Vul hieronder een trefwoord in om snel het antwoord te vinden op uw vraag over het visum Australië

Informatie over het visum

 • Heb ik een visum nodig?

  Reist u naar Australië? Dan moet u een visum Australië aanvragen. Dat geldt ook voor Nederlandse en Belgische toeristen en zakenreizigers. En ook voor minderjarige kinderen.

  Alleen de volgende reizigers worden uitgezonderd en hebben geen visum nodig:
  • Reizigers met een Australisch paspoort
  • Reizigers met een Nieuw-Zeelands paspoort
  • Reizigers met een APEC Business Travel Card (ABTC)

  Overstappen in Australië mag alleen zonder visum als u hieraan voldoet:
  • U verlaat het vliegveld in Australië tussendoor niet
  • U verblijft minder dan acht uur op het vliegveld
  • U heeft al een ticket en alle andere benodigde reisdocumenten voor de vervolgvlucht
  • Uw luchtvaartmaatschappij zet uw ingecheckte bagage zonder uw tussenkomst over
  • U heeft de nationaliteit van een land in de EU, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk

 • Welk visumtype moet ik aanvragen?

  Het eVisitor visum Australië
  Reist u naar Australië voor een vakantie of zakenreis? Dan kunt u gebruikmaken van het eVisitor visum. Dat visumtype voor Australië heeft de laagste kosten en is het eenvoudigste en het snelste aan te vragen. Bekijk of u voldoet aan de voorwaarden van dit visum en dien uw aanvraag vervolgens online in.

  Direct het eVisitor visum Australië aanvragen

  Het eVisitor visum is de meest aangevraagde variant van het visum Australië. Als op deze website wordt gesproken over het "visum Australië", dan wordt telkens het eVisitor visum bedoeld, behalve als het nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

  ETA Australië
  Het ETA Australië lijkt sterk op het eVisitor visum, maar het ETA is bedoeld voor reizigers met de nationaliteit van Andorra, Brunei, Canada, Hong Kong, Japan, Maleisië, Singapore, Taiwan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten van Amerika. Zij kunnen geen eVisitor visum aanvragen. Hetzelfde geldt voor reizigers met de nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk als op hun paspoort staat: British National Overseas of British Overseas Citizen.

  Heeft u de nationaliteit van Nederland, België, een ander land in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland? Vraag dan een eVisitor visum aan en geen ETA. De geldigheidsduur en voorwaarden van het ETA en het eVisitor visum zijn gelijk. Maar een ETA Australië aanvragen is duurder dan het aanvragen van een eVisitor visum.

  Andere visumtypes
  Wilt u langer dan drie maanden in Australië blijven? Of voldoet u niet aan de voorwaarden van het eVisitor visum, bijvoorbeeld omdat u in Australië wilt werken? Vraag dan een ander visumtype aan, zoals het Working Holiday Visum Australië.

  Sommige visumtypes hebben een vrij lange verwerkingstijd. Wacht u op een werkvisum of een ander visumtype met een lange verwerkingstijd? Vraag dan geen eVisitor visum of ETA aan om alvast naar Australië te kunnen reizen. Hierdoor wordt de lopende aanvraag namelijk overschreven, waardoor u mogelijk veel tijd en geld verliest.

 • Hoe lang is het visum Australië geldig?

  Geldigheidstermijn en maximale verblijfsduur
  De geldigheidstermijn van het eVisitor visum Australië bedraagt 12 maanden. Deze termijn gaat in zodra uw aanvraag is goedgekeurd. Vanaf dat moment mag u een onbeperkt aantal keer naar Australië reizen, waarbij elke aankomst binnen de geldigheidstermijn van het visum moet liggen. Elk verblijf in Australië mag maximaal drie maanden duren. Ook als u op de laatste dag arriveert waarop uw visum geldig is, mag u drie maanden in Australië blijven.

  Geldigheid van uw paspoort
  Houd ook rekening met de geldigheidstermijn van uw paspoort. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn vanaf de datum dat u aankomt in Australië. Is dat niet het geval? Vraag dan een nieuw paspoort aan. Wanneer u een nieuw paspoort in gebruik neemt, moet u daarmee ook (opnieuw) een visum Australië aanvragen voordat u op reis kunt. Het visum is namelijk alleen te gebruiken in combinatie met het paspoort waarmee het is aangevraagd.

  Maximale verblijfsduur als u een cruise maakt
  Gaat u in Australië aan boord van een cruiseschip? Als u later weer in Australië aanmeert als onderdeel van dezelfde cruisereis, dan blijft de maximale verblijfsduur doorlopen vanaf de vorige aankomst. Een voorbeeld. U arriveert op 1 januari per vliegtuig in Australië. U verlaat Australië op 1 februari per cruiseschip. Op 1 maart arriveert u weer per cruiseschip in Australië. U mag dan niet opnieuw drie maanden in Australië blijven. U moet Australië dan binnen 3 maanden na de vorige aankomst verlaten, dus voor 1 april.

  Als u de wet of de visumvoorwaarden overtreedt
  Houdt u zich niet aan de visumvoorwaarden of andere Australische wetgeving? Dan kunnen de Australische autoriteiten de geldigheid van uw visum intrekken, waardoor u het land direct moet verlaten.

  Wilt u langer dan drie maanden in Australië verblijven?
  Dan is het niet mogelijk om uw visum Australië via VisumBuitenland.nl aan te vragen.

 • Wat mag ik tijdens mijn verblijf in Australië doen?

  U mag met het eVisitor visum naar Australië reizen voor toeristische en zakelijke reizen. Ook het brengen van een bezoek aan vrienden of familie in Australië is toegestaan.

  Een studie of training volgen in Australië mag ook, maar niet als die in totaal langer dan 3 maanden duurt. En ook niet als het een medische opleiding of training is, zoals voor artsen, tandartsen, verpleegkundigen, paramedici en medewerkers van kinderopvangcentra.

