Als u naar India wilt reizen, kunt u het benodigde visum eenvoudig aanvragen met een online formulier. U kunt het aanvraagformulier voor het visum India invullen vanaf uw telefoon, tablet of laptop. Dit duurt ongeveer vijftien minuten. Het is belangrijk om daarbij zorgvuldig te werk te gaan. Op deze pagina leest u stap voor stap hoe u het formulier kunt invullen.

Voorbeeld 1: verlopen geldigheid

Direct uw visum India aanvragen met het online formulier
Lees op deze pagina alles over het invullen van het formulier waarmee u het e-visum voor India kunt aanvragen, of open het formulier direct met de onderstaande knop. Open het aanvraagformulier voor het visum India


Bepaal allereerst welk visumtype en welk formulier voor u geschikt is

Voordat u aan de slag gaat met het aanvraagformulier voor het visum India, is het belangrijk om te controleren wat voor visum u nodig heeft. Reist u voor een vakantie of bezoek aan vrienden of familie naar India of maakt u een zakenreis naar het land? Dan kunt u gebruikmaken van elektronische visa (e-visa). Deze kunnen eenvoudig online worden aangevraagd, met het Nederlandstalige aanvraagformulier op deze website. Dit formulier is geschikt voor Nederlanders en Belgen. Heeft u een andere nationaliteit? Controleer dan hier of u met uw nationaliteit gebruik kunt maken van een van de e-visa voor India. Ten slotte moet u rekening houden met de maximale geldigheidsduur van het e-visum India en voldoen aan enkele visumvoorwaarden.

Wilt u een e-visum aanvragen voor uw reis naar India? Dan kunt u het formulier gebruiken dat op deze pagina wordt beschreven. Heeft u een ander reisdoel, of voldoet u niet aan de voorwaarden van de toeristische of zakelijke e-visa? Dan kunt u gebruikmaken van andere visumtypes, waarvoor u zich in veel gevallen bij een consulaat, ambassade of andere balie moet melden. U ontvangt dan een fysiek visum dat in het paspoort wordt aangebracht. Lees daarover meer op de pagina over de fysieke visa voor India.

Visum online aanvragenHet formulier voor het aanvragen van visa voor India kan online worden ingevuld.

U kunt uw reisplannen nog wijzigen na het invullen van het formulier

Het is goed om te weten dat u ook na het invullen van het aanvraagformulier voor het visum India nog wijzigingen kunt doorvoeren in uw reisplanning. In het formulier wordt onder andere gevraagd naar de verwachte aankomstdatum en vertrekdatum en naar de luchthaven of zeehaven waar u India in- en uitreist. Ook nadat uw visum is toegekend, mag u hier nog van afwijken.

Heeft u een visum voor een verblijf van 30 dagen aangevraagd? Visa met een geldigheid van 30 dagen worden nooit meer dan 3 weken voor de ingevulde aankomstdatum toegekend. Heeft u een visum met een geldigheidsduur van 1 jaar aangevraagd? Dan wordt uw aanvraag nooit meer dan 120 dagen voor uw aankomstdatum in behandeling genomen. Als u de visumaanvraag respectievelijk binnen 21 dagen of binnen 120 dagen voor uw reis indient, wordt hij direct in behandeling genomen en kunt u uitgaan van de gemiddelde levertijden.

Zodra uw visum is toegekend, mag u meteen naar India reizen, ongeacht uw oorspronkelijk verwachte aankomstdatum. U mag ook later in India arriveren dan de datum die u in het aanvraagformulier heeft ingevuld. Hoeveel later u in India mag aankomen hangt af van de geldigheidsduur van uw visum. Lees meer hierover op de pagina over de geldigheid van het visum. Met het visum mag u in India arriveren via elke lucht- en zeehaven die u in het aanvraagformulier kunt selecteren. U hoeft het land dus niet per se in te reizen op de locatie die u in het aanvraagformulier geselecteerd heeft.

U kunt het formulier ook invullen voor een ander, of voor een groep reizigers

Met het online formulier kunt u een visum aanvragen voor uzelf of voor iemand anders. Indien gewenst kunt u ook meerdere personen toevoegen aan één formulier. Zo kunt u eenvoudig een groepsaanvraag voor meerdere visa tegelijk indienen. Dit bespaart tijd, want u hoeft dan niet telkens dezelfde reisgegevens opnieuw in te vullen. Wel heeft u toestemming nodig van elke reiziger waarvoor u een visum India aanvraagt.

Verzamel de benodigde gegevens

Het is handig om vooraf enkele gegevens te verzamelen, die u nodig heeft wanneer u aan de slag gaat met het invullen van het online formulier. Het gaat hierbij allereerst om de globale reisplanning en de gegevens van uw eerste overnachtingsadres in India. Ook wordt gevraagd naar uw eigen paspoortgegevens en contactgegevens, en de contactgegevens van een noodcontact. Met noodcontact wordt bedoeld: iemand die u goed kent en niet mee op reis gaat. In geval van nood kan de immigratiedienst contact opnemen met deze thuisblijver. Verder wordt gevraagd naar de volledige naam en geboorteplaats van de ouders van elke reiziger, en ook van de partner van getrouwde reizigers. Ten slotte moeten de adresgegevens van de werkgever worden ingevuld, en wordt er in het formulier gevraagd naar het reisverleden van elke reiziger.

