Nieuwsbericht | | 28-07-2020 | ±3 minuten leestijd

Vaak staat er geen 'National Identification Number' op het ESTA voor Amerika, of is hier 'UNKNOWN' ingevuld. Lees in dit artikel of dat in uw geval een probleem oplevert.

Wat wordt er bedoeld met 'National Identification Number'?

Zodra de aanvraag voor een ESTA voor Amerika is gekeurd door de immigratiedienst, wordt ter bevestiging een document gegenereerd. Daarin staat of de aanvraag wel of niet is goedgekeurd, en ook nogmaals alle gegevens die in het ESTA-aanvraagformulier zijn ingevuld. In dit document staan ook altijd de velden 'National Identification Number' en 'Personal Identification Number'. Soms worden deze automatisch vertaald en staat er bijvoorbeeld 'Nationaal identificatienummer' en 'Persoonlijk identificatienummer'.

Welke nummers hier precies mee worden bedoeld is afhankelijk van de nationaliteit van de reiziger. In de meeste gevallen hoeven ook niet beide nummers ingevuld te worden, maar slechts één of helemaal geen. Voor reizigers met de Nederlandse nationaliteit hoeft alleen het burgerservicenummer (BSN) te worden ingevuld. Belgen hoeven alleen hun Rijksregisternummer in te vullen.

Moet er een 'Personal Identification Number' op mijn ESTA staan?

Het aanvraagformulier voor het ESTA Amerika laat de vraag naar de ‘Personal Identification Number’ bij alle reizigers met een Europese nationaliteit automatisch weg, omdat zij dit nummer niet bezitten. Invullen is dus niet nodig en niet mogelijk. Wel komt het kopje 'Personal Identification Number' op de bevestiging van toekenning van het ESTA te staan, maar zonder nummer.

Moet er een 'National Identification Number' op mijn ESTA staan?

Dat ligt eraan welke nationaliteit u heeft. Reizigers met een van de volgende nationaliteiten hebben doorgaans wel een 'National Identification Number':

 • Nederland (burgerservicenummer, BSN)
 • België (Rijksregisternummer)
 • Luxemburg (TIN)
 • Spanje (DNI of NIF)
 • Griekenland
 • Tsjechië

Reizigers met een van de volgende nationaliteiten hebben geen nummer dat door de Amerikaanse immigratiedienst wordt bedoeld als 'National Identification Number':

 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Ierland
 • Italië
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zwitserland

Reizigers die vanwege hun nationaliteit geen 'National Identification Number' hebben, hebben vaak wel een ander nummer. Bijvoorbeeld een NIR, INSEE, PPSN, fiscaalnummer, of het documentnummer van een paspoort of identiteitsbewijs. Deze nummers worden echter niet bedoeld bij 'National Identification Number' en ook niet bij 'Personal Identification Number'. Deze nummers hoeven dan ook niet te worden ingevuld bij het aanvragen van een ESTA en hoeven dus ook niet op de bevestiging van toekenning te staan. Staan ze daar toch wel? Dan levert dat doorgaans geen probleem op.

Uitzonderlijke gevallen

Er bestaan enkele uitzonderingen op het bovenstaande overzicht. Sommige reizigers met de Nederlandse, Belgische, Luxemburgse en Spaanse nationaliteit, hebben geen 'National Identification Number' gekregen. Bijvoorbeeld, omdat ze niet wonen en/of werken in het land waarvan ze de nationaliteit hebben. Dit kan ook gelden voor personen die hun paspoort hebben afgehaald bij een consulaat in het buitenland, welke soms niet in staat zijn om een 'National Identification Number' te genereren. Reizigers die een dergelijk nummer niet hebben, hoeven deze ook niet in te vullen bij het aanvragen van een ESTA. Hierdoor ontstaan doorgaans geen problemen tijdens de reis naar Amerika.

Er staat 'UNKNOWN' op mijn ESTA, is dat een probleem?

Als er geen 'National Identification Number' is ingevuld in het aanvraagformulier van het ESTA, komt op de bevestiging van toekenning automatisch 'UNKNOWN' te staan. Dit is normaal en levert geen probleem op. In sommige situaties moet de reiziger bij het aanvragen van een ESTA zelf 'UNKNOWN' invullen. Bijvoorbeeld in de uitzonderlijke gevallen zoals hierboven genoemd.

Tegenstrijdige informatie op het internet

Wie online zoekt welke nummers bedoeld worden met 'National Identification Number' en of deze wel of niet moeten worden ingevuld bij het aanvragen van een ESTA, komt veel tegenstrijdige informatie tegen. Zo wordt regelmatig beweerd dat Duitsers het documentnummer van hun identiteitskaart moeten invullen als 'National Identification Number'. Dat is echter niet het geval, reizigers zonder identiteitskaart kunnen namelijk ook probleemloos een ESTA aanvragen, daarvoor is alleen een paspoort benodigd.

Deze tegenstrijdige informatie is een gevolg van veel pogingen van reizigers om verschillende soorten nummers in te vullen en proefondervindelijk na te gaan of ze hiermee Amerika kunnen inreizen. De immigratiedienst accepteert in de praktijk het ingevulde nummer bijna altijd, ook als er een ander nummer is ingevuld dan waarnaar officieel gevraagd werd. Hierdoor hebben veel reizigers onjuiste conclusies getrokken en deze online gedeeld.

Let op: dit nieuwsartikel over het ESTA voor Amerika is meer dan een jaar oud. Mogelijk bevat het daardoor achterhaalde informatie en adviezen, er kunnen dan ook geen rechten meer aan dit artikel worden ontleend. Gaat u binnenkort op reis en wilt u weten welke regels momenteel gelden? Lees dan alle actuele informatie over het ESTA voor Amerika.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 30,49 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.