Nieuwsbericht | | 18-02-2022 | ±2 minuten leestijd

Vanaf 21 februari 2022 hebben reizigers naar Australië niet langer een uitzonderingsvergunning (travel exemption) nodig om het land binnen te komen. Een visum Australië blijft wel verplicht.

Visum en exemption

Als gevolg van de uitbraak van corona geld er in Australië sinds 2020 een reisverbod. Lange tijd mochten alleen een zeer beperkte groep personen het land nog in, zoals Australische burgers die terug naar huis keerden. Alle andere reizigers konden het land alleen in met een visum en een uitzonderingsvergunning, een zogeheten travel exemption. Deze worden uitgegeven door de Australische overheid en zijn geldig voor twee maanden.

Sindsdien zijn de reisregels meerdere malen versoepeld. Zo mogen ouders van Australische burgers sinds 1 november 2021 weer naar het land reizen, en sinds 15 december zijn specifieke visumhouders weer welkom in Australië. In theorie zijn deze groepen uitgezonderd van het reisverbod, wat betekent dat ze alleen een geldig visum nodig hebben om naar Australië te reizen. Echter, reizigers met een eVisitor visum Australië (subklasse 651) of een ETA Australië (subklasse 601) moeten ook een exemption aanvragen om naar het land te reizen. Dit betekent dat voor verreweg de meeste directe familieleden van Australische burgers die naar Australië willen reizen, een exemption aanvragen verplicht blijft, ondanks de versoepelingen.

Reisverbod wordt opgeheven op 21 februari

Vanaf 21 februari komt hier verandering in. Het reisverbod wordt dan opgeheven. Volledig gevaccineerde reizigers met een geldig visum (eVisitor of ETA) mogen vanaf die datum zonder een uitzonderingsvergunning naar Australië reizen. Hoewel een uitzonderingsvergunning niet langer verplicht is vanaf 21 februari, gelden er nog wel andere coronamaatregelen. Deze kunnen per regio verschillen. Zo is er in de Northern Territory bijvoorbeeld geen test- of quarantaineplicht na aankomst, maar moet men bij aankomst in Western Australia wel verplicht 14 dagen in quarantaine.

Achterstand visumaanvragen

Momenteel worstelt de Australische immigratiedienst met een grote achterstand bij visumaanvragen. Dit is grotendeels omdat Australië lange tijd geen toeristenvisums keurde. Deze visumaanvragen bleven in de wacht staan, en moeten nu allemaal gekeurd worden. Maar ook het keuren van de verplichte travel exemption leidt tot extra werk bij de immigratiedienst. Hoewel het merendeel van visumaanvragen voor Australië op tijd gekeurd worden, kunnen er flinke vertragingen zijn. De verwachting is dat deze achterstand vanaf 21 februari zal afnemen, omdat er geen exemption aanvragen meer gekeurd hoeven te worden.

De Australische immigratiedienst zegt dat visumaanvragen van reizigers die uitgezonderd zijn van het reisverbod momenteel voorrang krijgen. Visumaanvragen voor Australië worden vaak sneller goedgekeurd als men al een goedgekeurd exemption heeft. Na 21 februari zullen deze verschillen in levertijden waarschijnlijk een stuk minder zijn.