  Reist u voor uw werk naar Australië? Houd dan rekening met deze voorwaarden:
  • U mag bijeenkomsten, conferenties, handelsbeurzen en seminars bijwonen
  • U mag (potentiële) zakenpartners bezoeken, onderhandelen en overeenkomsten sluiten
  • U mag activiteiten uitvoeren als onderdeel van een officieel staatsbezoek
  • U mag geen diensten of producten leveren of verkopen aan consumenten in Australië
  • U mag geen diensten leveren aan en niet in dienst treden bij een bedrijf of organisatie in Australië
  • Uw werkzaamheden mogen niet betaald worden door een bedrijf, organisatie of consument in Australië

  Vrijwilligerswerk in Australië is alleen toegestaan als aan al deze voorwaarden wordt voldaan:
  • De hoofdreden van uw reis is toeristisch, het vrijwilligerswerk is daaraan ondergeschikt
  • U doet slechts eenmalig vrijwilligerswerk in Australië en alleen voor een korte termijn
  • U ontvangt hooguit een vergoeding in de vorm van kost en inwoning, zakgeld of leefgeld
  • U doet geen werk dat anders door een inwoner van Australië betaald zou worden gedaan
  • U voert alleen vrijwilligerswerk uit voor een non-profit organisatie
  • Uw vrijwilligerswerk levert een bijdrage bij aan de Australische gemeenschap

  Wilt u voor langere tijd in Australië verblijven en er ook betaald werk uitvoeren? Ga dan na of u in aanmerking komt voor het Working Holiday of Work and Holiday visum.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  Basisvoorwaarden van het eVisitor visum Australië:
  • U gaat op reis voor een vakantie, zakenreis, studie, vrijwilligerswerk of een bezoek aan vrienden of familie
  • U arriveert in Australië per vliegtuig of (cruise)schip
  • U reist niet naar Australië voordat uw visum is toegekend
  • U en uw familieleden hebben geen schulden bij de Australische overheid
  • U bezit voldoende financiële middelen om uw verblijf en terugreis te kunnen betalen

  Uw gezondheid
  Uw fysieke en mentale gezondheid mag geen risico vormen voor de inwoners van Australië. Dat betekent dat u geen bedreiging mag vormen voor de publieke gezondheid in Australië. En dat u geen gevaar mag vormen voor de Australische maatschappij. Daarom mag u niet naar Australië reizen als u tuberculose heeft. En ook niet als u naar verwachting een beroep op de publieke gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening in Australië zal doen, welke kan leiden tot kosten hoger dan AUD 49.000,00 of tot langere wachttijden voor inwoners van Australië voor zorg met beperkte capaciteit, zoals orgaantransplantatie of dialyse.

  Twijfelt u of u hieraan voldoet? Laat dan voor het aanvragen van het visum een officiële gezondheidscontrole uitvoeren door een arts die is verbonden aan de Australische immigratiedienst. Als de immigratiedienst op basis van uw aanvraag vermoedt dat er risico’s bestaan, kan deze gezondheidscontrole ook worden verplicht.

  Bent u zwanger en bestaat er een kans dat u in Australië zult bevallen? Dan kunt u geen eVisitor visum aanvragen. U moet dan een bezoekersvisum (subklasse 600) aanvragen en voor vertrek een gezondheidscontrole door een aangewezen arts laten uitvoeren om het risico op hepatitis B uit te sluiten.

  U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van de zorg tijdens uw verblijf in Australië. Houd er rekening mee dat de kosten van medische behandelingen in Australië hoger kunnen zijn dan in Nederland of België. Controleer voor vertrek of u hiervoor verzekerd bent via uw zorgverzekering of reisverzekering. Let daarbij ook op de vergoeding van specialistische behandelingen, particuliere zorginstellingen, ambulancegebruik en tandheelkunde.

  Bent u inwoner van Nederland, België, Finland, Italië, Malta, Noorwegen, Ierland, Slovenië, Zweden, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan kunt u voor vertrek kosteloos een European Health Insurance Card (EHIC) aanvragen. Daarmee kunt u zich in Australië aanmelden voor het Medicare-programma. Na aanmelding worden uw zorgkosten direct door uw zorgverzekering betaald, waardoor u ze niet hoeft voor te schieten.

  Uw karakter
  Alleen reizigers met een goed karakter komen in aanmerking voor een visum voor Australië. U mag daarom geen eVisitor visum voor Australië aanvragen als er een verhoogd risico bestaat dat u:
  • crimineel gedrag zult vertonen,
  • een gevaar zult vormen voor de Australische gemeenschap,
  • een ander zult lastigvallen, mishandelen, intimideren of stalken,
  • een deel van de Australische gemeenschap zult belasteren,
  • verdeeldheid zult zaaien in de Australische gemeenschap, en/of
  • huiselijk / familiair geweld veroorzaakt

  Ook in de volgende situaties voldoet u niet aan de voorwaarden van het visum Australië:
  • U heeft gevangenisstraf opgelegd gekregen van in totaal meer dan 12 maanden (al dan niet uitgezeten)
  • U bent ooit uit een gevangenis ontsnapt
  • U heeft ooit een maatregel opgelegd gekregen vanwege huiselijk geweld of seksueel kindermisbruik
  • Uw naam komt voor op een lijst van Interpol met personen die mogelijk een risico vormen
  • U bent betrokken (geweest) bij een persoon, organisatie of groep waarvan het aannemelijk is dat die betrokken is bij crimineel gedrag
  • Het is aannemelijk dat u betrokken bent (geweest) bij mensensmokkel, mensenhandel, genocide, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een misdrijf met betrekking tot marteling of slavernij, of een ander internationaal misdrijf, ongeacht of u voor een dergelijk misdrijf bent veroordeeld

  Ik voldoe aan de voorwaarden en wil mijn visum aanvragen
  Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina’s over de voorwaarden van het visum Australië en de geldigheidsduur van het visum Australië.

 • Waar moet mijn paspoort aan voldoen?

  U en al uw medereizigers moeten een eigen paspoort bezitten dat nog minimaal 6 maanden geldig is vanaf de dag van aankomst in Australië. Dit moet hetzelfde paspoort zijn als waarmee het visum is aangevraagd. Is uw paspoort niet lang genoeg meer geldig? Vraag dan eerst een nieuw paspoort aan. Gebruik de gegevens uit dat nieuwe paspoort vervolgens om een (nieuw) visum aan te vragen.

  Behalve normale paspoorten worden ook noodpaspoorten en kinderpaspoorten geaccepteerd. Heeft u geen paspoort? Dan voldoet u niet aan de voorwaarden. Een visum Australië aanvragen kan niet met een reisdocument voor vluchtelingen, verblijfsvergunning, identiteitskaart of ander soort identiteitsbewijs.

