Ook in Australië zijn strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan. Visums voor Australië kunnen in veel gevallen niet meer worden gebruikt, al gelden er enkele uitzonderingen. Lees op deze pagina welke invloed corona heeft op uw reisplannen en uw visum Australië. Geactualiseerd op 15-10-2020.

Is er corona in Australië?

Ja. Per 15 oktober 2020 zijn er 27.326 besmettingen geconstateerd en 904 personen overleden aan corona in Australië.

Worden er momenteel visumaanvragen goedgekeurd?

Momenteel is het nog steeds mogelijk om een aanvraag voor het eVisitor visum Australië in te dienen. Dit visumtype is geschikt voor zakenreizen en vakanties. De goedkeuring van de aanvraag laat echter nog even op zich wachten, waarschijnlijk tot het moment dat het inreisverbod wordt opgeheven. Aangezien het visum Australië een jaar geldig is, kan het al worden aangevraagd voor een reis in de komende 12 maanden.
Alvast een visum Australië aanvragen

Kan ik mijn visum Australië nog gebruiken gedurende de coronacrisis?

Voorlopig worden vanwege corona géén reizigers meer toegelaten tot Australië. Er worden slechts drie uitzonderingen gemaakt. Allereerst voor inwoners van Australië. Hieronder wordt verstaan: personen die zelf de Australische nationaliteit hebben of ‘permanent resident’ van Australië zijn. Ten tweede voor directe familie van personen met de Australische nationaliteit en personen met de ‘permanent resident’ status. En ten derde voor personen met de nationaliteit van Nieuw-Zeeland die in Australië wonen en en personen die ten minste 14 dagen in Nieuw-Zeeland zijn geweest en vanuit daar met een quarantainevrije vlucht naar Australië vliegen. Reizigers die hier niet onder vallen en een dringende reden hebben om naar Australië te reizen kunnen een uitzondering op het inreisverbod aanvragen bij het Australische Department of Home Affairs.

Overstappen in Australië is wel mogelijk voor reizigers uit landen die zonder visum in Australië kunnen overstappen, waaronder Nederland en België. Deze reizigers moeten wel beschikken over een ticket voor de doorreis, mogen het transitgebied op de luchthaven niet verlaten en maximaal 72 uur in Australië blijven.

Het coronavirus (Covid-19) zorgt voor grote belemmeringen van het reizen met een visum AustraliëHet coronavirus (Covid-19) zorgt voor grote belemmeringen voor het reizen met een visum Australië

Wanneer kan ik weer naar Australië reizen?

Het is nog niet bekend wanneer u weer naar Australië kunt reizen met een normaal visum. De Australische handelsminister Simon Birmingham heeft aangekondigd dat Australië de grenzen waarschijnlijk dit jaar niet meer zal openen voor buitenlandse reizigers. Er wordt onderzocht of de reisbeperkingen voor studenten en andere langetermijnbezoekers versoepeld kunnen worden. Of toeristen en zakenreizigers definitief tot het eind van het jaar niet meer naar Australië mogen reizen is nog niet officieel bevestigd. Houd deze pagina in de gaten als u op de hoogte wilt blijven van de maatregelen en de restricties op het gebruik van het visum Australië.

Als u de Australische nationaliteit heeft, een Australische ‘permanent resident’ status heeft, of directe familie bent van iemand voor wie dat geldt, dan kunt u nog wel naar Australië reizen. Ook als u in een cruciale sector werkt of essentiële vaardigheden heeft, bijvoorbeeld om medische diensten te verlenen kan een uitzondering gemaakt worden. Hiervoor heeft u een speciale toestemming nodig van de immigratiedienst, naast een geldig visum. Om die toestemming te verkrijgen moet u aantonen te voldoen aan de voorwaarden. De toestemming moet indien mogelijk tenminste twee weken, maar niet langer dan 3 maanden voor de geplande reis aangevraagd worden. Houd er rekening mee, dat u - als u dit jaar nog naar Australië wilt reizen - eerst de uitzondering op het inreisverbod aan moet vragen en pas daarna - bij goedkeuring van de uitzondering - een uitnodiging voor het indienen van uw visumaanvraag krijgt. Na aankomst in Australië moet u altijd 14 dagen in quarantaine blijven om de kans op overdracht van corona te verkleinen (behalve als u met een quarantainevrije vlucht vanuit Nieuw-Zeeland aankomt). Reizigers moeten in een aangewezen faciliteit zoals een hotel bij de luchthaven in quarantaine.

