Gaat u op reis naar India? Dan moet u voor vertrek een visum India aanvragen. Op deze pagina vindt u informatie over de geldigheidstermijn van het visum, oftewel de periode waarbinnen u in India mag arriveren, en de maximale verblijfsduur. Lees deze pagina zorgvuldig voordat u uw visum aanvraagt.

Geldigheid van het toeristenvisum

Als u naar India reist voor een vakantie of een bezoek aan vrienden of familie, dan heeft u een toeristenvisum nodig. Dit zogeheten ‘e-Tourist’ visum kunt u eenvoudig online aanvragen met een digitaal formulier. Na goedkeuring ontvangt u het visum per e-mail. Dit e-visum heeft een geldigheidstermijn van 30 dagen en ook de maximale verblijfsduur bedraagt 30 dagen.
Toeristenvisum India aanvragen

Visum met langere geldigheid beschikbaar

E-visum ook beschikbaar met een geldigheid van 1 jaar
Het visum voor India is ook met een geldigheidsduur van 1 jaar te verkrijgen. Ook dit visum kan eenvoudig online worden aangevraagd. Dit doet u door in het aanvraagformulier bij ‘Visumtype’ te kiezen voor de optie ‘e-Tourist - 1 jaar’. Voor de langere geldigheid wordt een toeslag berekend, waardoor de totale kosten voor dit visum uitkomen op € 74,95.

Deze variant van het visum is vanaf de dag van toekenning 1 jaar geldig. Gedurende dat jaar mag u een onbeperkt aantal keren naar India reizen, maar elk verblijf mag maximaal 90 dagen duren. Bovendien moet elk verblijf in India in zijn geheel binnen de geldigheidsduur van 365 dagen vallen.

Tenzij anders vermeld, gaat de informatie op deze pagina over het visum met een geldigheid van 30 dagen.


Geldigheidstermijn waarbinnen u in India kunt arriveren

Het toeristenvisum voor India, dat u op deze website kunt aanvragen, is 30 dagen geldig. Dat betekent dat u in India kunt arriveren binnen een periode van 30 dagen, die ingaat vanaf het moment dat uw aanvraag wordt goedgekeurd. De geldigheidstermijn staat ook vermeld op het visum.

Nadat uw visum is toegekend, kunt u nog besluiten om op een andere dag in India te arriveren dan u in het aanvraagformulier had ingevuld. U hoeft deze nieuwe datum niet door te geven aan de immigratiedienst. Wel moet de nieuwe aankomstdatum liggen binnen de geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf de toekenning van het visum.

U kunt uw aanvraag al meer dan 30 dagen voor vertrek indienen

In het aanvraagformulier van het visum India wordt naar een verwachte aankomstdatum gevraagd. Dat wordt gedaan om te zorgen dat de geldigheidstermijn van uw visum nog niet verlopen is wanneer u op reis gaat. Vult u een aankomstdatum in die meer dan drie weken in de toekomst ligt? Dan wordt uw aanvraag in de wacht gezet. Precies drie weken voor de door u ingevulde verwachte aankomstdatum wordt uw aanvraag dan automatisch in behandeling genomen. Hierdoor kunt u na toekenning van het visum nog altijd besluiten om tot drie weken eerder of tot een week later dan de ingevulde verwachte aankomstdatum in India aan te komen.

Wilt u het visum meer dan drie weken voor uw verwachte aankomstdatum ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw cruise al eerder vertrekt? In dat geval kunt u het e-visum met een geldigheidsduur van 1 jaar aanvragen. Aanvragen voor dit type visum worden meteen in behandeling genomen. U kunt dit visum op deze website aanvragen, met hetzelfde online formulier. Het is niet mogelijk om het visum voor India met een geldigheid van 30 dagen meer dan drie weken voor uw geplande aankomstdatum te ontvangen.

Maximale verblijfsduur

De maximale verblijfsduur in India bedraagt 30 dagen. Dit staat los van de geldigheidstermijn van het visum.

Uw aankomstdatum in India moet vallen binnen de geldigheidstermijn van het visum. Maar uw vertrekdatum mag ook buiten deze geldigheidstermijn vallen. Als u maar niet langer dan 30 aaneengesloten dagen in India verblijft. Arriveert u bijvoorbeeld op de laatste dag van de geldigheidstermijn? Dan mag u alsnog 30 dagen in India verblijven.