Verzamel de benodigde documenten

Wilt u een visum India aanvragen voor een vakantie of bezoek aan vrienden of familie? Dan hoeft u alleen een pasfoto en een paspoortscan aan te leveren. Wilt u een visumaanvraag indienen voor een zakenreis? Dan moet u naast een pasfoto en paspoortscan ook uw eigen visitekaartje en een uitnodigingsbrief van de te bezoeken organisatie in India aanleveren. U kunt alle documenten eenvoudig digitaal aanleveren via de website. Dat hoeft niet direct na het invullen van het formulier, maar mag ook nog enkele dagen of weken later. Houd er wel rekening mee dat de genoemde levertijden van het visum India pas ingaan wanneer alle documenten in goede orde zijn aangeleverd.

Het aanvraagformulier invullen - stap voor stap

Stap 1 - De contactgegevens

Het eerste deel van het aanvraagformulier van het e-visum India gaat over de contactgegevens en reisgegevens. Deze gegevens hoeft u slechts eenmaal in te vullen. Ook als u met één formulier voor meerdere reizigers tegelijkertijd een visum India wilt aanvragen. Deze reizigers hoeven niet op hetzelfde adres te wonen. Wel moeten alle reizigers in hetzelfde land wonen. Dien losse aanvragen per persoon in als dat niet het geval is.

Stap 2 - De reisgegevens

Beantwoord in dit deel van het formulier zo goed mogelijk de vragen over uw reisplanning. Zoals bovenaan in dit artikel staat vermeld, heeft u veel vrijheid om de reisplanning na het aanvragen van het visum nog te wijzigen. Lees hierover ook de toelichting in het formulier. Op een computer of laptop verschijnt deze toelichting rechts in beeld wanneer u een invulveld selecteert. Op een telefoon of tablet kunt u dezelfde toelichting lezen wanneer u op het vraagteken-icoontje drukt dat in het formulier bij elk invulveld staat.

Stap 3 - De paspoortgegevens

Dit is het belangrijkste deel van het aanvraagformulier voor Indiase visa. Het is erg belangrijk om heel zorgvuldig te werk te gaan bij het overnemen van de gegevens uit het paspoort in het formulier. Een kleine typefout kan al zorgen voor grote problemen tijdens uw reis. Nadat u uw visumaanvraag heeft ingediend, wordt deze ook nogmaals handmatig gecontroleerd door een visumspecialist. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens. Als op uw visum uiteindelijk niet exact dezelfde gegevens staan als in uw paspoort, wordt u mogelijk niet aan boord gelaten van het vliegtuig.

Stap 4 - Gegevens van de partner, ouders en werkgever

In het formulier wordt niet alleen gevraagd naar de gegevens van elke reiziger waarvoor een visum India wordt aangevraagd, maar ook naar enkele gegevens van diens partner, ouders en werkgever. De gegevens van de partner hoeven alleen te worden ingevuld als de reiziger getrouwd is met zijn of haar partner. De gegevens van de ouders moeten altijd worden ingevuld, ook als de ouder(s) niet meer in leven zijn. De werkgeversinformatie moet ook voor elke reiziger worden ingevuld, zelfs voor (minderjarige) kinderen. Heeft de reiziger nooit gewerkt? Dan moet de (voormalige) werkgever van de vader van de reiziger worden ingevuld. Dit kan soms onlogisch lijken, maar dit is een vereiste van de Indiase immigratiedienst voor het verwerken van elke visumaanvraag.

Stap 5 - Vragen over het reisverleden

Het op een-na-laatste deel van het aanvraagformulier bestaat uit vragen over het reisverleden. Allereerst wordt gevraagd welke landen in de afgelopen 10 jaar bezocht zijn. Vervolgens wordt gevraagd of in de afgelopen 3 jaar een land is bezocht nabij India, en zo ja, welke en hoe vaak. Ten slotte wordt gevraagd of de reiziger India al eerder heeft bezocht, en zo ja, wanneer, waar en met welk visum. Kunt u deze vragen niet beantwoorden? Dan mag u ook ‘UNKNOWN’ (onbekend) invullen.

Stap 6 - Enkele veiligheidsvragen

Het laatste onderdeel van het formulier bestaat uit enkele vragen die met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen worden. Deze vragen zijn bedoeld om te achterhalen of de reiziger een crimineel verleden heeft en/of ooit regels van een immigratiedienst heeft overtreden.

Na het invullen van het formulier

Heeft u het hele aanvraagformulier ingevuld? Dan kunt uw aanvraag indienen met de knop ‘Visum aanvragen’, onderaan in het formulier. Op de volgende pagina ziet u vervolgens nogmaals alle ingevulde gegevens. Het is verstandig om hier nogmaals te controleren of er geen invulfouten zijn gemaakt. Ook kunt u op deze pagina de door u gewenste betaalmethode selecteren en het e-visum of de visa voor India betalen. Na het voldoen van deze betaling wordt u doorgestuurd naar de aanleverpagina. Daar kunt u voor elke reiziger uit de aanvraag een pasfoto en een paspoortscan aanleveren. Als het reisdoel zakelijk is, moet hier ook een visitekaartje van elke reiziger worden aangeleverd en een uitnodigingsbrief van de organisatie die tijdens de reis in India wordt bezocht.

Wanneer het formulier is ingevuld en de betaling en alle benodigde documenten in goede orde zijn ontvangen, kan uw aanvraag in behandeling worden genomen. Heeft u een vertrekdatum ingevuld die meer dan drie weken in de toekomst ligt? Dan wordt het verwerken van de visumaanvraag uitgesteld tot precies drie weken voor vertrek.

Direct een of meerdere e-visa voor India aanvragen

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor India. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (10,25 USD per visum, via indianvisaonline.gov.in). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 10,25 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 50,47 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum India is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.