Nieuwsbericht | | 24-06-2022 | ±2 minuten leestijd

De Amerikaanse overheid heeft kortgeleden enkele strenge eisen versoepeld waar Afghaanse burgers aan moeten voldoen wanneer ze naar de Verenigde Staten willen immigreren.

Strenge immigratieregels voor Afghanen versoepeld

De Amerikaanse overheid heeft sinds kort enkele strenge immigratieregels versoepeld voor Afghanen die zich in de Verenigde Staten willen vestigen. Tot voor kort kwamen Afghaanse burgers die onder het juk van het Taliban-regime burgerfuncties vervulden of betaalden voor overheidsdiensten, niet in aanmerking voor een visum voor de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering was bang dat ze banden zouden hebben met een terroristische groepering. De regering Biden heeft laten weten dat dit niet langer het geval is.

Zowel de minister van Binnenlandse Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken hebben op grond van de Immigration and Nationality Act druk uitgeoefend op de Amerikaanse regering om per geval een uitzondering te maken voor burgers die anders wel aanspraak zouden maken op een visum. Dit stelt de regering in staat om bescherming te bieden aan Afghanen die geen risico vormen voor de nationale veiligheid. Ook biedt de regering hen de mogelijkheid om een permanente immigratiestatus in de Verenigde Staten te krijgen. Alle Afghanen die als ambtenaar hebben gewerkt tijdens het bewind van de Taliban tussen september 1996 tot december 2001 en na augustus 2021, komen hiervoor in aanmerking.

Nog veel immigratieregels onduidelijk

Afghanen die een aanvraag hebben gedaan voor toelating tot de VS via Special Immigrant Visas (SIV’s), een speciaal programma dat in 2009 door het Congres werd ingevoerd, moeten onder andere een aanbevelingsbrief voorleggen van een leidinggevende van een Amerikaans project in Afghanistan. Volgens het International Refugee Assistance Project (IRAP), een particuliere organisatie in de VS, werd aanvragers jarenlang gevraagd de aanbevelingsbrief te laten controleren door een Amerikaans staatsburger, of een Amerikaans staatsburger ook te laten ondertekenen als de leidinggevende geen Amerikaanse nationaliteit had.

Het is nog niet duidelijk of deze eis is geschrapt. Volgens het IRAP vraagt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wel om deze ondertekende brieven, maar heeft het Congres deze eis nooit opgelegd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft wel gezegd dat aanvragers zoʼn brief in handen moeten proberen te krijgen en herhaalde dat de eis niet volledig is komen te vervallen.

Het IRAP vindt dat deze eis onrechtvaardige obstakels en problemen creëert voor aanvragers die onder bepaalde omstandigheden geen Amerikaans staatsburger kunnen vinden of kennen om deze brief te laten ondertekenen. Dit wordt ook steeds moeilijker sinds het Amerikaanse leger en overig Amerikaans personeel zich heeft teruggetrokken uit Afghanistan. Dit geldt vooral voor Afghanen die zijn ontslagen of gedwongen hun contactgegevens hebben moeten veranderen.

Geen verblijfsvergunning nodig? Dan een ESTA aanvragen

Reizigers uit Nederland, België en andere EU-landen die niet van plan zijn zich definitief in de Verenigde Staten te vestigen en er slechts kort willen verblijven, moeten een ESTA aanvragen. Een ESTA is een elektronische reisvergunning waarmee zonder visum naar Amerika gereisd kan worden. Het ESTA is vanaf het moment van toekenning twee jaar geldig en kost € 39,95. Een ESTA staat u toe om tot maximaal 90 dagen in de VS te verblijven.