Alleen als aan alle voorwaarden van het visum Australië wordt voldaan en het visum door de immigratiedienst is toegekend, mag u op reis naar Australië. Lees daarom voor vertrek of u voldoet aan alle voorwaarden die zijn gesteld aan het gebruik van het (toeristen)visum.

OperahouseSydney Opera House

Voldoe ik aan de voorwaarden van het visum Australië?

Het online aan te vragen visum voor Australië (eVisitor) is geschikt voor de meeste reizigers. Hieronder vindt u de meest voorkomende redenen om naar Australië te reizen met een specifieke uitleg over de daaraan verbonden voorwaarden. Behalve de onderstaande specifieke voorwaarden bij uw reisdoel, zijn voor elke reiziger geldende voorwaarden omtrent gezondheid en strafrechtelijk gedrag van toepassing. Deze voorwaarden alsmede de paspoortvereisten, vindt u onderaan op deze pagina. Let er tevens op dat u niet langer in Australië verblijft dan de maximale geldigheidstermijn van het visum Australië.

- Ik ga op vakantie naar Australië

Als u op vakantie gaat naar Australië en daarbij korter dan 3 maanden in Australië verblijft, mag u gebruikmaken van het visum dat met het online aanvraagformulier visum Australië te verkrijgen is. Er zijn geen specifieke voorwaarden voor het gebruik van het visum voor Australië voor toeristen, maar controleer voor het aanvragen wel of u aan de voorwaarden omtrent gezondheid, gedrag en de paspoortvoorwaarden voldoet, die onderaan op deze pagina te vinden zijn.

- Ik ga een bezoek brengen aan vrienden en/of familie in Australië

Ook het brengen van een bezoek aan familie of vrienden is toegestaan met het online verkrijgbare visum.

- Ik ga een studie volgen in Australië

Studeren in AustraliëStuderen in Australië

Alleen als u een training of kortdurende studie (van minder dan 3 maanden) wilt volgen, is dit toegestaan zonder hier een specifiek studievisum voor aan te vragen. Let op: deze drie maanden staan los van de verblijfsduur. Het is dus niet toegestaan om bijvoorbeeld een studie van vier maanden te volgen, verdeeld over twee bezoeken aan het land. Ook al voldoet u dan aan de maximale verblijfsduur van drie maanden, de studie duurt langer die drie maanden, dus mag deze niet worden gevolgd.

- Ik wil werken, op zakenreis of vrijwilligerswerk doen in Australië

Het eVisitor e-visum Australië is ook geschikt voor zakenreizen en vrijwilligerswerk. Werk of vrijwilligerswerk in Australië zonder aanvullende werkvergunning of een Working Holiday Visa is echter alleen toegestaan als de reiziger hiervoor geen financiële beloning ontvangt van een Australische organisatie. De werkgever in het thuisland mag de reiziger wel blijven doorbetalen, maar de werkgever mag zelf ook geen directe vergoeding ontvangen van een Australische organisatie voor het werk dat de reiziger aldaar gaat uitvoeren. Het eVisitor visum is voor zakenreizigers wel voldoende om bijvoorbeeld een vergadering, onderhandeling, inspectie of ander soort bijeenkomst bij te wonen. Meer uitleg over wat wel en wat niet mag, vindt u op de pagina met alle informatie over werken in Australië.

- Ik wil op reis naar Australië met een (minderjarig) kind

Vakantie in AustraliëVakantie in Australië

Vanzelfsprekend mag u ook met kinderen naar Australië reizen. Wel moet het kind een eigen paspoort en een eigen visum Australië bezitten. U kunt de visumaanvraag voor uw kind combineren met die van uzelf, door een groepsaanvraag in te dienen. Dat doet u door in het normale aanvraagformulier onderin op de knop ‘reiziger toevoegen’ te klikken. Let op: reist u met een minderjarig kind en reizen niet beide ouders mee? Dan moet u een getekende verklaring meenemen waarin staat dat alle ouders en/of voogden toestemming geven om met het kind op reis te gaan.

- Ik wil overstappen in Australië en daarbij het vliegveld niet verlaten

Indien u de Nederlandse of Belgische nationaliteit heeft, hoeft u voor een transit geen visum aan te vragen. Let op: u mag het vliegveld dan tijdens uw overstap niet verlaten. Wilt u tijdens uw overstap voorbij de paspoortcontrole om het vliegveld (kort) te verlaten? Dan moet u wel een aanvraag indienen (het eVisitor voldoet daarvoor).