Tweemaal naar India reizen met hetzelfde visum

U mag maximaal tweemaal naar India reizen met hetzelfde toeristenvisum. Als u daarvan gebruik wilt maken, hoeft alleen uw eerste aankomstdatum te liggen binnen de geldigheidstermijn van het visum. De tweede maal dat u in India arriveert mag ook buiten de geldigheidstermijn vallen. Wel moet de dag waarop u India voor de tweede maal verlaat, binnen 30 dagen na de eerste aankomstdatum liggen.

Geldigheid van het zakenvisum

Het zakelijke visum voor India wordt ook wel het ‘e-Business’ visum genoemd. Dit zakenvisum voor India is een jaar geldig. Het is een zogenaamd multiple-entry visum, wat betekent dat u een onbeperkt aantal reizen naar India kunt maken met hetzelfde visum. De dag van elke aankomst moet liggen binnen de geldigheidstermijn van 365 dagen. De dag van vertrek mag ook buiten deze geldigheidstermijn liggen. De geldigheidstermijn gaat direct in nadat uw aanvraag is goedgekeurd.

Het zakenvisum voor India heeft naast een geldigheidstermijn ook een maximale verblijfsduur. Als u zakelijk naar India reist, mag u telkens maximaal 90 aaneengesloten dagen in het land verblijven. Ook als u pas op het einde van de geldigheidsperiode in India arriveert. Voor reizigers met de nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk geldt een uitzondering, zij mogen maximaal 180 aaneengesloten dagen in India verblijven met een zakenvisum.

Situaties waarin de geldigheid eerder verloopt

Behalve de hierboven genoemde geldigheidsperiode en maximale verblijfsduur zijn er nog enkele andere zaken waarmee u rekening moet houden. De geldigheid van het visum India vervalt namelijk ook als u reist zonder het paspoort waarmee uw visumaanvraag is ingediend. En ook als u niet meer voldoet aan de visumvoorwaarden van India. Een belangrijke visumvoorwaarde is dat de in het aanvraagformulier ingevulde gegevens volledig correct en actueel zijn. Als niet meer alle ingevulde gegevens kloppen, vervalt de geldigheid van het visum.

Voorbeeld 1 verlopen geldigheid

Als u een nieuw paspoort in gebruik neemt
Bij het aanvragen van het visum India moet u uw paspoortgegevens invullen. Bij aankomst in India wordt gecontroleerd of deze gegevens overeenkomen met de gegevens in het paspoort dat u daar overhandigt. Heeft u na het aanvragen van uw visum een nieuw paspoort in gebruik genomen? Neem dan zowel uw oude als uw nieuwe paspoort mee op reis naar India. Als uw nieuwe paspoort nog geldig is, dan is het geen probleem als uw visum nog gekoppeld is aan het oude paspoort, ook als dat uw oude paspoort al is verlopen.

Kunt u uw oude paspoort niet meenemen naar India? Soms wordt een oud paspoort vernietigd of ingenomen als u een nieuw paspoort ontvangt. Of misschien bent u uw oude paspoort kwijt. In dat geval moet u voor vertrek met uw nieuwe paspoort een nieuw visum India aanvragen.

Voorbeeld 2 verlopen geldigheid

Als de ingevulde gegevens niet meer actueel zijn
In het aanvraagformulier wordt onder meer gevraagd of de reiziger ooit in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Pakistan, Malediven, Sri Lanka of Nepal is geweest. En ook of de reiziger ooit een visumregel van enig land heeft overtreden. Alle ingevulde antwoorden moeten gedurende de gehele geldigheidsperiode van het visum ongewijzigd van toepassing blijven.

Reist u tussen het aanvragen van het visum en uw reis naar India bijvoorbeeld nog door Nepal, terwijl u had aangegeven daar nooit geweest te zijn? Dan kan de immigratiedienst u in India de toegang weigeren. Ook bij gewijzigde antwoorden op andere vragen in het aanvraagformulier vervalt de geldigheid van het visum India.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor India. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (25,63 USD per visum, via indianvisaonline.gov.in). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 25,63 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 26,05 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum India is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.