Nieuwsbericht | | 26-01-2024 | ±4 minuten leestijd

De golden visas die in 2012 door Australië geïntroduceerd werden om rijke buitenlandse investeerders aan te trekken, zijn nu weer geschrapt. De reden is dat deze visa door corrupte functionarissen vooral gebruikt werden voor het wegsluizen en witwassen van illegaal geld. Het is niet de eerste keer dat een soortgelijk visum wordt afgeschaft.

Het zogenaamde golden visa verdwijnt

Niet alleen de golden visas, maar het hele Business Innovation and Investment Program van Australië, waar deze visa onderdeel van waren, is geschrapt. Via dit programma konden aanvragers verschillende soorten visa verkrijgen, die verstrekt werden als zij een bepaald bedrag investeerden in de Australische economie. Deze visa, doorgaans golden visa genoemd, werden meer dan 10 jaar geleden ingevoerd met als doel om buitenlandse investeerders met veel kapitaal aan te trekken. Hierdoor zou de buitenlandse handel aantrekken, wat de Australische economie zou doen groeien. Dit beoogde effect werd behaald, maar de introductie van het programma heeft ook een ander effect gehad dan gehoopt. Zo zou het programma door onder andere corrupte ambtenaren en criminelen worden gebruikt om illegale fondsen te verbergen en weg te sluizen.

Tot 5 jaar in Australië blijven met een golden visa

Australië heeft sinds 2012 al duizenden golden visas uitgegeven, waarvan 85% aan Chinese paspoorthouders. Om in aanmerking te komen voor een golden visa moest de visumaanvrager op uitnodiging van de overheid een investering doen van minstens 5 miljoen Australische dollar (ongeveer 3 miljoen euro). Met een golden visa mocht de visumhouder tot 5 jaar in Australië wonen om de investeringen en zakelijke activiteiten in Australië te overzien. Ook directe familieleden van de investeerders konden worden meegenomen in de visumaanvraag en dus in Australië wonen.

Visum in verband gebracht met corruptie

Uit onderzoek is echter gebleken dat de resultaten van het programma en de bijbehorende visa niet voor de gewenste uitkomst hebben gezorgd en zodoende is het complete programma geschrapt. Misbruik van het visum zorgde ervoor dat er veel geld naar Australië werd weggesluisd en daar werd witgewassen. Bovendien werden de golden visas meestal verstrekt aan oudere, minder geschoolde migranten die minder bijdroegen aan de economie dan gehoopt en die vaak juist een last voor de sociale voorzieningen van Australië bleken. Bovendien zaten er bepaalde belastingvoordelen vast aan het visum, wat ten koste ging van de belastinginkomsten voor de Australische overheid en dus ook negatief was voor de bevolking van Australië.

Meer visa beschikbaar voor geschoolde migranten

Door het schrappen van het golden visa zal Australië niet alleen van de corruptie af zijn, maar ook investeringen en migranten mislopen. Om dat gat te vullen en daarnaast economische migranten aan te trekken, zal Australië meer visa gaan verschaffen aan geschoolde arbeiders die het land veel meer te bieden hebben dan alleen economische investeringen. Scholing wordt een belangrijkere factor voor het verkrijgen van een van deze visa. De Australische overheid hoopt dat de komst van geschoolde migranten ook zal leiden tot economische winst, zonder dat het ten koste gaat van de Australische bevolking. Toeristen en zakenreizigers die voor een kort verblijf naar het land reizen, kunnen nog altijd gebruikmaken van het eVisitor visum voor Australië.

Golden visa in Europese landen

Het golden visa is geen nieuw concept. Het idee bestaat al langer en soortgelijke visa worden al langer gebruikt en bekritiseerd. Zo wordt over het golden visa zoals onder andere Malta het aanbiedt, gezegd dat het op deze manier te makkelijk zou zijn om de Europese nationaliteit te verkrijgen. Amerika overwoog zelfs om Malta uit het Amerikaanse Visa Waiver Program te zetten, omdat het land de Maltese golden visa niet vertrouwde. Volgens Amerika zou het met een golden visa voor Malta te gemakkelijk zijn om aan een paspoort van het Europese land te komen, waarmee vervolgens een ESTA voor Amerika kan worden aangevraagd. Ook andere landen, waaronder Ierland en het Verenigd Koninkrijk, hebben hun golden visa programma’s afgeschaft om corruptie, belastingontduiking en witwassen tegen te gaan.

Golden visa in Aziatische landen

Terwijl meerdere landen ter wereld ervoor kiezen het golden visa af te schaffen, behouden verschillende Aziatische landen dit visum juist wel. Zo bieden Thailand, Maleisië en Singapore allemaal een versie van het golden visa aan. Vanaf december 2023 is het ook voor Indonesië mogelijk een golden visa aan te vragen. Deze landen willen rijke, buitenlandse investeerders aansporen om in het desbetreffende land te gaan wonen. De hoop is dat zij ook investeren in lokale bedrijven of vastgoed en eventueel een bedrijf starten om zo de economie te stimuleren.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Australië. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (0 AUD per visum, via immi.homeaffairs.gov.au). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 0 AUD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 24,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Australië is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.