Voorwaarden omtrent uw gezondheid

Geen tuberculose toegestaan

Om haar inwoners te beschermen, heeft de overheid van Australië de voorwaarde ingevoerd dat inkomende bezoekers geen tuberculose mogen hebben. Heeft u wel tuberculose en wilt u alsnog naar Australië reizen? Informeer dan bij het Australische consulaat naar de mogelijkheden. In het aanvraagproces voor het visum Australië wordt gevraagd of u tuberculose heeft. Ook als u op dat moment geen tuberculose heeft, maar dit wel heeft wanneer u op een later tijdstip naar Australië wilt reizen, is uw reis niet toegestaan zonder specifieke aanvullende goedkeuring van de immigratiedienst.

Zorgverzekering in Australië

De Australische overheid heeft een regeling getroffen met enkele Europese landen omtrent medische behandelingen van reizigers tijdens hun verblijf in Australië. Daaronder vallen onder andere Nederland en België, maar bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk niet. Nederlanders en Belgen krijgen daardoor de meeste medische behandelingen in Australië ook vergoed van hun basis-zorgverzekering in het thuisland. Als ze de tevens de gratis European Health Insurance Card (ofwel EHIC) aanvragen hoeven ze de zorgkosten ook niet voor te schieten, maar worden deze door de Australische zorginstelling direct gedeclareerd bij de Nederlandse of Belgische basisverzekering. Om zeker te zijn dat de zorginstelling het geld daadwerkelijk kan declareren bij de Nederlandse of Belgische zorgverzekering eist de overheid van Australië dan ook dat alle Nederlanders en Belgen in hun thuisland een zorgverzekering hebben. Ook wordt sterk aangeraden deze uit te breiden met werelddekking of aan te vullen met een reisverzekering, om het risico af te dekken dat de benodigde medische behandeling in Australië duurder is dan in het thuisland. Ook is een reisverzekering of zorgverzekering met werelddekking noodzakelijk voor enkele specialistische behandelingen in ziekenhuizen, alsmede behandelingen bij particuliere zorginstellingen, ambulancegebruik en tandheelkunde.

Voorwaarden omtrent gedrag

Om in aanmerking te komen voor het online aan te vragen visum Australië, moet u ook voldoen aan de voorwaarden omtrent gedrag. Het gaat hierbij om strafrechtelijke veroordelingen. Ongeacht of deze zijn uitgezeten, mag u maximaal een totaal (gecombineerd) aantal van 12 maanden celstraf opgelegd hebben gekregen. Het maakt hierbij niet uit of de straf is verjaard of om een eventuele andere reden uit het strafblad is verwijderd.

Paspoortvoorwaarden

Paspoort vereistenPaspoort vereisten voor Australië

Alleen als u met een geldig paspoort naar Australië reist, wordt u toegelaten het land te betreden. Het paspoort waarmee u Australië inreist moet hetzelfde paspoort zijn als waarmee u het visum heeft aangevraagd. Het visum is namelijk onlosmakelijk verbonden aan het paspoort, door het gebruik van het paspoortnummer. Het paspoort moet tevens nog minimaal zes maanden geldig zijn vanaf het moment van aankomst in Australië. Verloopt het paspoort eerder? Dan verloopt ook het visum. U moet dan eerst een nieuw paspoort aanvragen en daarna met het nieuwe geldige paspoort een nieuwe visumaanvraag indienen. Ontvangt u uw nieuwe paspoort pas net voor vertrek naar Australië? Dan kunt u een spoedaanvraag voor het visum indienen.

Toegestane landen

Nationaliteiten die in aanmerking komen
Alleen als u een geldig paspoort bezit, dat is uitgegeven door Nederland, België of één van deze overige landen, kunt u gebruikmaken van het eVisitor visum Australië. Alleen reizigers die daaraan niet voldoen, wordt geadviseerd het (duurdere) ETA aan te vragen.


Voldoet u aan alle voorwaarden van het visum?

Indien u en uw reis aan alle voorwaarden van het visum voor Australië voldoen die op deze pagina zijn genoemd, kunt u direct starten met de aanvraag, door op onderstaande groene knop te drukken:
Visum Australië aanvragen