India behoort tot de grootste en dichtstbevolkte landen ter wereld. Het land kent een grote culturele diversiteit. Er zijn honderden bevolkingsgroepen en er worden meer dan 400 verschillende talen gesproken. Het merendeel van de bevolking hangt het hindoeïsme aan, maar er zijn ook grote minderheden die de islam, het christendom, het boeddhisme en het sikhisme belijden.

India kent daarnaast een grote verscheidenheid aan natuurlandschappen. Er zijn tropische regenwouden, droge vlaktes, woestijngebieden, maar ook gebergten waaronder natuurlijk het Himalayagebergte in het noorden. Het land heeft voor toeristen dan ook veel te bieden.

Op deze pagina vindt u informatie over de geschiedenis, cultuur en belangrijkste toeristische attracties van India.


Feiten en cijfers

Hoofdstad New Delhi
Grootte 3.300.000 km2
Inwoners 1.407.563.842 (2021)
Taal Hindi, Engels en 21 andere officiële talen
Valuta Indiase roepie (INR)
Godsdienst Hindoeïsme: 80%, islam: 14%, christendom: 2%, sikhisme: 2%
Tijdsverschil 3,5 uur (zomer) of 4,5 uur (winter) later
Reistijd 7,5 tot 10 uur vliegen
Stroom 230 Volt, 50 Hz, reisstekker benodigd
Leidingwater Niet veilig om te drinken
Visum Visum India is vereist

Kaart

India ligt op het Indisch subcontinent, dat voor een groot deel omgeven wordt door de Indische Oceaan. In het noorden ligt de Himalaya, de bergketen met de hoogste bergen ter wereld. Verder grenst India in het noordwesten aan Pakistan, in het noorden en noordoosten aan Nepal, Bhutan en China en tenslotte aan Bangladesh en Myanmar in het oosten. Ten zuidoosten van India ligt het eiland Sri Lanka.


Geschiedenis

De Indiase prehistorie
Ongeveer 55.000 jaar geleden vond de moderne mens zijn weg naar het Indiase subcontinent. Gedurende duizenden jaren leefden de meeste mensen hier als jagers en verzamelaars, tot er 9.000 jaar voor het begin van onze jaartelling in het huidige Pakistan en het westelijke deel van India nederzettingen ontstonden. Vanaf ca. 3.000 voor Chr. spreekt men van de Indusbeschaving, ook wel de Harappabeschaving genoemd. Deze beschaving was meer dan duizend jaar heer en meester over de Indusvallei en hoort samen met de Mesopotamische en Egyptische culturen tot de eerste ver ontwikkelde beschavingen ter wereld. Helaas is er nog maar weinig over de eeuwenoude Indusvallei bekend, aangezien het schrift van de Harappabeschaving nog niet is ontcijferd.

Vanaf ca. 1.800 voor Chr. migreerden grote groepen Indo-Ariërs vanuit het huidige Iran naar Noordwest-India. Deze zogeheten Indo-Arische migratie leidde tot grote veranderingen op het Indische subcontinent. Binnen enkele eeuwen waren de Indo-Ariërs de dominante bevolkingsgroep in het noorden van India. Deze nieuwkomers ontwikkelden de Veda’s, de oudste en tegelijkertijd meest heilige teksten van het hindoeïsme. Aanvankelijk werden de Veda’s mondeling overgeleverd, tot ze rond 1.200 voor onze jaartelling voor het eerst op papier werden gezet. Naast het hindoeïsme vonden ook het boeddhisme en het jaïnisme, een religie waarin geweldloosheid centraal staat, hun oorsprong in het klassieke India. Rond deze periode verspreidde het kastensysteem zich over heel India. Dit systeem behelst een bevolkingsindeling waarbij mensen al vanaf hun geboorte tot een bepaalde laag van de bevolking horen.

De dynastieën van de oudheid
Het Indische subcontinent werd in de loop van de geschiedenis door verschillende koninkrijken bestuurd. Een van de eerste grote rijken van India was de Nandadynastie, die rond 330 voor onze jaartelling grote delen van Noord-India onder haar gezag had. Deze werd opgevolgd door de Mauryadynastie, die tussen 320 en 185 voor onze jaartelling vrijwel het hele Indische subcontinent beheerste. In het moderne India wordt er nog steeds met trots naar dit succesvolle rijk gekeken. Tijdens de Mauryadynastie kwam de Grand Trunk Road tot stand, een handelsroute die van het noorden naar het oosten van India loopt en eeuwenlang gebruikt werd.

