Nieuwsbericht | | 23-02-2022 | ±3 minuten leestijd

Het is momenteel niet mogelijk om online een aanvraag in te dienen voor het ETA Australië toeristenvisum (subklasse 601). Het is nog onduidelijk wanneer dit weer mogelijk zal zijn.

Populair toeristenvisum

De afkorting “ETA” staat voor “Electronic Travel Authority”. Het is een elektronische reistoestemming in plaats van een papieren document. De reistoestemming wordt digitaal aan het paspoort van de reiziger gekoppeld. Omdat het ETA beschikbaar is voor veel nationaliteiten, is het het populairste toeristenvisum voor Australië. Het ETA Australië is 12 maanden geldig en kan tijdens deze periode gebruikt worden voor een onbeperkt aantal reizen naar Australië. Elk verblijf in Australië met een ETA mag maximaal drie aaneengesloten maanden duren. Hoewel het een toeristenvisum is, mag het ETA ook gebruikt worden voor korte studies of trainingen (van maximaal drie maanden). Ook mag men met een ETA op zakenreis naar Australië. Werken in Australië is echter niet toegestaan met een ETA, ongeacht de duur van het verblijf. De aanvraagprocedure voor het ETA kan per nationaliteit verschillen, evenals de kosten.

Vanwege corona is het tijdelijk echter niet mogelijk om een ETA voor Australië aan te vragen. Het online aanvraagsysteem is tijdelijk uit de lucht gehaald. Dit betekent dat het ook via een reis- of visumbureau niet mogelijk is een ETA aan te vragen. Er is wel een speciale app waar reizigers gebruik van kunnen maken om toch nog een ETA te krijgen, maar deze is slechts voor een beperkt aantal personen beschikbaar. Voor verreweg de meeste mensen geldt dus dat het aanvragen van een ETA momenteel niet mogelijk is.

eVisitor of ETA

De Australische overheid adviseert reizigers die ervoor in aanmerking komen in plaats van het ETA gebruik te maken van het eVisitor visum (subklasse 651). Het eVisitor visum is in bijna alle opzichten gelijk aan het ETA voor Australië: het is geldig voor 12 maanden, het verblijf in Australië mag maximaal drie maanden duren en ook het eVisitor visum kan gebruikt worden voor een korte studie of training. Het grootste verschil en tevens de belangrijkste reden dat het ETA populairder is dan het eVisitor, is dat niet iedereen in aanmerking komt voor het eVisitor visum. Alleen personen met specifieke nationaliteiten kunnen een eVisitor visum aanvragen om naar Australië te reizen. Dit betreft onder meer reizigers uit alle landen in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

eVisitor online aanvragen

Een eVisitor visum Australië aanvragen doet men, net als het ETA, online. Dit is alleen mogelijk als men zich op het moment van aanvragen buiten Australië bevindt. In tegenstelling tot de aanvraagprocedure van het ETA, is de aanvraagprocedure voor het eVisitor hetzelfde voor iedereen. Ook de prijs is voor iedereen gelijk, € 14,95 per persoon.

Het invullen van het online aanvraagformulier duurt doorgaans vijf tot tien minuten. Als men eerder in Australië is geweest, wordt er gevraagd naar een zogeheten Visa Grant Number of Visa Label Number om de nieuwe aanvraag sneller te verwerken. Dit is echter geen verplicht veld.

Aan het einde van het aanvraagformulier voor het visum Australië worden enkele veiligheidsvragen gesteld. Deze hebben voornamelijk betrekking op een mogelijk crimineel verleden. Nadat het formulier volledig naar waarheid is ingevuld en de betaling is voldaan, wordt de aanvraag verwerkt. Het eVisitor visum wordt gemiddeld in 5 dagen verwerkt, spoedaanvragen gemiddeld in 60 minuten. Net als het ETA kan ook het eVisitor gebruikt worden als zakenvisum.