  In uw paspoort moet staan dat u de nationaliteit heeft van Nederland, België, een ander land in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

  Staat in uw paspoort: British National Overseas, British Dependent Territories Citizen, British Overseas Citizen, British Protected Person of British Subject? Dan kunt u geen gebruikmaken van het eVisitor visum Australië.

  Heeft u (ook) de Australische nationaliteit? Dan kunt u geen visumaanvraag indienen. Als uw Australische nationaliteit uw tweede nationaliteit is kunt u ook geen visum voor Australië aanvragen met een paspoort van uw andere nationaliteit. Neem uw Australische paspoort mee op reis.

 • Moet ik nog rekening houden met het coronavirus?

  De coronamaatregelen zijn al vaak gewijzigd. Daarom is het verstandig om ruim voor vertrek én net voor vertrek de pagina te lezen met de actuele maatregelen tegen covid-19 in Australië.
  Check de coronamaatregelen voor uw reis naar Australië

De online aanvraagprocedure

 • Hoe kan ik mijn visum aanvragen?

  U kunt uw visum Australië eenvoudig online aanvragen. Vul hiervoor allereerst het digitale aanvraagformulier in. Dat duurt meestal niet langer dan vijf minuten. Controleer zorgvuldig of alle gegevens volledig en correct zijn ingevuld. Voldoe vervolgens de kosten van het visum. Dat kan veilig met iDeal, Bancontact, PayPal of creditcard. Aansluitend dient u een foto of een scan van de informatiepagina van het paspoort van iedere reiziger te uploaden. De documenten worden vervolgens gecontroleerd door een visumspecialist. Als de documenten aan alle voorwaarden voldoen, wordt uw aanvraag direct in behandeling genomen. Zodra de aanvraag is goedgekeurd kan het visum worden gedownload en kunt u op reis naar Australië.

  Nu het visum Australië aanvragen

  U kunt ook een groepsaanvraag indienen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het normale aanvraagformulier. Onderaan het formulier vindt u een knop met de tekst ‘Voeg een reiziger toe’. Als u daarop klikt, worden extra invulvelden getoond. U kunt maximaal tien reizigers in één aanvraagformulier invullen. Als u gebruikmaakt van een groepsaanvraag, hoeft u veel gegevens maar een keer in te vullen en maar een betaling uit te voeren. De kosten per persoon zijn bij een groepsaanvraag hetzelfde als bij losse aanvragen per persoon.

  Meer uitleg leest u op de pagina met toelichting over het invullen van het aanvraagformulier van het visum Australië.

 • Moet of kan ik ergens langskomen?

  U kunt uw visum Australië online aanvragen. U hoeft dus niet langs te komen bij een balie, ambassade of consulaat.

  Het visum Australië online aanvragen

  Heeft u een vraag of probleem? Op deze pagina met veelgestelde vragen zijn alle antwoorden te vinden op veelgestelde vragen. Ook in het aanvraagformulier kunt u veel toelichting vinden. Vult u het formulier in op uw computer of laptop? Klik dan op een invulveld en lees de uitleg die rechts in beeld verschijnt. Vult u het formulier in op een tablet of smartphone? Klik dan op het vraagteken-icoontje om meer uitleg te tonen. Lees ook de specifieke pagina met meer uitleg over het invullen van het aanvraagformulier.

 • Moet ik mijn reis al hebben geboekt?

  Nee. De Australische immigratiedienst raadt aan om eerst uw visum aan te vragen en daarna pas uw reis te boeken.

  U kunt uw visum al een jaar voor uw aankomst aanvragen. Het is verstandig om uw visum minimaal enkele weken voor vertrek aan te vragen, zodat u het visum ruim op tijd ontvangt, ook als uw aanvraag vanwege een steekproefcontrole langer in behandeling blijft dan de gemiddelde levertijd van 5 dagen.

  Uw visum moet al zijn toegekend voordat u incheckt op uw vlucht naar Australië. De meeste luchtvaartmaatschappijen controleren namelijk al voor vertrek of elke reiziger een geldig visum bezit. Als blijkt dat u geen visum heeft, kan de luchtvaartmaatschappij u de toegang tot het vliegtuig weigeren.

  Bij het aanvragen van het visum moet u een verwachte aankomstdatum invullen. U mag hier ook een schatting maken. U mag hier zo veel van afwijken als u wilt, zo lang uw aankomstdatum valt binnen de geldigheidstermijn van het visum Australië.

  Bij aankomst in Australië hoeft u nog geen ticket voor de terugreis of doorreis geboekt te hebben.

 • Hoe snel wordt mijn visum toegekend?

  Gemiddeld duurt het 5 dagen voordat uw aanvraag voor het visum Australië wordt goedgekeurd. U kunt ook kiezen voor een spoedlevering. In dat geval wordt het visum in 95% van de gevallen binnen 60 minuten toegekend. Maar ongeveer een op de twintig aanvragen wordt door de immigratiedienst steekproefsgewijs uitgebreider gecontroleerd. In dat geval kan een aanvraag tot enkele dagen langer in behandeling blijven. Dat kan ook voorkomen bij aanvragen waarbij voor een spoedlevering is gekozen.

  De immigratiedienst beoordeelt visumaanvragen een voor een. Ook als u een groepsaanvraag indient zullen de visa daardoor in de meeste gevallen een voor een worden toegekend en dus niet allemaal tegelijk. Soms zit er behoorlijk wat tijd tussen de eerste en laatste toekenning. Dat is normaal. U hoeft zich dus geen zorgen te maken als het visum voor een van de reizigers langer op zich laat wachten dan de andere aangevraagde visa.

  De Australische overheid raadt aan om uw visum al aan te vragen voordat u uw reis boekt. Dat kan al een jaar voordat u in Australië arriveert. U kunt pas inchecken nadat uw visum is toegekend.

  In zeldzame situaties kan het voorkomen dat de immigratiedienst verzoekt om na het indienen van uw aanvraag nog aanvullende documenten aan te leveren. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als u een tweede nationaliteit heeft van een land waar de Australische overheid geen goede relaties mee heeft, of als gevolg van (de verdenking van) een crimineel verleden. Houd er rekening mee dat uw aanvraag in een dergelijke situatie langer in behandeling kan blijven.

