Nieuwsbericht | | 28-07-2022 | ±2 minuten leestijd

Door het hoge aantal visumaanvragen is Australië op zoek naar particuliere bedrijven voor het verzamelen van biometrische gegevens binnen de visumprocedure. Sinds het begin van 2022 is het aantal visumaanvragen namelijk dramatisch gestegen.

Nieuw uitbestedingsproces in maart 2023 van start

Kortgeleden werd voor dit plan een aanbesteding uitgegeven. De bedrijven die hiervoor geselecteerd worden, zullen verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van biometrische gegevens van visumaanvragen en het verifiëren en vergelijken ervan. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor het doorsturen van deze gegevens naar het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken voor de verdere afhandeling van het afgifteproces van de visumaanvragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken neemt de definitieve beslissing over het wel of niet toekennen van de visa.

Het ministerie verklaart dat in 2021 gemiddeld 27.000 visumaanvragen per maand werden ingediend. De cijfers voor de maanden februari en maart 2022 vertoonden een forse stijging tot respectievelijk 137.144 en 225.514 aanvragen. Deze grote vraag naar visa is volgens het ministerie te verklaren door de hervatting van het internationale reisverkeer, waardoor de economische activiteiten over de hele wereld sterk zijn toegenomen.

Het doel van het uitbestedingsproces

Door het verzamelen van biometrische gegevens uit te besteden, hoopt de Australische regering niet alleen de achterstand van de visumafgifte weg te werken, maar ook ervoor te zorgen dat de kosten voor de visumaanvragen niet aanzienlijk worden verhoogd. Dit besluit maakt ook deel uit van de huidige plannen van de regering om het visumafgiftesysteem te verbeteren en efficiënter te maken om aan de verwachtingen van de reizigers te voldoen.

Tot deze vernieuwingen behoort ook de invoering van een digitale gezondheidspas. Deze werd eerder in december 2021 al geïntroduceerd, maar later weer afschaft met de bedoeling om een verbeterde versie opnieuw in te voeren. Op dit moment is Australië bezig met enkele digitale overgangsprojecten, zoals het ontwikkelen van een technologie voor leeftijdsverificatie. Het land voert daarnaast ook een Trusted Digital Identity Framework in dat bepaalt hoe digitale identiteitsdiensten moeten worden vastgelegd.

Een visum voor Australië aanvragen

Iedereen die naar Australië reist, zal hier gehoor aan moeten geven. Zo ook Nederlanders die van plan zijn om naar Australië af te reizen en hiervoor een visum Australië moeten aanvragen. Reizigers met de Nederlandse of Belgische nationaliteit kunnen gebruikmaken van het eVisitor visum Australië dat eenvoudig online aan te vragen is. Het visum wordt gewoonlijk binnen 5 dagen toegekend en is vanaf de datum van toekenning een jaar geldig. In dat jaar kunt u een onbeperkt aantal reizen maken. U kunt per bezoek tot drie aaneengesloten maanden in Australië verblijven.

Let op: dit nieuwsartikel over het visum voor Australië is meer dan een jaar oud. Mogelijk bevat het daardoor achterhaalde informatie en adviezen, er kunnen dan ook geen rechten meer aan dit artikel worden ontleend. Gaat u binnenkort op reis en wilt u weten welke regels momenteel gelden? Lees dan alle actuele informatie over het visum voor Australië.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Australië. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (0 AUD per visum, via immi.homeaffairs.gov.au). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 0 AUD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 24,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Australië is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.