Ook in Australië zijn strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan. Visums voor Australië kunnen in veel gevallen niet meer worden gebruikt, al gelden er enkele uitzonderingen. Lees op deze pagina welke invloed corona heeft op uw reisplannen en uw visum Australië. Geactualiseerd op 16-09-2021.

Is er corona in Australië?

Ja. Per 16 september 2021 zijn er 80.402 besmettingen geconstateerd en 1.128 personen overleden aan corona in Australië. Er zijn in Australië ongeveer 24 miljoen vaccins gezet - op een bevolking van 25,36 miljoen - maar daarmee zijn nu nog steeds maar ongeveer 9 miljoen inwoners volledig gevaccineerd. In principe mag iedereen die dat wil zich gratis laten vaccineren - ook reizigers met een tijdelijk visum - onder voorwaarde dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn.

Hoewel het virus in het land sinds oktober 2020 relatief goed onder controle leek te zijn, lopen de besmettingen sinds juli weer in snel tempo op, met name in de deelstaat New South Wales. In Sydney geldt ten minste tot eind september een strenge lockdown, Australian Capital Territory is zelfs nog minimaal tot 15 oktober in lockdown. De Australische deelstaten en territoria nemen verschillende maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

Worden er momenteel visumaanvragen goedgekeurd?

Momenteel is het nog steeds mogelijk om een aanvraag voor het eVisitor visum Australië in te dienen. Dit visumtype is geschikt voor zakenreizen en vakanties. De goedkeuring van de aanvraag laat echter nog op zich wachten, waarschijnlijk tot het moment dat het inreisverbod wordt opgeheven. Aangezien het visum Australië een jaar geldig is, kan het al worden aangevraagd voor een reis in de komende 12 maanden.
Alvast een visum Australië aanvragen

Kan ik mijn visum Australië nog gebruiken gedurende de coronacrisis?

Voorlopig worden vanwege corona géén reizigers toegelaten tot Australië. Er worden slechts drie uitzonderingen gemaakt:

  • Allereerst voor inwoners van Australië. Hieronder wordt verstaan: personen die zelf de Australische nationaliteit hebben of ‘permanent resident’ van Australië zijn.
  • Ten tweede voor directe familie van personen met de Australische nationaliteit en personen met de ‘permanent resident’ status. Onder “directe familie” verstaan de Australische autoriteiten echtgenoten, de facto partners van personen met de Australische nationaliteit en personen met de ‘permanent resident’ status, afhankelijke kinderen (dus minderjarige of gehandicapte kinderen die niet getrouwd zijn) en de wettelijke opvoeder van een afhankelijk kind.
  • En ten derde voor personen met de nationaliteit van Nieuw-Zeeland die in Australië wonen en personen die tenminste 14 dagen voor hun reis naar Australië in Nieuw-Zeeland zijn geweest.

Toestemmingsverklaring van de Australische overheid

Reizigers die hier niet onder vallen en een dringende reden hebben om naar Australië te reizen en directe familieleden van personen met de Australische nationaliteit of van inwoners van Australië kunnen een uitzondering op het inreisverbod aanvragen bij het Australische Department of Home Affairs. Zij hebben een speciale toestemming nodig van de immigratiedienst, naast een geldig visum. Dit geldt bijvoorbeeld voor personen die in een cruciale sector werken of essentiële vaardigheden hebben om medische diensten te verlenen en voor personen die een andere dringende reden voor hun reis hebben, zoals een ernstig ziek familielid in Australië.

De toestemming moet indien mogelijk tenminste twee weken, maar niet langer dan 3 maanden voor de geplande reis aangevraagd worden. Het formulier voor de toestemmingsverklaring (“border exception”) kan zowel voor als ook na de visumaanvraag ingediend worden.