  De genoemde levertijd van 5 dagen is nadrukkelijk een gemiddelde en geen maximale levertijd. De kans is groot dat uw aanvraag al sneller wordt toegekend, maar het kan in bepaalde situaties ook langer duren. Bijvoorbeeld als u geen Visa Grant Number of Visa Label Number heeft ingevuld terwijl u wel eerder een visum voor Australië heeft ontvangen. Of als gevolg van gepland of ongepland onderhoud van technische systemen van VisumBuitenland.nl of de immigratiedienst. VisumBuitenland.nl kan op geen enkele manier invloed uitoefenen op de snelheid waarmee uw aanvraag door de immigratiedienst in Australië wordt verwerkt.

  Het verschil tussen een visumaanvraag die met spoedlevering wordt aangevraagd en een aanvraag zonder spoedlevering bestaat eruit dat VisumBuitenland.nl een aanvraag met spoedlevering sneller in behandeling neemt, altijd binnen 24 uur, maar meestal al binnen tien minuten. De aanvraag wordt dan gecontroleerd op veelgemaakte invulfouten en er wordt ook gecontroleerd of de aangeleverde documenten aan alle voorwaarden voldoen. Als alles in orde is, wordt uw aanvraag direct doorgezet naar de immigratiedienst in Australië, waar getoetst wordt of u toelaatbaar bent en naar verwachting zult voldoen aan de voorwaarden van het visum. Als de immigratiedienst geen reden heeft om uw aanvraag af te keuren, dan wordt uw aanvraag goedgekeurd en het visum toegekend. In dat geval is het visum met 95% kans binnen 60 minuten nadat uw documenten zijn goedgekeurd te downloaden vanaf uw persoonlijke statuspagina.

 • Kan ik een visum aanvragen voor een ander?

  Dat is mogelijk. Hiervoor heeft u wel toestemming nodig van elke reiziger waarvoor u een visum aanvraagt. Vul hiervoor het formulier in en lees het geheel voor aan de betreffende persoon. Nadat hij of zij heeft bevestigd dat het formulier geheel juist en volledig is ingevuld, kunt u de betaling uitvoeren. Alle informatie over de status van de aanvraag wordt per e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat in het aanvraagformulier wordt ingevuld. U kunt hiervoor uw eigen e-mailadres gebruiken, of dat van de reiziger zelf.

  Gaat u met uw familie of een ander reisgezelschap op reis naar Australië? Dan kunt u eenvoudig een visum aanvragen voor meerdere personen tegelijk. Dat doet u met een zogenaamde groepsaanvraag. Hiervoor kunt u hetzelfde aanvraagformulier gebruiken als voor een individuele aanvraag. Vul eerst het formulier geheel in voor een van de reizigers. Klik vervolgens helemaal onderaan in het formulier op de knop "Voeg een reiziger toe". Er verschijnen dan extra invulvelden, waarmee u de gegevens van een medereiziger kunt invullen. Herhaal dit voor elke persoon waarvoor u een visum Australië wilt aanvragen.

  De kosten van een groepsaanvraag zijn per persoon gelijk, maar een groepsaanvraag scheelt u veel handelingen. Zo hoeft u de contact- en reisgegevens slechts eenmaal in te vullen, hoeft u slechts een betaling uit te voeren en houdt u het overzicht doordat de status van alle aanvragen op één statuspagina worden weergegeven.

 • Welke gegevens en documenten heb ik nodig?

  U heeft alleen uw paspoort nodig wanneer u aan de slag gaat met uw visumaanvraag. Zorg dat dit paspoort nog minimaal 6 maanden geldig is vanaf de dag dat u aankomt in Australië.

  Voor het aanvragen van een toeristenvisum of zakenvisum voor Australië heeft u geen vliegtickets, hotelboeking, reisplanning of uitnodigingsbrief nodig.

  Bent u al eerder in Australië geweest? Dan wordt gevraagd naar het Visa Grant Number of Visa Label Number van het visum waarmee u de vorige keer naar Australië reisde. Reisde u met een digitaal toegekend visum? Dan kunt u in dat visum of in de bevestiging van toekenning daarvan een Visa Grant Number vinden. Reisde u met een visum dat in uw paspoort werd geplakt? Dan kunt u een Visa Label Number vinden in de rechterbovenhoek van het visum.

  Visum Grant Number vinden
  Uw Visa Grant Number opzoeken

  Visum Label Number vinden
  Uw Visa Label Number opzoeken

  Kunt u geen Visa Grant Number of Visa Label Number vinden? U mag deze velden ook leeg laten, maar dit kan leiden tot een vertraging van enkele dagen in de verwerking van uw aanvraag.

 • Welke documenten moet ik aanleveren en hoe doe ik dat?

  Om uw visumaanvraag te voltooien moet u na het voldoen van de betaling een foto of scan van de informatiepagina van uw paspoort aanleveren. Als u een groepsaanvraag indient, moet u voor alle reizigers binnen de aanvraag een foto of een scan van het paspoort aanleveren. De informatiepagina is de pagina van het paspoort waar alle persoonsgegevens en de paspoortfoto op staan.

  Het is belangrijk dat de informatiepagina van het paspoort volledig in beeld is en dat er geen dus geen enkel deel bedekt wordt door voorwerpen of bijvoorbeeld een vinger. Let er bovendien op dat er geen storende lichtspiegelingen of schaduwen op de afbeelding te zien zijn. Alle tekst moet namelijk scherp en goed leesbaar zijn. Dit geldt in het bijzonder voor het machineleesbare gedeelte van uw paspoort. Dat zijn de twee regels onderaan de informatiepagina die veel “<<<”-tekens bevatten. Er mag geen watermerk op de afbeelding te zien zijn, maar afbeeldingen in zwart-wit zijn wel toegestaan.

  Het aanleveren van de benodigde documenten verloopt volledig digitaal, in een beveiligde online omgeving. U hoeft dus geen documenten per post op te sturen en u hoeft ze ook nergens persoonlijk aan te leveren. Bij het aanvragen van uw visum voor Australië ontvangt u duidelijke instructies over het uploaden van de benodigde paspoortscans of -foto’s.

 • Wat kost het visum en hoe kan ik betalen?

