Nieuwsbericht | | 18-10-2023 | ±4 minuten leestijd

Als u als volwassene naar Canada reist met (uw) kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, dan heeft u naast een paspoort en geldige reistoestemming ook verschillende andere documenten nodig voor uw reis. Lees dit artikel voor meer informatie over reizen naar Canada met kinderen.

Standaard reisdocumenten voor Canada

Iedere reiziger dient te bezitten over een geldig paspoort, ongeacht zijn/haar leeftijd en de duur en het doel van het verblijf in Canada. Dit paspoort moet gedurende het gehele verblijf in Canada geldig zijn. Naast een geldig paspoort moet iedere reiziger bovendien in het bezit zijn van een geldige reistoestemming, zoals een visum of eTA Canada. Europese reizigers die naar Canada reizen voor een vakantie, zakenreis, overstap of korte studie waarvoor zij maximaal 6 maanden in het land blijven, kunnen over het algemeen gebruikmaken van het eTA.

Een eTA is 5 jaar geldig en kan gedurende deze periode voor meerdere reizen gebruikt worden. Een eTA is niet geschikt voor wie in Canada wil gaan werken voor een Canadese werkgever, een eigen bedrijf wil beginnen in het land of er een opleiding wil volgen die in totaal langer dan 6 maanden duurt. Wenst u langer dan 6 maanden onafgebroken in Canada te verblijven of voldoet u niet aan de voorwaarden van het eTA, dan dient u een visum aan te vragen. Dit doet u via een Visa Application Centre (VAC). Het eTA kunt u daarentegen eenvoudig online aanvragen.
Direct online een eTA aanvragen

Reisdocumenten voor reizen naar Canada met kinderen

In het geval van een reis met kinderen kan er, afhankelijk van de situatie, bij de grenscontrole naar diverse aanvullende documenten gevraagd worden. Hieronder vindt u verschillende scenario’s en de aanvullende documenten waar in elke situatie naar gevraagd kan worden. U en elk van uw kinderen dienen in elk geval een geldig paspoort en een eTA of visum te hebben. Ook is het in het geval van een reis met kinderen altijd verstandig om een (kopie van het) geboortecertificaat van het kind (of de kinderen) mee te nemen.

Reis met een van beide ouders

Indien slechts een van beide ouders met zijn/haar kind(eren) naar Canada reist, kan er naast (een kopie van) het geboortecertificaat gevraagd worden naar aanvullende documenten. Welke documenten dit zijn, is afhankelijk van de situatie:

Een van de ouders reist bewust niet mee
In dit geval kan aanvullend gevraagd worden naar een ondertekende brief (in het Frans of Engels) waarin de ouder die niet meereist toestemming geeft voor de reis. In deze brief moeten het adres en telefoonnummer van deze ouder vermeld staan. Ook moet er een kopie van het paspoort of van de ID-kaart van de niet-meereizende ouder toegevoegd zijn aan de brief.

Een van de ouders is overleden
In dit geval kan gevraagd worden naar een kopie van het overlijdenscertificaat van de overleden ouder

De ouders zijn gescheiden en slechts een ouder heeft voogdij over het kind
Als de ouder zonder voogdij met het kind naar Canada reist, kan gevraagd worden naar een machtigingsbrief, ondertekend door de ouder met volledige voogdij, waarin hij/zij toestemming geeft voor de reis. Als de ouder met voogdij met het kind naar Canada reist, kan gevraagd worden naar een kopie van de voogdijdocumenten.

De ouders zijn gescheiden en beide ouders hebben voogdij over het kind
In dit geval kan gevraagd worden naar kopieën van de wettelijke voogdijdocumenten. Ook wordt geadviseerd om een machtigingsbrief mee te nemen waarin de niet-meereizende ouder toestemming geeft om met het kind naar Canada te reizen.

Reis met wettelijke voogden of adoptieouders

Voor wettelijke voogden geldt dat zij een kopie van de voogdijdocumenten mee dienen te nemen. Adoptieouders moeten een kopie van de adoptiepapieren meenemen. Ook in dit geval geldt dat als slechts een van beide voogden of adoptieouders met het kind naar Canada reist, het verstandig is een machtigingsbrief mee te nemen die is ondertekend door de andere voogd of adoptieouder.

Andere volwassenen die met kinderen naar Canada reizen

Volwassenen die met een kind naar Canada reizen dat niet hun eigen kind is, bijvoorbeeld grootouders of andere familieleden, dienen een toestemmingsbrief te kunnen tonen waarin de ouders of wettelijke voogden hen toestemming geven om met het kind naar Canada te reizen. Ook moet in deze toestemmingsbrief staan dat de volwassenen die met het kind reizen verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor het kind gedurende het verblijf in Canada. Daarnaast moet de toestemmingsbrief onder andere het woonadres van de ouders of voogden bevatten en de telefoonnummers waarop zij bereikbaar zijn. Ook moet een kopie van het identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van alle ouders of voogden bijgesloten zijn.

Indien u deze documenten niet kunt tonen, kan het zijn dat de beambten bij de grenscontrole niet geloven dat u gerechtigd bent om het kind mee te nemen naar Canada. Het is in dit geval mogelijk dat de lokale overheidinstanties geraadpleegd worden en ook kunt u worden aangehouden voor (verdenking van) ontvoering. Zorg er dus voor dat u over alle documenten beschikt waar eventueel naar gevraagd kan worden. Mocht u nog vragen hebben over de benodigde reisdocumenten of over het eTA Canada, bekijk dan de veelgestelde vragen over deze reistoestemming.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het eTA voor Canada. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een eTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (7 CAD per eTA, via onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 7 CAD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 25,19 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een eTA Canada is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.