Controleer voordat u begint met het aanvragen van uw visum Australië of u voldoet aan de voorwaarden die op deze pagina worden genoemd. Aan het gebruik van het eVisitor visum zijn voorwaarden verbonden omtrent uw reisdoel, uw paspoort, uw gezondheid en uw karakter.

=Visumvoorwaarden van Australië

Voldoet u aan de visumvoorwaarden, zoals genoemd op deze pagina?
Dan kunt u direct een visumaanvraag voor Australië indienen. Houd ook rekening met de maximale verblijfsduur en de geldigheidstermijn van het visum.
Direct een visum Australië aanvragen


Uw reisdoel

Op vakantie of zakenreis naar Australië

Voor een vakantie of zakenreis naar Australië heeft u een visum nodig. Het eVisitor visum is daarvoor de goedkoopste en eenvoudigst aan te vragen variant. Hiermee is ook het bezoeken van vrienden en familie in Australië toegestaan. Wilt u in Australië werken of wilt u er vrijwilligerswerk doen? Lees dan verder op de pagina over werken in Australië.

Studeren in Australië

Wilt u in Australië een training of studie volgen? Ook dat mag met een eVisitor visum, maar alleen als de training of studie niet langer dan drie maanden duurt. Merk op dat dit los staat van de geldigheidstermijn van het visum. De maximale verblijfsduur van het visum bedraagt ook drie maanden. Het is niet toegestaan om een studie van meer dan drie maanden onder te verdelen in meerdere reizen waarbij u telkens korter dan drie maanden in Australië verblijft.

Studeren in AustraliëEen studie of training volgen in Australië is toegestaan als deze korter dan drie maanden duurt en niet van medische aard is

Wilt u een studie volgen die in totaal langer dan drie maanden duurt? Dan kunt u een speciaal studievisum aanvragen. Een studievisum is ook altijd nodig als u een medische studie of training wilt volgen. Bijvoorbeeld voor een (deel van een) opleiding tot arts, tandarts, verpleegkundige, paramedicus of medewerker in de kinderopvang.

Uw paspoort

U en al uw medereizigers moeten een geldig paspoort bezitten. Dat geldt ook voor minderjarige kinderen. Uw paspoort moet nog ten minste 6 maanden geldig zijn op het moment dat u aankomt in Australië. Bij het aanvragen van het visum Australië moet u uw paspoortnummer invullen. Dit paspoortnummer komt ook op het visum te staan. Bij aankomst in Australië moet het paspoortnummer in het visum overeenkomen met het paspoortnummer in uw paspoort. U moet dus met hetzelfde paspoort reizen als waarmee uw visum is aangevraagd. Is uw paspoort niet lang genoeg meer geldig? Dan moet u eerst een nieuw paspoort aanvragen. Vervolgens kunt u met uw nieuwe paspoort een (nieuw) visum aanvragen. Ontvangt u uw nieuwe paspoort pas net voor uw vertrek naar Australië? Dan kunt u een spoedaanvraag voor het visum indienen.

Nationaliteiten eVisitor

Uw nationaliteit volgens uw paspoort
U kunt een eVisitor visum Australië aanvragen als u volgens uw paspoort de nationaliteit heeft van Nederland, België, een ander land in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

Heeft u een andere nationaliteit? Controleer dan of u een ETA Australië kunt aanvragen.


Heeft u de Australische nationaliteit? Dan kunt u geen enkel visumtype voor Australië aanvragen. Ook niet als de Australische nationaliteit uw tweede nationaliteit is en u reist met een paspoort van een ander land. Als u de Australische nationaliteit heeft, moet u reizen met uw Australische paspoort. Neem contact op met de Australische ambassade als u geen Australisch paspoort (meer) heeft.