Grottempels van BadamiDe spectaculaire grottempels van Badami zijn een van de vele overblijfselen uit de Indiase oudheid

Na de val van het Mauryarijk volgden er andere rijken die elk delen van India bestuurden. Geen van deze dynastieën wist echter de heerschappij over het hele subcontinent te krijgen. Met het Guptarijk, dat tussen de vierde en de zesde eeuw over grote delen van India regeerde, werd een hoogtepunt bereikt dat historici tegenwoordig de Gouden Eeuw van India noemen. Tijdens deze Gouden Eeuw kwam Indiase kunst, literatuur en architectuur tot bloei. India groeide in deze periode dan ook uit tot een belangrijk cultureel centrum dat zijn buurlanden nog eeuwenlang zou beïnvloeden. Maar ook deze periode van bloei hield geen stand. Het Guptarijk viel uiteindelijk uiteen, waarna meerdere kleinere koninkrijken de macht overnamen over de verschillende delen van India.

De Indiase middeleeuwen
In de vroege middeleeuwen kwam India in contact met nieuwe volkeren. Zo viel een volk dat wellicht verwant was aan de Hunnen het noorden van het subcontinent binnen. Ook ontkwam India niet aan de Arabische opmars van de zevende en achtste eeuw. De legers van het islamitische kalifaat stootten door tot in het moderne Pakistan en het westen van India, waardoor grote delen van de bevolking van deze gebieden tot de islam werden bekeerd. In de 13e eeuw lukte het de islamitische veroveraars om India, dat toentertijd uit verschillende rijken bestond, te bezetten. Het sultanaat van Delhi werd gesticht, een Turks-Perzische dynastie die in de loop van de daaropvolgende eeuwen grote delen van India veroverde.

Toen de Mongolen India in de 13e eeuw binnenvielen, werden ze door de legers van het sultanaat van Delhi tegengehouden. Het Indiase verzet tegen de verschillende invasiemachten hield echter niet voor altijd stand. In de 14e eeuw slaagde de Turks-Mongoolse heerser Timoer Lenk erin Delhi in te nemen en te plunderen. Ondanks Timoers veroveringszucht was er geen sprake van een lange Turks-Mongoolse bezetting. Het sultanaat van Delhi was verzwakt, maar wist zich langzaam te herstellen. De doodsteek voor Delhi kwam ruim een eeuw later tijdens de veroveringstochten van Babur, een directe nazaat van Timoer. Babur onderwierp grote delen van India en stichtte hiermee het Mogolrijk, dat zeker drie eeuwen over het subcontinent zou heersen.

De Mogols en de Maratha’s
Onder het Mogolrijk bereikte de Hindoe-Islamitische cultuur in India een hoogtepunt. Veel van de bouwwerken die in deze tijd gerealiseerd werden, staan nog steeds overeind en zijn over de hele wereld bekend. Zo werden tijdens de Mogolperiode de Taj Mahal, het Rode Fort en het Fort van Agra gebouwd. Ook de economie op het subcontinent ontwikkelde zich gestaag en in de 17e eeuw had India de grootste economie van de wereld. Door aanvallen van buitenaf raakte het Mogolrijk vanaf de 18e eeuw echter in verval. De Maratha’s, een volk uit Zuidwest-India, dienden de genadeklap toe door de Mogols definitief te verslaan en hun rijk grotendeels over te nemen. De Maratha’s bleven vervolgens tot in de 18e eeuw aan de macht in India, tot ze verslagen werden door de Engelsen en hun rijk moesten opgeven aan de Britse Oost-Indische Compagnie.

