Het Working Holiday Visum Australië (WHVA) is bedoeld voor jonge mensen (tussen 18 en 31 jaar oud), die voor maximaal een jaar willen werken in Australië, in combinatie met een vakantie.

Wat is het Working Holiday Visum Austalië?

Het Working Holiday Visum Australië (WHVA) is een vergunning om gedurende twaalf maanden te mogen rondtrekken en werken in Australië. Het WHVA is geldig voor een werkvakantie van maximaal 12 maanden. Werken mag maximaal zes maanden voor dezelfde werkgever. Tussendoor is het toegestaan een onbeperkt aantal keer het land te verlaten en opnieuw te betreden.

Wegen in AustraliëWegen in Australië

Voor wie is het Working Holiday Visum Australië bedoeld?

Om het Working Holiday Visum Australië aan te kunnen vragen, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Allereerst moet u op het moment van aanvragen tussen de 18 en 31 jaar oud zijn. De reis moet als hoofddoel een vakantie hebben; daarnaast mag er gewerkt worden (betaald). Bij aankomst moet u kunnen aantonen ten minste over 5000 AUD te beschikken. Let op: het leven in Australië is duurder dan in Nederland en België. Daar staat wel tegenover dat de uurlonen vaak ook hoger liggen. Het is niet toegestaan met kinderen te reizen als u gebruikmaakt van het Working Holiday Visum Australië.

Wat voor soort werk mag ik in Australië doen met het WHVA?

Met een WHVA zijn alle typen werkzaamheden toegestaan. Om in aanmerking te komen voor een tweede Working Holiday Visum moet u echter tijdens uw eerste WHVA ten minste 3 maanden in een bepaalde sector gewerkt hebben. Hierbij gaat het om een van de volgende branches:

  • Agrarisch werk (landbouw en veehouderij)
  • Visserij
  • Boomkwekerij of houtverwerkingsbedrijf
  • Mijnen van Australië
  • Bouw (constructie en installatiewerk)

Het is hierbij de bedoeling ongeschoold (relatief zwaar) fysiek werk te verrichten. Werken op een kantoor of keuken binnen één van de bovenstaande sectoren is niet voldoende om voor een tweede werkvakantie-visum in aanmerking te komen.

Het tweede Working Holiday Visum aanvragen

Als het werken in Australië in combinatie met een vakantie goed is bevallen, kunt u een tweede Working Holiday Visa aanvragen. Hoewel de aanvraag de eerste keer moet worden gedaan terwijl u zich buiten Australië bevindt, geldt deze eis niet voor de tweede aanvraag. Om in aanmerking te komen voor een tweede visum, moet u zich aan alle voorwaarden van de eerste hebben gehouden. Ook moet u minimaal drie maanden in Australië hebben gewerkt tijdens de looptijd van het eerste visum, en mag u nog geen 31 jaar zijn geworden. Ook geldt het tweede WHVA tot maximaal 24 maanden na het inreizen met het eerste WHVA.

Goedkoper alternatief voor Working Holiday Visum Australië

Goedkoper alternatief
Het Working Holiday Visum Australië kost €277; veel reizigers vinden dit te duur. Het is ook mogelijk gebruik te maken van een goedkoper alternatief, namelijk het eVisitor visum, tegen veel lagere visumkosten. Dat visum is ook 12 maanden geldig en kost maar € 14,95. Er zijn twee verschillen tussen het eVisitor en Working Holiday visum:

  • Met een eVisitor moet u telkens na 3 maanden het land (kort) verlaten
  • Met een eVisitor reistoestemming mag u geen betaald werk uitvoeren

Het eVisitor visum is eenvoudig op deze website aan te vragen en kost slechts € 14,95. Lees hier meer over de voorwaarden of kosten van dit visum.


Wilt u liever het eVisitor visum aanvragen en de kosten van het Working Holiday Visum Australië besparen? Dien uw eVisitor aanvraag dan in via deze website.