Er zijn verschillende soorten visums voor Australië. De eVisitor is de meest aangevraagde variant. Hiermee mag binnen een periode van 12 maanden een onbeperkt aantal keer naar Australië gereisd worden. Het maakt niet uit of de reis een zakelijk of toeristisch doel heeft. Elk verblijf in Australië mag maximaal 3 maanden duren.

SydneyUitzicht op de skyline van Sydney en het Opera House

Aankomst in Australië: binnen 12 maanden na toekenning van het visum
Vanaf het moment dat u uw visum Australië heeft aangevraagd, duurt het doorgaans niet langer dan enkele dagen (of enkele uren bij een spoedaanvraag) voordat het visum wordt toegekend. Pas nadat uw visum is toegekend, kunt u inchecken op vluchten naar Australië. U mag met één visum een onbeperkt aantal keer naar Australië vliegen. U mag alleen in Australië arriveren gedurende de geldigheidstermijn van het visum; die betreft 12 maanden, vanaf het moment van toekenning.

Verblijf in Australië: maximaal 3 maanden per keer
Dat het visum Australië 12 maanden geldig is, betekent niet dat u een jaar aaneengesloten in het land mag verblijven. U mag met één visum gedurende de 12 maanden geldigheid weliswaar een onbeperkt aantal keren in Australië arriveren, maar elk verblijf mag maximaal 3 maanden duren. Als u in Australië arriveert net voordat de 12 maanden geldigheid van het visum verlopen, mag u alsnog 3 maanden in het land verblijven, ook als dit verblijf langer duurt dan 12 maanden na toekenning van het visum Australië.

Voorbeelden geldigheid

Voorbeelden van reizen die voldoen aan de geldigheidsduur

  • Vanaf het moment dat uw visum goedgekeurd is, reist u binnen 12 maanden drie keer naar Australië en blijft er telkens twee maanden. Tussendoor verlaat u Australië voor enkele dagen. Dit is toegestaan, omdat u de maximale verblijfsduur van 3 maanden per verblijf niet overschrijdt en omdat alle reizen binnen de geldigheid van 12 maanden vallen.
  • U bevindt zich in Nederland en uw visum is ouder dan 12 maanden (en dus niet meer geldig). U wilt een nieuw visum aanvragen om opnieuw naar Australië te reizen. Dit is toegestaan, wanneer u zich op het moment van de visumaanvraag buiten Australië bevindt.
  • Uw visum is nog een maand geldig en u wilt graag twee maanden in Australië verblijven. Dit is toegestaan, mits uw aankomstdatum in Australië binnen de geldigheidsduur van 12 maanden valt.

Vervallen van de geldigheid

De geldigheid van het visum vervalt na 12 maanden. Als u daarna nog in Australië wilt arriveren, moet u eerst een nieuw visum aanvragen. Als u op het moment van het vervallen van de geldigheidstermijn van 12 maanden nog in Australië bent, mag u wel uw verblijf afmaken, tot maximaal 3 maanden nadat u in Australië bent gearriveerd. Bij de geldigheidstermijn van 12 maanden gaat het immers enkel om het moment van aankomst in Australië.

Behalve het vervallen van de geldigheid vanwege het verlopen van de geldigheidstermijn of het verstrijken van de maximale verblijfsduur van 3 maanden, zijn er nog enkele redenen waardoor de geldigheid van het visum (al eerder) kan vervallen. De geldigheid vervalt namelijk ook zodra:

  • Het paspoort verloopt waaraan het visum Australië is gekoppeld
  • U tuberculose krijgt
  • U betaald wilt worden door de te bezoeken organisatie in Australië
  • U tijdens uw verblijf diensten of goederen wilt verkopen aan particulieren
  • U veroordeeld wordt voor in totaal meer dan 12 maanden celstraf (uitgezeten of niet)
  • U openstaande rekeningen heeft bij de Australische overheid, op het moment dat u arriveert
Controleer de geldigheid bij opnieuw inreizen

Controleer de geldigheid bij opnieuw inreizen
Telkens als u opnieuw op vakantie of zakenreis naar Australië gaat en gebruik wilt maken van het visum dat u online heeft aangevraagd, moet u opnieuw voldoen aan alle voorwaarden van het visum Australië, alsmede de regels omtrent de geldigheidstermijn, zoals op deze pagina is toegelicht.


Visum verlopen?

Is uw visum Australië verlopen of bijna verlopen? Het is niet mogelijk om dit document te verlengen. Wel kunt u al een nieuw visum aanvragen voordat het vorige is verlopen. Aanvragen mag zo vaak als u wilt. Let op: u mag niet in Australië zijn wanneer u uw aanvraag indient. Bent u wel in Australië? Dan moet u contact opnemen met de Immigratiedienst, om een alternatief visum te verkrijgen dat voldoet aan uw wensen omtrent de geldigheidstermijn.