De contacten tussen Europa en het Indische subcontinent
In de Indiase geschiedenis was er meermaals direct en indirect contact met Europese heersers. Zo vocht Alexander de Grote in 326 voor onze jaartelling een oorlog uit met de Indiase koning Porus en stichtten Romeinse handelaars een handelsnederzetting in het zuiden van het Indische subcontinent. Er was echter pas sprake van meer direct contact toen de Portugezen in de 16e eeuw rond Afrika zeilden en handelsposten stichtten aan de Indiase kust. In de eeuwen daarna volgden de Nederlanders, Fransen en Engelsen, die elk hun eigen kolonies stichtten. De Engelsen trokken uiteindelijk aan het langste eind en werden de dominante koloniale macht in India.

Gedurende de 19e eeuw breidde de Britse Oost-Indische Compagnie haar invloed over India steeds verder uit. De Engelsen voerden meerdere oorlogen en speelden de diverse Indiase machthebbers tegen elkaar uit. Hierdoor had de compagnie al gauw grote delen van India onder direct bestuur. Verder hadden de Engelsen vele vazalstaten onder hun hoede. In 1857 brak er in het noorden van India een grote opstand uit tegen de Europese overheersers. Deze werd na een jaar echter bloedig neergeslagen, waarna India een Brits kroondomein werd, dat in het Engels onder de naam British Raj bekend kwam te staan. Dit Brits-Indië bestond niet alleen uit India, maar omvatte ook het huidige Pakistan, Bangladesh en Myanmar.

Victoria Memorial in CalcuttaHet Victoria Memorial in Calcutta, een voorbeeld van de Britse invloed op het moderne India

De onafhankelijkheidsbeweging
In de Eerste Wereldoorlog vochten er aan Britse zijde meer dan een miljoen Indiërs mee op de slagvelden van Europa. Toen deze militairen terugkeerden naar hun thuisland, zetten velen van hen zich in voor de opkomende Indiase onafhankelijkheidsbewegingen. De Engelsen sloegen elk verzet met harde hand neer. Een beroemde Indiase onafhankelijkheidsstrijder is Mahatma Gandhi, onder wie honderdduizenden Indiërs op vreedzame wijze protesteerden tegen de overheersers. Meer dan twintig jaar lang verzetten de Indiërs zich met burgerlijke ongehoorzaamheid. Gandhi werd meermaals gearresteerd en de Indiase demonstranten werden vervolgd.

Na de Tweede Wereldoorlog bleek de Britse positie onhoudbaar. De Engelsen waren verzwakt door de oorlog en wisten dat ze India niet gemakkelijk onder controle konden houden. In 1947 werden de gebieden van Brits-Indië onafhankelijk en verdeeld in een hindoeïstisch India en een islamitisch West-Pakistan (het huidige Pakistan) en Oost-Pakistan (het huidige Bangladesh). Een jaar later, in 1948, werd Gandhi door een extremistische hindoe vermoord. Vandaag de dag staat de onafhankelijkheidsbeweging nog steeds hoog in het vaandel en wordt Gandhi door vele Indiërs vereerd.

Het India van de 20e eeuw
De Indiase onafhankelijkheid begon met etnische conflicten. Over het algemeen probeerden moslims naar het islamitische Pakistan te migreren, terwijl de hindoes hun weg naar het onafhankelijke India zochten. De machthebbers in de toenmalige provincie Kasjmir, gelegen in het noorden van het huidige India en Pakistan, wilden zich niet bij een van de twee landen aansluiten. Ze vreesden namelijk dat een deel van de diverse bevolking van Kasjmir onder de heerschappij van India of Pakistan onderdrukt zou worden. Toen zowel het Pakistaanse als het Indiase leger Kasjmir binnenviel, brak er een bloedige oorlog uit. India en Pakistan wisten allebei delen van de regio te bezetten.

In de jaren hierop volgden nog drie oorlogen tussen de twee landen. Als gevolg van de Indiaas-Pakistaanse Oorlog van 1971, waarbij het leiderschap van het toenmalige Oost- en West-Pakistan tegenover elkaar stond, werd Bangladesh onafhankelijk van Pakistan. Honderdduizenden en misschien wel miljoenen Bengalen lieten in deze periode het leven, reden waarom deze periode ook wel wordt aangeduid als de Bengaalse genocide. Ondanks al deze gewapende conflicten veranderde er echter niet veel aan de grenzen in Kasjmir. Nog steeds erkennen beide partijen de soevereiniteit van de ander over de regio niet.