  De kosten van het visum Australië bedragen € 24,95 per persoon. Het maakt voor de kosten niet uit of u losse aanvragen per persoon indient, of reizigers combineert in een groepsaanvraag. Indien gewenst, kan de aanvraag met spoed worden verwerkt. Als u daarvoor kiest wordt hiervoor een toeslag van € 17,50 per persoon in rekening gebracht. De genoemde kosten zijn servicekosten die VisumBuitenland.nl rekent voor de foutcontrole, verwerking en Nederlandstalige ondersteuning van uw aanvraag, inclusief alle noodzakelijke belastingen.

  Als u wilt, kunt u ook kiezen voor een vrijwillige CO2-compensatie en/of een optionele registratie van uw reis bij de ambassade. De kosten van deze niet verplichte zaken zijn afhankelijk van uw nationaliteit en het land vanuit waar u reist. U kunt deze extra’s aanvinken in het aanvraagformulier, waarin ook de exacte kosten staan vermeld. Alle verdere informatie over uw bijdrage aan de compensatie van CO2-uistoot via VisumBuitenland.nl, vindt u in dit artikel.

  U kunt de kosten van het visum Australië eenvoudig en veilig betalen met iDeal, Bancontact, Mastercard, Visa, American Express (AMEX) of PayPal. Er worden geen transactiekosten in rekening gebracht.

  Zodra uw betaling is verwerkt kunt u een kwitantie downloaden vanaf uw persoonlijke statuspagina. Zodra het visum Australië is toegekend kunt u daar ook de factuur downloaden.

 • Staat er een 0 of een O in mijn paspoortnummer?

  In een Nederlands paspoortnummer komen cijfers en letters voor. Soms is niet goed te zien of er een cijfer 0 of letter o in het paspoortnummer staat. De letter o komt in het Nederlandse paspoortnummer nooit voor. Het gaat dus altijd om het cijfer 0. Het paspoortnummer is niet hoofdlettergevoelig, het maakt dus niet uit of u kleine letters of hoofdletters invult.

  Belgische paspoortnummers bestaan altijd uit twee letters, gevolgd door zes of zeven cijfers.

  Dient u uw aanvraag voor een visum Australië in via VisumBuitenland.nl? Dan wordt altijd gecontroleerd of u geen letter O en cijfer 0 heeft omgewisseld. Als deze fout wordt opgemerkt, zal die altijd meteen voor u worden gecorrigeerd. Zo kunt u alsnog probleemloos op reis.

  Heeft u een visum aangevraagd via een andere website? Dan wordt deze fout in de meeste gevallen niet gecorrigeerd en kan het zijn dat uw visum ongeldig is. Het is niet mogelijk een paspoortnummer nog te wijzigen; u moet dan een volledig nieuw visum aanvragen.

 • Heb ik de nationaliteit van mijn geboorteland nog?

  In het aanvraagformulier van het visum Australië moet u invullen of u een tweede nationaliteit heeft. Veel reizigers zijn zich er niet van bewust dat ze nog steeds de nationaliteit hebben van hun geboorteland. Als die nooit officieel is ingetrokken moet die ook worden ingevuld in het aanvraagformulier. Dat is dan namelijk de tweede nationaliteit.

Na het indienen van de aanvraag

 • Hoe ontvang ik mijn visum en moet ik het printen?

  Zodra uw visumaanvraag voor Australië is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail en een sms-bericht. In de e-mail staat een link waarmee u de statuspagina van uw aanvraag kunt bekijken. Op die pagina kunt u het visum downloaden.

  Meestal kan de immigratiedienst al op basis van uw paspoortnummer zien of u een geldig visum heeft. Daarom hoeft u het visum tijdens uw reis meestal niet te overhandigen. Toch is het belangrijk dat u het visum kunt laten zien tijdens de paspoortcontroles tijdens uw reis. U kunt het visum printen, maar het voldoet ook als u het visum laat zien op het beeldscherm van uw laptop, tablet of telefoon. Elke reiziger moet zijn of haar eigen visum kunnen laten zien bij de paspoortcontroles. Bewaar het visum of het apparaat waarop het visum staat daarom altijd in uw handbagage.

 • Ik heb nog geen visum of e-mail ontvangen, wat nu?

  Direct nadat u de kosten van het visum heeft voldaan ontvangt u een e-mail. U ontvangt een tweede e-mail, zodra u de benodigde documenten heeft aangeleverd. Daarin staat dat uw aanvraag en betaling in goede orde zijn ontvangen. Ook staat in beide e-mails een link naar uw persoonlijke statuspagina. Op deze statuspagina ziet u precies wat de status is van uw aanvraag. Zodra het visum is toegekend kunt u het daar ook downloaden.

  Heeft u nog geen e-mail ontvangen? Bekijk dan de map met ongewenste e-mails, de spambox of junkfolder. Vindt u daar ook geen e-mail met het onderwerp "Visumaanvraag Australië ontvangen" of “Documenten vereist voor visumaanvraag Australië”? Dan kunt u de status van uw aanvraag online opzoeken.

  Is uw visumaanvraag niet goedgekeurd binnen de verwachte termijn? Bekijk dan uw persoonlijke statuspagina. Daar leest u of het in uw situatie nuttig kan zijn om hierover contact op te nemen. Merk op dat de levertijd van 5 dagen niet de maximale, maar de gemiddelde levertijd is. Spoedaanvragen worden in 95% van de gevallen binnen 60 minuten verwerkt, maar in 5% van de gevallen pas later en heel soms pas na enkele dagen. Dit is meestal een gevolg van steekproefcontroles van de Australische immigratiedienst, waarop geen enkele invloed kan worden uitgeoefend. Vanwege deze kans op steekproefcontroles kan geen garantie worden gegeven op de maximale levertijd.

  Soms zit er veel tijd tussen de eerste en de laatste goedkeuring binnen een groepsaanvraag. Dat is normaal en komt doordat aanvragen altijd per persoon worden beoordeeld. Als een aanvraag voor een reiziger meer tijd in beslag neemt dan die van andere reizigers in dezelfde groep, betekent dat niet dat de visumaanvraag voor deze reiziger een grotere kans heeft om afgekeurd te worden.

  Als u geen Visa Grant Number of Visa Label Number heeft ingevuld terwijl u die wel ooit heeft gekregen kan dit voor enkele dagen vertraging zorgen.

