Is uw visum Turkije verlopen en heeft u ook na de wijzigingen in de Turkse visumplicht sinds 2020 nog een visum nodig voor uw reis? Dan moet u een nieuw visum aanvragen voordat u weer naar het land kunt reizen. Dit kan zo vaak als u wilt, maar doe dit niet als uw aanvraag nog loopt. Het is echter niet nodig om te wachten tot uw vorige visum is verlopen om een nieuw visum aan te vragen. Bent u al in Turkije? Dan kunt u geen nieuwe aanvraag indienen, maar wel via de Turkse autoriteiten een verlenging proberen te regelen.

Visum verlopenVisum Turkije verlopen?

Let op: wilt u minder dan 90 dagen in Turkije verblijven? Voor een vakantie of zakenreis? Als u de nationaliteit heeft van Nederland, België, een ander land in de Europese Unie, of van Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of Noorwegen, dan heeft u daarvoor sinds 2020 geen visum meer nodig.

Wanneer verloopt het visum voor Turkije?

Er zijn een aantal mogelijke oorzaken waardoor uw visum Turkije kan verlopen:

  • De geldigheidstermijn van 180 dagen is verlopen
  • Het maximum aantal dagen dat u in Turkije mag verblijven, is bereikt
  • Uw paspoort is verlopen of niet lang genoeg meer geldig
  • Uw reisdoel wijzigt, bijvoorbeeld als u in Turkije wilt gaan wonen of studeren, of als u langer wilt blijven dan toegestaan met uw e-visum
  • U voldoet niet langer aan de voorwaarden van het visum Turkije
  • De Turkse overheid heeft de geldigheid van uw visum ingetrokken

Uitleg over de geldigheidstermijn en het maximum aantal dagen dat u in Turkije mag verblijven voordat het visum verloopt, vindt u op de pagina over de geldigheid van het visum Turkije. Bekijk op dit voorbeeld van het visum waar u kunt zien of de geldigheidstermijn is verlopen.

Het intrekken van de geldigheid van het visum door de Turkse overheid, om een andere reden dan het verlopen van de geldigheid, is een zeldzame aangelegenheid. Normaal gebeurt dit alleen wanneer reizigers een (zware) wetsovertreding hebben begaan, of in het geval de Turkse politie of immigratiedienst vermoedens hebben dat de reiziger dit zou hebben gedaan. Desondanks heeft de Turkse immigratiedienst het recht de geldigheid van visums te allen tijde per direct en zonder opgaaf van reden te laten vervallen/verlopen. Dit gebeurt echter alleen wanneer zij hier een aanleiding toe zouden zien.

Wat te doen als uw visum is verlopen?

Als uw visum verloopt terwijl u in Turkije bent

Als u tot na de datum waarop uw visum Turkije zal verlopen in Turkije wilt blijven, kunt u zich melden bij de lokale politie. Daar is het mogelijk een verlenging te regelen of een (permanente) verblijfsvergunning aan te vragen. Ook kunt u bij de lokale politie een toestemming aanvragen om uw reisdoel te veranderen. Bijvoorbeeld als u een toeristisch visum heeft en in Turkije wilt gaan studeren. De voorwaarden die aan verlenging en/of wijziging van het reisdoel zijn gesteld, zijn afhankelijk van de aard van de wijziging en de gewenste verblijfsduur. Als u al in Turkije bent op het moment dat uw visum Turkije is verlopen, kunt u zich in alle gevallen het beste melden bij de politie en vragen welke voorwaarden in uw geval gelden.

Als uw visum verloopt terwijl u niet in Turkije bent

Als u buiten Turkije bent op het moment dat uw visum zal verlopen, kunt u altijd een nieuw visum Turkije aanvragen. Dat kan voor veel van de reizigers die het e-visum aan kunnen vragen met het online aanvraagformulier op deze website. Dit visum voor Turkije is 180 dagen geldig, maar u mag in deze periode, afhankelijk van uw nationaliteit, 90 of 30 dagen in Turkije verblijven. In totaal, verspreid over meerdere reizen, als u een multiple-entry visum heeft, of eenmalig tijdens een aaneengesloten reis. Heeft u deze 90, of 30 dagen al verbruikt, maar zijn de 180 dagen geldigheid nog niet voorbij? Ook dan kunt u toch al een nieuw visum aanvragen. U hoeft dus niet te wachten tot de geldigheidsperiode van 180 dagen is verlopen. U kunt jaarlijks namelijk een onbeperkt aantal visa voor Turkije aanvragen.

Nu een (bijna) verlopen visum vervangen door een nieuwe

In het geval dat de Turkse immigratiedienst vermoedt dat u misbruik maakt van een visum en bijvoorbeeld feitelijk in Turkije woont door misbruik te maken van meerdere toeristenvisa met aaneengesloten geldigheid bij normaal gebruik, kan een nieuwe aanvraag afgekeurd worden. In dat geval ontvangt u na het verwerken van de aanvraag een mail met de mededeling dat uw aanvraag niet is gehonoreerd. U kunt zich in plaats hiervan melden bij het Turkse consulaat om alsnog een (ander soort) visum te verkrijgen dat wel past bij uw reisdoel en minder snel zal verlopen. Als uw aanvraag via deze website leidt tot een afkeuring, ontvangt u voor een eerste afgewezen aanvraag het volledige aankoopbedrag retour.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Turkije. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (36,05 USD per visum, via www.evisa.gov.tr). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 36,05 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 21,61 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Turkije is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.