Nieuwsbericht | | 03-11-2022 | ±4 minuten leestijd

De Australische regering heeft een plan gemaakt dat ervoor moet zorgen dat Australië sterk uit de coronacrisis komt. Een groot deel van dit plan gaat over het versoepelen van het visumbeleid, zodat het tekort aan arbeidskrachten sneller kan worden opgelost. Dit artikel vat de stappen in het plan kort samen en geeft daarnaast wat uitleg over het visum voor Australië.

Tekort aan arbeidskrachten na de coronapandemie

De focus van het herstelplan ligt vooral op het dichten van de kloof tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten. Het tekort aan arbeidskrachten is ontstaan doordat veel arbeidsmigranten na het uitbreken van de coronapandemie zijn teruggekeerd naar hun thuisland. Veel banen die eerder door deze tijdelijke visumhouders werden uitgevoerd, zijn nooit opgevuld door Australiërs. De reden hiervoor is dat zij in veel gevallen niet de nodige vaardigheden hebben. Nu de grenzen van Australië alweer een tijdje open zijn, wordt de ontstane kloof alsmaar meer voelbaar.

De grote hoeveelheid openstaande vacatures die is ontstaan door het vertrek van tijdelijke visumhouders is voornamelijk voelbaar in de portemonnee van bedrijven. Nu de economie weer aantrekt, moeten zij veel geld en tijd steken in het zoeken naar nieuwe werknemers. Het is natuurlijk een goed teken dat er werknemers nodig zijn, omdat dat betekent dat de Australische economie weer aan het groeien is. Het lijkt er nu echter op dat het tekort aan personeel deze groei in de weg staat.

Achterstanden in verwerking visumaanvragen

Door de coronapandemie werd de behandeling van veel visumaanvragen gepauzeerd. Alleen uitzonderingsaanvragen werden behandeld. Door de langdurige grenssluiting zijn dus grote achterstanden ontstaan in de verwerking van visumaanvragen. Bovendien zijn veel ambtenaren vertrokken omdat er minder werk was. Toen de grenzen weer heropend werden, was er een grote toestroom in visumaanvragen voor Australië. Het ministerie kon niet snel genoeg de nodige werknemers aannemen om al deze aanvragen tijdig te verwerken. De al bestaande achterstand in combinatie met de grote hoeveelheid nieuwe aanvragen en het tekort aan personeel zorgde ervoor dat de achterstand gestaag toenam.

Inmiddels lijkt het personeelstekort bij het ministerie grotendeels opgelost te zijn. Dit heeft men onder andere gedaan door het werken van overuren aantrekkelijker te maken en door het inzetten van personeel van andere afdelingen. Dit blijkt echter niet voldoende. Het plan van de overheid streeft dan ook naar het aanpassen van de visumvoorwaarden zelf.

Wijziging van de visumvoorwaarden

Er worden enkele wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de verwerking van visumaanvragen. Zo worden aanvragen die niet alle benodigde documenten bevatten meteen afgewezen. Dit scheelt veel tijd voor de ambtenaren die de aanvragen verwerken, maar is vervelend voor de aanvragers. Als een nieuwe aanvraag moet worden ingediend, moet daar namelijk ook opnieuw voor worden betaald. Als u uw aanvraag voor het eVisitor visum via deze website indient, hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Voor het eVisitor visum hoeven namelijk geen documenten aangeleverd te worden. Daarnaast bevat het aanvraagformulier van VisumBuitenland.nl automatische checks die ervoor moeten zorgen dat bepaalde veelgemaakte fouten worden opgemerkt en gecorrigeerd kunnen worden voordat uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de immigratiedienst van Australië. Een voorbeeld hiervan is het invullen van een letter O in plaats van het cijfer 0 voor een Nederlands paspoortnummer. In Nederlandse paspoortnummers komt de letter O nooit voor, dus in dit geval wordt deze letter automatisch omgezet naar het cijfer 0.

Overige wijzigingen en tegemoetkomingen

Voor sommige visums geldt dat er een maximum zit aan het aantal dat er per jaar wordt uitgegeven. Voor enkele van deze visums zal dit maximum worden afgeschaft en voor anderen zal het maximum aantal worden verhoogd. De minister van Immigratie, Burgerschap en Multiculturele Zaken krijgt bovendien de bevoegdheid om tegemoetkomingen te verlenen aan bepaalde groepen die het economisch herstel van Australië zouden kunnen ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn tegemoetkomingen voor migranten die op de een of andere manier problemen hebben ervaren door corona. Het gaat hierbij om tegemoetkomingen in de vorm van een verlenging van hun verblijfsvergunning, het kwijtschelden van de kosten van het visum of de mogelijkheid om een ander visum aan te vragen.

De Australische overheid hoopt personen met een tijdelijke verblijfsvergunning over te halen om langer in Australië te blijven. Dit hopen ze onder andere te doen door het versoepelen van de arbeidsbeperkingen van veel visums. Zo is het plan om het voor buitenlandse studenten mogelijk maken om meer uren te werken en de verblijfsduur van bepaalde visums te verlengen. Daarnaast wordt het makkelijker om een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen, omdat de lijst van beroepen waarmee men een permanente verblijfsvergunning kan aanvragen wordt uitgebreid.

Naar Australië met een ETA of eVisitor visum

De eerder genoemde verwerkingsachterstanden en versoepelingen zijn niet van toepassing op het ETA en het eVisitor visum voor Australië. Deze visums kunnen worden gebruikt voor een verblijf van maximaal drie maanden in Australië en zijn geschikt voor een vakantie of zakenreis. Welk van deze twee online aan te vragen visums u moet aanvragen, hangt af van uw nationaliteit. Houd daarnaast altijd rekening met de voorwaarden van het visum.

Met het eVisitor visum mag u een training volgen in Australië, in het land studeren of werkgerelateerde activiteiten ondernemen, zolang uw verblijf maar niet langer dan drie maanden duurt. Het eVisitor visum voor Australië is een jaar lang geldig en binnen deze geldigheidstermijn mag u Australië meerdere keren bezoeken.

Welk reisdoel u ook heeft, het is altijd verstandig om rekening te houden met eventuele vertragingen door het benodigde visum ruim vooraf aan te vragen. Zo is de kans groter dat u uw visum op tijd ontvangt.

Let op: dit nieuwsartikel over het visum voor Australië is meer dan een jaar oud. Mogelijk bevat het daardoor achterhaalde informatie en adviezen, er kunnen dan ook geen rechten meer aan dit artikel worden ontleend. Gaat u binnenkort op reis en wilt u weten welke regels momenteel gelden? Lees dan alle actuele informatie over het visum voor Australië.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Australië. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (0 AUD per visum, via immi.homeaffairs.gov.au). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 0 AUD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 24,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Australië is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.