Cultuur

India is een enorm land met meer dan een miljard inwoners. Hierdoor kent het land een grote culturele verscheidenheid. Er kan dus niet zonder meer gesproken worden van één allesoverkoepelende Indiase cultuur. Zo heeft India 23 officiële talen, waarvan zowel het Hindi als het Engels door overheidsinstanties worden gebruikt. Verder worden er nog honderden lokale talen gesproken, waarvan vele niet officieel erkend worden.

De familie is de belangrijkste bouwsteen van de Indiase samenleving. Het is gebruikelijk dat meerdere getrouwde koppels van verschillende generaties met elkaar in een huis leven. Vaak worden zelfs de inkomsten en uitgaven onderling verdeeld. Vrijwel alle huwelijken zijn gearrangeerd, veelal door de ouders of zelfs de grootouders van het koppel. Huwelijkspartners worden uitgekozen op basis van economische status, opleiding, bloedverwantschap en kaste. Hoewel het kastenstelsel na de onafhankelijkheid van India officieel werd opgeheven, wordt er in de praktijk nog wel veel waarde aan gehecht.

De overgrote meerderheid van de Indiërs is hindoe, maar er is ook een aanzienlijke islamitische minderheid. Verder zijn er ook kleine groepen sikhs, christenen, boeddhisten en jaïnisten.

Interessant feit 1 India

Het succes van Bollywood
De Indiase filmindustrie kent een lange geschiedenis. Al in het begin van de 20e eeuw werden er meerdere films in verschillende Indiase talen geproduceerd. Dit aantal nam in de loop van de decennia alleen maar toe. In 1986 werden er in India per jaar meer dan 800 films gemaakt, waardoor India ‘s werelds grootste filmproducent werd. Tegenwoordig produceert Bollywood jaarlijks meer dan 1000 films.


De belangrijkste feestdagen van India

India heeft veel officiële feestdagen, die per regio sterk kunnen verschillen. Hieronder volgen de belangrijkste. Omdat de meeste Indiase feestdagen de hindoeïstische kalender volgen, vinden ze volgens onze gregoriaanse kalender elk jaar op een andere datum plaats.

Datum en feestdag Feestelijkheden en tradities
Dag van de republiek - 26 januari De nationale feestdag van India. Men viert dat het land op deze datum in 1950 een democratische federale republiek werd. Op deze dag zijn de meeste organisaties gesloten.
Basant pantsjami - meestal in februari Tijdens dit feest planten hindoes een castorolieboom, waarop elke daaropvolgende dag takken worden gestapeld. Dit gaat door tot de volgende volle maan, wanneer de stapel in brand gestoken wordt met als doel de demon Holika te verdrijven en de godin Sarasvati te eren. Dit feest luidt het begin van het hindoeïstische nieuwjaar in.
Holi-Phagwa - maart Tijdens dit feest, ook wel het Holifeest genoemd, wordt het begin van de lente gevierd. Mensen gooien gedurende de festiviteiten gekleurd poeder en gekleurd water naar elkaar. De kleuren symboliseren de bloei van de natuur.
Onafhankelijkheidsdag - 15 augustus Op deze datum wordt de Indiase onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk gevierd. Er vinden meerdere ceremonies plaats waarbij de Indiase vlag wordt gehesen. Ook worden er militaire optochten georganiseerd.
Dashera - september en/of oktober Dashera is de laatste dag en daarmee ook het hoogtepunt van Navratri, een tiendaags festival. Het is een van de belangrijkste feesten van het hindoeïsme, maar wordt vrijwel overal in India op een andere manier gevierd. In alle vieringen staan belangrijke goden van het hindoeïstische geloof centraal.
Diwali - oktober en/of november Diwali staat bekend als het lichtjesfestival, waarbij de overwinning van het licht op de duisternis wordt gevierd. Het wordt over een periode van vijf of zes dagen gevierd. In huizen en tempels worden lichtjes aangestoken en families komen samen om feestelijke maaltijden te nuttigen.

