De immigratiedienst heeft recentelijk diverse wijzigingen doorgevoerd in de geldigheid van de Indiase e-visums. Lees deze pagina aandachtig door, zodat u op de hoogte bent van de huidige geldigheidstermijn, de maximale verblijfsduur en andere restricties van het visum India.

Let op: vanwege het coronavirus hebben visums voor India momenteel een aangepaste geldigheidstermijn
Voorlopig zijn alle toegekende toeristenvisums voor India slechts 120 dagen geldig en te gebruiken voor één reis met een maximale verblijfsduur in India van 30 dagen. Lees hierover meer op de pagina over de coronamaatregelen in India.

De nieuwe geldigheidstermijn van een jaar

Sinds begin 2019 zijn alle nieuw uitgegeven toeristische en zakelijke e-visums voor India 365 dagen geldig. Binnen deze termijn zijn de visums geldig voor een onbeperkt aantal reizen naar India.

Dit betekent echter niet dat u een jaar aaneengesloten in India mag verblijven. Er is namelijk een verschil tussen de totale geldigheidsduur van 365 dagen en de maximale duur per verblijf in India. De maximale aaneengesloten verblijfsduur is afhankelijk van het visumtype; zakelijk (eBusiness), toeristisch (eTourist) of medisch (eMedical). Lees hieronder meer over de maximale termijn van het door u gekozen visumtype.

Geldigheid van het toeristenvisum India

Zoals hierboven beschreven kunnen toeristen met één visum meerdere keren naar India reizen, binnen de 365 dagen dat het visum geldig is. Dat geldt ook voor reizigers die een cruise maken. Wel moet dan elke haven die wordt bezocht voorkomen in de lijst met toegestane aankomstlocaties. Met een elektronisch toeristenvisum voor India mag elk verblijf in India maximaal 90 dagen duren. U mag dus bijvoorbeeld ook drie keer naar India reizen voor een verblijf van telkens 90 dagen.
Toeristenvisum India aanvragen

Let op: het toeristenvisum is alleen geldig voor vakanties en bezoek aan vrienden en/of familie. Combineert u een vakantie met zaken in India? Dan moet u een zakenvisum aanvragen. Met een zakenvisum is het ook toegestaan toeristische activiteiten uit te voeren.

Geldigheid van het zakenvisum India

Ook het zakenvisum kent een geldigheidsperiode van 365 dagen. De maximale verblijfsduur verschilt echter van de toeristische variant. Zakelijke reizigers mogen binnen de 365 dagen dat het visum geldig is eveneens een onbeperkt aantal keer naar India reizen. Elk individueel verblijf mag maximaal 180 aaneengesloten dagen duren. Maar ook alle verblijfsdagen opgeteld (van alle losse reizen naar India met één zakenvisum) mogen de 180 dagen niet overschrijden. Wilt u in één jaar meer dan 180 dagen in India verblijven? Dan moet u zich voor uw 160e dag in India melden bij een FRRO / FRO kantoor. Daar kunt u de geldigheid van het visum laten verlengen.
Zakelijk visum India aanvragen

Geldigheid van een medisch visum India

De geldigheidsperiode van een medisch visum (eMedical visa India) bedraagt 60 dagen. Deze gaat in op de eerste dag dat u met dit visum in India arriveert. De eerste aankomstdatum mag niet meer dan 30 dagen afwijken van de verwachte aankomstdatum die in het aanvraagformulier van het medische visum voor India is ingevuld. Binnen de geldigheidstermijn van 60 dagen mag u driemaal in India arriveren. Let op: de laatste vertrekdatum moet dus binnen 60 dagen na de eerste aankomstdatum liggen.
Medisch visum India aanvragen

Wanneer gaat de geldigheidstermijn van het visum India in?

Het visum India aanvragen kan al zo lang voor vertrek als gewenst. Als in het aanvraagformulier een aankomstdatum wordt ingevuld die minder dan 90 dagen in de toekomst ligt, dan wordt de aanvraag direct in behandeling genomen. Direct na goedkeuring (normaal na een week, bij spoedaanvragen gemiddeld 3 werkdagen) gaat de geldigheidsperiode van 365 dagen in.

Als in het visumaanvraagformulier een aankomstdatum wordt ingevuld die meer dan 90 dagen in de toekomst ligt, dan wordt de aanvraag in de wacht gezet. De aanvraag wordt dan automatisch 90 dagen voor de ingevulde aankomstdatum in behandeling genomen.

Kan ik mijn reisplannen nog wijzigen?

In het aanvraagformulier van het visum India wordt gevraagd naar een verwachte aankomstdatum. Zoals hierboven is toegelicht wordt de aanvraag maximaal 90 dagen voor deze datum in behandeling genomen en is het visum direct geldig nadat de aanvraag is goedgekeurd. Vanaf dat moment is het toegestaan naar India te reizen. De reis uitstellen is ook mogelijk, mits de vertrekdatum uit India ligt binnen de geldigheidstermijn van het visum. Het is niet nodig om wijzigingen in de reisplannen door te geven.

Niet alleen de aankomst- en vertrekdatum mogen afwijken van de gegevens die zijn ingevuld in het aanvraagformulier; ook de locatie van aankomst en vertrek uit India mogen nog worden aangepast. Houd er wel rekening mee dat arriveren alleen is toegestaan op één van de locaties uit deze lijst. India verlaten mag ook op die locaties, alsmede bij alle grensovergangen waar een Immigration Check Post is gevestigd.

Zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden?

Om probleemloos op reis te kunnen moet het reisschema voldoen aan de geldigheidsrestricties zoals hierboven genoemd. Controleer daarnaast of de reis voldoet aan de visumvoorwaarden van India. Ten slotte kan de geldigheid van het visum door enkele zaken al vroegtijdig vervallen, namelijk:

Voorbeeld 1 verlopen geldigheid

Nieuw paspoort? Dan ook een nieuw visum!
Als na het aanvragen van het visum India, of gedurende de geldigheidsperiode, een nieuw paspoort in gebruik wordt genomen, dan vervalt direct de geldigheid van het visum. Dat komt doordat deze onlosmakelijk gekoppeld is aan één paspoortnummer. De enige manier om dit probleem op te lossen, is door direct na het ontvangen van een nieuw paspoort ook een nieuw visum aan te vragen.

Voorbeeld 2 verlopen geldigheid

Ingevulde gegevens niet meer actueel?
In het aanvraagformulier wordt onder meer gevraagd of de reiziger ooit in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Pakistan, Malediven, Sri Lanka of Nepal is geweest en of de reiziger ooit visumregels heeft overtreden (van India of een ander land). Alle ingevulde antwoorden moeten gedurende de gehele geldigheidsperiode ongewijzigd van toepassing blijven.

Reist u tussen het aanvragen van het visum en uw reis naar India bijvoorbeeld nog door Nepal, terwijl u had aangegeven daar nooit geweest te zijn? Dan kan de immigratiedienst u in India de toegang weigeren. Ook bij gewijzigde antwoorden op andere vragen in het aanvraagformulier vervalt de geldigheid van het visum India.