Nieuwsbericht | | 29-06-2023 | ±4 minuten leestijd

Naast het visum Australië voor toeristische en zakelijke reizen kunnen reizigers die aan bepaalde voorwaarden voldoen ook een Working Holiday visa aanvragen. Voor reizigers van bepaalde nationaliteiten worden de leeftijdseisen voor het aanvragen van dit visum voor Australië minder streng. De regels voor het verkrijgen van een studievisum worden daarentegen juist aanscherpt.

Handelsverdrag leidt tot veranderingen in visumbeleid

Voor reizigers met een paspoort dat is uitgegeven door het Verenigd Koninkrijk worden de voorwaarden voor het Working Holiday visa voor Australië versoepeld. Deze versoepeling is een direct gevolg van een nieuw handelsverdrag dat Australië en het Verenigd Koninkrijk na de Brexit hebben gesloten. Door het verdrag wordt onder andere het personenverkeer tussen beide landen vrijer, maar worden bijvoorbeeld ook een groot aantal handelsbelemmeringen tussen Australië en het Verenigd Koninkrijk geschrapt.

Invoering nieuwe visumregels voor Britse reizigers

Het nieuwe handelsverdrag tussen Australië en het Verenigd Koninkrijk is van kracht sinds 31 mei. Ondanks dat het verdrag al in werking is getreden, is er mogelijk meer tijd nodig voor de invoering van de nieuwe regels met betrekking tot het Working Holiday visum. Voor Britse reizigers is het op dit moment daarom nog onduidelijk of zij al zeer binnenkort of pas tegen mei 2025 in aanmerking komen voor de versoepelde voorwaarden.

Langere geldigheid en versoepeling van de voorwaarden

De nieuwe regels houden in dat de leeftijdsgrens voor het aanvragen van een Working Holiday visum voor houders van een Brits paspoort omhoog gaat van 30 naar 35 jaar. Bovendien komt de voorwaarde dat reizigers respectievelijk minstens drie tot zes maanden specifieke werkzaamheden uitgevoerd moeten hebben om in aanmerking te komen voor een tweede en derde WHVA te vervallen. Hoewel de specifieke eisen voor de aanvraag van een tweede of derde Working Holiday visa ook voor Britse reizigers nu nog per regio van Australië verschillen, kan men hierbij denken aan bijvoorbeeld het plukken van fruit of werkzaamheden in de toeristische sector.

Leeftijdsgrens en beperkt aantal deelnemers

De leeftijdsgrens om een WHVA aan te vragen ligt over het algemeen bij 30 jaar. Voor reizigers uit een aantal landen geldt echter een hogere leeftijdsgrens van 35 jaar. Dit geldt sinds 2022 bijvoorbeeld voor aanvragers uit Italië en Denemarken. Nu is dat dus ook zo voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk. Voor reizigers uit andere landen waarvoor het WHVA beschikbaar is, blijft de leeftijdsgrens 30 jaar. Deze leeftijdsgrens heeft betrekking op het moment van aanvragen, wat betekent dat aanvragers nog steeds in aanmerking komen als zij het visum op tijd hebben aangevraagd, maar nog niet hebben ontvangen na ofwel hun 31e ofwel hun 36e verjaardag.

Ondanks dat Australië het aantal Working Holiday visa dat per jaar kan worden aangevraagd vorig jaar in totaal met 30% heeft verhoogd, blijft het aantal beschikbare plaatsen per jaar beperkt. Ook blijven de voorwaarden om voor een langere tijd als reiziger in Australië te werken vooralsnog relatief streng.

Strengere regels rondom studievisa in de maak

De versoepelingen met betrekking tot het WHVA voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk zijn niet de enige veranderingen in het Australische visumbeleid. Australië heeft de afgelopen tijd namelijk ook de regels en voorwaarden voor de specifieke studievisa voor het land tegen het licht gehouden. Het is namelijk gebleken dat sommige internationale studenten deze visa gebruiken om in Australië te gaan werken. Omdat ze hierdoor geen of slechte studieresultaten behalen, tast dit de aantoonbare kwaliteit van het onderwijs in Australië aan. Het is daarom te verwachten dat de voorwaarden voor het aanvragen van een studievisum op termijn aanzienlijk strenger zullen worden. Om een korte periode in Australië te studeren is echter niet altijd een studievisum nodig. Dit kan onder bepaalde voorwaarden namelijk ook met bijvoorbeeld een eVisitor Australië of Working Holiday visum.

eVisitor visum voor toerisme, zakenreizen en korte studie

Bent u niet van plan om in Australië te gaan werken? Dan kunt u voor uw reis waarschijnlijk het eVisitor visum aanvragen. Dit visum is niet alleen geschikt voor toeristische en zakelijke reizen, maar ook voor het volgen van korte studies of trainingen in Australië. Een uitzondering hierop geldt wel voor korte medische of paramedische opleidingen en het werken in de Australische kinderopvang.

Controleer voordat u het eVisitor aanvraagt of u voldoet aan alle voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van dit visum. Zolang u aan alle voorwaarden voldoet en uw verblijf in Australië maximaal drie maanden duurt, is het eVisitor visum voldoende en kunt u dit visum aanvragen voor uw reis.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Australië. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (0 AUD per visum, via immi.homeaffairs.gov.au). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 0 AUD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 24,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Australië is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.