Cultuur in India
Met het Holifeest wordt het begin van de lente gevierd


Klimaat

India heeft over het algemeen een tropisch klimaat, maar door de grootte van het land bestaan er veel regionale verschillen. Zo ligt noordelijk India in een gematigde klimaatzone en kent het Himalayagebergte in het uiterste noorden een breed palet aan verschillende microklimaten. Kleine gedeelten van deze bergketen zijn het hele jaar door met sneeuw bedekt, terwijl andere delen worden gekenmerkt door uitgestrekte naaldbossen. De Himalaya verhindert dat koude luchtstromen vanuit China en Rusland over India waaien, waardoor het land nergens ijskoude winters kent. Het zuiden van India heeft mede daardoor gedurende het hele jaar hoge temperaturen met veel neerslag. In het gebied in het westen van het land dat aan de grens met Pakistan ligt, heerst gedurende het hele jaar een heet woestijnklimaat.

HimalayagebergteHet Himalayagebergte markeert de noordgrens van India

Verder staat het klimaat van het Indische subcontinent in het teken van de moesson. Met de moesson wordt een sterke wind bedoeld die tijdens een bepaalde periode vanuit één richting waait. De ene helft van het jaar van is er sprake van een droge moesson met luchtstromen uit het noordwesten, terwijl er in het andere half jaar een natte moesson over India waait met stormen vanuit de Indische oceaan. Als gevolg hiervan hebben grote delen van India in juli en juni te maken met zware regenbuien.


Toerisme

India kent een enorme verscheidenheid aan bezienswaardigheden. Toeristen bezoeken het land voor de veelzijdige cultuur, voor de monumenten of om van het warme weer te genieten. Hoewel Indiase metropolen zoals New Delhi, Mumbai en Bangalore aantrekkelijke bestemmingen zijn, is het ook zeker aan te raden de hectiek van de stad te verlaten en een bezoekje te brengen aan het platteland. Het leven van de Indiërs hier is een stuk kalmer en het doet veel reizigers goed om wat tot rust te komen in het landelijke gebied. Meestal valt er ook hier echter genoeg te beleven. Men kan bijvoorbeeld het natuurlandschap verkennen of nader kennismaken met de lokale plattelandscultuur.

Een bezoek aan een van India’s vele stranden is natuurlijk ook een optie. Mocht u toch voor een langer verblijf in de stad kiezen, houd er dan rekening mee dat het dagelijks leven in Indiase steden erg chaotisch is; mensen houden zich zelden aan de verkeersregels en er is de hele dag door veel lawaai. Door het grote aanbod aan riksja’s (een karretje dat door een fiets wordt getrokken) en tuktuks (een gemotoriseerde riksja) is het voor toeristen betrekkelijk eenvoudig om van de ene naar de andere plek te komen. Bestuurders van deze vervoersmiddelen vragen meestal een schappelijke prijs voor een ritje door de stad.

Een aantal van India’s mooiste monumenten

De Taj Mahal
De Taj Mahal in het centraal gelegen Agra is een van de bekendste monumenten ter wereld en een van de moderne wereldwonderen. De vijfde heerser van het Mogolrijk, Shah Jahan, liet het mausoleum in de 17e eeuw bouwen ter nagedachtenis aan zijn overleden echtgenote. De parelwitte constructie staat bekend om haar symmetrie en haar weelderige tuinen die de liefde zouden symboliseren.

Het Fort van Agra
Het Fort van Agra is een groot fort in de stad Agra dat zich op 2,5 kilometer van de Taj Mahal bevindt. Het werd in de tweede helft van de 16e eeuw gebouwd in opdracht van Mogolheerser Akbar en diende bijna een eeuw lang als thuisbasis voor leden van de Mogoldynastie. De dubbele muren van het fort zijn tot twintig meter hoog en bij elkaar opgeteld 2,5 kilometer lang. Binnen het fort zijn talloze gebouwen te bezichtigen die in de tijd van Akbar of later zijn gebouwd.

Fort van AgraHet Fort van Agra is een van de belangrijkste trekpleisters van India

Jaisalmer: de gouden stad
Jaisalmer, gelegen in de Tharwoestijn, is een voor Indiase begrippen betrekkelijk kleine stad en heeft ongeveer 70.000 inwoners. De stad dankt haar bijnaam in de eerste plaats aan de vele gebouwen die met geel zandsteen zijn gebouwd, maar ook aan het imposante Fort Jaisalmer. Dit fort prijkt op een heuvel aan de zuidelijke rand van de stad Jaisalmer en biedt een mooi uitzicht op de omgeving.

