Nieuwsbericht | | 12-09-2023 | ±4 minuten leestijd

Recentelijk is de aanvraagprocedure voor het eVisitor visum Australië gewijzigd. Sindsdien moet er na het invullen van het aanvraagformulier en het voldoen van de betaling een digitale kopie van het paspoort worden aangeleverd. In dit artikel leest u waar u rekening mee moet houden, zodat uw visumaanvraag alsnog soepel verloopt.

Aanvraagprocedure van een visum Australië

Het systeem dat Australië gebruikt om visumaanvragen te verwerken is vrijwel geheel gedigitaliseerd. Dit betekent dat visumaanvragen niet meer bij de ambassade kunnen worden ingediend, maar alleen online. De exacte voorwaarden, geldigheidsduur en aanvraagprocedure zijn afhankelijk van het type visum dat men aanvraagt en de nationaliteit van de aanvrager. Voor Nederlanders en Belgen die voor toerisme naar Australië reizen voldoet over het algemeen een eVisitor visum. Dit visum voor Australië kan eenvoudig online worden aangevraagd.

Wijziging aanvraagprocedure eVisitor visum

Het eVisitor visum is onder Nederlandse en Belgische reizigers het meest populaire visum voor Australië. Dit is mede dankzij de gemakkelijke aanvraagprocedure van dit visum. Tot voor kort was het invullen van een online formulier het enige wat nodig was om een aanvraag in te dienen. Na het voldoen van de betaling werd het visum meestal binnen 5 dagen verstrekt, behalve in het zeldzame geval dat er een steekproefcontrole plaatsvond. Ongeveer 5% van de aanvragen werd namelijk grondiger gecontroleerd door de immigratiedienst van Australië, vaak omdat er foutieve gegevens in het formulier waren ingevuld.

Sinds enkele maanden moet niet alleen het aanvraagformulier worden ingevuld, maar moet er ook een paspoortscan worden aangeleverd. Daardoor is het aanvragen van het visum iets ingewikkelder geworden, maar kan de Australische immigratiedienst ook beter controleren of de gegevens in het aanvraagformulier kloppen. Sinds de wijziging komt het dan ook minder vaak voor dat visumaanvragen worden onderworpen aan langdurige steekproefcontroles, waarbij vaak ook nog extra gegevens en documenten moeten worden aangeleverd.

Uw paspoortkopie moet aan deze voorwaarden voldoen

Een paspoort bestaat uit meerdere pagina’s. De belangrijkste daarvan is de zogeheten informatiepagina waarop de foto en alle paspoortgegevens te zien zijn. De informatiepagina bevat ook een machineleesbaar deel (machine-readable zone, MRZ). Het gaat hierbij om de onderkant van de informatiepagina, oftewel de twee regels die veel “<<<”-tekens bevatten. In dit gedeelte van het paspoort staan de belangrijkste gegevens in een gestandaardiseerd formaat, waardoor computers ze eenvoudig kunnen inlezen en controleren. Om uw visumaanvraag voor Australië te voltooien, moet u een digitale scan of foto van de informatiepagina van uw paspoort aanleveren. De foto of scan moet scherp zijn en alle gegevens, waaronder het machineleesbare deel, moeten goed leesbaar zijn. Let op de volgende aspecten:

  • De informatiepagina moet volledig in beeld zijn.
  • Alle tekst moet goed leesbaar zijn. Dit geldt in het bijzonder voor het machineleesbare deel.
  • Geen enkel onderdeel van de afbeelding mag afgesneden, afgedekt of bewerkt zijn. De foto of scan mag dus ook geen watermerk bevatten.
  • Er mogen geen storende spiegelingen op de afbeelding te zien zijn.
  • De afbeelding mag zwart-wit of in kleur zijn.
  • U mag een standaard paspoort gebruiken, maar ook noodpaspoorten en Duitse kinderpaspoorten zijn toegestaan. Identiteitskaarten en reisdocumenten voor vluchtelingen worden daarentegen niet geaccepteerd.
  • Als uw handtekening niet op de informatiepagina staat, dan hoeft deze ook niet op de afbeelding te zien te zijn.

Wijziging vermindert het aantal foutieve visumaanvragen

Een voordeel van de nieuwe vereiste voor de visumaanvraag voor Australië is dat de hoeveelheid fouten in ingediende aanvragen kleiner is geworden. In het aanvraagformulier moeten namelijk een aantal gegevens uit het paspoort worden overgenomen. Sommige paspoortgegevens, zoals het paspoortnummer, zijn relatief foutgevoelig. Soms is het bijvoorbeeld lastig te zien of het gaat om de letter “O” of het cijfer “0”. Ook kan bijvoorbeeld het cijfer “3” soms op de letter “B” lijken en andersom. Door aanvragers te verplichten een paspoortscan aan te leveren, kunnen een aantal gegevens automatisch en handmatig worden gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. Niet alle gegevens kunnen echter altijd gecontroleerd worden, waardoor het nog altijd zeer belangrijk is om alle gegevens zorgvuldig in te vullen in het aanvraagformulier.

Steekproefcontroles komen minder vaak voor

In het verleden kwam het vrij regelmatig voor dat aanvragen voor het eVisitor visum Australië werden onderworpen aan een steekproefcontrole. De verwerking van zo’n 1 op de 20 ingediende aanvragen liep daardoor een vertraging op van meerdere dagen. Bovendien moesten in sommige gevallen aanvullende documenten of gegevens worden aangeleverd. Sinds het aanleveren van een paspoortkopie verplicht is, worden opmerkelijk minder steekproefcontroles uitgevoerd. Dit betekent dat veruit de meeste visumaanvragen soepel verwerkt kunnen worden. Er kunnen echter nog altijd steekproefcontroles voorkomen, dus het advies is nog altijd om uw visumaanvraag ruim op tijd in te dienen.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Australië. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (0 AUD per visum, via immi.homeaffairs.gov.au). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 0 AUD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 24,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Australië is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.