Nieuwsbericht | | 10-08-2022 | ±2 minuten leestijd

Het Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) heeft kortgeleden een nieuwe taaltoets goedgekeurd voor iedereen die een immigratievisum in de economische klasse aanvraagt. Het IRCC hoopt deze toets begin tot halverwege 2023 in te voeren.

Taaltoets van essentieel belang bij integreren in Canada

De meeste Canadese immigratieprogramma’s stellen als eis dat kandidaten moeten slagen voor een Engelse of Franse taaltoets voordat ze toegelaten mogen worden in Canada. Volgens een onderzoek van de Canadese regering is het spreken van de taal van vitaal belang om te integreren in de Canadese samenleving en economie.

Het IRCC is er op dit moment nog steeds van overtuigd dat het aantal gecertificeerde testorganisaties voldoende is om te voldoen aan de vraag van immigranten en Canadese burgers. Vanwege het stijgende aantal organisaties dat accreditatie aanvraagt als aanbieder van taaltoetsen, is het IRCC wel onderhevig aan veranderingen. De procedure om een organisatie te erkennen als testlocatie, is momenteel moeizaam, tijdrovend, en moeilijk te controleren. Op dit moment zijn er namelijk slechts vier geaccrediteerde testorganisaties in Canada: TEF en TCF voor Frans en IELTS en CELPIP voor Engels.

Plan van aanpak IRCC

In het komende jaar zal de IRCC op zoek gaan naar initiatieven en verbeteringen om het aanwijzingsproces voor organisaties te versoepelen. Zodra deze verbeteringen worden doorgevoerd, zal naar verwachting het aantal organisaties dat belangstelling heeft voor deze aanwijzing toenemen. Voorlopig mag de IRCC zoveel mogelijk contractuele overeenkomsten sluiten met mogelijke aanbieders van taaltoetsen als ze wil.

Er zijn nog geen duidelijke definities van de taken en verantwoordelijken voor organisaties in verband met het afleggen van taaltoetsen, wat gevolgen heeft voor de werkzaamheden en het beleid binnen een organisatie. Er moet dus door het taalteam binnen de immigratieafdeling van de IRCC een balans worden gevonden tussen de taken over dossierbeheer en de nieuwe beleidsprioriteiten.

Overeenkomsten CLB en CEFR

Het IRCC doet op dit moment actief onderzoek naar de Canadian Language Benchmark (CLB), die volgens sommigen misschien te specifiek is voor examendoeleinden vergeleken met het Common European Framework of Reference (CEFR).

Kandidaten die de CEFR-toets doen, worden beoordeeld op alfabetische schaal in plaats van op een schaal van een tot zeven, namelijk A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Er is vanuit het IRCC aanvullend onderzoek naar de CLB-niveaus nodig om ervoor te zorgen dat alle goedgekeurde taaltoetsconstructies qua moeilijkheidsgraad en examendoelstellingen overeenkomen.

Geen taaltoets nodig bij aanvragen eTA Canada

Toeristen die slechts voor een vakantie, zakenreis of bezoek aan familie of vrienden naar Canada reizen, hoeven geen taaltoets af te nemen. Wel moeten ze in het bezit zijn van een geldig eTA Canada . Het eTA Canada is een elektronische reistoestemming die het mogelijk maakt om zonder visum naar Canada te reizen. Houdt er rekening mee dat ook minderjarigen allemaal een eigen eTA moeten hebben. Een eTA is bij toekenning maximaal vijf jaar geldig en binnen deze geldigheidstermijn mag u een onbeperkt aantal reizen naar Canada maken. U mag met een eTA tot maximaal zes aaneengesloten maanden in Canada verblijven.