er rekening mee dat een werkvergunning geen reisvergunning is. Dit betekent dat u, naast een work permit, ook een geldig eTA of andere geldige reistoestemming moet hebben. Bij het aanvragen van een werkvergunning ontvangt u automatisch een eTA, of krijgt u de mogelijkheid om een andere geldige reistoestemming aan te vragen.

 • Studievisa - voor het volgen van een studie in Canada

  Officieel is het study permit geen visum voor Canada, maar een vergunning om in Canada te mogen studeren. Deze vergunning op zich is dan ook niet voldoende om naar Canada te mogen reizen. Reizigers ontvangen bij toekenning van het studentenvisum echter automatisch ook een geldige (elektronische) reistoestemming. Komt u normaal gesproken in aanmerking voor een eTA Canada? Dan ontvangt u deze automatisch bij uw study permit. Voldoet u niet aan de voorwaarden van het eTA? In dat geval ontvangt u een tijdelijk verblijfsvisum om het land in te mogen reizen.

  Visum amerika uitleg

  Wanneer u Canada tussentijds verlaat, bijvoorbeeld voor een bezoek aan uw thuisland, moet u voor uw terugkeer naar Canada altijd controleren of u nog een geldig eTA heeft. Controleer bovendien of uw paspoort nog (lang genoeg) geldig is. Het eTA wordt niet automatisch vernieuwd of verlengd, ook niet wanneer uw studievergunning nog geldig is. Een nieuw eTA aanvragen kan eenvoudig via dit online aanvraagformulier.


  Mogelijkheden met het studentenvisum

  Met een study permit kunnen buitenlandse studenten een studie volgen in Canada. Gedurende de geldigheidsduur van de studievergunning mogen studenten in Canada naast hun studie ook on campus werken en off campus wonen. Het is dus niet toegestaan om een bijbaan te zoeken buiten de universiteitscampus, maar studenten mogen tijdens de studie wel buiten dit gebied wonen. Alleen tijdens schoolvakanties mogen studenten fulltime werken. Buiten de schoolvakanties om mogen ze per week maximaal 20 uur werken.

  Voorwaarden voor het studentenvisum Canada

  Voordat u een study permit kunt verkrijgen, moet u definitief ingeschreven staan bij een erkend Canadees onderwijsinstituut. Dit moet u kunnen bewijzen met een officiële acceptatiebrief, een zogeheten letter of acceptance. Het is daarom niet mogelijk om alvast een studentenvisum aan te vragen als u nog in afwachting bent van een toelating tot een universiteit of college.

  Een andere voorwaarde voor het studentenvisum is dat u geen strafblad heeft en op geen enkele manier een gevaar vormt voor de Canadese samenleving. Hierbij wordt ook gekeken of de aanvrager zowel fysiek als mentaal in goede gezondheid verkeerd. Het is verplicht om mee te werken aan een medisch onderzoek als hierom gevraagd wordt.

  Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u zowel het collegegeld als uw verblijf en reiskosten volledig kunt financieren.

 • Het Working Holiday Program - voor een combinatie van vakantie en werken

  Reizigers in de leeftijd van 18 tot 30 jaar kunnen eenmalig gebruikmaken van de mogelijkheid om met een Working Holiday visum naar Canada te reizen voor een werkvakantie. Met dit visum kunt u tijdelijk in Canada werken om zo uw vakantie of rondreis in het land te kunnen bekostigen. Het visum is zeer gewild, maar helaas beperkt te verkrijgen. Het is daarom verstandig om dit visum op tijd aan te vragen.

 • Verblijfvergunningen - voor een permanent verblijf in Canada

  Er zijn meerdere manieren om een permanente verblijfsvergunning voor Canada te verkrijgen. Aan elke mogelijkheid tot permanent inwonerschap zijn echter strenge voorwaarden verbonden. Veel aanvraagprocedures werken met een puntensysteem. Hoe meer punten een aanvrager scoort, hoe meer kans diegene maakt om een PR-status te verkrijgen. In het overzicht hieronder ziet u de verschillende manieren waarop men in aanmerking kan komen voor een permanente verblijfsvergunning.

  Express EntryHet Express Entry systeem kent drie programma’s. De Canadian Express Class is bedoeld voor gekwalificeerde arbeiders met eerdere werkervaring binnen Canada.
  Het Federal Skilled Worker Program is bedoeld voor gekwalificeerde werknemers met voldoende eerdere, relevante werkervaring in het buitenland.
  De derde is het Federal Skilled Trades Program en heeft veel gemeen met het vorige programma. Ook dit programma is bedoeld voor bekwame werknemers in een gekwalificeerd beroep dat voorkomt op de lijst van NOC beroepen (National Occupational Classification).
  Provincial NomineeAls u in aanmerking komt voor een visum via het Express Entry systeem, is het ook mogelijk om uw aanvraag indienen via het Provincial Nominee Program. Hiermee vraagt u een permanente verblijfsvergunning aan voor een specifieke provincie van Canada om bij te dragen aan de economie van die specifieke regio of provincie. De voorwaarden kunnen per provincie verschillen.
  Start-up visaHet start-up visum is bedoeld voor buitenlanders die een innovatief bedrijf op willen starten in Canada dat banen creëert voor de Canadese bevolking en dat kan concurreren op globaal niveau.
  Self-employed Persons ProgramVoor ZZP’ers in de culturele sector of in de sport heeft Canada het Self-employed Persons Program. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u kunnen aantonen dat u aanzienlijk zult bijdragen aan de cultuur of sport in het land.
  OverigEr zijn nog andere mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een PR-status. Zo zijn er programma’s voor vluchtelingen of voor arbeiders die fulltime werken in de agriculturele sector, maar ook speciale programma’s om een tijdelijke verblijfsvergunning om te zetten in een permanente verblijfsvergunning. Deze laatste is een veelgebruikte manier om een PR-status te verkrijgen.