 • Mijn naam staat verkeerd op het visum, wat nu?

  Heeft de fout iets te maken met een accent of leesteken in uw naam?
  Zoals een ü, ä, ö, ç, é, è, ê, ñ of ß? Dan is dit waarschijnlijk het gevolg van een automatische correctie. Speciale tekens in de naam, zoals umlauten en trema’s worden door het systeem van de Australische immigratiedienst niet geaccepteerd. De naam is daarom omgezet zoals die in het machine-leesbare deel van het paspoort staat. Dat zijn de twee regels die veel "<<<" tekens bevatten, helemaal onderaan op de plastic of gelamineerde pagina in uw paspoort. De bovenste van deze twee regels bevat uw naam (direct na de landcode). Staat uw naam hier ook zo gespeld zoals op uw visum? Dan is alles in orde en kunt u probleemloos op reis.

  Heeft de fout niets te maken met een leesteken?
  Dan heeft u uw naam waarschijnlijk zelf verkeerd gespeld in het aanvraagformulier en is het visum Australië ongeldig. Staat er een naam van een ander op uw visum, of mist er een deel van uw naam? Dat is mogelijk een gevolg van de automatische aanvulfunctie van uw browser. U was er zelf verantwoordelijk voor om op de controlepagina, net voor het betalen, na te gaan of alle gegevens correct waren ingevuld. De enige manier om dit te corrigeren is door een volledig nieuw visum aan te vragen.

 • Heb ik het verkeerde visumtype ontvangen?

  Heeft u een zakelijk visum ontvangen terwijl u als toerist reist?
  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zakelijke en toeristische eVisitor visa voor Australië. In een eVisitor visum staat altijd "8115 - Business visitor activity". Ook als u een visum voor een vakantie heeft aangevraagd. Met elk eVisitor visum mogen bepaalde zakelijke activiteiten in Australië worden uitgevoerd, maar dat is uiteraard niet verplicht.

  Heeft u een studievisum ontvangen terwijl u als toerist reist?
  Daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. In elk eVisitor visum staat "8201 - Maximum three months study". Met elk eVisitor visum mag u een studie tot drie maanden volgen in Australië, maar dat is uiteraard niet verplicht.

  Is er een andere reden waardoor u denkt dat u een verkeerd visumtype heeft ontvangen?
  Dat is zeer onwaarschijnlijk. Neem hierover contact op, door te reageren op de e-mail waarin staat dat uw visumaanvraag is goedgekeurd.

 • Mijn paspoortnummer staat verkeerd op het visum, wat nu?

  Het komt regelmatig voor dat direct achter het paspoortnummer op het visum voor Australië een extra cijfer is toegevoegd. Meestal is dit het gevolg van een automatische toevoeging van een cijfer dat ook op uw paspoort staat. Bekijk hiervoor de plastic of gelamineerde pagina van uw paspoort. Onderaan staan twee machinaal leesbare regels (met veel <<< tekens). Daarin staat ook uw paspoortnummer. Staat direct daarachter hetzelfde cijfer dat ook is toegevoegd aan uw paspoortnummer op het visum? Dan is dit geen probleem en heeft dit géén invloed op de geldigheid van uw visum. U hoeft zich hierover dus geen zorgen te maken.

  Staat het paspoortnummer zoals het op uw visum staat niet in de machinaal leesbare regels op uw paspoort? Dan heeft u bij het invullen van het paspoortnummer in het aanvraagformulier van het visum Australië zelf een fout gemaakt. Uw visum is hierdoor ongeldig, ook al staat op het visum dat het wel geldig is. U kunt dit corrigeren door een geheel nieuw visum aan te vragen.

  Overschrijf uw huidige visum met een nieuwe aanvraag

 • Moet ik wijzigingen of correcties doorgeven en hoe doe ik dat?

  Zodra uw aanvraag in behandeling is genomen kunt u geen wijzigingen of correcties meer doorgeven. In bepaalde situaties is dat ook niet nodig. Als het wel nodig is om wijzigingen of correcties door te geven kunt u dat doen door een volledig nieuwe aanvraag in te dienen.

  In de volgende situaties hoeft u geen wijzigingen of correcties door te geven:
  • Uw aankomstdatum in Australië is veranderd
  • U wilt het visum van uw vorige reis (dat nog steeds geldig is) nogmaals gebruiken
  • U had aangegeven zakelijk te reizen, maar u wilt als toerist reizen
  • U had aangegeven als toerist te reizen, maar u wilt zakelijk reizen
  • U bent vergeten uw Visa Grant Number of Visa Label Number in te vullen

  In de volgende situaties moet u een geheel nieuw visum Australië aanvragen:
  • Uw paspoortgegevens zijn verkeerd ingevuld
  • U gaat op reis met een ander paspoort dan waarmee het visum is aangevraagd
  • U bent vergeten uw alternatieve naam of tweede nationaliteit in te vullen
  • U kunt niet meer alle achtergrondvragen naar waarheid met "Nee" beantwoorden

  Overschrijf uw huidige visum met een nieuwe aanvraag

 • Ik kan niet inchecken, wat nu?

  Is uw visum Australië toegekend, maar lukt het niet om in te checken bij uw luchtvaartmaatschappij? Dan staan uw paspoortgegevens niet correct op uw visum of zijn uw paspoortgegevens niet correct doorgegeven aan uw luchtvaartmaatschappij. Het gaat hierbij vooral om de geboortedatum, ingangsdatum, verloopdatum, volledige naam en het paspoortnummer. Nederlandse paspoortnummers bevatten nooit de letter "o". Vul in plaats daarvan het cijfer "0" in bij het inchecken.

  Staan uw paspoortgegevens correct op uw visum? Neem dan direct contact op met uw luchtvaartmaatschappij. Die kan de correcte paspoortgegevens dan koppelen aan uw vliegticket, zodat u alsnog kunt inchecken.

  Staan uw paspoortgegevens niet correct op het visum? Dan moet u een geheel nieuw visum Australië aanvragen. De nieuwe aanvraag moet ook weer opnieuw betaald worden.