PaspoortvereistenUw visum voor Australië is gekoppeld aan het paspoort waarmee het is aangevraagd

Uw gezondheid

Vormt uw fysieke of mentale gezondheid een risico voor de volksgezondheid in Australië? Of vormt deze een mogelijk gevaar voor de Australische maatschappij? Dan mag u niet naar Australië reizen, ook niet als u een visum bezit. Een visum Australië aanvragen mag alleen als u aan al deze medische voorwaarden voldoet:

 • U heeft geen tuberculose
 • U zult in Australië niet bevallen
 • Uw komst zal naar verwachting niet leiden tot zorggerelateerde kosten hoger dan AUD 51.000 (± EUR 31.000)
 • Uw komst zal naar verwachting niet leiden tot langere wachttijden voor zorg met beperkte capaciteit

Twijfelt u of u aan de hierboven genoemde voorwaarden kunt voldoen? Of voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden maar is het voor u erg belangrijk om toch naar Australië te kunnen reizen? Neem dan contact op met de Australische immigratiedienst. De immigratiedienst zal een arts toewijzen waarmee u uw situatie kunt bespreken. De arts zal vervolgens beoordelen of uw gezondheid het toelaat om alsnog een eVisitor visum of een ander visumtype aan te vragen.

Zorgkosten tijdens uw verblijf in Australië

Houd er rekening mee dat tarieven van medische behandelingen in Australië soms fors hoger zijn dan in Nederland. Heeft u tijdens uw verblijf in Australië zorg nodig? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten. Controleer daarom voor vertrek of u hiervoor verzekerd bent via uw zorgverzekering of reisverzekering. Let daarbij ook op de dekking van kosten van specialistische behandelingen, particuliere zorginstellingen, ambulancegebruik en tandheelkunde.

Bent u een inwoner van Nederland, België, Finland, Italië, Malta, Noorwegen, Ierland, Slovenië, Zweden of het Verenigd Koninkrijk? Dan kunt u voor vertrek gratis een European Health Insurance Card (EHIC) aanvragen. Op vertoon van uw paspoort en EHIC kunt u zich in Australië inschrijven in het nationale zorgfonds, genaamd ‘Medicareʼ. Als u bent ingeschreven in Medicare, hoeft u zelf geen zorgkosten voor te schieten voor de meeste basisbehandelingen. De zorginstelling kan die dan rechtstreeks voor u declareren bij uw zorgverzekering.

Uw karakter en gedrag

Het belangrijkste doel van de aanvraagprocedure van het visum Australië is het tegenhouden van ongewenste personen. Wie met een verhoogde kans een gevaar kan vormen voor de Australische gemeenschap, of crimineel gedrag kan vertonen, zoals het belasteren, lastigvallen, intimideren, stalken of mishandelen van personen in Australië, is niet welkom. Ook in de volgende situaties mag u geen visum Australië aanvragen:

 • U of een van uw familieleden heeft schulden bij de overheid van Australië
 • U beschikt niet over voldoende middelen om uw verblijf en terugreis te bekostigen
 • U heeft ooit een maatregel opgelegd gekregen vanwege huiselijk geweld of (seksueel) kindermisbruik
 • U heeft in totaal meer dan twaalf maanden gevangenisstraf opgelegd gekregen (uitgezeten of niet)
 • U bent voortvluchtig en/of u wordt gezocht door Interpol
 • U bent betrokken (geweest) bij een persoon, organisatie of groep waarvan het aannemelijk is dat die betrokken is bij crimineel gedrag
 • Het is redelijkerwijs te vermoeden dat u betrokken bent geweest bij mensensmokkel, mensenhandel, genocide, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een misdrijf met betrekking tot marteling of slavernij, of een misdrijf dat internationaal gezien van groot belang is, ongeacht of u voor een dergelijk misdrijf bent veroordeeld

Voldoet u aan alle visumvoorwaarden?

Als u aan alle voorwaarden van het eVisitor visum voor Australië voldoet, kunt u het visum direct online aanvragen. Houd er rekening mee dat u aan deze voorwaarden moet blijven voldoen totdat u Australië weer heeft verlaten. Verandert uw situatie tussen het moment van aanvragen en uw reis? Controleer dan opnieuw of u voldoet aan de voorwaarden.
Nu uw visum Australië aanvragen

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Australië. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (0 AUD per visum, via immi.homeaffairs.gov.au). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 0 AUD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 24,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Australië is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.