  De status van permanent resident van Canada verloopt nooit vanzelf. Ook niet als uw Canadese documenten (al lang) verlopen zijn. Als uw permanente verblijfsdocument voor Canada verloopt terwijl u zich buiten Canada bevindt, dient u een nieuw document aan te vragen voor u terug kunt keren naar Canada. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om een eTA, visum of andere tijdelijke verblijfsvergunning aan te vragen terwijl u de status heeft van permanent resident. Als u toch met een eTA naar Canada wilt reizen, zult u uw PR-status op moeten zeggen. Dit kan online via de website van de Canadese immigratiedienst.

 • Hoe u het visum Canada kunt aanvragen

  In tegenstelling tot een eTA, dat gemiddeld binnen 5 dagen wordt toegekend, kan het weken tot maanden duren voordat u een visum voor Canada ontvangt. Daarom moet u ruim op tijd beginnen met het indienen van uw visumaanvraag. Dit geldt ook als u zich al in Canada bevindt en een nieuw visum of een verlenging van uw huidige visum aanvraagt. Als u ruim voor de vervaldatum van uw huidige visum een verlengingsverzoek indient, krijgt u in de meeste gevallen toestemming om na het verlopen van de geldigheid van het visum in Canada te blijven tot u het nieuwe visum heeft. Als het nieuwe visum wordt afgewezen, moet u het land uiteraard verlaten.

  Online aanvragen of afspraak maken

  Zowel de aanvraagprocedure van het eTA Canada als die van de tijdelijke verblijfsvisa verloopt volledig online. Ook de permanente verblijfsvergunningen die vallen onder het Express Entry systeem zijn online aan te vragen. Dat de aanvraagprocedure online verloopt, betekent dat u alle benodigde informatie en documenten online kunt aanleveren, zonder een afspraak te maken bij een Visa Application Centre (VAC).
  Houd er rekening mee dat u in veel gevallen meerdere documenten en bewijzen zult moeten aanleveren. Het is verstandig om dit van tevoren goed uit te zoeken, zodat u bij het starten van de aanvraag direct de juiste gegevens bij de hand heeft. Het is verstandig om uw aanvraag minstens tweemaal te controleren voordat u deze indient. Na het indienen is het in de meeste gevallen namelijk niet meer mogelijk om uw aanvraag aan te passen.

  Voor het eTA Canada hoeven geen documenten aangeleverd te worden. U hoeft slechts het online-aanvraagformulier in te vullen. Ook in dit geval is het belangrijk om alle ingevulde gegevens nauwkeurig op juistheid te controleren.

  Visumaanvragen niet bij de ambassade van Canada
  De Canadese ambassades van Nederland en België houden zich niet bezig met de verwerking van visumaanvragen. Voor het aanvragen van een fysiek visum voor Canada kunnen reizigers terecht bij een Visa Application Centre (VAC), dat zowel in Den Haag en Brussel op loopafstand van de ambassade gevestigd is. Op de pagina over de ambassades van Canada in Den Haag en Brussel vindt u uitgebreidere informatie over de dienstverlening van deze ambassades en waar u een visum Canada aan kunt vragen.

 • Minimaliseer de kans dat uw visumaanvraag wordt afgekeurd

  Voor elke visumcategorie geldt dat aanvragers aan bepaalde specifieke voorwaarden moeten voldoen. Het is daarom uiterst belangrijk om u goed in te lezen over alle voorwaarden voor het visum dat u wenst aan te vragen. Als u niet van plan bent om langer dan 6 aaneengesloten maanden in Canada te verblijven, kunt u in veel gevallen ook een eTA aanvragen. Het eTA is goedkoper, sneller en makkelijker aan te vragen dan een visum voor Canada. Controleer daarom of u aan de voorwaarden van het eTA Canada voldoet voordat u een visum aanvraagt.

  Naast het niet voldoen aan de specifieke voorwaarden voor een bepaald visum, zijn er een aantal algemene, veelvoorkomende redenen waarom een visumaanvraag kan worden afgekeurd:

  • De gezondheid van de aanvrager wordt als onvoldoende beoordeeld aan de hand van een bekende medische aandoening of het resultaat van een medisch onderzoek.
  • De aanvrager wordt ervan verdacht met een ander doel naar Canada te reizen dan bij de visumaanvraag is aangegeven of niet van plan te zijn het land weer te verlaten.
  • De aanvrager vormt mogelijk een gevaar voor de veiligheid van de Canadese bevolking. Dit kan het geval zijn als de aanvrager een strafrechtelijk/crimineel verleden en/of een strafblad heeft.
  • De aanvrager is in het verleden de toegang tot Canada ontzegd.
  • De aanvrager is niet in staat aan te tonen over voldoende financiële middelen te beschikken om zowel het levensonderhoud en verblijf in Canada als de terugreis te bekostigen.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het eTA voor Canada. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een eTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (7 CAD per eTA, via onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 7 CAD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 20,20 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een eTA Canada is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.