  Weet u zeker dat uw paspoortgegevens correct op het visum staan en dat deze ook correct zijn doorgegeven aan uw luchtvaartmaatschappij? Dan ligt de oorzaak van het probleem waarschijnlijk bij de paspoortgegevens van een medereiziger die u tegelijkertijd probeert in te checken. Als een reiziger niet kan inchecken vanwege problemen met de paspoortgegevens, dan kunnen soms de medereizigers ook niet inchecken.

 • Mijn aanvraag is afgekeurd, wat nu?

  Het komt slechts zeer zelden voor dat aanvragen voor Australische visa worden afgekeurd. Dit kan gebeuren als blijkt dat u niet voldoet aan de visumvoorwaarden of als u onjuiste gegevens heeft ingevuld in het aanvraagformulier.

  Is de afkeuring een gevolg van verkeerd ingevuld aanvraagformulier?
  Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen.
  Dien opnieuw een aanvraag in voor uw visum Australië

  Liep er ook al een andere visumaanvraag voor dezelfde reiziger?
  Dan kunnen er verschillende problemen ontstaan. Soms kan de aanvraag hierdoor niet in behandeling worden genomen. Soms blijft de aanvraag hierdoor (veel) langer in behandeling dan normaal. En meestal worden hierdoor alle lopende visumaanvragen en toegekende visa voor Australië overschreven. Deze problemen had u kunnen voorkomen door vraag 7 in het aanvraagformulier correct te beantwoorden.

  Als uw aanvraag voor het eVisitor visum niet binnen de verwachte levertijd wordt toegekend, dan kunt u wel een ETA Australië aanvragen. Maar als er al een aanvraag voor een ETA Australië loopt, kunt u geen eVisitor visum aanvragen.

  Heeft de afkeuring een andere oorzaak?
  Dan kunt u niet opnieuw een eVisitor visum aanvragen, die aanvraag zou namelijk met grote kans direct weer worden afgekeurd. Wel kunt u een ander visumtype proberen aan te vragen. Daarbij kan VisumBuitenland.nl u niet assisteren. Wel kunt u hierover contact opnemen met de ambassade in Berlijn.

  Als uw aanvraag is afgekeurd ontvangt u een terugbetaling van de door u betaalde kosten. Behalve als er al eerder een aanvraag voor een visum Australië van u is afgekeurd. VisumBuitenland.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat als gevolg voor een te laat toegekende of afgekeurde aanvraag. Lees hierover meer in de algemene voorwaarden.

 • Kan ik de geldigheidsduur van mijn visum verlengen?

  Nee, het is niet mogelijk om uw visum te verlengen.

  Bent u nog niet in Australië? Dan kunt u altijd eenvoudig een nieuw visum aanvragen. Een nieuw visum overschrijft dan uw oude visum. Zo kunt u weer opnieuw gedurende twaalf maanden een onbeperkt aantal keer naar Australië reizen voor vakanties of zaken.

  Bent u al in Australië? Dan kunt u mogelijk wel een ander visumtype aanvragen, waardoor u het land niet hoeft te verlaten. Dat kan niet via VisumBuitenland.nl.

 • Kan ik mijn visumaanvraag nog annuleren?

  U kunt uw aanvraag annuleren totdat de immigratiedienst is begonnen met de verwerking van uw aanvraag. Meestal gebeurt dat al binnen tien minuten nadat u de betaling heeft voldaan.

  Is de immigratiedienst al begonnen met het verwerken van uw aanvraag? Dan kunt u deze niet meer geheel annuleren. In bepaalde gevallen is het nog wel mogelijk om uw aanvraag terug te trekken. In dat geval kunt u geen terugbetaling meer ontvangen van de door u gemaakte kosten, maar zal het visum niet worden toegekend en kan het daardoor geen eerder toegekend visum overschrijven en geen andere lopende visumaanvraag dwarszitten.

  Komt u er na het indienen van uw visumaanvraag pas achter dat deze een andere lopende visumaanvraag kan annuleren of ander toegekend visum zal overschrijven dat u niet wilt kwijtraken? Neem dan direct contact op en verzoek om uw aanvraag terug te trekken.

  Nadat uw eVisitor visum is toegekend, is deze op geen enkele manier meer te annuleren of terug te trekken. Als het eVisitor onbedoeld een ander visumtype heeft overschreven is dit niet meer ongedaan te maken. U moet het andere visumtype dan weer geheel opnieuw aanvragen.

  Er wordt geen bedenktijd of herroepingsperiode gehanteerd. De reden daarvoor is dat veel reizigers hun visum zo snel mogelijk willen ontvangen. In het aanvraagformulier wordt daarom de vraag gesteld of u wilt afzien van een bedenktijd. Voordat u de betaling kon uitvoeren heeft u deze vraag met "ja" beantwoord door een vinkje te plaatsen.

Overige veelgestelde vragen

 • Ik reis met kinderen, waar moet ik rekening mee houden?

  Kinderen moeten over een eigen paspoort en een eigen visum Australië beschikken. Dat geldt voor kinderen van alle leeftijden, dus ook voor baby’s. Voor kinderen en baby’s gelden dezelfde visumvoorwaarden als voor volwassenen.

  Kinderen mogen in plaats van een normaal paspoort ook een kinderpaspoort gebruiken voor hun visumaanvraag. Dit geldt alleen voor kinderen met de nationaliteit van een land dat officiële kinderpaspoorten uitgeeft, waaronder Duitsland en Oostenrijk.

  Reizen niet beide ouders mee met een kind jonger dan 18 jaar?
  Neem dan een Engelstalige toestemmingsbrief mee naar Australië. Deze moet ondertekend zijn door alle personen die wettelijk gezag over het kind hebben en niet meereizen, zoals de ouders of voogden. Ook moet van al deze personen een kopie van een legitimatiebewijs worden meegenomen en moeten hun adressen en telefoonnummers in de toestemmingsbrief worden vermeld. Als niet beide ouders wettelijk gezag over het kind hebben, moet ook een officieel document worden meegenomen waaruit blijkt wie wel het wettelijk gezag heeft of hebben. Meer informatie hierover vindt u op de website kinderontvoering.org.

 • Is een visum een garantie dat ik Australië inkom?

  Nee. Als u geen visum heeft wordt u in elk geval niet toegelaten op Australisch grondgebied. Maar ook als u wel een visum heeft, kan de immigratiedienst u de toegang tot het land weigeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld als wordt vermoed dat u zich niet aan de visumregels heeft gehouden of als u het aanvraagformulier van het visum Australië onjuist of onvolledig heeft ingevuld.

