De visumplicht voor Turkije bestaat al lange tijd voor alle Nederlandse en Belgische reizigers naar Turkije. De visumplicht geldt voor alle Nederlandse en Belgische zakelijke en toeristische reizigers. Sinds 2014 kan aan de visumplicht worden voldaan door online een visum Turkije aan te vragen

Let op: Wilt u minder dan 90 dagen in Turkije verblijven voor een vakantie of zakenreis? Als u de nationaliteit heeft van Nederland, België, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of een (ander) land in de Europese Unie, dan heeft u daarvoor sinds 2020 geen visum meer nodig. Sindsdien is de informatie op deze website over het visum voor Turkije niet meer bijgewerkt.

Voorbeeld Turks e-visumVoor Nederlanders en Belgen is het verplicht een visum Turkije aan te vragen voor alle zakelijke en toeristische reizen die ze naar Turkije maken

Digitaal visum

Veel reizigers naar Turkije weten niet hoe het zit met de visumplicht van Turkije. Tot 2014 hoefden toeristen en zakelijke reizigers hier namelijk niet over na te denken. Bij aankomst in Turkije merkten reizigers toen nog vanzelf dat ze in de rij moesten gaan staan bij de visumbalie. Bij deze balie konden visa worden aangevraagd en betaald, waarna ze direct op papier werden afgegeven. Omdat dit systeem voor enorm lange rijen zorgde, heeft de Turkse overheid besloten het visum Turkije digitaal te maken, waardoor het online kan worden aangevraagd.

Gezien het grote succes van het online aanvragen, heeft de Turkse overheid besloten dat toeristen en zakenreizigers vanuit Nederland en België verplicht zijn voor hun vertrek naar Turkije een online visumaanvraag in te dienen. Kortom: de visumplicht voor Turkije is ongewijzigd gebleven, maar het is wel belangrijk dat reizigers tijdig een visumaanvraag indienen.

Visumplicht voor wie?

Iedereen die niet in het bezit is van een Turks paspoort en naar Turkije wil reizen valt onder de visumplicht. Hieronder vallen dus mensen die naar Turkije reizen voor vakantie, zaken, studie, werk, familiebezoek, emigratie, etc. Het bestaan van de visumplicht houdt echter niet in dat iedereen die onder de visumplicht valt hetzelfde visum Turkije dient aan te vragen. In het kort zijn er twee categorieën: het online aan te vragen e-visum en het niet online aan te vragen reguliere visum.

Visumplicht voor het e-visum

De eenvoudigste manier om aan de visumplicht te voldoen, is door online een e-visum Turkije aan te vragen. Aanvragen kan heel eenvoudig door op deze website het aanvraagformulier in te vullen en de bijbehorende betaling te voldoen. Het e-visum wordt dan per e-mail toegestuurd. Lees hier meer over hoelang dit visum geldig is, de voorwaarden van het visum Turkije of wanneer het visum kan verlopen.

Het is echter niet voor alle reizigers mogelijk een e-visum aan te vragen; dit kan alleen als:


De reis een zakelijk of toeristisch doel heeft.


De reiziger korter dan 90 dagen in Turkije verblijft.De reiziger niet in Turkije wil gaan werken. Lees meer over werken in Turkije met een visum.


De reiziger niet in Turkije wil gaan studeren.


De reiziger niet in Turkije wil gaan wonen.

Visumplicht voor het reguliere visum

Indien om één of meerdere van bovenstaande redenen niet met het e-visum aan de visumplicht kan worden voldaan, is het mogelijk een (fysiek) visum Turkije aan te vragen. Dit kan niet online, maar dient te gebeuren bij het Turkse consulaat. Toekenning van een aanvraag voor het fysieke visum laat vaak enkele dagen tot weken op zich wachten. Veel langer dus, dan het online aan te vragen e-visum. Ook moet de reiziger zichzelf melden bij het consulaat om het fysieke visum in het paspoort aan te laten brengen. Het aanvragen van een fysiek visum Turkije is dan ook alleen aan te raden indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van het e-visum. Bijvoorbeeld wanneer de reiziger in dienst wil treden van een Turkse werkgever of in Turkije wil gaan wonen of studeren.

Erg belangrijk

Turkije hanteert een zeer strikte visumplicht. Reizigers die niet over een geldig visum Turkije beschikken, krijgen dan ook geen toegang tot Turkije. Zorg dan ook dat u bij het reizen naar Turkije altijd voldoet aan de visumplicht en een visum of e-visum bezit.