Het Rode Fort (Delhi)
Het Rode Fort van Delhi werd eveneens in opdracht van de Mogolheerser Shah Jahan gebouwd. Het is een van de beroemdste bezienswaardigheden van India. Elk jaar houdt de Indiase minister-president hier op 15 augustus een toespraak ter gelegenheid van de Indiase onafhankelijkheidsdag. Binnen de muren van het fort valt er voor toeristen genoeg te beleven. Het is mogelijk om er te winkelen, maar het meest bijzonder is natuurlijk de spectaculaire architectuur die hier te bewonderen valt.

Fort Ajmer
Het Fort Ajmer, dat aan het eind van de 16e eeuw gebouwd werd, staat in Jaipur in het noorden van India. Het imposante complex bestaat uit rood zandsteen en marmer en kijkt uit over het Maota-meer. Binnen het fort is er weinig informatie beschikbaar voor bezoekers, dus het wordt aangeraden het terrein met een privégids te bezoeken.


Economie en valuta

India staat op de vijfde plaats in de lijst van de grootste wereldeconomieën en het land heeft daarbovenop een van de snelstgroeiende economieën ter wereld. De belangrijkste handelspartners van India zijn de Verenigde Staten, China en de Verenigde Arabische Emiraten. De dienstensector maakt de helft van het Indiase bruto nationaal product uit, maar er werken wel beduidend meer mensen in de industrie en de landbouw.

In India betaalt men met de Indiase roepie (INR). Eén roepie kan worden opgedeeld in honderd paise. Papiergeld bestaat in biljetten van 1 tot en met 2000 roepie. Munten bestaan in de hoeveelheden van 50 paise en 1, 2 en 5 roepie. Hoewel het in de grote restaurants en hotels over het algemeen mogelijk is met creditcard te betalen, is het handig ook genoeg briefgeld en munten op zak te hebben. Zeker buiten de grote steden wordt er vrijwel alleen in contanten afgerekend. Het is in de Indiase cultuur gebruikelijk af te dingen op de producten die u koopt. Als u zonder te onderhandelen de vraagprijs betaalt, bent u in vele gevallen aanzienlijk duurder uit.

Verkeer in India
Een drukke markt in Haiderabad in Centraal-India


Veiligheid

De meeste gebieden van India zijn veilig om naar te reizen, maar er zijn ook enkele regio’s waarnaar reizen sterk worden afgeraden, zoals Kasjmir in het noorden of de gebieden aan de grens met Pakistan in het westen. Ook kan Assam in het oosten het best vermeden worden. Bekijk voor een uitgebreid reisadvies deze pagina, of bekijk het actuele reisadvies op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gezondheid
Het wordt aangeraden zich voldoende te vaccineren voor een reis naar India. De hygiëne laat op veel plekken in het land enigszins te wensen over. Wees dus voorzichtig en zorg in elk geval voor een goede reisverzekering die mogelijke medische onkosten vergoedt. Verder wordt aanbevolen preventieve malariamedicatie mee te nemen, aangezien de malariamug in grote delen van India voorkomt. Ook komt reizigersdiarree veelvuldig voor bij Europese reizigers die de Indiase bacteriën niet gewend zijn. Drink dus altijd alleen water uit afgesloten flessen en wees voorzichtig met het eten dat u uitkiest.

Let op: dit is geen medische website, dus laat u ook altijd voldoende door uw huisarts voorlichten wat betreft vaccinaties en medicijngebruik voor uw reis naar India.


Visum

Voor uw reis naar India is het verplicht een visum voor India aan te vragen. Dit e-visum kunt u voor € 59,95 per persoon snel en gemakkelijk via deze website aanvragen. Na toekenning krijgt u het visum per e-mail toegestuurd. Hierna hoeft u het alleen nog maar te printen en mee te nemen op reis.
Vraag nu het visum voor India aan

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor India. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (10,25 USD per visum, via indianvisaonline.gov.in). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 10,25 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 50,51 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum India is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.