Nieuwsbericht | | 23-12-2022 | ±4 minuten leestijd

Het komt regelmatig voor dat het paspoortnummer op een visum Australië een extra cijfer bevat. In veel gevallen gaat het om een automatisch toegevoegd cijfer dat ook op het paspoort staat. Als u uw paspoortnummer zelf goed heeft ingevuld, is dit geen probleem en blijft uw visum geldig. Controleer altijd goed of u alle gegevens zelf correct heeft ingevuld.

Visum alleen geldig met juiste paspoortgegevens

Vraagt u uw eVisitor visum voor Australië aan via VisumBuitenland.nl? Dan wordt u gevraagd om de informatie die u in het online aanvraagformulier heeft ingevuld goed te controleren. De belangrijke gegevens waarnaar gevraagd wordt in dit formulier, waaronder uw paspoortnummer, moeten namelijk volledig juist zijn wil het visum geldig zijn. Een voordeel van het indienen van uw aanvraag via VisumBuitenland.nl is dat uw aanvraag automatisch wordt gecontroleerd op veelgemaakte fouten. Heeft u als Nederlandse reiziger bijvoorbeeld de letter ‘O’ ingevuld in plaats van het cijfer ‘0’? Omdat Nederlandse paspoortnummers nooit de letter O bevatten, wordt deze fout automatisch gecorrigeerd.

Speciale tekens in uw naam?

Bevat uw voor- of achternaam een of meer speciale tekens, zoals letters met accenten (bijvoorbeeld ü, ä, ö of é)? Dan wordt deze automatisch omgezet naar de spelling van uw naam zoals die onderaan op de informatiepagina van uw paspoort staat, zonder deze speciale tekens. Dat is namelijk de juiste spelling voor de verwerking van uw visumaanvraag. Zolang uw naam op het visum hetzelfde gespeld is als in het machineleesbare deel van uw paspoort (de twee regels met veel "<<<" tekens onderaan op de informatiepagina), hoeft u zich dus geen zorgen te maken.

Paspoortnummer op het eVisitor visum voor Australië

Bij het aanvragen van het eVisitor visum voor uw reis naar Australië, moet u er bovendien goed op letten dat u uw paspoortnummer correct invult. De geldigheid van het visum wordt namelijk gecontroleerd aan de hand van het paspoortnummer dat op het visum vermeld staat. Het kan zo zijn dat er achter uw paspoortnummer op het visum een extra cijfer vermeld staat, ook als u dit extra cijfer zelf niet heeft ingevuld in het aanvraagformulier. Meestal is dit geen probleem, maar dit volledige nummer, inclusief het extra cijfer dat op het visum te zien is, moet wel op het paspoort terug te vinden zijn. Ook dit kunt u controleren in het machineleesbare deel onderaan op de informatiepagina van uw paspoort.

Let op: voeg bij het aanvragen van uw visum nooit zelf een extra cijfer toe aan uw paspoortnummer. Ook niet als dit extra cijfer ook achter uw paspoortnummer staat in het machineleesbare deel van uw paspoort. U moet uw paspoortnummer zelf altijd correct invullen, dus zoals het op uw paspoort staat bij ‘documentnummer’. Controleer dit aandachtig voordat u uw aanvraag indient.

Niet hetzelfde paspoortnummer op uw paspoort en visum?

Is er op uw visum een extra cijfer aan uw paspoortnummer toegevoegd? Meestal gaat het in dit geval om een automatische toevoeging en in dat geval is het extra cijfer geen probleem. Controleer echter wel altijd of hetzelfde extra cijfer ook terug te vinden is achter uw paspoortnummer in het machineleesbare deel onderaan op de informatiepagina van uw paspoort. Kunt u het volledige paspoortnummer zoals het op uw visum staat, dus inclusief het extra cijfer, hier niet terugvinden? Dan is het paspoortnummer op uw visum onjuist en heeft u zelf een fout gemaakt bij het invullen van het online aanvraagformulier. In dit geval is het visum ongeldig, ook als op het eVisitor visum zelf vermeld staat dat het geldig is.

Ook wanneer het paspoortnummer om andere redenen niet correct op het visum staat en dus niet overeenkomt met het paspoortnummer zoals vermeld op het paspoort, is het visum ongeldig. U kunt fouten in het paspoortnummer of andere belangrijke gegevens corrigeren door online een nieuw visum aan te vragen met de juiste gegevens.

Nieuw eVisitor visum aanvragen

Koppeling visum aan paspoortnummer zelf controleren

Een fout in het paspoortnummer leidt altijd tot ongeldigheid van het visum. De aanwezigheid van een extra cijfer achter het paspoortnummer is dus niet de enige reden waardoor een visum ongeldig kan worden. Zorg er bij het aanvragen van uw visum dus altijd voor dat u uw paspoortnummer zorgvuldig invult. Na toekenning van uw visum kunt u via de website van de Australische immigratiedienst zelf controleren of er een visum gekoppeld is aan uw paspoortnummer. U kunt uw visum in het systeem terugvinden aan de hand van het ´Visa Grant Number´ dat op uw visum staat.

Correctheid gegevens altijd controleren

Naast het paspoortnummer zijn er andere gegevens die 100% correct op uw visum voor Australië moeten staan, wil het visum ook daadwerkelijk geldig zijn. Het gaat hierbij om de andere paspoortgegevens, zoals onder andere uw voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht. Houd bovendien altijd rekening met de geldigheidsduur van het visum en de toegestane maximale verblijfsduur in Australië.

Na toekenning kunt u het visum uitprinten, zodat u bij de paspoortcontrole een kopie kunt laten zien, maar het is ook voldoende als u het in digitale vorm kunt laten zien op het beeldscherm van uw laptop, tablet of smartphone.

Let op: dit nieuwsartikel over het visum voor Australië is meer dan een jaar oud. Mogelijk bevat het daardoor achterhaalde informatie en adviezen, er kunnen dan ook geen rechten meer aan dit artikel worden ontleend. Gaat u binnenkort op reis en wilt u weten welke regels momenteel gelden? Lees dan alle actuele informatie over het visum voor Australië.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Australië. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (0 AUD per visum, via immi.homeaffairs.gov.au). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 0 AUD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 24,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Australië is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.