 • Moet ik mijn reis registreren bij de ambassade?

  U kunt uw reis naar Australië registreren bij de Nederlandse Rijksoverheid. Uw reisplannen worden dan doorgegeven aan de Nederlandse ambassade in Canberra. Deze registratie staat geheel los van uw visumaanvraag. Uw visum wordt toegekend door de overheid van Australië. Terwijl een registratie bij de ambassade wordt verwerkt door de Nederlandse overheid. Een visum Australië aanvragen is verplicht. Maar uw reis registreren bij de ambassade niet.

  Waarom zou ik mijn reis registreren?
  In crisissituaties probeert de Nederlandse ambassade in Australië contact op te nemen met de Nederlanders die op dat moment in Australië zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat de ambassade weet wie wanneer in Australië is. Dit kunt u de ambassade laten weten door uw reis te registreren. Als u zich heeft geregistreerd ontvangt u bovendien een e-mail als het reisadvies voor Australië verandert. Zo blijft u altijd op de hoogte van de veiligheidsrisico’s waar de Nederlandse overheid voor waarschuwt. En hoe u deze het beste zoveel mogelijk kunt beperken. Tijdens de coronacrisis werden geregistreerde reizigers bijvoorbeeld op de hoogte gehouden van de maatregelen en vluchtnummers van repatriëringsvluchten.

  Hoe kan ik mijn reis registreren?
  U kunt uw reisplannen op twee manieren registreren bij de Nederlandse ambassade in Australië. Dit kan door uw registratie in te dienen bij de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar ook door uw registratie te combineren met uw visumaanvraag. Dat kunt u doen door in het visumformulier de optie "ambassaderegistratie" aan te vinken. U hoeft dan niet al uw persoonlijke gegevens en reisgegevens nogmaals in te vullen, want die worden dan overgenomen uit het visumformulier.

 • Mag ik medicijnen meenemen naar Australië?

  Niet alle medicijnen mogen altijd worden meegenomen naar Australië. Voor bepaalde medicijnen heeft u een verklaring nodig van het CAK. Voor welke medicijnen dit geldt en hoe u aan deze verklaring kunt komen leest u op de website van het CAK.

 • Heb ik inentingen nodig voor Australië?

  Als u naar het buitenland reist is het altijd verstandig om na te gaan of u vaccinaties moet nemen. Sommige vaccinaties zijn niet verplicht, maar worden wel aangeraden. De informatie op deze website is niet geschreven door een arts. Vraag aan uw (huis)arts of u vaccinaties nodig heeft, of andere medische voorbereidingen moet treffen voor uw reis naar Australië.

 • Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

  In het aanvraagformulier van het visum Australië wordt gevraagd naar veel gevoelige persoonsgegevens. Vanzelfsprekend verwacht u dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.

  VisumBuitenland.nl garandeert dat uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving (AVG / GDPR). Hiervoor zijn zowel technische als organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen. Uw gegevens worden alleen middels beveiligde verbindingen verwerkt en versleuteld opgeslagen. Ook worden uw gegevens verwijderd zodra het opslaan ervan niet langer nodig is. VisumBuitenland.nl heeft haar privacybeleid ontworpen en getoetst in samenwerking met Taylor Wessing, een internationaal gerenommeerd advocatenkantoor.

  Om een opdracht voor de aanvraagdienst met betrekking tot een visum Australië te kunnen uitvoeren, geeft VisumBuitenland.nl de in het aanvraagformulier ingevulde gegevens door aan de afdeling Immigration and citizenship (de "immigratiedienst") van het Australische ministerie van binnenlandse zaken. De immigratiedienst zal deze verwerken in overeenstemming met de Australische Privacy Act 1988 en is gerechtigd uw persoonsgegevens door te geven aan Australische instanties en autoriteiten die zich bezig houden met: adoptie, grenscontrole, immigratie, zakelijke vaardigheden, kinderbescherming, burgerschap, onderwijs, eerlijke handel, gezondheidsevaluatie, ziektekostenverzekering, gezondheidsdiensten, arbeidsverhoudingen, wetshandhaving, betaling van pensioenen en uitkeringen, openbare veiligheid, herziening van besluiten, reglementering van de migratiediensten, pensioen, belastingheffing, opleiding en veiligheid op de werkplek. En daarnaast aan elke instantie van het Gemenebest Australië, of van een staat of gebied, die verantwoordelijk is voor of anderszins betrokken is bij de regulering van onderwijsaanbieders. En daarnaast aan Australische wetshandhavingsinstanties, gezondheidsagentschappen en internationale agentschappen, met inbegrip van overzeese instanties in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland, met het oog op de identiteitscontrole.

  De informatie die u verstrekt, met inbegrip van de resultaten van eventuele tests op het Human Immunodeficiency Virus (HIV), zal door de immigratiedienst worden gebruikt om uw gezondheid te beoordelen met het oog op het bepalen van uw geschiktheid voor de toekenning van een Australisch visum. Een positief HIV- of ander testresultaat zal niet noodzakelijkerwijs leiden tot weigering van het visum waarvoor u een aanvraag hebt ingediend, maar kan wel betekenen dat uw resultaten aan andere relevante instanties van het Gemenebest en gezondheidsdiensten in de regio van uw verblijf worden doorgegeven.

  VisumBuitenland.nl verwerkt uw persoonsgegevens alleen bij de uitvoering van uw opdracht voor een aanvraagdienst betreffende het visum Australië. Uw gegevens worden niet verkocht of gebruikt voor andere commerciële doelen. Toch brengt het verwerken van persoonsgegevens altijd risico’s met zich mee. Ook als alle voorzorgsmaatregelen worden opgevolgd. VisumBuitenland.nl kan bijvoorbeeld geen invloed uitoefenen op de hierboven genoemde overheidsinstanties en wat zij met uw persoonsgegevens doen. Hierover leest u meer in het privacybeleid.

Geen antwoorden gevonden op basis van uw trefwoorden... Laat alle vragen zien of probeer het opnieuw.
Of neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Australië. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (0 AUD per visum, via immi.homeaffairs.gov.au). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 0 AUD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 24,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Australië is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.