Er zijn verschillende soorten visums voor Australië. De eVisitor is de meest aangevraagde variant; deze is 12 maanden geldig, waarbij elk verblijf maximaal 3 maanden mag duren. Wel is het mogelijk met één visum een onbeperkt aantal keer naar Australië te reizen (voor vakantie of zaken), gedurende de geldigheidstermijn van 12 maanden.

SydneySydney vanuit de kust

Aankomst in Australië: binnen 12 maanden na toekenning van het visum
Vanaf het moment dat u uw visum Australië heeft aangevraagd, duurt het doorgaans niet langer dan enkele dagen (of enkele uren bij een spoedaanvraag) voordat het visum wordt toegekend. Pas nadat uw visum is toegekend, kunt u inchecken op vluchten naar Australië. U mag met één visum een onbeperkt aantal keer naar Australië vliegen. U mag alleen in Australië arriveren gedurende de geldigheidstermijn van het visum; die betreft 12 maanden, vanaf het moment van toekenning.

Verblijf in Australië: maximaal 3 maanden per keer
Dat het visum Australië 12 maanden geldig is, betekent niet dat u een jaar aaneengesloten in het land mag verblijven. U mag met één visum gedurende de 12 maanden geldigheid weliswaar een onbeperkt aantal keren in Australië arriveren, maar elk verblijf mag maximaal 3 maanden duren. Als u in Australië arriveert net voordat de 12 maanden geldigheid van het visum verlopen, mag u alsnog 3 maanden in het land verblijven, ook als dit verblijf langer duurt dan 12 maanden na toekenning van het visum Australië.

Voorbeelden geldigheid

Voorbeelden van reizen die voldoen aan de geldigheidsduur

 • Het is toegestaan binnen de geldigheidsduur van twaalf maanden een onbeperkt aantal reizen naar Australië te maken, waarbij elk verblijf minder dan drie maanden duurt.
 • Het is toegestaan een onbeperkt aantal keer een nieuw visum aan te vragen, dat telkens weer voor 12 maanden geldig is op het moment van goedkeuring. Wel kunt u het visum alleen aanvragen op momenten dat u zich niet in Australië bevindt.
 • Het is bijvoorbeeld toegestaan om Australië tien keer in te reizen voor een bezoek van telkens twee weken. Wel moeten deze bezoeken dan allemaal beginnen binnen een jaar na de toekenning van het laatst toegekende visum. Houd er rekening mee dat u uw visum alleen mag aanvragen wanneer u niet in Australië bent.
 • Het is toegestaan een onbeperkt aantal keer Australië in te reizen voor een verblijf van telkens drie maanden. U dient dan wel na elk verblijf van drie maanden, minimaal één dag het land te verlaten en elk jaar een nieuw visum aan te vragen op een moment dat u niet in Australië bent.

Vervallen van de geldigheid

De geldigheid van het visum vervalt na 12 maanden. Als u daarna nog in Australië wilt arriveren, moet u eerst een nieuw visum aanvragen. Als u op het moment van het vervallen van de geldigheidstermijn van 12 maanden nog in Australië bent, mag u wel uw verblijf afmaken, tot maximaal 3 maanden nadat u in Australië bent gearriveerd. Bij de geldigheidstermijn van 12 maanden gaat het immers enkel om het moment van aankomst in Australië.

Behalve het vervallen van de geldigheid vanwege het verlopen van de geldigheidstermijn of het verstrijken van de maximale verblijfsduur van 3 maanden, zijn er nog enkele redenen waardoor de geldigheid van het visum (al eerder) kan vervallen. De geldigheid vervalt namelijk ook zodra:

 • Het paspoort verloopt waaraan het visum Australië is gekoppeld
 • U tuberculose krijgt
 • U betaald wilt worden door de te bezoeken organisatie in Australië
 • U tijdens uw verblijf diensten of goederen wilt verkopen aan particulieren
 • U veroordeeld wordt voor meer dan 12 maanden celstraf (cumulatief, uitgezeten of niet)
 • U openstaande rekeningen heeft bij de Australische overheid, op het moment dat u arriveert
 • U geen geldige Nederlandse of Belgische zorgverzekering heeft
Controleer de geldigheid bij opnieuw inreizen

Controleer de geldigheid bij opnieuw inreizen
Telkens als u opnieuw op vakantie of zakenreis naar Australië gaat en gebruik wilt maken van het visum dat u online heeft aangevraagd, moet u opnieuw voldoen aan alle voorwaarden van het visum Australië, alsmede de regels omtrent de geldigheidstermijn, zoals op deze pagina is toegelicht.


Visum verlopen?

Is uw visum Australië verlopen of bijna verlopen? Het is niet mogelijk om dit document te verlengen. Wel kunt u al een nieuw visum aanvragen voordat het vorige is verlopen. Aanvragen mag zo vaak als u wilt. Let op: u mag niet in Australië zijn wanneer u uw aanvraag indient. Bent u wel in Australië? Dan moet u contact opnemen met de Immigratiedienst, om een alternatief visum te verkrijgen dat voldoet aan uw wensen omtrent de geldigheidstermijn.