Kan en/of moet ik terugkeren naar Nederland?

Die keuze is aan u. De Nederlandse overheid raadt aan om alleen indien noodzakelijk in Australië te blijven. Als u in Australië wilt blijven, informeer dan bij uw verzekering of de dekking nog van kracht is nu het reisadvies niet meer positief is. Als u in Australië wilt blijven, zorg er dan voor dat u over een geldig visum beschikt. Verloopt uw visum binnenkort? Vraag dan een nieuwe aan voordat de vorige verloopt. Er zijn speciale ‘bridging visa’ die sneller worden toegekend en zo kunnen dienen als tijdelijke oplossing voor langlopende visumaanvragen. Bepaalde visumtypes kunnen normaal niet worden aangevraagd terwijl u in Australië bent, maar hiervoor kunnen vanwege de uitbraak van het coronavirus uitzonderingen worden aangevraagd bij de immigratiedienst.

Bent u in Australië? Ook dan gelden momenteel de volgende adviezen:

  • Houd afstand van andere personen, minimaal anderhalve meter
  • Vermijd sociale contacten, zeker met kwetsbare personen
  • Blijf uw handen regelmatig wassen, minimaal 20 seconden
  • Hoest en nies enkel in de binnenkant van de elleboog
  • Raak uw gezicht zo min mogelijk met uw handen aan
  • Zoek medische hulp en laat u testen als u zich onwel voelt

De Australische overheid biedt gratis coronatesten en behandelingen aan.

In de deelstaat Victoria, waar eerder nog een lockdown gold, worden de beperkingen langzaam versoepeld. De avondklok in Melbourne is sinds 27 september niet meer in kracht. Wel wordt nog steeds geadviseerd zo veel mogelijk thuis te blijven en blijft het in heel Victoria verplicht mondkapjes te dragen. Voor dit gebied is door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken de kleurcode rood afgegeven, wat “niet reizen” betekent. De deelstaten Queensland, Western Australia, South Australia en Tasmanië hebben hun binnengrenzen gesloten. Niet-ingezetenen van Tasmanië wordt verzocht de deelstaat te verlaten.

Waar kan ik de financiële schade van corona verhalen?

Dat is momenteel nog niet duidelijk. Ook is dit afhankelijk van uw situatie, zoals waar u uw reis naar Australië geboekt heeft en welke kosten u al gemaakt heeft of nog moet maken. Sommige reisverzekeraars en touroperators keren de schade uit die ontstaat als gevolg van corona. Er zijn echter ook al verzekeraars en reisorganisaties die hebben aangekondigd dat ze niet in staat zijn om alle schade te compenseren, omdat er simpelweg niet voldoende geld voor is. Visums voor Australië die niet kunnen worden gebruikt, kunnen niet worden geannuleerd. De immigratiedienst neemt geen visums terug en betaalt geen vergoeding voor ongebruikte visums.

Disclaimer: de corona-maatregelen en -adviezen van de Nederlandse overheid alsmede de immigratiedienst van Australië wijzigen momenteel nog regelmatig. Er kan daarom geen garantie worden gegeven dat alle informatie over het visum Australië in tijden van corona in dit artikel continu volledig actueel is. Wel wordt geprobeerd dit artikel regelmatig up-to-date te houden door nieuwe informatie toe te voegen of aan te passen.