Nieuwsbericht | | 12-09-2023 | ±3 minuten leestijd

In zijn boek onthulde prins Harry drugs te hebben gebruikt, wat een reden zou kunnen zijn om zijn Amerikaanse visum in te trekken. Om te achterhalen of Harry deze informatie gemeld heeft, is een conservatieve denktank naar de rechter gestapt. Op 15 juni werd bekendgemaakt dat het visumdossier van prins Harry niet zal worden vrijgegeven en dat zijn visum niet zal worden ingetrokken.

Geldigheid visum in gevaar door onjuiste informatie

In 2020 verhuisde prins Harry met zijn gezin naar Amerika. Aangezien hij geen Amerikaans paspoort heeft, moet hij in het bezit zijn van een visum om in Amerika te mogen wonen. De Amerikaanse visumregels zijn streng en de aanvraagprocedure bestaat uit verschillende stappen die erg veel tijd in beslag kunnen nemen. Er moet namelijk veel informatie worden verschaft, waarna streng gecontroleerd wordt of deze informatie ook daadwerkelijk klopt. Als na de afgifte van een visum alsnog blijkt dat er foutieve informatie is verstrekt, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de geldigheid van het visum. Dit geldt ook voor de situatie van prins Harry.

Visum voor Amerika in gevaar door onthullingen

In het boek dat hij begin dit jaar uitbracht, Spare, deelt prins Harry veel informatie over zijn privéleven, zo ook over zijn drugsgebruik. Deze onthullingen hadden ernstige gevolgen kunnen hebben voor de geldigheid van zijn visum. Drugsgebruik kan namelijk een reden zijn om geen visum toe te kennen. Als de aanvrager in kwestie hier niet eerlijk over is geweest tijdens de aanvraagprocedure, kan de geldigheid van het toegekende visum dan ook worden ingetrokken. Het was dan ook de vraag of prins Harry zijn drugsgebruik gemeld heeft tijdens de aanvraagprocedure van zijn visum.

Visumdossiers inzien niet zomaar mogelijk

De vraag was dus of prins Harry eerlijk is geweest tijdens de aanvraagprocedure. Zo niet, zou zijn visum kunnen worden ingetrokken. De Heritage Foundation, een conservatieve denktank, wil daarom zijn visumdossier inzien om te achterhalen of Harry deze informatie verstrekt heeft tijdens het aanvragen van het visum. De denktank is van mening dat het van groot publiekelijk belang is om te weten of Harry een speciale behandeling gekregen heeft tijdens de aanvraagprocedure en of hij wel eerlijk is geweest.

Visumdossiers zijn echter privé en kunnen niet zomaar door iedereen worden ingezien. De Heritage Foundation heeft meerdere verzoeken ingediend onder de Freedom of Information Act, maar deze zijn allemaal geweigerd. Daarop is de denktank naar de rechter gestapt. Op 15 juni heeft de rechter echter besloten dat het immigratiedossier van prins Harry vertrouwelijk zal blijven en dus niet openbaar gemaakt zal worden. Het Department of Homeland Security geeft aan dat het niet van voldoende publiekelijk belang is om het dossier van een individuele visumhouder openbaar te maken, ook niet van een bekend persoon als Harry. De geldigheid van het visum van Harry is voorlopig dus niet in gevaar.

Visa voor Amerika zijn moeilijk te verkrijgen

Er zijn tientallen verschillende visa voor Amerika, elk geschikt voor een ander reisdoel. De aanvraagprocedures voor het verkrijgen van een fysiek visum zijn echter streng en de wachttijden lang. Er moet namelijk veel informatie worden verschaft en ook moeten er verschillende documenten worden aangeleverd. Bovendien is het voor het aanvragen van een fysiek visum voor Amerika vaak nodig een interview af te leggen bij een ambassade of consulaat, waarna een consulaire medewerker evalueert of het dossier volledig is en of de aanvrager aan alle voorwaarden van het visum voldoet. Tijdens dit proces wordt ook gevraagd naar eventueel drugsgebruik van de aanvrager, nu of in het verleden. Op basis van de verschafte informatie en de beweegredenen van de aanvrager wordt er wel of niet een reistoestemming voor Amerika toegekend.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 30,72 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.