Nieuwsbericht | | 20-06-2023 | ±5 minuten leestijd

Op zondag 11 juni 2023 zijn Kenia en Djibouti overeengekomen dat alle visumbeperkingen tussen de twee landen worden opgeheven. Dit betekent dat burgers uit beide landen onderling visumvrij kunnen reizen. Dit geldt dus niet voor reizigers uit andere landen. Nederlandse en Belgische reizigers moeten voor een reis naar een van deze landen nog steeds een visum aanvragen.

Visumvrij reizen tussen Kenia en Djibouti mogelijk

Tijdens een bijeenkomst van de Intergovernmental Authority on Development (IGAD) op zondag 11 juni 2023, zijn de Keniaanse president William Ruto en de president van Djibouti, Ismail Guelleh, overeengekomen om onderling alle visumvereisten voor de burgers van het andere land af te schaffen. Dit betekent dat reizigers met de nationaliteit van Kenia of Djibouti niet langer een visum hoeven aan te vragen als ze tussen de twee landen willen reizen. De beslissing werd genomen om vrijer personenverkeer tussen de landen in de Oost-Afrikaanse regio mogelijk te maken. Ook moet het visumvrij reizen de handel en daarmee de economische banden versterken en zorgen voor meer luchtverkeer tussen de twee landen.

Kenia wil handelsbanden versterken

Om de economische positie van Kenia en Djibouti te versterken, hebben de staatshoofden van allebei de landen toegezegd de nodige maatregelen te zullen treffen om ervoor te zorgen dat beide landen kunnen profiteren van deze wederzijdse visumovereenkomst. Zo heeft de Keniaanse president verklaard arbeidsovereenkomsten te zullen sluiten met Djibouti om de arbeidsmigratie tussen beide landen verder te waarborgen. Ook heeft Kenia toegezegd Djibouti te zullen ondersteunen in de verbetering van de kennis van de Engelse taal in de vorm van cursussen en het aanstellen van adequaat opleidingspersoneel. Djibouti zal op zijn beurt iets vergelijkbaars doen voor Kenia op het gebied van Franse taalscholing.

Versterking van de economische banden met buurlanden

Kenia is al langere tijd bezig met het verbeteren van de economische banden met zijn buurlanden. Visumversoepelingen zijn hier een onderdeel van. Wanneer het gemakkelijker wordt om een land te bezoeken, bijvoorbeeld omdat er geen visum nodig is, zullen reizigers dit ook eerder doen. Een logisch gevolg hiervan is dat er meer gereisd wordt en er dus meer geld wordt uitgegeven in de regio, wat goed is voor de economie van meerdere Oost-Afrikaanse landen.

Met de recentelijke toevoeging van Djibouti aan de lijst van landen met een overeenkomst voor visumvrij reizen met Kenia, zijn er in totaal 45 Afrikaanse landen waar Keniaanse reizigers naartoe kunnen reizen zonder dat ze een visum hoeven aan te vragen of waarvoor ze alleen een visa on arrival nodig hebben. Kenia schafte op zijn beurt in januari onder andere de visumplicht af voor reizigers uit Zuid-Afrika en deed in februari hetzelfde voor reizigers uit Eritrea.

EA-toeristenvisum draagt bij aan stabiliteit Oost-Afrika

In 2014 werd het East Africa Tourist Visa geïntroduceerd, een regionaal visum waarmee reizigers meerdere Oost-Afrikaanse landen kunnen bezoeken. Tot de deelnemende landen behoren op dit moment Kenia, Oeganda en Rwanda. Er zijn gesprekken gaande om ook Tanzania toe te laten tot het East Africa Tourist Visa-programma. Of ook Djibouti zich in de toekomst bij het programma zal aansluiten, is nog niet bekend. Het gezamenlijke visum is bedoeld om het toerisme te bevorderen door reizen te vergemakkelijken en om de economische integratie in de regio te stimuleren. Het toeristenvisum voor Oost-Afrika kan dus op verschillende manieren bijdragen aan de stabiliteit van de regio, ondanks dat de directe impact lastig te bepalen is.

Toerisme levert belangrijke bijdrage aan de economie

Ten eerste stimuleert het visum het toerisme en de toeristische sector levert een belangrijke bijdrage aan de economie van de verschillende Oost-Afrikaanse landen. Door het stimuleren van het toerisme helpt het East Africa Tourist Visa inkomsten te genereren, banen te creëren en de economische groei een boost te geven. Economische stabiliteit is op haar beurt nauw verbonden met de algemene regionale ontwikkeling, vermindert armoede en versterkt de sociale cohesie. Bovendien bevordert het toeristenvisum de samenwerking tussen de deelnemende landen. Het gelijktrekken van de inreisprocedures en het versoepelen van het personenverkeer tussen de verschillende landen dragen bij aan de bevordering van de onderlinge dialoog en regionale integratie.

Het visum stimuleert interactie

Het visum stimuleert ook de interactie tussen Oost-Afrikaanse burgers en internationale reizigers. Zulke interacties kunnen bijdragen aan culturele uitwisseling, wederzijds begrip en tolerantie, waardoor sociale spanningen afnemen en vreedzame co-existentie in de regio wordt bevorderd. Daarnaast biedt het EA-toeristenvisum de mogelijkheid meer gezamenlijke initiatieven en projecten tussen de deelnemende landen op te zetten.

Samenwerking op het vlak van natuurbehoud en verbetering van de infrastructuur kan leiden tot gedeelde voordelen en het gevoel van een gemeenschappelijk doel, wat de stabiliteit en samenwerking verder versterkt. Ten slotte kan een succesvol en goed geïmplementeerd visumprogramma bijdragen aan een verbetering van de perceptie en het imago van de Oost-Afrikaanse regio als veilige, toegankelijke en aantrekkelijke bestemming voor internationale toeristen. Een positief imago kan investeringen aantrekken, wat de regionale stabiliteit bevordert en internationale samenwerking in verschillende sectoren aanmoedigt.

Visum Kenia blijft verplicht voor Europese reizigers

De visumvrije regeling tussen Kenia en Djibouti geldt alleen voor reizigers met de nationaliteit van een van beide landen. Dit betekent dat alle andere internationale reizigers die naar een van deze landen willen reizen, voor vertrek een visum moeten aanvragen. Voor een reis naar Kenia kan dit snel en eenvoudig met behulp van een online aanvraagformulier.

Reizigers uit bijna alle Europese landen, waaronder Nederland en België, maar ook uit het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, hebben een visum Kenia nodig. De enige uitzondering hierop is Cyprus. Iedereen met de Cypriotische nationaliteit kan tot maximaal 90 dagen zonder visum in Kenia verblijven. Ook reizigers die in het bezit zijn van een geldig visum Kenia kunnen met dit visum maximaal 90 dagen in het land verblijven.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Kenia. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (52,53 USD per visum, via dis.ecitizen.go.ke). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 52,53 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 41,27 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Kenia is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.