Overstap of tussenlanding in Australië

Overstappen in Australië is wel mogelijk voor reizigers uit landen die zonder visum in Australië kunnen overstappen, waaronder Nederland en België en voor reizigers met een transitvisum. Deze reizigers moeten wel beschikken over een ticket voor de doorreis en mogen maximaal 72 uur in Australië blijven. Bij een overstap van 8 tot 72 uur moeten reizigers in quarantaine tot hun volgende vlucht.

Het coronavirus (Covid-19) zorgt voor grote belemmeringen van het reizen met een visum AustraliëHet coronavirus (Covid-19) zorgt voor grote belemmeringen voor het reizen met een visum Australië

Wanneer kan ik weer naar Australië reizen?

Het is nog niet bekend wanneer u weer naar Australië kunt reizen met een regulier visum. Begin mei 2021 werd aangekondigd dat de Australische overheid de grenzen mogelijkerwijs nog tot in 2022 gesloten zal houden voor buitenlandse reizigers. Er wordt onderzocht of de reisbeperkingen voor studenten en andere langetermijnbezoekers versoepeld kunnen worden. Houd deze pagina in de gaten als u op de hoogte wilt blijven van de maatregelen en de restricties op het gebruik van het visum Australië.

Wilt u een e-mail ontvangen zodra u weer normaal op reis kunt?
Vul hier uw e-mailadres in en blijf op de hoogte

Voorwaarden voor wie bij uitzondering naar Australië mag reizen

Alle reizigers moeten minstens 72 uur voor vertrek een verklaring (Australia Travel Declaration) invullen, ook reizigers die een uitzondering op het inreisverbod ontvangen hebben of die alleen in Australië overstappen. Deze wordt gebruikt om de contact-, vlucht- en gezondheidsgegevens van aankomende reizigers te verzamelen. Na het invullen van de verklaring ontvangt men een bevestiging per e-mail die bij aankomst (digitaal of geprint) voorgelegd moet worden. De Travel Declaration kan na het indienen niet meer aangepast worden. Als uw vluchtgegevens zijn gewijzigd of als u een fout heeft gemaakt, moet u de eerste verklaring verwijderen en een nieuwe indienen.

Bovendien is sinds 22 januari 2021 een negatieve PCR-testuitslag verplicht voor alle reizigers ouder dan 5 jaar (maximaal 72 uur voor vertrek doorgevoerd). Dit geldt ook voor reizigers die alleen overstappen. De verplichting geldt niet voor personen die positief getest zijn en een medische verklaring bij zich hebben, waaruit blijkt dat er minstens 14 dagen zijn verstreken sinds ze met corona besmet zijn en dat zij minstens 72 uur geen koorts of ademhalingsproblemen meer hebben, hersteld zijn van het coronavirus en niet meer besmettelijk zijn.

Na aankomst in Australië moet u altijd 14 dagen in quarantaine blijven om de kans op overdracht van corona te verkleinen. Reizigers moeten in een aangewezen faciliteit zoals een hotel bij de luchthaven in quarantaine. De "reisbubbel" tussen Nieuw-Zeeland en Australië is tijdelijk stopgezet. Quarantainevrije vluchten tussen Nieuw-Zeeland en Australië zijn ten minste tot 18 september opgeschort.

Terugreis naar Nederland

Sinds 8 augustus heeft u bij terugkeer naar Nederland vanuit Australië een test-, herstel- of vaccinatiebewijs nodig. Een PCR-test moet maximaal 48 uur voor vertrek zijn afgenomen, een antigeentest maximaal 24 uur. Er geldt een dringend advies om een zelftest af te nemen, voor u anderen ontmoet of weer naar uw werk gaat. Na een verblijf in Australië hoeft u in Nederland niet in quarantaine.

Disclaimer: de corona-maatregelen en -adviezen van de Nederlandse overheid alsmede de immigratiedienst van Australië wijzigen momenteel nog regelmatig. Er kan daarom geen garantie worden gegeven dat alle informatie over het visum Australië in tijden van corona in dit artikel continu volledig actueel is. Wel wordt geprobeerd dit artikel regelmatig up-to-date te houden door nieuwe informatie toe te voegen of aan te passen.